Nghiên cứu độ bền sun phát và ion clo của bê tông xi măng mặt đường ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI GẮN VỚI MỤC TIÊU BỀN VỮNG KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tài nguyên thiên nhiên từ khu vực mà họ sinh sống Vì vậy, để phát triển bền vững chủ trang trại phải gắn kết lợi ích với lợi ích cộng đồng Đặc biệt khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, nơi đất chật, ... thơm Đẩy mạnh phát triển Kinh tế trang trại khu vực tạo tác động tích cực để giúp giải vấn đề Phải gắn với phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn Sản xuất nông nghiệp cần phải đáp ứng nhu cầu ... nước tiết kinh tế để hướng quan tâm chủ trang trại đến vấn đề lựa chọn mô hình phát triển kinh tế trang trại khu vực có tiềm phát triển rừng Phải gắn với chiến chống sa mạc hoá hạn hán Hoang...
 • 5
 • 272
 • 2

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên

Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
... phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch đến năm 2020 cho tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên, chọn đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây ... phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên giai đoạn 2001 -2009 Chương Một số giải pháp phát ... Du lịch nói chung công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên nói riêng, qua thúc đẩy ngành Du lịch khu vực phát triển Mục đích nghiên cứu Trên...
 • 152
 • 636
 • 7

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 2

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 2
... giá hiệu đầu giao thơng - đầu lợi nhuận đầu phi lợi nhuận 20 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ KHU VỰC DUN HẢI NAM TRUNG ... dun hải Nam Trung Bộ giai đoạn 20 06 - 20 12 Từ đó, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu xây dựng giao thơng đường mặt kinh tế - xã hội địa bàn khu vực dun hải Nam Trung Bộ đến 20 15 ... hội đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ tồn cần tháo gỡ, ưu điểm cần phát huy; - Hiệu mặt kinh tế - xã hội đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ...
 • 24
 • 325
 • 2

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
... sử dụng vốn đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ 134 3.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ ... đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ, (2) Tổ chức quản lý đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ, (3) Tổ chức quản lý q trình khai thác giao thơng đường khu vực dun hải Nam ... hội đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam Trung Bộ đến năm 2020; - Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu mặt kinh tế - xã hội đầu xây dựng giao thơng đường khu vực dun hải Nam...
 • 199
 • 523
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
... human resources in Vietnam” - Projects and programs: The project on “Development of Human Resources in Vietnam Tourism” (Code: VNM/B7-301/ IB/97/0234) conducted by Vietnam National Administration ... Prof.Dr Duc Vuong, Rector of the Institute of Science Studies for Talents and Human Resources with the research “Building Vietnam intelligentsia in the period of 2011 – 2020” and Mr Nguyen Trung, ... resources in Vietnam Tourism; VIE/031 Project (Improvement in the capabilities of human resources in Tourism and Hotel) funded by the Government of Grand Duchy of Luxembourg and conducted between...
 • 27
 • 276
 • 0

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến ngành du lịch khu vực duyên hải nam trung bộ tây nguyên

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến ngành du lịch khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
... lực ngành Du lịch đến năm 2020 cho tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên, chọn đề tài: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên để thực ... ngành Du lịch 16 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung ... ngành Du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch đến năm 2020 tỉnh khu vực DHNTB Tây Nguyên Nhiệm vụ nghiên cứu 12 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ...
 • 239
 • 348
 • 1

Tiếp cận lý thuyết cụm (cluster) cho phát triển nghề cá khu vực duyên hải nam trung bộ

Tiếp cận lý thuyết cụm (cluster) cho phát triển nghề cá khu vực duyên hải nam trung bộ
... tài: Tiếp cận thuyết cụm (cluster) cho phát triển nghề khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhằm đưa kết luận khoa học khẳng định việc xây dựng Trung tâm nghề ngừ cho vùng Nam Trung Bộ đắn, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG BÙI HÒA THỊNH TIẾP CẬN LÝ THUYẾT CỤM (CLUSTER) CHO PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ KHU VỰC DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: ... hướng phát triển nước khu vực giới hình thành trung tâm nghề lớn vùng, khu vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cách bền vững Việt Nam nước có nghề phát triển nhanh, mạnh, đó,...
 • 160
 • 229
 • 1

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG BIỆN PHÁP CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT ỚT CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT ỚT CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
... 3.1 Nghiên cứu tuyển chọn giống ớt cay cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 3.1.1 Đặc điểm thực vật học thời gian sinh trưởng giống ớt cay tham gia thí nghiệm Qua theo dõi đặc điểm thực vật học giống ... cáo tổng kết đề tài nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác số loại rau (cà tím, ớt cay, dưa chuột, rau cải, cà chua) thích hợp với vùng duyên hải Nam Trung Bộ , 2006 - 2008 AVRDC (2009) ... 28,4 tấn/ha - Nghiên cứu biện pháp canh tác: + Mật độ trồng 20.500 cây/ha cho suất cao đạt đến 18,6tấn/ha + Lượng phân bón: NPK (20 - 20 - 15) lượng bón 650 kg/ha cho suất cao suất đạt đến 17,5...
 • 9
 • 164
 • 1

Giảm nghèo bền vững quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên khu vực Duyên hải miền Trung

Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung
... Giảm nghèo bền vững quản rủi ro thảm họa thiên nhiên khu vực Duyên hải miền Trung: Bài học rút gợi ý sách TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP NHÓM TƯ VẤN GIỮA NĂM, QUẢNG TRỊ, THÁNG ... Trị vào tháng năm 2012 Phân tích thảo luận mối quan hệ giảm nghèo bền vững quản trị rủi ro thiên tai2 tập trung vào kinh nghiệm khu vực Duyên hải miền Trung Việt Nam với 14 tỉnh từ Thanh Hóa miền ... TĂNG ĐẦU TƯ VÀ NĂNG LỰC TRONG VIỆC TÀI TRỢ, LỒNG GHÉP VÀ QUẢN LÝ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, LỒNG GHÉP CÁC HỆ THỐNG QUỐC GIA NHẰM GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THẢM HỌA Khung sách...
 • 50
 • 186
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
... số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên cứu ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 57
 • 137
 • 0

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh duyên hải Nam Trung thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh duyên hải Nam Trung thời ... thực trạng công nghiệp nông thôn trình công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh duyên hải Nam Trung năm qua - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh duyên ... sở định hướng đưa giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn vùng duyên hải Nam Trung thời gian tới Xuất phát từ lý chọn vấn đề Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Duyên hải Nam Trung - thực...
 • 190
 • 700
 • 2

Phát triển làng nghề các tỉnh duyên hải Nam trung bộ - Thực trạng giải pháp

Phát triển làng nghề ở các tỉnh duyên hải Nam trung bộ - Thực trạng và giải pháp
... NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 48 2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LÀNG ... Hà, Hà Nội, 2002 - Các công trình sâu phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp để phát triển LN nước, vùng, địa phương gồm: + Bảo tồn phát triển LN, Thực trạng giải pháp - Liên Minh, Tạp ... TRIỂN LÀNG NGHỀ CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng tới phát triển LN tỉnh DHNTB 2.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên Vùng DHNTB gồm tỉnh, thành...
 • 153
 • 689
 • 3

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁT BIỂN QUẢNG NINH CHẾ TẠO TÔNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ" pps

Báo cáo khoa học:
... "Nghiên cứu sử dụng cát biển chế tạo tông xi măng xây dựng đường tô" Nhiều địa phương dọc bờ biển (Nam, Bắc, Trung bộ, Việt nam) chọn nghiên cứu Quảng Ninh tỉnh số Tại Quảng Ninh nghiên cứu ... IV KẾT LUẬN Trữ lượng cát biển Quảng Ninh lớn, lượng cát sử dụng để chế tạo tông xi măng xây dựng đường ôtô nói riêng sở hạ tầng nói chung tạo điều kiện tốt cho Quảng Ninh nhanh chóng phát ... Báo cáo kết đề tài NCKH cấp Bộ: "Nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương vùng đồng Sông Cửu Long làm tông xi măng xây dựng đường tô" - Trường Đại Học GTVT , 2000 [2] KS Nguyễn Văn Bách - Sử...
 • 6
 • 1,606
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng điều ghép thâm canh nhằm phát triển sản xuất bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo cho nông dân vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộduyên hải nam trung bộ có điều kiện phát triển chăn nuôi bò dolược đồ kinh tế vùng duyên hải nam trung bộphát triển kinh tế biển duyên hải nam trung bộkinh tế biển bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộphát triển du lịch vùng duyên hải nam trung bộlược đồ tự nhiên vùng duyên hải nam trung bộvấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải nam trung bộtiềm năng phát triển kinh tế biển duyên hải nam trung bộthực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ violetthực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộvùng bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộkinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộtrong phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải nam trung bộ có những điều kiện thuận lợi gìbai 27 thuc hanh kinh bien cua bac trung bo va duyen hai nam trung boTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuMôn công nghệ phần mềm nâng caoNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDHọc thuyết kinh tế của adam smithNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dài