skkn xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn sinh 8 chương nội tiết

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn phép tính vi phân tích phân hàm một biến tại trường cao đẳng sơn la

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn phép tính vi phân tích phân hàm một biến tại trường cao đẳng sơn la
... hàng câu hỏi CHƯƠNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN 2.1 Chương trình chuẩn môn phép tính vi phân hàm biến Sách giáo trình phép tính vi phân tích ... trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, sở thực tiễn môn học chương trình học trường cao đẳng Sơn La vi c dạy học môn phép tính vi phân tích phân hàm biến Chương 2: Đề xuất hệ thống câu hỏi TNKQ ... thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn phép tính vi phân tích phân hàm biến 2.2.1 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương 1: Số thực giới hạn dãy số 1.1 Phân số vi t dạng số thập phân...
 • 84
 • 244
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn phép tính vi phân tích phân hàm một biến tại trường cao đẳng sơn la

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn phép tính vi phân tích phân hàm một biến tại trường cao đẳng sơn la
... hàng câu hỏi CHƢƠNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN 2.1 Chƣơng trình chuẩn môn phép tính vi phân hàm biến Sách giáo trình phép tính vi phân tích ... trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, sở thực tiễn môn học chương trình học trường cao đẳng Sơn La vi c dạy học môn phép tính vi phân tích phân hàm biến Chương 2: Đề xuất hệ thống câu hỏi TNKQ ... thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn phép tính vi phân tích phân hàm biến 2.2.1 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chƣơng 1: Số thực giới hạn dãy số 1.1 Phân số vi t dạng số thập phân...
 • 85
 • 163
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lụa chọn chương trường tính điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần vật lý đại cương ở trường dại học đồng tháp

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lụa chọn chương trường tính điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần vật lý đại cương ở trường dại học đồng tháp
... dạy học đại học giai đoạn Chương XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MCQ CHƯƠNG “TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN” THUỘC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2.1 Vị trí chương Trường tĩnh điện chương trình Vật đại cương ... môn Vật trường Đại học Đồng Tháp nhằm tăng cường tính khách quan xác KTĐG Xây dựng câu hỏi TNKQ gồm 60 câu dùng cho KTĐG kết học tập chương Trường tĩnh điện , tiến tới xây dựng ngân hàng câu ... chương Trường tĩnh điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần Vật đại cương trường Đại học Đồng Tháp làm đề tài nghiên cứu TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG...
 • 85
 • 1,233
 • 0

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn tự chọn chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng câu ... VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2.1 Chương trình đào tạo môn tự chọn chương trình GDTC cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội [21] Môn học tự chọn chương trình ... thực hành 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDTC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 3.1 Cơ sở lý luận phương...
 • 111
 • 1,170
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp địa lý: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lý lớp 11 THPT ( cơ bản) bằng phần mềm VIOLET

Khóa luận tốt nghiệp địa lý: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lý lớp 11 THPT ( cơ bản) bằng phần mềm VIOLET
... tự câ hỏi để gâ thê cột câ hỏi không nên ng nha , để S cân nhắc 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn địa lớp 11 (ban bản) Cá y tắ xây dự â â ỏ trắ hi â ựng hệ thống câ hỏi trắc nghiệ ... ÂY D NG BỘ CÂU H I TRẮC NGHI M KHÁCH N ÔN Đ A LÍ L 11 (B N CƠ BẢN) BẰNG PHẦN MỀM VIOLET 24 2.1 Giới thiệu phần m m Violet 24 2.1.1 Gi i thi u chung v phần m m Violet ... nghi m khách quan 1.1.3.1 Khái niệm v trắc nghiệm khách quan Ư điểm hạn chế phương pháp trắc nghiệm 1.1.3.3 Các loại trắc nghiệm 10 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệ khách...
 • 66
 • 565
 • 0

Đề tài xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần "di truyền và biến dị" trong chương trình sinh học 9

Đề tài xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần "di truyền và biến dị" trong chương trình sinh học 9
... dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra cũ 15 phút * Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan cuối học * Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra tiết 1.1.3.4 Trắc nghiệm khách quan ... câu trắc nghiệm Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 2.1 Hệ thống câu hỏi TNKQ phần di truyền biến dị mức độ dễ 2.2 Hệ thống câu hỏi TNKQ phần di truyền biến dị mức độ vừa 2.3 Hệ thống câu hỏi ... định câu hỏi Chương Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần “Di truyền biến dị” chương trình sinh học Mục tiêu, nội dung kiến thức phần di truyền biến dị Cánh xác định độ khó, độ phân biệt câu...
 • 59
 • 765
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa phương án, chương I Vai trò của các chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi ở trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa phương án, chương I Vai trò của các chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi ở trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
... toàn n i dung chương I: Vai trò chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng Thức ăn vật nu i Mục I II III IV V N i dung Dinh dưỡng nước Dinh dưỡng protein Dinh dưỡng lượng Dinh dưỡng vitamin Dinh dưỡng khoáng ... n i riêng chương I: Vai trò chất dinh dưỡng môn Dinh dưỡng thức ăn vật nu i trường Trung cấp Nông nghiệp N i - Phân tích mục tiêu DH, cấu trúc n i dung chương I: Vai trò chất dinh dưỡng, môn ... dưỡng thức ăn vật nu i trường trung cấp Nông nghiệp N i - Thiết kế CH TNKQ để KTĐG chương I: Vai trò chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng Thức ăn vật nu i trường trung cấp Nông nghiệp N i 2.1.2...
 • 92
 • 488
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập chương cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền đối với học sinh dự bị đại học dân tộc theo chuẩn kiến thúc, kỹ năng

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập chương cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền đối với học sinh dự bị đại học dân tộc theo chuẩn kiến thúc, kỹ năng
... gặp học sinh giải tập chương sở phân tử tượng Di truyền Sinh học DBĐH theo chuẩn kiến thức, kỹ - Xây dựng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn môn Sinh học chương sở phân tử tượng Di truyền Sinh ... sở lý luận KT-ĐG kết học tập môn Sinh học học sinh DBĐH theo chuẩn kiến thức, kỹ - Bộ câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn để đánh giá kết học tập môn Sinh học chương sở phân tử tượng Di truyền Sinh ... thiết việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh Chương XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC CỦA HỌC SINH THEO CHUẨN...
 • 105
 • 405
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn dinh dưỡng trẻ em hệ trung cấp tại trường đại học tiền giang

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn dinh dưỡng trẻ em hệ trung cấp tại trường đại học tiền giang
... m khách quan môn Dinh d ngă tr ă em. ă Vìă v y,ă ng iă nghiênă c uă quy tă đ nhă ch nă đ ă tƠi:ă "Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Dinh dưỡng trẻ em hệ Trung cấp trường Đại học Tiền ... năvĕnă Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ kim loại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh” c aă tácă gi ă Nguy nă Phană Maiă Khoa, Lu nă vĕnă Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ... khách quan nh :ă Lu năvĕnă Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn nghề nấu ăn lớp 11 trường THPT Trấn Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” c aătácăgi ăPh măNguy năAnhă Th ,ăLu năvĕn Xây dựng...
 • 111
 • 287
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học dân số kế họach hóa gia đình cho sinh viên và học sinh ngành hộ sinh tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học dân số  kế họach hóa gia đình cho sinh viên và học sinh ngành hộ sinh tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
... mătra khách quan h nă cho SV, HS nênă đƣă m nhă d nă ch nă đ ă tƠi:ă X y dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho sinh viên học sinh ngành Hộ sinh Tr ờng Đại ... 3.3 Thiết kế dàn trắc nghiệm: 36 3.4 Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: 37 3.5 L y ý kiến tham khảo câu hỏi trắc nghiệm: 37 3.6 Thử nghiệm phân tích câu hỏi trắc nghiệm: ... ỡng chuyên ngành Hộ sinh, trình độ đại học (Cử nhân Hộ sinh) : 44 2.2 Khung ch ơng trình đào tạo Hộ sinh trung học: .45 3.ăĐ ăc ngăchiăti t môn h căDơnăs ă- K ăho ch hóa gia đình: ...
 • 231
 • 441
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn nghề nấu ăn lớp 11 tại trường THPT trấn biên, thành phố biên hoà, tỉnh đồng nai

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn nghề nấu ăn lớp 11 tại trường THPT trấn biên, thành phố biên hoà, tỉnh đồng nai
... môn Nghề Nấu ăn lớp 11 tại trường THPT Trấn Biên, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Nghề Nấu ăn lớp 11 tại trường THPT Trấn Biên, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ... nhằmătìmăhiểuăthựcătrạngăKT-ĐGă môn Nghề nấu ăn lớp 11 tại trường THPT Trấn Biên, Tp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai - PhỏngăvấnăGVădạy môn Nghề nấu ăn lớp 11 vềăchấtălượng bộ câu hỏi TNKQă đãăđược xây dựng 7.2.3 Phương ... học môn nghề Nấu ăn lớp 11 Vềăthựcătrạngăviệc kiểmătra- đánhăgiá môn nghề Nấu ăn lớp 11 tại trường THPT Trấn Biên- Biên Hòa- Đồng Nai, ăngườiănghiênăcứuănhậnăthấyăcóănhữngăvấnăđềăcầnă lưuăýănhưăsau:...
 • 182
 • 528
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý 9

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý 9
... ng nghiên cứu Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn Vật M C TIÊU, NHI M V NGHIÊN C U 3.1 M c tiêu nghiên cứu Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật Nhiệm v đ ... cứu trình bày sở luận trắc nghiệm khách quan, bao gồm: khái niệm trắc nghiệm, trắc nghiệm khách quan; phương pháp trắc nghiệm; dạng câu hỏi trắc nghiệm; yêu cầu câu hỏi trắc nghiệm: độ khó, ... Để câu hỏi trắc nghiệm khách quan thực khách quan chất lượng đòi hỏi người soạn thảo hoàn thiện công đoạn thiết lập dàn trắc nghiệm soạn câu hỏi trắc nghiệm mà phải thử nghiệm câu hỏi trắc nghiệm...
 • 220
 • 255
 • 1

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hoá ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn hoá ẩm thực việt nam tại trường đại học sài gòn
... t câu h i ch n thêm vài từ  Trắc nghiệm khách quan (Objective test) TNKQ câu h i TN mà vi că đánhă giáă cĕnă vào h th ngă choă điểm khách quan, không ph thu c vào ch quan c aăng i ch m  Bộ câu ... ăthànhăngânăhàng câu h i Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Theo Millman (1984): Ngân hàng câu h i thi m t t p h p câu h i thi nàoăđóăd sử d ngăđể t h p thànhăđ thi Theo Choppin (1981): Ngân hàng câu ... tr 37 24 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan Theo GS Lâm Quang Thi p: Ngân hàng câu h i tr c nghi m t p h p m t s l ngăt ơngăđ i l n câu h i tr c nghi m,ătrongăđóăm i câu h iăđưăđ căđ nh...
 • 255
 • 627
 • 0

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN
... thức thi cử tất yếu đòi hỏi phải có ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan mà chúng tơi chọn đề tài Xây dựng số câu hỏi trắc nghiệm khách quan Vật ngun tử hạt nhân nhằm phục vụ cho ... kết hạt r2 nhân xấp xỉ xét gần bậc A lần B lần C lần D lần ĐỀ 3: Đề thi hết học phần Vật ngun tử hạt nhân lớp III hệ sư phạm năm học 20062007 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ NGUN TỬ VÀ HẠT NHÂN ... Từ khách quan trắc nghiệm khách quan mang ý nghĩa tương đối, trắc nghiệm luận đề khơng thiết trắc nghiệm chủ quan trắc nghiệm khách quan khơng phải hồn tồn khách quan[ 15] Hình thức kiểm tra trắc...
 • 194
 • 106
 • 0

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học
... hp dn nh i vi nhng thớ sinh cha nm rừ Vớ d: Hot ng ca mụ phõn sinh ngn lm cho cõy: a tng trng theo chiu ngang b c quan sinh dng di v to c phỏt sinh g v li be s cp d phỏt sinh g v li be th cp e ... chớnh v cỏc c im cu to ca cỏc c quan cõy cú hoa, hóy chn nhng mc tng ng gia chc nng v cu to ca mi c quan ri ghi vo s hỡnh 36.1 (trang 116) Chc nng chớnh ca mi c quan Bo v ht v gúp phn phỏt tỏn ... mi quan h ny, quỏ trỡnh dy hc, GV bit s dng kt hp cõu hi t lun v cõu hi TNKQ tớch cc hoỏ hot ng nhn thc cho HS 1.2 Mi quan h ca cỏc loi cõu hi TNKQ 1.2.1 Cỏc dng cõu hi TNKQ TN c gi l khỏch quan...
 • 12
 • 3,733
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan về kiến môn tự chọn trong chương tŕnh gdtc của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộixây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh họcsử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học một số kiến thức chương cơ học chất lưu sgk vật lí 10 nâng caođề tài xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiemj khách quan phần di truyền và biến dị trong chuong trình sinh học 9 thcsxây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệmxây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môm sinh học phần di truyền biến dị sinh học lớp 9bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý lớp 10 chương trình cơ bảnxây dựng bộ kiểm tra trắc nghiệm khách quan phân môn lịch sử lớp 4những chỉ dẫn về soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan 16 18xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quancách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchxay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây