skkn dạy học tốt phân môn tập làm văn lớp 5

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5
... lượng học sinh không đồng kĩ học Tập làm văn em hạn chế làm ảnh hưởng tới kết học tập môn Tiếng Việt môn học khác Phần lớn học sinh lớp học phân môn Tập làm văn yếu Qua thời gian giảng dạy phân môn ... lượng học sinh việc học phân môn Tập làm văn nói riêng Từ kinh nghiệm tích lũy thực tiễn đó, xin trình bày thành đề tài sáng kiến cụ thể là: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập ... số biện pháp, qua việc đổi phương pháp dạy phân môn Tập làm văn lớp 5, nhằm giúp học sinh học Tập làm văn cách tốt Qua góp phần giúp em học tốt môn học khác Phương pháp: - Giáo viên nghiên cứu...
 • 18
 • 735
 • 2

skkn Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5

skkn Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5
... phù hợp để đặt câu, làm cho câu văn, đoạn văn văn thêm sinh động - Kết học tập học sinh phân môn Tập làm văn qua kì kiểm tra nâng lên cách rõ rệt Cụ thể : Tổng số học sinh lớp 5/ 2 : 24/17 Loại ... sửa văn thực chất học sinh, không chấm văn chép từ văn mẫu Có giúp em rèn luyện khả tự học, tự bồi dưỡng cho C/ KẾT LUẬN : Tổ chức cho học sinh học tốt phân môn Tập làm văn tạo thuận lợi cho học ... thành văn Tôi nghiêm khắc vấn đề này, thấy văn học sinh làm mà lời văn em, yêu cầu học sinh làm lại theo khả năng, trình độ Bởi nắm rõ khả viết văn học sinh lớp Do vậy, cần đọc biết văn đạon văn...
 • 20
 • 572
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 5

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 5
... Năm học 2013 - 2014 Trang Người viết: Huỳnh Thị Hậu Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp Cung cấp vốn từ ngữ cho học sinh: Để học sinh học tốt phân môn Tập làm văn, ... tất môn phân môn Tiếng Việt Học tốt tập làm văn giúp em có tảng vững để học tốt môn học Năm học 2013 - 2014 Trang 12 Người viết: Huỳnh Thị Hậu Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập ... đề tài đề xuất số biện pháp, qua việc đổi phương pháp dạy phân môn Tập làm văn lớp 5, nhằm giúp học sinh học Tập làm văn cách tốt Qua góp phần giúp em học tốt môn học khác Phương pháp: - Giáo viên...
 • 13
 • 348
 • 1

SKKN Một vài phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 3

SKKN Một vài phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 3
... khan V/ Các biện pháp dạy tốt phân môn Tập làm văn : 1) Dùng hệ thống câu hỏi gợi ý : Để HS hoàn thành tốt Tập làm văn Chúng ta tham khảo tài liệu nói việc đổi phương pháp dạy học nhằm áp dụng ... hoạt động thể thao – văn nghệ, … IV/ Thực trạng học sinh: Những kinh nghiệm cho thấy trình dạy học phân môn tập làm văn Có chương trình lớp hợp lí, vừa sức với đại đa số học sinh Mỗi loại mạch ... thích) Giúp HS chữa phần tập làm mẫu (một HS chữa mẫu bảng lớp lớp làm vào Vở tập Tiếng Việt 3, (VBT) Tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét kết quả, rút điểm cần ghi nhớ tri thức Vídụ : Khi làm văn...
 • 4
 • 181
 • 0

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 4a

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 4a
... trình phân môn Tập làm văn lớp Trang - Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4A Phạm vi nghiên cứu : - Phân môn Tập làm văn lớp - Nghiên cứu lớp 4A Trường Tiểu học Phước Ninh ... Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4A để thực Mục đích nghiên cứu: Ở bậc tiểu học nói chung lớp nói riêng phân môn Tập làm văn có yêu cầu là: - Rèn kĩ dùng từ, viết câu văn, ... sát, nhận thấy từ áp dụng Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4A học sinh học có tiến hơn, số lượng học sinh điểm – 2; – 4; – giảm có nhiều học sinh đạt Trang 24 điểm –...
 • 32
 • 113
 • 0

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 4a

SKKN kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn lớp 4a
... phân môn Tập làm văn lớp - Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4A Phạm vi nghiên cứu : - Phân môn Tập làm văn lớp - Nghiên cứu lớp 4A Trường Tiểu học Phước Ninh B năm học ... Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4A để thực Mục đích nghiên cứu: Ở bậc tiểu học nói chung lớp nói riêng phân môn Tập làm văn có yêu cầu là: - Rèn kĩ dùng từ, viết câu văn, ... sát, nhận thấy từ áp dụng Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 4A học sinh học có tiến hơn, số lượng học sinh điểm – 2; – 4; – giảm có nhiều học sinh đạt điểm – 8; - 10 Tôi...
 • 23
 • 54
 • 0

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG “LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 9”

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG  “LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 9”
... VĂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG “LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 9” I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nói đến phân môn Tập làm văn không phủ nhận môn học khó khó học ... lượng học tập phân môn Tập làm văn cho em học sinh lớp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Tình hình học tập phân môn Tập làm văn lớp Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn - Số lượng học sinh lớp 9C- 9D năm học ... giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu tình hình học tập phân môn Tập làm văn lớp Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn qua việc rèn luyện hình thành kỹ học sinh Nhằm...
 • 9
 • 2,759
 • 44

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 9”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 9”
... VĂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG “LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 9” I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nói đến phân môn Tập làm văn không phủ nhận môn học khó khó học ... lượng học tập phân môn Tập làm văn cho em học sinh lớp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Tình hình học tập phân môn Tập làm văn lớp Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn - Số lượng học sinh lớp 9C- 9D năm học ... đến học kỳ I năm học: 2011-2012, chất lượng phân môn Tập làm văn lớp 9C, 9D đạt sau: CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN TẬP LÀMVĂN LỚP 9C- 9D CUỐI HỌC KỲ I Lớp Sĩ số 9C 9D TC 36 35 71 Chất lượng môn Tập làm văn...
 • 9
 • 1,425
 • 15

Giúp học sinh học tốt phân môn Tập Làm Văn lớp 3

Giúp học sinh học tốt phân môn Tập Làm Văn lớp 3
... Tiếng Việt nói chung phân môn Tập làm văn nói riêng có sở để nâng cao chất lượng học tập môn khác Đó sở để học sinh lớp vươn lên giành thành tích tốt học tập năm học III.BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Giáo ... cuối học kì năm học 2008-2009, lớp 3B có số học sinh giuỏi 16 em, em, truing bình em, không học sinh yếu.Với kết học tập trên, đến cuối năm kết khả quan Điều cho thấy, học sinh học tốt môn Tiếng ... thiết kế giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh phân loại, nhằm làm cho tất học sinh có hội học, làm đầy đủ sát với nội dung tiết học Riêng phân môn Tập Làm văn, dạy tiết có yêu cầu nói(hoặc kể)...
 • 4
 • 1,887
 • 13

Tài liệu Giúp học sinh học tốt phân môn Tập Làm Văn lớp 3 pdf

Tài liệu Giúp học sinh học tốt phân môn Tập Làm Văn lớp 3 pdf
... Tiếng Việt nói chung phân môn Tập làm văn nói riêng có sở để nâng cao chất lượng học tập môn khác Đó sở để học sinh lớp vươn lên giành thành tích tốt học tập năm học III.BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Giáo ... cuối học kì năm học 2008-2009, lớp 3B có số học sinh giuỏi 16 em, em, truing bình em, không học sinh yếu.Với kết học tập trên, đến cuối năm kết khả quan Điều cho thấy, học sinh học tốt môn Tiếng ... bắt đầu sâu vào phân môn Tập làm Văn để nâng cao dần chất lượng học tập cho em Tôi tiếp tục tiến hành phân nhóm đôi bạn học tập cho em yếu lại lớp Cừ học sinh khá, giỏi phân công giúp đỡ bạn yếu...
 • 5
 • 789
 • 4

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn tập làm văn

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt phân môn tập làm văn
... xin đưa số giải pháp giúp học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng học tốt phân môn Tập làm văn IV GIẢI PHÁP : Ở lớp 5, loại Tập làm văn gắn với chủ điểm Quá trình thực kỹ phân tích ... vốn sống thực tế thường thiếu cảm xúc viết Có thể nói, thân phân môn Tập làm văn phân môn khó dạy tất phân môn môn Tiếng việt, đa số học sinh ham thích môn học Chính mà hiệu việc dạy Tập làm văn ... động học tập học sinh học phân môn Tập làm văn, số hoạt động giáo viên nên sử dụng biên pháp tham gia Biện pháp có ưu điểm tổ chức cho nhiều học sinh cộng tác thực hành luyện tập kĩ phận làm văn...
 • 13
 • 3,535
 • 12

SKKN Giúp học sinh lớp 4, 5 học tốt phân môn Tập làm văn

SKKN Giúp học sinh lớp 4, 5 học tốt phân môn Tập làm văn
... tiểu học TT Đồi Ngô Lục Nam đợc nhiều ngời ủng hộ Phần kết luận Học sinh lớp 4 ,5 học tốt phân môn Tập làm văn phản ảnh kết thực tế việc học môn Tiếng Việt Giúp học sinh học tốt phân môn tập làm văn ... hcọ tập môn lớp học Đối với học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp 4 ,5 nói riêng học tập làm văn học sinh phải biết sử dụng ngôn ngữ (nói, viết) để xây dựng văn sở thừa hởng kiến thức môn Tiếng ... dạy lớp 4 ,5 Đó lý để chọn đề tài Giỳp hc sinh lp 4, hc tt phõn mụn Tp lm số thể loại: Miêu tả, Kể chuyện 2-Mục đích nghiên cứu: -Góp phần giúp học sinh lớp 4 ,5 học tốt phân môn tập làm văn -Các...
 • 20
 • 724
 • 2

SKKN Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn Tập làm văn lớp 5

SKKN Giúp học sinh lớp 5 có kết quả tốt hơn trong phân môn Tập làm văn lớp 5
... học sinh ý thức viết ngày tiến kết cao · Sau tiết học thường nhắc học sinh làm lại chấm lại cẩn thận cho em Cách làm làm cho học sinh tăng thêm hứng thú học môn 3 .Kết quả: Để đánh giá kết ... Quan sát tìm ý – làm dàn - Tập làm văn miệng - Tập làm văn viết - Tập làm văn trả Phải nhiệt tình tâm huyết với nghề từ thuyết phục học sinh yêu mến môn học yêu mến môn học kết cao ... thiết làm văn thêm hấp dẫn E Tập làm văn (trả bài) Để làm tốt tập làm văn (nói hay viết) kỹ nói, học sinh cần rèn luyện thêm kĩ sửa chữa, rút kinh nghiệm, nhằm đạt kết ngày cao Tập nhận xét bạn Tập...
 • 15
 • 397
 • 0

SKKN giải pháp giúp học sinh lớp 5d trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn tiết trả bài viết

SKKN giải pháp giúp học sinh lớp 5d trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn tiết trả bài viết
... Giải pháp giúp học sinh lớp 5D trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn tiết Trả viết giúp học sinh khối lớp trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn tiết Trả viết ... mặt tồn để nâng cao chất lượng dạy học 19 III KẾT LUẬN: Trên số giải pháp viết Giải pháp giúp học sinh lớp 5D trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn tiết Trả viết Tôi tiếp tục ... đoạn văn dẫn đến văn không đạt kết mong muốn Chính mà chọn đề tài: Giải pháp giúp học sinh lớp 5D trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn tiết Trả viết Trong viết muốn đ a số giải...
 • 29
 • 55
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn dạy tiết trả bài trong phân môn tập làm văn lớp 5đề tài sáng kiến kinh nghiệm phân môn tập làm văn lớp 5 ở vùng đặc biệt khó khănnội dung dạy học phân môn tập làm văn lớp 4thực trạng dạy phân môn tập làm văn lớp 4 trường tiểu học nguyễn trãiphương pháp dạy học môn tập làm văn lớp 5một số biện pháp rèn kĩ năng hội thoại ở phân môn tập làm văn lớp 3 trong chương trình tiếng việt ở tiểu họcgiúp học sinh học tốt môn tập làm văn lớp 5vận dụng bản đồ tư duy vào một số tiết dạy kiểu bài nói viết theo chủ điểm ở phân môn tập làm văn lớp 3mot so bien phap ren ky nang hoi thoai cho hoc sinh thong qua phan mon tap lam van lop 4báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học môn tập làm văn lớp 5 năm học 2014 2015skkn môn tập làm văn lớp 5rèn kĩ năng nói viết qua phân môn tập làm văn lớp 3 góp phần nâng cao chất luợng môn tiếng việtphuong phap day mon tap lam van lop 5rèn luyện kỹ năng kể chuyện trong phân môn tập làm văn lớp 4 5skkn nâng cao chất lượng môn tập làm văn lớp 4 5Đề Cương Hóa 8THI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7LISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS 6,7,8,9Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 3Số 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngTẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Đề thi tuyển sinh (mẫu)Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1Ma trận, đề, đáp án kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8 (hk1)Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)kt t18Unit 4test 1- anh 9 thi diemWord Form Revision Unit 1 - 4