sử dụng lời nói trong giao tiếp

Tài liệu Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp pdf

Tài liệu Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp pdf
... đứng trước mặt người nghe, sử dụng hết khả biểu cảm để thể thành ý Việc hình dung họ nhìn chúng giúp bạn dễ dàng việc gây cảm xúc thái độ ứng xử Nếu bạn người nghe điện thoại, bạn nên Chú ý đến ... quí khách” “ Tôi là… Xin chào bạn…” Tỏ nồng nhiệt, quan tâm ngào nghe điện thoại Điều giúp người gọi thoải mái dễ dàng giao tiếp với bạn Luôn ý đến người gọi, biết đặt câu hỏi trả lời cách xác ... hàng phải chờ đợi bạn tìm tòi thứ từ đống tài liệu dài cộp, hay phải gọi lại lần để đính - Cố gắng thể giọng nói rõ ràng truyền cảm Lời nói...
 • 2
 • 552
 • 1

Tài liệu Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp doc

Tài liệu Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp doc
... quên việc giao tiếp qua điện thoại có quy tắc, văn hóa chung Và người khác hoàn toàn đánh giá sai bạn nội dung gọi phút, mà chí chưa gặp mặt hay lắng nghe bạn nói Vì thế, kỹ sử dụng điện thoại điều ... gọi điện thoại, bạn nên - Giới thiệu thông tin thân công ty mà đại diện Trình bày sơ lược mục đích gọi Mọi người thường có xu hướng đề phòng không thoải mái nói chuyện với người lạ qua điện thoại ... đứng trước mặt người nghe, sử dụng hết khả biểu cảm để thể thành ý Việc hình dung họ nhìn chúng giúp bạn dễ dàng việc gây cảm xúc thái độ ứng xử Nếu bạn người nghe điện thoại, bạn nên Chú ý đến...
 • 4
 • 490
 • 0

Tài liệu Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp ppt

Tài liệu Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp ppt
... quên việc giao tiếp qua điện thoại có quy tắc, văn hóa chung Và người khác hoàn toàn đánh giá sai bạn nội dung gọi phút, mà chí chưa gặp mặt hay lắng nghe bạn nói Vì thế, kỹ sử dụng điện thoại điều ... gọi điện thoại, bạn nên - Giới thiệu thông tin thân công ty mà đại diện Trình bày sơ lược mục đích gọi Mọi người thường có xu hướng đề phòng không thoải mái nói chuyện với người lạ qua điện thoại ... đứng trước mặt người nghe, sử dụng hết khả biểu cảm để thể thành ý Việc hình dung họ nhìn chúng giúp bạn dễ dàng việc gây cảm xúc thái độ ứng xử Nếu bạn người nghe điện thoại, bạn nên Chú ý đến...
 • 4
 • 452
 • 3

Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp

Kỹ năng sử dụng điện thoại trong giao tiếp
... đứng trước mặt người nghe, sử dụng hết khả biểu cảm để thể thành ý Việc hình dung họ nhìn chúng giúp bạn dễ dàng việc gây cảm xúc thái độ ứng xử Nếu bạn người nghe điện thoại, bạn nên Chú ý đến ... quí khách” “Tôi là… Xin chào bạn…” Tỏ nồng nhiệt, quan tâm ngào nghe điện thoại Điều giúp người gọi thoải mái dễ dàng giao tiếp với bạn Luôn ý đến người gọi, biết đặt câu hỏi trả lời cách xác ... nhận thông tin tốt nhất, tạo hiệu cho trao đổi Việc lắng nghe tỏ lắng nghe phép lịch tối thiểu giao tiếp Bạn khéo léo dùng yếu tố kích thích trình nói người gọi: dạ, vâng… Tóm tắt nội dung nói...
 • 3
 • 190
 • 1

SỬ DỤNG các HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP để hỗ TRỢ CHO VIỆC GIẢNG dạy NGỮ PHÁP TRONG các lớp học BAO gồm NHIỀU TRÌNH độ ở TRƯỜNG đại học điện lực

SỬ DỤNG các HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP để hỗ TRỢ CHO VIỆC GIẢNG dạy NGỮ PHÁP TRONG các lớp học BAO gồm NHIỀU TRÌNH độ ở TRƯỜNG đại học điện lực
... about learning grammar through communicative activities Do you learning like Strongly Like Neutral Dislike grammar like Strongly dislike through CA? Number of students Percentage 25 41 31 25% 41% ... communicative activities I have more ideas to discuss thanks to communicative Strongly Agree Neutral Disagree agree Strongly disagree 33% 47% 18% 2% 0% 12% 52% 28% 5% 3% 27% 51% 20% 1% 1% 26% 46% ... Number ...
 • 72
 • 502
 • 0

SỬ DỤNG các TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP để HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG nói CHO SINH VIÊN NGA NGỮ

SỬ DỤNG các TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP để HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG nói CHO SINH VIÊN NGA NGỮ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC ********************************** BÙI THỊ THANH VÂN SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP ĐỂ HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NGA NGỮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ... ГОВОРЕНИИ У СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Lí luận phương pháp giảng dạy tiếng Nga Mã số: 60.14.10 Người hướng dẫn khoa học: Giáo sư, tiến sĩ DƯƠNG ĐỨC NIỆM Hà Nội - 2008 ЗАВЕРЕНИЕ...
 • 85
 • 278
 • 0

Sử dụng các chiến lược giao tiếp lịch sự trong cách thức mặc cả giữa tiếng Anh và tiếng Việt

Sử dụng các chiến lược giao tiếp lịch sự trong cách thức mặc cả giữa tiếng Anh và tiếng Việt
... its color Could you lower the price, then Ill have it?) - Anh thấy đấy, em thiện chí mua, anh thiện chí bán Anh em giá triệu đ-ợc không anh? (S2) (As you know, I am quite willing to have this Would ... price by 10%?) - Giảm cho anh xuống giá gốc đ-ợc không em? (Could I have the lowest price?) - Bác giảm bớt chút cho cháu không ạ? (Could you lower the price a bit?) - Anh bán giá cho em không? ... that one cannot master a language without understanding of its cultural background, and that a strong impinge on any communicative behavior, either verbal or non-verbal communication.) (Nguyễn...
 • 81
 • 463
 • 0

Sự lạm dụng ngoại ngữ trong giao tiếp

Sự lạm dụng ngoại ngữ trong giao tiếp
... ma giao tiep hdi thoai Tuy nbien viee chuyen ma a'y la qua gidi ban, khdng dung luc thi xay bien tugng lam dung sir chuyen ma hay ndi each khac dd chinb la su lam dung tieng ngoai giao tiep Trong ... sinh-sinb vien cang tram trgng, khdng chi tai trudng bgc ma cudc sdng gia dinh, giao tiep vdi dng ba, cha me, anh chi em Trong cac cudc ndi chuyen cua bgc sinb -sinb vien, ngudi ta nghe tha'y rat ... phai dua vao bdi canh giao tie'p cu the Vi du: - Di choi di Hung! - Kbdng duge Hdm td busy (ban) rdi I'm sorry (td xin Idi) Hay: - Nam de'n rdi kya Let's go\ (chung ta di thdi) Trong bai vi du tren...
 • 7
 • 82
 • 0

Những lời khuyên trong giao tiếp

Những lời khuyên trong giao tiếp
... Edge, www.pachter.com QuanLyDuAn – http://www.quanlyduan.com NHỮNG LỜI KHUYÊN TRONG GIAO TIẾP Luyện tập vận động viên chiến thắng Những vận động viên chun nghiệp dạy học giá trị cách nắm giữ ... NHỮNG LỜI KHUYÊN TRONG GIAO TIẾP Làm để hòa nhập thành cơng? Thiết lập quan hệ xã hội thành cơng khơng lựa chọn ... thái khoan thai Tiếp theo, dừng lại vài giây lướt nhìn bao qt phòng, xác định vị trí người đồ vật phòng Sau tìm chào hỏi chủ nhân có Quy tắc 10-5 Nếu bạn sử dụng phương pháp giao tiếp mắt với cách...
 • 3
 • 675
 • 11

Những lời khuyên trong giao tiếp p2

Những lời khuyên trong giao tiếp p2
... Edge, www.pachter.com QuanLyDuAn – http://www.quanlyduan.com NHỮNG LỜI KHUYÊN TRONG GIAO TIẾP Luyện tập vận động viên chiến thắng Những vận động viên chun nghiệp dạy học giá trị cách nắm giữ ... NHỮNG LỜI KHUYÊN TRONG GIAO TIẾP Làm để hòa nhập thành cơng? Thiết lập quan hệ xã hội thành cơng khơng lựa chọn ... thái khoan thai Tiếp theo, dừng lại vài giây lướt nhìn bao qt phòng, xác định vị trí người đồ vật phòng Sau tìm chào hỏi chủ nhân có Quy tắc 10-5 Nếu bạn sử dụng phương pháp giao tiếp mắt với cách...
 • 3
 • 408
 • 5

Những lời khuyên trong giao tiếp p3

Những lời khuyên trong giao tiếp p3
... NHÖÕNG LÔØI KHUYEÂN TRONG GIAO TIEÁP Hãy giúp Sếp bạn diễn đạt tốt Kết nghiên cứu gần cho thấy đại đa số chuyên gia nhiều ngành công nghiệp khác đánh giá kỹ giao tiếp sếp họ mức độ từ trung ... họp Những kết khác gồm có: 50% người trả lời, họ khâm phục kỹ diễn thuyết sếp 49% cho kỹ diễn đạt sếp họ mức độ trung bình đến Chỉ có 50% cho biết sếp họ đón nhận ý kiến đóng góp phê bình Trong ... ngờ người đứng đầu công ty họ truyền đạt mạnh lạc thị Để cải thiện kỹ diễn đạt, sếp nên áp dụng lời khuyên sau rút qua khảo sát: Chia sẻ thông tin Giữ thông tin chân thực Lắng nghe Thấu hiểu công...
 • 3
 • 398
 • 3

Những lời khuyên trong giao tiếp p4

Những lời khuyên trong giao tiếp p4
... NHệếNG LễỉI KHUYEN TRONG GIAO TIEP Bn cú s hói phi phỏt din thuyt khụng? nu cú, bn khụng phi l ngi nht Rt ớt ngi ho hng ... ang núi chuyn trc tip vi tng cỏ nhõn QuanLyDuAn http://www.quanlyduan.com NHệếNG LễỉI KHUYEN TRONG GIAO TIEP Mo vt: ý nhng mt ni bt nht ca bn Bi thuyt trỡnh phi c chun b k lng n mc chnh t v lch ... thớnh gi v kim tra trang thit b trc s dng Tỡm kim nhng khuụn mt thõn thin Trc bt u núi, bn hóy giao tip bng mt vi mt vi khuụn mt cú v thõn thin s khỏn thớnh gi ngi bờn di Mm ci vi h, cú th h...
 • 3
 • 352
 • 5

Những lời khuyên trong giao tiếp p5

Những lời khuyên trong giao tiếp p5
... số liệu, anh có nghĩ tốt không ạ? Như gửi cho khách hàng báo giá có sở đầy đủ thông tin hơn" Sếp giao cho bạn công việc không phù hợp với bạn Cách giải : tốt hết nên nói với sếp việc không phù...
 • 2
 • 387
 • 5

SKKN - Su dung loi binh trong gio doc hieu van ban

SKKN - Su dung loi binh trong gio doc hieu van ban
... sử dụng 1- 50% 1- 50% 1- 50% 1- 50% - 50% 2- 50% Qua khảo sát thấy số giáo viên sử dụng lời bình đọc -hiểu văn Trang đạt 50% , với kết nghĩ cần phải trọng đến việc sử dụng lời bình đọc - hiểu văn ... dạy học văn - Giáo s Nguyễn Thanh Hùng - Phan Trọng Luận Sách giáo viên Ngữ văn - tập - Bộ giáo dục & đào tạo Đến với Nam Cao - Nhà xuất niên Bình giảng văn học - Vũ Dơng Quý , Lê Bảo - Nhà xuất ... sử dụng vào đọc -hiểu văn đạt đợc hiệu tốt Tác phẩm mà minh hoạ cho đề tài tác phẩm LãoHạccủa nhà văn Nam Cao - Sách Ngữ Văn -tập 1- THCS Văn đợc học tiết, thông qua phần đọc - hiểu văn , giáo...
 • 20
 • 431
 • 0

Phân phối và sử dụng lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Phân phối và sử dụng lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
... đạt đc phần giữ lại để trả lợi tức cổ phần Do lợi tức cổ phần thể phân chia LN cho cổ đông, số lợi tức tối đa theo lý thuyết ko thể vượt đc số LN mà cty có để trả lợi tức cổ phần thời kỳ định ... nghĩa cty có lượng dự trữ tiền mặt lớn Khoản lợi nhuận đạt đc đầu tư vào nhà máy thiết bị mới, dùng để trả khoản nợ đến hạn, đầu tư vào lượng h2 dự trữ… Lợi tức cổ phần tiền mặt có phạm vi tiền mặt ... phân phối LN công ty cổ phần phải thông qua đại hội cổ đông, cấp định có trả lợi tức tiền mặt hay ko lại ban giám đốc cty định, có đảm bảo tính chủ động mặt tài cty *Trả lợi tức trái phiếu -Lợi...
 • 2
 • 411
 • 2

Xem thêm