Mẹo khoanh trắc nghiệm môn Sinh Bí kíp ôn thi

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh 12 Mã đề thi 128 pps

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Sinh 12 Mã đề thi 128 pps
... tăng sinh có giới hạn số loại TB thể dẫn đến hình thành khối u chèn ép quan thể C Sự tăng sinh có giới hạn số loại TB thể dẫn đến hình thành khối u Trang 2/14 - đề thi 128 D Sự tăng sinh không ... biến Câu 7: Phương pháp gây đột biến nhân tạo có hiệu với đối tượng sinh vật nào? Trang 3/14 - đề thi 128 A Thực vật B Nấm C Vi sinh vật D Động vật Câu 8: Phương pháp chọn giống dùng phổ biến ... có giá trị kinh tế Trang 4/14 - đề thi 128 Câu 11: Kết tượng giao phối gần? A thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm B tạo ưu lai C tạo dòng D tượng thoái hoá Câu 12: Ở người, bệnh mù màu gen lặn...
 • 14
 • 206
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC
... đoán “Một số sinh viên học giỏi lôgích học , phép đổi chất kết luận rút gì? A) Số sinh viên lại học không giỏi lôgích học B) Một số người học giỏi lôgích học sinh viên C) Không phải sinh viên người ... đồng quy luật môn học nào? A) Siêu hình học khoa học lý thuyết B) Lôgích học biện chứng lôgích học hình thức C) Lôgích học hình thức D) Nhận thức luận siêu hình học C 27 Trong lôgích học, thuật ... Mỗi người dạy ba môn là: môn toán, môn lý, môn hóa; Ba mệnh đề sau có mệnh đề đúng: 1) GV Toán dạy môn hóa; 2) GV Lý không dạy môn hóa; 3) GV Hóa không dạy môn Hỏi GV dạy môn gì? B A) GV Toán...
 • 28
 • 2,953
 • 3

câu hỏi trắc nghiệm môn sinh

câu hỏi trắc nghiệm môn sinh
... 38a, 39c, 40c Trường THPT BẮC BÌNH Đề thi môn: Sinh học Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM SINH HỌC : 12 (TRƯỜNG THPT B ẮC B ÌNH) ĐỀ Câu 1: Trong quần thể giao phối, gen có alen ... tượng thoái sinh học Câu 23/ Nguyên nhân chủ yếu tượng tiến sinh học là: a/ Sinh sản nhanh b/ Tỷ lệ sống sót cao c/ Khả thích nghi hoàn thiện với điều kiện sống d/ Phân hóa đa dạng Câu 24/ Yếu ... lợi cho sinh vật Câu 37: Tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt loài thân thuộc ơ3 động vật bậc coa là: a/ Tiêu chuân3 di truyền b/ Tiêu chuẩn địa lý – sinh thái c/ Tiêu chuân3 sinh lý – hoá sinh d/...
 • 9
 • 817
 • 8

đề trắc nghiệm môn sinh

đề trắc nghiệm môn sinh
... 11) Lai tế bào thực A) Tế bào sinh dục lồi với tế bào sinh dục lồi khác B) Hai tế bào sinh dưỡng lồi khác C) Nhiều tế bào sinh dưỡng nhiều lồi khác D) Hai tế bào sinh dục lồi khác 12) 9.Một số ... Cổ sinh A) Sự sống tập trung nước B) Sự phát triển cực thịnh Bò sát khổng lồ C) Sự di cư TV ĐV từ nước lên cạn D) Sinh vật phát triển tập trung đất liền 39) Đặc điểm bật sinh giới Đại Trung sinh ... quan điểm Đacuyn là: A) Sự phân hố khả sinh sản cá thể quần thể B) Sự sống sót cá thể thích nghi C) Sự phân hố khả sống sót cá thể lồi D) Sự phát triển sinh sản ưu kiểu gen thích nghi 27) Ở bò,...
 • 6
 • 268
 • 4

Một số câu trắc nghiệm môn Sinh

Một số câu trắc nghiệm môn Sinh
... hợp xảy hoán vị gen với tần số 18%.Tỉ lệ ruồi thân đen cánh cụt xuất Fb tính theo lý thuyết là: A.82% B.9% C.41% D18% Sự rối loạn phân ly cặp NST tương đồng tế bào sinh dục cuat thể 2n làm xuất ... axit amin C.56 D.60 11 Cho quần thể giao phối hệ xuất phát P: 0,6Aa:0,4aa.Nếu đến F3, số cá thể quần thể 1000 số cá thể kiểu gen bao nhiêu? A.90 AA;420Aa;490aa B.360AA;480Aa;160aa C.90AA;490Aa;420aa ... tốc nhau.Khoản cách riboxom phân tử mARN 61,2 ăngstron.Khi riboxom thứ vừa trượt hết phân tử mARN số axit amin môi trường tiếp tục cung cấp cho riboxom lại hoàn tất trình giải mã là: A 24 axit amin...
 • 2
 • 522
 • 1

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 6

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 6
... HƯỚNG DẪN CHẤM: Biểu Câu Đáp án điểm hỏi 0,5 đ 51 e 52 c 53 b 54 e 55 d 56 d 57 c 58 c 59 c 60 b 61 a 62 a 63 d 64 a 65 c 66 a 67 d Biểu điểm 0,5 đ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 c b ... thành gai Câu 46) Chọn từ,cụm từ:tế bào, kết hợp, hợp tử, noãn đièn vào chỗ trống thay cho số 1,2,3,4 cho phù hợp Thụ tinh tượng……………….(1)…………… sinh dục đực hạt phấn…………………(2) ………….với tế bào sinh ... chứa chất dự trữ Câu 60 ) Thân to đâu? a Do phân chia tế bào b Do phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh trụ c Do lớn lên phân chia tế bào d Do chồi chồi nách Câu 61 ) Thân dài đâu...
 • 18
 • 10,969
 • 115

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 8

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 8
... 3-d; 4-b; 5-a Câu 83 : 1:a,c,e 2:a,b,d,e Câu 84 : 1-c; 2-a; 3-b Câu 85 : 1-a,d,e 2- b,c Câu 86 : 1-b; 2-a; 3-c Câu 87 : 1-S ; 2-S; 3-Đ; 4-Đ Câu 88 : a) x  b) x  Câu 89 : 1-S ; 2-Đ; 3-S; 4-S Câu 90: a)S- ... 4-e; 5-d Câu 75: 1-b; 2-c; 3-d; 4-e; 5-a Câu 76: 1-e; 2-a; 3-d; 4-c; 5-b Câu 77: 1-b; 2-c; 3-a Câu 78: 1-b; 2-c; 3-a Câu 79: 1-b; 2-c; 3-a Câu 80 : 1-b; 2-a Câu 81 : 1-b; 2-a; 3-c Câu 82 : : 1-c; ... Hoóc môn tirôxin d Tăng trưởng thể e tiết nhiều hoóc môn điều hoà trao đổi chất đường, chất khoáng sinh dục Câu 83 : Sắp xếp hoóc môn tương ứng với tuyến sinh dục Nam Nữ Tuyến sinh dục Các hoóc môn...
 • 14
 • 15,509
 • 406

Hướng dẫn học và trả lời trắc nghiêm môn sinh học

Hướng dẫn học và trả lời trắc nghiêm môn sinh học
... thuyết là: A 35 đỏ: vàng B 11 đỏ: vàng C 27 đỏ: vàng D đỏ: vàng 3) Một số lưu ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm a) Đọc thật kỹ, không bỏ sót nội dung mà câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời Đặc biệt ý từ ... thức thí sinh; phương án sai có mức độ gây nhiễu cao Sự phân hóa thí sinh mức độ khá, giỏi chủ yếu phụ thuộc vào câu hỏi Với câu hỏi này, thường học sinh khá, giỏi cần 2-5 phút nhiều để trả lời d) ... thí sinh nhận thấy A đúng, nhiên cần đọc lướt qua phương án B, C, D để khẳng định phương án tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm c) Cần tính toán giấy nháp nhanh để chọn phương án Khi gặp câu trắc...
 • 4
 • 446
 • 1

TRẮC NGHIỆM MÔN SINH

TRẮC NGHIỆM MÔN SINH
... loài sinh học ? A Loài sinh học hình thành từ kết CLTN B Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh giới C.Loài sinh học đơn vị tổ chức sinh sản, đơn vị tổ chức tự nhiên D.Loài sinh học thể thống sinh ... hoá sinh C tiêu chuẩn hthái D tiêu chuẩn sinh lí 5a.Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc A tiêu chuẩn hoá sinh B tiêu chuẩn sinh lí C tiêu chuẩn sinh ... không sinh sản hữu tính B Các dạng tam bội chuyển sang dạng sinh sản vô tính C Các tế bào sinh dục 3n bị rối loạn phân li giảm phân tạo giao tử bất thường khả thụ tinh D Chúng sinh sản theo kiểu sinh...
 • 70
 • 210
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 104 Khoa Tự Nhiên doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 104 Khoa Tự Nhiên doc
... truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Gây đột biến lai tạo C Nghiên cứu tế bào D Nghiên cứu phả hệ Trang 2/4 - Mã đề thi 104 Câu 24: Cây có kiểu gen AaBbCCDd tự thụ phấn tạo đời có kiểu hình ... gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B khả sinh sản sinh vật C giảm sức sống làm chết sinh vật D giảm cường độ biểu tính trạng Câu 36: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A phân ... - Mã đề thi 104 Câu 38: Trong bệnh sau người, bệnh đột biến gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Câu 39: Thành phần hóa học nhiễm...
 • 4
 • 1,045
 • 8

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 41 Khoa Tự Nhiên doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 41 Khoa Tự Nhiên doc
... 0, 41 xám, cụt: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, dài; 0,09 đen, dài B 0, 41 xám, cụt;0 ,41 đen, dài ; 0,09 xám, dài ; 0,09 đen, cụt C 0, 41 xám, dài: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, dài D 0, 41 ... tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 37: Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài gen không đổi, số ... di truyền Câu 23: Thể đa bội thường gặp A thực vật B động vật bậc cao C vi sinh vật D thực vật động vật Câu 24: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không đổi qua hệ tế bào hệ thể...
 • 4
 • 997
 • 10

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 42 Khoa Tự Nhiên docx

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn Sinh học 42 Khoa Tự Nhiên docx
... tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 31: Cho hai dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh cụt thân đen, cánh dài ... nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Câu 25: Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN, ... thường gặp A vi sinh vật B động vật bậc cao C thực vật D thực vật động vật Câu 15: Phương pháp không sử dụng nghiên cứu di truyền người? A Gây đột biến lai tạo B Nghiên cứu trẻ đồng sinh C Nghiên...
 • 4
 • 392
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: mẹo đánh trắc nghiệm môn sinh đại họcmẹo khoanh trắc nghiệm môn lýmẹo khoanh trắc nghiệm môn lý đại họcbí quyết làm bài thi trắc nghiệm môn sinhmẹo làm bài thi trắc nghiệm môn sinh học3 mẹo nhỏ thi trắc nghiệm môn sinh họcmẹo làm bài thi trắc nghiệm môn sinhbí quyết khoanh trắc nghiệm môn hóabí quyết khoanh trắc nghiệm môn lýmẹo làm bài thi trắc nghiệm môn sinh đại họctrắc nghiệm môn sinhtrắc nghiệm môn sinhđề kiểm tra trắc nghiệm môn sinhtrắc nghiệm môn sinh lýbài tập trắc nghiệm môn sinhMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANThông báo CV đi số 1798Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc