Tài liệu bảo vệ role chương 2 pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 2.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 2.pdf
... vùng bảo vệ của bảo vệ cắt nhanh chỉ bao gồm một phần chứ không phải toàn bộ đường dây được bảo vệ (H.2.7b). a)Dòng khởi động của bảo vệ. Muốn bảo vệ không tác động khi NM ngoài đường dây bảo vệ ... =<1 2.2.3.3 Bảo vệ dòng điện có hướng cấp 3. Bảo vệ có hướng cấp III là bảo vệ dòng điện cực đại có hứơng. Dòng khởi động của bảo vệ cần được chọn theo các điểu kiện sau: Bảo vệ phải trở về ... 2.1.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh. Bảo vệ dòng điện cắt nhanh là loại bảo vệ đảm bảo tính chọn lọc bằng cách: chọn dòng điện khởi động lớn hơn dòng điện ngắn mạch lớn nhất qua chỗ đặt bảo vệ khi...
 • 22
 • 836
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf
... Trên hình 1.1 ta thấy mỗi bảo vệ cần tác động khi sự cố xảy ra trong vùng bảo vệ của mình (để bảo đảm thì vừa có bảo vệ chính và vừa có bảo vệ dự trữ tại chỗ). Ví dụ bảo vệ 1 và 2 cần tác động khi ... khi NM xảy ra trong đoạn DE. Ngoài ra bảo vệ 1 và 2 còn cần tác động khi sự cố xảy ra trong đoạn BC của bào vệ 3 (bảo vệ 1 và 2 gọi là bảo vệ dự trữ cho bảo vệ 3). Điều này cần thiết để dự phòng ... mà bảo vệ không tác động cắt MC1 và MC2 được thì các bảo vệ dự phòng xa cắt nguồn II MC4, MC5 và trạm B như vậy bảo vệ không tin cậy, làm mất điện nhiều gây thiệt hại cho kinh tế. ♣ Để bảo vệ...
 • 19
 • 761
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf
... GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 42 CHƯƠNG 3 BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH_ BẢO VỆ SO LỆCH_ BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT . 3.1 BẢO VỆ KHOẢNG ... kỳ. Một trong các bảo vệ đó là bảo vệ khoảng cách. Bảo vệ khoảng cách là loại bảo vệ có bộ phận cơ bản là bộ phận đo khoảng cách, làm nhiệm vụ xác đònh tổng trở từ chỗ đặt bảo vệ tới điểm NM. Thời ... với bảo vệ cấp I tiếp sau khi kể đến sai số của bảo vệ. k11 = 0,8 ÷ 1 là hệ số tính đến sai số bảo vệ cấp II; 1AB là chiều dài đường dây bảo vệ. Z1 là tổng trở đường dây bảo vệ...
 • 27
 • 769
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 5.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 5.pdf
... bảo vệ cũng như thời gian khử ion hoá của môi trường để có thể thực hiện TĐL tốc độ caotrong bất cứ trường hợp nào. Sau đây ta sẽ lần lượt thảo luận đến các yếu tố này. a) Các đặc tính bảo vệ. ... TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 96 cũng khó bò loại bỏ bằng cách đóng lại nhiều lần như đối với đường dây cao thế, trung thế. 5.2 BẢO VỆ TẦN ... TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 90 CHƯƠNG 5 : TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 5.1 TỰ ĐỘNG...
 • 15
 • 983
 • 4

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf
... vệ quá tải cuộn từ trường , bảo vệ chóng quá tải đột ngột . bảo vệ công suất ngược , bảo vệ quá áp,thấp tần số … 6.3. Các sơ đồ bảo vệ động cơ điện a. Sơ đồ bảo vệ động cơ loại nhỏ (<1MW) ... điện trở ổn đònh. b. Bảo vệ chóng chạp pha. Sự cố nhiều pha ít xảy ra , dùng rơle quá dòng cách nhanh như bảo vệ chạm đất để bảo vệ ,giá trò đặt của rơle khoảng 20% Iđm. Bảo vệ so lệch thỉnh thoảng ... pha (bảo vệ dòng thứ tự nghòch). 47: Rơle thứ tự pha. 48: Mất gia tốc. 49: Rơle nhiệt độ. 49R: Bảo vệ nhiệt độ Rôto. 49S: Bảo vệ nhiệt độ stato. 50: Rơle quá dòng cắt nhanh. 51BF: Rơ le bảo vệ...
 • 22
 • 655
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương4.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương4.pdf
... nhanh, cầu chì loại E được dùng nhiều trong các trường hợp: Bảo vệmáy biến áp đo lường. Bảo vệ MBA động lực. Bảo vệ tụ điện. Bảo vệ tuyến điện thế cao. Cầu chì công suất có thể đặt trong nhà hoặc ... việc bảo vệ và điều khiển trong hệ thống điện công nghiệp khó khăn hơn , Chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật bảo vệ dùng cho các hệ thống điện cao áp hoặc cấp điện áp thấp hơn để áp dụng bảo vệ ... TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 69 CHƯƠNG 4 BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Hiện nay quá trình...
 • 21
 • 673
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P12 pdf

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P12 pdf
... song sẽ đảm bảo sự làm việc ổn định của chúng và sự phân phối phụ tải định trước. Hệ số phụ thuộc đặc trưng cho độ dốc của đặc tính điều chỉnh (hình 12. 2): sfPtg==∆∆α ( 12. 1) biểu diễn ... 1 72 Chương 12: TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ I. Khái niệm chung: Tần số là một trong những tiêu chuẩn để ... của máy phát), ta có: sffPPffPPâmâmâmâm∗== ∆∆∆∆. ( 12. 2) hay : sffPPâmâm% =∆∆100 ( 12. 3) Nếu các máy phát làm việc song song có đặc tính điều chỉnh phụ thuộc...
 • 7
 • 413
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P11 pdf

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P11 pdf
... ∆∆IItgtgKKFFPTPT1 2 1 2 1 2 ==αα KPT : Hệ số phụ thuộc, đặc trưng cho độ dốc của đặc tính. KPT nhỏ thì độ dốc đặc tính ít và ∆IF lớn, tức công suất phản kháng phân phối tỷ lệ nghịch với KPTIII .2. ... chung đặc tính điều chỉnh của chúng là phụ thuộc. UF1 = UF2 = hằng số UTG = UF1 - IF1.XB1 = UF2 - IF2.XB2 ≠ hằng số ... thuận chiều với dòng trong cuộn WKT . Hệ thống thứ 2 là correctơ nghịch đưa dòng vào cuộn WKTf2 theo hướng ngược lại. Đặc tính của correctơ 2 hệ thống (hình 11.13b) được lựa chọn thế nào để...
 • 11
 • 312
 • 0

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P10 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P10 pptx
... KUTtKUTtSS SâtSSS Sât 12 2 22 22 sin( ) cos( )ωωωω ω−=− − ωω ωSSoSât STtgtKK=⇒ =360 22 2 1 ω δSât âtt = nhỏ ⇒ ω ωSât StKK 22 21= ⇒ tđt = KK 2 1 = const. Như vậy, ... iExxxcbodd"""".,.=++ 21 82 121 2 Nếu hòa máy phát vào hệ thống có công suất vô cùng lớn (tức x”d1 + x 12 ≈ 0) thì: iExicbodN"""(),. .==18 22 2 3 (10 .2) trong các biểu ... véctơ điện áp. Khi cosωtb.t = 1 thì: uS = US = 2 22 UtHTsinδ 2 tω ω ω=2Usin =2UsinFS−⋅ (10.1) Đường cong US = 2Usin(δ /2) là đường bao các giá trị biên độ của điện áp phách,...
 • 16
 • 387
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc
... lại 1TĐL, 2TĐL, 3TĐL; các bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 1I>>, 2I>>, 3I>> và các bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I>. Dòng khởi động của bảo vệ cắt ... TĐL). V .2. Tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ 1 bằng bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ dòng cắt nhanh), sau đó bảo vệ này bị khóa lại trong trong một ... 1I>, 2I>, 3I>. Dòng khởi động của bảo vệ cắt nhanh được chọn lớn hơn dòng khi ngắn mạch sau các máy biến áp 1B, 2B; vì vậy vùng bảo vệ sẽ bao gồm toàn bộ đoạn đường dây được bảo vệ và...
 • 9
 • 383
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bảo vệ roletài liệu bảo vệ thực vậttài liệu bảo vệ môi trườngtài liệu bảo vệ thực vật đại cươngtài liệu bảo vệ vốn gentài liệu bảo vệ chống séttai lieu quan tri hoc chuong 2tài liệu bảo vệ môi trường cho trẻ mầm nontài liệu bảo vệ rơ letài liệu bảo dưỡng rơletai lieu giai toan 6 chuong 2tài liệu giáo trình revit chương 3 pdftài liệu giáo trình revit chương 4 pdftài liệu hướng dẫn vận hành rơle bảo vệ so lệch p634 pdftài liệu môn bảo vệ rơlechuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015