Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf

27 769 3
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 10:09

Tài liệu bảo vệ role chương 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 42 CHƯƠNG 3 BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH_ BẢO VỆ SO LỆCH_ BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT . 3.1 BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH. 3.1.1 Nguyên tắc hoạt động. Bảo vệ dòng điện cực đại, có hướng và không hướng, có thời gian làm việc chọn theo nguyên tắc từng cấp, đôi khi quá lớn và trong mạng vòng có số nguồn lớn hơn hai, hoặc mạng vòng có một nguồn nhưng có những đường chéo không qua nguồn, không thể đảm bảo cắt chọn lọc những phần tử hư hỏng. Như vậy, cần phải tìm các nguyên tắc bảo vệ khác vừa đảm bảo tác động nhanh, vừa chọn lọc và có độ nhạy tốt đối với mạng phức tạp bất kỳ. Một trong các bảo vệ đó là bảo vệ khoảng cách. Bảo vệ khoảng cách là loại bảo vệ có bộ phận cơ bản là bộ phận đo khoảng cách, làm nhiệm vụ xác đònh tổng trở từ chỗ đặt bảo vệ tới điểm NM. Thời gian làm việc của bảo vệ phụ thuộc vào quan hệ giữa điện áp UR, dòng điện IR đưa vào phần đo lường của bảo vệ và góc lệch pha ϕR giữa chúng. Thời gian này tăng lên khi tăng khoảng cách từ chỗ hư hỏng đến chỗ đặt bảo vệ. Bảo vệ đặt chỗ gần hư hỏng nhất có thời gian làm việc bé nhất. Vì thế bảo vệ khoảng cách về nguyên tắc bảo đảm cắt chọn lọc đoạn hư hỏng trong các mạng có hình dáng bất kỳ với số lượng nguồn cung cấp tuỳ ý với thời gian tương đối bé. Người ta dùng rơle(RL) tổng trở làm bộ phận đo khoảng cách. Nó phản ứng trực tiếp theo tổng trở, điện trở hoặc kháng trở của đường dây (Z&, R, X). Tuỳ bộ phận khoảng cách phản ứng theo Z&, R, X người ta phân biệt khoảng cách loại tổng trở, điện trở hoặc điện kháng. Bảo vệ khoảng cách được dùng thông dụng nhất là loại tổng trở. Để bảo đảm tác dụng chọn lọc trong mạng phức tạp, người ta dùng bảo vệ khoảng cách có hướng, chỉ tác động khi hướng công suất NM đi từ thanh góp đến đường dây. Thời gian tác động của các bảo vệ theo cùng một hướng được phối hợp với nhau sao cho khi NM ngoài phạm vi đường dây được bảo vệ, thời gian tác động của bảo vệ lớn hơn một số cấp so với bảo vệ của đoạn bò NM. Sự phối hợp chính xác giữa các RL khoảng cách trên hệ thống điện đạt được bởi việc chỉnh đònh các vùng và thời gian tác động của các vùng khác nhau. Thông thường bảo vệ khoảng cách sẽ bao gồm bảo vệ vùng I có hướng tức thời và một và nhiều vùng với thời gian trì hoãn. Các tầm chỉnh đònh và thời gian tác động cho ba vùng bảo vệ khoảng cách đặt tại MC ở hai đầu đường dây B, C được cho trên H.3.1. Thông thường vùng bảo vệ thứ I có thời gian tác động tức thời chiếm khoảng 80% chiều dài đường dây bảo vệ. Kết quả là còn 20% để đảm bảo sai số RL TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 43 tránh tác động mất chọn lọc đối với phần đường dây tiếp theo do những sai số của các BU và BI, dữ liệu về tổng trở đường dây cung cấp không chính xác khi chỉnh đònh và đo lường của RL. Đối với một vài ứng dụng, trong đó các số kết hợp này cho phép tầm chỉnh đònh của vùng I có thể được tăng đến 90% (khi mà dữ liệu tổng trở của đường dây được đo chính xác). Phần còn lại của đường dây không được bao phủ bởi vùng I thì được bảo vệ bởi bảo vệ có hướng cấp 2 có thời gian trì hoãn. Tầm chỉnh đònh vùng II của bảo vệ thông thường bao phủ toàn bộ đường dây bảo vệ, cộng với 50% của đường dây kế cận ngắn nhất hay dài hơn 120% đường dây bảo vệ. Thời gian trì hoãn của vùng II phải được chỉnh đònh để phân biệt với bảo vệ chính của phần đường dây kế tiếp, bao gồm bảo vệ khoảng cách cấp 1 cộng với thời gian cắt của máy cắt. Bảo vệ dự trữ từ xa cho tất cả các sự cố trên đường dây kế cận thường thường Hình 3.1 Đặc tính thời gian / khoảng cách cho ba vùng bảo vệ khoảng cách Hình 3.2 Phối hợp thời gian của bảo vệ khoảng cách TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 44 được cung cấp bởi bảo vệ cấp 3 có thời gian trì hoãn lớn hơn để phận biệt với bảo vệ vùng II cộng với thời gian cắt của máy cắt. Vùng III có tầm chỉnh đònh phải ít nhất bằng 1,2 lần tổng trở đường dây bảo vệ và tổng trở đường dây kế tiếp dài nhất. ƠÛ các hệ thống điện được kết nối với nhau, ảnh hưởng của nguồn công suất sự cố ở các thanh cái từ xa sẽ làm cho tổng trở biểu khiến đo được của RL lớn hơn nhiều tổng trở thực tới điểm sự cố và điều này cần phải được xem xét khi chỉnh đònh cho vùng III. Trong các hệ thống phân phối hình tia với một đầu cung cấp nguồn không bò ảnh hưởng này. Bảo vệ dự trữ từ xa cấp 3 đôi khi có một vùng bảo vệ ngược nhỏ (thường khoảng 20% phần đường dây được bảo vệ) thêm vào với tầm chỉnh đònh thuận của nó (đặc tính offset). Vùng bảo vệ dự trữ tại chỗ này được cung cấp với thời gian thì hoãn để bảo vệ những sự cố thanh cái và những sự cố ba pha gần thanh cái khi các bảo vệ khác không tác động được. Trong vài sơ đồ, một tiếp điểm tức thời khởi động với những sự cố bên trong đặc tính offset của vùng III được dùng để cung cấp bảo vệ cho sự cố gần hoặc kiểm tra đường dây để bảo vệ khi đóng MC vào đường dây đang bò sự cố, nhất là trường hợp sự cố ba pha do không loại vỏ dao cách li nối đất an toàn từ việc sửa chữa đường dây trước đó. Đối với ứng dụng này, thời gian trì hoãn vùng III được nối tắt trong thời gian ngắn khi đóng MC bằng tay. Giản đồ vùng bảo vệ và thời gian phối hợp ba cấp của bảo vệ khoảng cách cho ở H.3.2. Xét ví dụ H.3.2 là mạng có hai nguồn bảo vệ đặt cả hai phía đầu đường dây và gải thiết hoạt động có hướng (bảo vệ 1, 2, 3…, 6). Phối hợp thời gian làm việc của các bảo vệ khoảng cách theo đặc tuyến hình nấc thang (H.3.2b). Khi NM tại điểm N1 giữa trạm BC, bảo vệ (3, 4) gần chỗ NM nhất (Khoảng cách l3, l4) tác động với thời gian nhỏ nhất cấp 1 tI3, tI4; bảo vệ 1 và 6 có khoảng cách l1, l6 cũng khởi động, nhưng nó chỉ có thể tác động với thời gian trì hoãn IIIIIItt61, và được coi như là bảo vệ dự trữ trong trường hợp đoạn BC không thể cách ly. Bảo vệ 2 và 5 cũng có cùng khoảng cách đến chỗ NM nhưng không khởi động vì không đúng hướng. Nếu điểm NM không nằm ở khoảng giữa đường dây mà nằm về một phía đường dây (điểm N2), thì bảo vệ sẽ tác động với thời gian cấp II IIt3, bảo vệ 4 vẫn làm việc với It4. Trong trường hợp NM tại thanh góp C, thì sự cố được cô lập bằng bảo vệ 3 và 6 với thời gian cấp II IIt3 và IIt6 còn bảo vệ 4 và bảo vệ 5 không khởi động. Bảo vệ khoảng cách có đặc tính thời gian từng cấp như trên hiện nay được sử dụng rất rộng rãi, số lượng vùng bảo vệ và cấp thời gian thường là 3. Chiều dài vùng bảo vệ và thời gian của mỗi vùng có thể chỉnh đònh được. 3.1.2 Chọn các tham số của các bảo vệ. Chọn các tham số của bảo vệ khoảng cách là chọn thời gian tác động và đặc tuyến làm việc tổng trở khởi động của các vùng bảo vệ khác nhau. Quan sát TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 45 mạng điện cho như H.3.3. Giả thiết tại các trạm A,B,C,D có đặt bảo vệ khoảng cách có hướng tác động lên các máy cắt MC1, MC2,… MC6. Nguyên tắc cơ bản để tính toán bảo vệ là tính chọn lọc, ví dụ NM tại N1 thì chỉ có MC1 và MC2 được cắt ra để cô lập sự cố. Cấp I bảo vệ - Đặc tính làm việc của RL tổng trở thường được chọn dạng có hướng, có thể đặc tuyến Mho hoặc tứ giác hoặc elip tuỳ theo đối tượng bảo vệ. - Thời gian làm việc của bảo vệ cấp I là thời gian tác động riêng của bảo vệ (tác động tức thời không cần bộ phận thời gian). -Tổng trở khởi động cấp I IkdZ đựơc chọn theo điều kiện sao cho bộ phận khoảng cách cấp I không tác động khi có NM ngoài phạm vi đường dây bảo vệ. Do đó IkdZ được chọn nhỏ hơn tổng trở đường dây bảo vệ với sai số lớn nhất vẫn đảm bảo: IkdZ& + ∆Z& < LZ& Tổng trở khởi động bảo vệ khoảng cách cấp I chống NM nhiều pha: 11111ZkZkZLIkd&&== (3.1) N3 FA FC FB MC3 MC1 MC5 MC6 MC4 MC2 N1 N2 N4 A B C ZIkđa ZIIkđa tIIIA tIIA tIA INT1 T1 Hình 3.3 Chọn tham số của bảo vệ khoảng cách TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 46 trong đó: Z1 là tổng trở thứ tự thuận trên mỗi km đường dây bảo vệ l là chiều dài đường dây bảo vệ; ZL1 là tổng trở thứ tự thuận đường dây bảo vệ. k1 = 0,8 ÷ 0,9 là hệ số xét đến sai số BI, BU, điện trở trạm trung gian… 11001ZkZkZLIkd&&== (3.2) với: k0 = 0,75÷0,85 ; k0 thường được chọn nhỏ hơn k1 vì điện trở chạm đất trung gian một pha với đất thường lớn hơn chạm giữa các pha. Hệ số bù cho sơ đồ bảo vệ chống chạm đất: 1103LLLcZZZk−= (3.3) với: 01,LLZZ&&- là tổng trở thứ tự thuận và không của đường dây bảo vệ. Hệ số bù của biểu thức (3.3) được dùng cho đường dây đơn. Trong trường hợp bảo vệ đường dây song song, nếu vẫn dùng hệ số bù như (3.3) do đó có hiện tượng hỗ cảm, vùng bảo vệ cấp I chống chạm đất một pha sẽ bò tình trạng dưới tầm, trong nhiều trường hợp cần thiết có thể hiệu chỉnh hệ số bù. Cấp II của bảo vệ Tổng trở khởi động cấp II (ZIIkđ) được chọn theo điều kiện sao cho vùng bảo vệ cấp II phải bao phủ toàn bộ đường dây một cách chắc chắn, để bảo vệ phần còn lại của đường dây thì phải bao vệ cấp II có vùng bảo vệ phải vượt ra phạm vi đường dây bảo vệ (theo yêu cầu về độ nhạy, vùng cấp II phải bao phủ ít nhất 120% đường dây bảo vệ knh = ZIkđ/ ZL1 ≥ 1,2). Để đảm bảo tính chọn lọc và thời gian tác động nhanh, độ dài vùng II và thời gian làm việc của nó phải được tính toán phối hợp với các bảo vệ của các phần tử nối với thanh cái của các đường dây (chẳng hạn đường BC, máy biến áp T1 trên sơ đồ H.3.3). Thông thường thời gian làm việc của bảo vệ cấp II của các máy cắt lân cận được chọn bằng nhau: tII = tI + ∆t (3.4) với: tI là thời gian tác động nhanh cấp I của phần tử tiếp theo; ∆t = 0.3÷0,5s Để thoả mãn chọn lọc trong điều kiện trên thì yêu cầu độ dài của vùng II không được vượt quá phạm vi bảo vệ cắt nhanh hoặc cấp I của phần tử nối vào thanh cái cuối đường dây có tổng trở nhỏ nhất. Từ các điều kiện trên tổng trở khởi động cấp II được tính: IBABIIAZkZkZ)11111( += (3.5) với: k1 = 0,85 ÷ 0,9 là hệ số phối hợp với bảo vệ cấp I tiếp sau khi kể đến sai số của bảo vệ. k11 = 0,8 ÷ 1 là hệ số tính đến sai số bảo vệ cấp II; 1AB là chiều dài đường dây bảo vệ. Z1 là tổng trở đường dây bảo vệ trên mỗi km Z1B là tổng trở khởi động cấp I nhỏ nhất của phần tử xuất phát từ thanh cái cuối đường dây bảo vệ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 47 Khi tính toán chọn giá trò ZIkđ cần lưu ý các trường hợp dòng NM tại chỗ ngắn mạch khác với dòng NM qua vò trí đặt RL sẽ đưa đến sai số đo lường tổng trở của RL. Trong các trường hợp này cần hiệu chỉnh giá trò khởi động bằng các hệ số được gọi là hệ số phân dòng (kpd). Ví dụ hệ thống điện (H.3.3) có nguồn tại thanh cái B nên dòng NM tại bảo vệ 1 khác với dòng tại điểm NM N2. Trong trường hợp này giá trò tổng trợ khởi động cấp II tại vò trí MC1 cần tính theo: )1(1111IBpdABIIAZkkZkZ&&+= (3.6) Với: 2NBNNADpdIIk= : hệ số phân dòng là tỉ số dòng NM qua điểm đặt RL INAB so với dòng NM tại điểm NM INBN2 là điểm cuối vùng II của bảo vệ A(N2). Tương tự cần hiệu chỉnh giá trò tổng trở khởi động cấp II theo điều kiện NM sau MBA T1: )1(111111 TTABIIAZkkZkZ&&+= (3.7) với: 1TZ& là tồng trở MBA có công suất lớn nhất trạm B KT = INAB/ INIT1 : hệ số phân dòng là tỷ số dòng NM qua vò trí đặt bảo vệ INAB và dòng NM qua MBA T1 khi NM ngay sau MBA. Giá trò tổng trở cấp II của máy cắt trạm A được chọn là giá trò nhỏ nhất của (3.5), (3.6), (3.7). Giá trò được chọn này phải được kiểm tra về độ nhạy khi có NM tại thanh cái trạm B. Với các đường dây ngắn, tổng trở đường dây nhỏ (5 ÷ 10Ω) yêu cầu về độ nhạy cao hơn ≥IInhk 1,5 vì bảo vệ đường dây NM xảy ra hồ quang. Trong trường hợp độ nhạy vùng II không đảm bảo (IInhk< 1,2 ) do đường dây tiếp theo sau quá ngắn hoặc tổng trở phần tử tiếp sau quá nhỏ thì tổng trở khởi động cấp II có thể phối hợp chỉnh đònh theo bảo vệ cấp II của phần tử từ thanh góp cuối của đường dây. Theo điều kiện này thì thời gian cấp II của phần tử tiếp sau: tttIIBIIA∆+= (3.8) )1(1111IIBpdABIIAZkkZkZ&&+= (3.9) Việc phối hợp với vùng bảo vệ và thời gian được minh hoạ bằng H.3.4. Đối với bảo vệ cấp II chống chạm đất một pha cho đường dây đơn, điều kiện tính toán chọn các giá trò đặt cùng tương tự như chống NM nhiều pha và hệ số bù được tính theo (3.3). Trong trường hợp bảo vệ cho đường dây có hỗ cảm cần lưu ý hiện tượng vùng bảo vệ có hiệu quả cấp II được nới rộng hơn giá trò chỉng đònh (hiện tượng quá tầm) khi vận hành đường dây với các chế độ khác nhau. Cần thiết có thể hiệu chỉnh hệ số bù. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 48 Cấp III của bảo vệ Mục đích của vùng bảo vệ cấp II là dự trữ cho đường dây bảo vệ và các phần tử nối vào thanh cái cuối đường dây bảo vệ. Tổng trở khởi động cấp III có thể được chọn một trong hai điều kiện: - Vùng bảo vệ cấp III bao phủ toàn bộ đường dây bảo vệ nối từ thanh cái cuối đường dây bảo vệ. Ví dụ, theo sơ đồ H.3.3: IIIAZ> BCABZZ&&+; IIIAZ> 1TABZZ&&+ Tổng trở được chọn: }{{ .;max2,11TBCABIIIAZZZZ&&&+= (3.10) Thời gian làm việc cấp III: tttIIBIIIA∆+= Đường liền nét H.3.5 biểu diễn minh hoạ vùng bảo vệ và thời gian làm việc cấp III của bảo vệ A được chọn theo điều kiện này. - Bảo vệ cấp III không được tác động khi tải làm việc cực đại: Khoảng cách ZIA ZIIA ZIB tIA tIIA tIIB ∆t D C B A t Hình 3.4 Phối hợp bảo vệ khoảng cách cấp II cho đường dây tiếp sau quá ngắn . TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 49 minZZIIIA≤& với: Zmin – giá trò tổng trở nhỏ nhất nhìn từ vò trí rơle khi phụ tải hệ thống ở chế độ cực đại: maxminmaxptptIUZ= trong đó: Umin là điện áp nhỏ nhất khi phụ tải cực đại (0,9÷0,95 m) Iptmax là dòng điện làm việc lớn nhất qua bảo vệ. Vùng bảo vệ cấp III chọn theo điều kiện này thường rất rộng nên thời gian cấp III phải được phối với thời gian cấp III của phần tử tiếp sau: tttIIIBIIIA∆+=' Đường đứt nét H.3.5 biểu diễn vùng bảo vệ và thời gian làm việc cấp III chọn theo điều kiện tải cực đại. Đối với bảo vệ khoảng cách cấp III chống chạm đất một pha của đường dây đơn điều kiện tính toán cũng tương tự như chống NM nhiều pha và với hệ số bù dòng theo biểu thức (3.3). Trong trường hợp bảo vệ đường dây có hỗ cảm cần lưu ý hiện tượng quá tầm để chọn thời gian tác động cấp III hợp lý. Bảo vệ khoảng cách cấp III ngoài chức năng dự trữ cho đường dây cũng có thể dự trữ cho NM trên thanh cái và gần vò trí đặt bảo vệ. Để thực hiện chức năng này người ta dùng đặc tính tổng trở có hướng ngược (offset-MHO). Giá trò tổng trở đặt hướng ngược khoảng 10 ÷ 25% tổng trở khởi động cấp I (là cấp IV của bảo vệ0. Trong trường hợp không sử dụng đặc tính offset-Mho, người ta dùng thêm cấp bảo vệ thứ tư bảo vệ một phần ngược đường dây. Tổng trở khởi động hướng ngược là 25% tổng khởi động cấp I nếu đường dây bảo vệ ngắn (< 30 km) hay ZII = 10% ZI nếu đường dây bảo vệ dài. Bảo vệ cấp IV hướng ngược còn dùng cho các sơ đồ bảo vệ khoảng cách pilot khoá hay cho phép. Vùng bảo vệ cấp IV trong trường hợp này được tính toán lớn hơn vùng bảo vệ cấp II của bảo vệ đầu kia đường dây, nghóa là: t Hình 3.5 Vùng bảo vệ và thời gian làm việc của bảo vệ khoảng cách cấp III Khoảng cách ZIA ZIIA ZIB tIIB ∆t D C B A ZIIIA ZIIB ZIIIB tIIIB ∆t TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 50 ABIIBIVAZZZ−≥ %.120 Trong thực tế áp dụng tính toán, nếu kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến sai số do tổng trở nằm trong giới hạn cho phép, người ta thường chọn tổng trở ba cấp như sau: Cấp I: 85 – 90% tổng trở đường dây bảo vệ Cấp II: tổng trở đường dây bảo vệ + 50% tổng trở phần tử tiếp sau ngắn nhất Cấp III: 1,2x (tổng trở đường dây bảo vệ + tổng trở phần tử tiếp sau dài nhất). Trên H.3.6 giới thiệu các dạng đặc tuyến của bảo vệ khoảng cách cấp 3 thường gặp: Trường hợp a: dùng ba RL tổng trở không có hướng phối hợp cùng RL đònh hướng công suất để xác đònh làm việc của ba cấp. Trường hợp b: là dùng ba RL tổng trở có hướng cho ba cấp khác nhau. Trường hợp c: là dùng đặc tính tứ giác. Bảo vệ cấp III, ngoài chức năng dự trữ cho đường dây, cũng có thể dự trữ cho thanh cái và các điểm NM gần chỗ đặt bảo vệ. Người ta thường dùng đặc tính offset-Mho (H.3.6b) hoặc cấp IV (H.3.6c). 3.1.3 Đánh giá lónh vực ứng dụng của bảo vệ khoảng cách . Nhờ có một số ưu điểm nhất đònh nên bảo vệ khoảng cách được ứng dụng rộng rãi trong các mạng điện áp. a) Các ưu điểm chính của bảo vệ khoảng cách. Đảm bảo tính chọn lọc trong mạng có cấu trúc bất kỳ và có số nguồn cung cấp tuỳ ý. Vùng I của bảo vệ chiếm gần 80 ÷ 90% độ dài phần tử được bảo vệ và có thời gian làm việc rất bé. Điều này rất quan trọng đối với điều kiện ổn đònh hệ jx R C B A III II II a) b) R A B C III II I jx IV I II III jx R A B C c) Hình 3.6 Các dạng đặc tuyến của bảo vệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 51 thống là phải là phải cắt nhanh phần tử sự cố gần thanh góp nhà máy điện và các trạm điểm nút công suất lớn. Có độ nhạy cao đối với NM. b) Các nhược điểm của bảo vệ khoảng cách . Phức tạp về mặt sơ đồ cũng như bản thân của các RL thuộc về sơ đồ bảo vệ. Baỏ vệ khoảng cách dùng RL điện cơ là loại bảo vệ có nhiều RL vì cần nhiều tiếp điểm nhất. Các sơ đồ bảo vệ không tiếp điểm dùng bán dẫn, vi mạch thì phức tạp về mặt sơ đồ logic và có nhiều phần tử chức năng. Không đảm bảo cắt tức thời NM trên toàn bộ đường dây được bảo vệ. Phản ứng theo dao động và phụ tải, vì vậy việc tránh phụ tải làm giảm độ nhạy bảo vệ, giảm tác dụng dự trữ cho phần tử kếâ. Để chống dao động phải dùng thiết bò khoá và bảo vệ càng trở nên phức tạp. Tuy còn những khuyết điểm trên, nhưng hiện nay bảo vệ khoảng cách vẫn là bảo vệ thông dụng nhất dùng để bảo vệ chính hay dự trữ cho các đường dây cao áp hay trung áp. Chú ý:hiện tượng dưới tầm và quá tầm. Dưới tầm : Rơle khoảng cách xảy ra hiện tượng dưới tầm khi tổng trở biểu kiến đo lường lớn hơn giá trò tổng trở thực khi sự cố xảy ra từ chỗ đặt rơle đến điểm ngắn mạch. nh hưởng này được hạn chế bằng cách sử dụng hệ số bù. Quá tầm : Rơle khoảng cách xảy ra hiện tượng dưới tầm khi tổng trở biểu kiến đo lường nhỏ hơn giá trò tổng trở thực khi sự cố xảy ra từ chỗ đặt rơle đến điểm ngắn mạch. nh hưởng này được hạn chế bằng cách sử dụng hệ số bù. Bài tập Cho sơ đồ như hình vẽ và bảng phương án , chọn trò số khởi động (Zkđ1I, Zkđ1II, t1II)của bảo vệ khoảng cách hai cấp chống ngắn mạch nhiều pha đặt tại vò trí máy cắt 1 và máy cắt 2. Cho ∆t= 0,5s , hệ số dự trữ cấp 1 là 0,85 , cấp 2 là 0,8. Tại vò trí 2 đặt bảo vệ khoảng cách 3 cấp, máy biến áp có bảo vệ so lệch tác động tức thời. T1T2T3T4T5 1 2 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 t1 t2 t3 t4 t5 [...]... vệ ngắn (< 30 km) hay ZII = 10% ZI nếu đường dây bảo vệ dài. Bảo vệ cấp IV hướng ngược còn dùng cho các sơ đồ bảo vệ khoảng cách pilot khoá hay cho phép. Vùng bảo vệ cấp IV trong trường hợp này được tính toán lớn hơn vùng bảo vệ cấp II của bảo vệ đầu kia đường dây, nghóa là: t Hình 3.5 Vùng bảo vệ và thời gian làm việc của bảo vệ khoảng cách cấp III Khoảng cách ZIA ZIIA ZIB... bằng bảo vệ 3 và 6 với thời gian cấp II IIt3 và IIt6 còn bảo vệ 4 và bảo vệ 5 không khởi động. Bảo vệ khoảng cách có đặc tính thời gian từng cấp như trên hiện nay được sử dụng rất rộng rãi, số lượng vùng bảo vệ và cấp thời gian thường là 3. Chiều dài vùng bảo vệ và thời gian của mỗi vùng có thể chỉnh định được. 3.1.2 Chọn các tham số của các bảo vệ. Chọn các tham số của bảo vệ khoảng... trong vùng bảo vệ) Thường vì dòng điện không cân bằng Ikcb khá lớn nên nếu không dùng những biện pháp đặc biệt để hạn chế nó thì bảo vệ khó đảm bảo yêu cầu về độ nhạy đã nêu. 3.2.4 Bảo vệ so lệch ngang . Bảo vệ so lệch ngang là bảo vệ thuộc loại đơn giản và tin cậy. Bảo vệ không phản ứng theo dao động, quá tải và tác động không thời gian khi NM xảy ra ở bất kỳ điểm nào trong vùng bảo vệ. Đối... cung cấp nguồn không bị ảnh hưởng này. Bảo vệ dự trữ từ xa cấp 3 đôi khi có một vùng bảo vệ ngược nhỏ (thường khoảng 20% phần đường dây được bảo vệ) thêm vào với tầm chỉnh định thuận của nó (đặc tính offset). Vùng bảo vệ dự trữ tại chỗ này được cung cấp với thời gian thì hoãn để bảo vệ những sự cố thanh cái và những sự cố ba pha gần thanh cái khi các bảo vệ khác không tác động được. Trong vài sơ... nhược điểm của bảo vệ khoảng cách . Phức tạp về mặt sơ đồ cũng như bản thân của các RL thuộc về sơ đồ bảo vệ. Baỏ vệ khoảng cách dùng RL điện cơ là loại bảo vệ có nhiều RL vì cần nhiều tiếp điểm nhất. Các sơ đồ bảo vệ không tiếp điểm dùng bán dẫn, vi mạch thì phức tạp về mặt sơ đồ logic và có nhiều phần tử chức năng. Không đảm bảo cắt tức thời NM trên toàn bộ đường dây được bảo vệ. Phản ứng theo... ba vùng bảo vệ khoảng cách Hình 3.2 Phối hợp thời gian của bảo vệ khoảng cách TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 44 được cung cấp bởi bảo vệ cấp 3 có thời gian trì hoãn lớn hơn để phận biệt với bảo vệ vùng II cộng với thời gian cắt của máy cắt. Vùng III có tầm chỉnh định phải ít nhất bằng 1,2 lần tổng trở đường dây bảo vệ và tổng... hoãn. Tầm chỉnh định vùng II của bảo vệ thông thường bao phủ toàn bộ đường dây bảo vệ, cộng với 50% của đường dây kế cận ngắn nhất hay dài hơn 120% đường dây bảo vệ. Thời gian trì hoãn của vùng II phải được chỉnh định để phân biệt với bảo vệ chính của phần đường dây kế tiếp, bao gồm bảo vệ khoảng cách cấp 1 cộng với thời gian cắt của máy cắt. Baûo vệ dự trữ từ xa cho tất cả các... ví dụ H.3.2 là mạng có hai nguồn bảo vệ đặt cả hai phía đầu đường dây và gải thiết hoạt động có hướng (bảo vệ 1, 2, 3…, 6). Phối hợp thời gian làm việc của các bảo vệ khoảng cách theo đặc tuyến hình nấc thang (H.3.2b). Khi NM tại điểm N1 giữa trạm BC, bảo vệ (3, 4) gần chỗ NM nhất (Khoảng cách l3, l4) tác động với thời gian nhỏ nhất cấp 1 tI3, tI4; bảo vệ 1 và 6 có khoảng cách l1,... 0=−=ZEEITIITIR&&& Trong đó: Z là tổng trở toàn mạch vòng. Khi NM trong toàn vùng bảo vệ (h.7.4b) các sđđ TIE& và TIIE& cộng nhau và tạo nên dòng trong RL làm bảo vệ tác động. Hiện nay bảo vệ so lệâch với dòng tuần hoàn được dùng phổ biến. 3.2.2 Dòng không cân bằng trong bảo vệ so lệch . Khi khảo sát nguyên tắc tác động của bảo vệ so lệch, chúng ta giả thiết một trường hợp lý tưởng rằng trong... đặt bảo vệ. Để thực hiện chức năng này người ta dùng đặc tính tổng trở có hướng ngược (offset-MHO). Giá trị tổng trở đặt hướng ngược khoảng 10 ÷ 25% tổng trở khởi động cấp I (là cấp IV của bảo vệ0 . Trong trường hợp không sử dụng đặc tính offset-Mho, người ta dùng thêm cấp bảo vệ thứ tư bảo vệ một phần ngược đường dây. Tổng trở khởi động hướng ngược là 25% tổng khởi động cấp I nếu đường dây bảo vệ . 2 2 30 30 40 20 30 20 0 2.16 32 40 40 40 2 1 1,5 2 2 3 30 30 40 20 30 0 30 63 40 40 40 40 1 2 1,5 1,5 2 3. 2 BẢO VỆ SO. C, thì sự cố được cô lập bằng bảo vệ 3 và 6 với thời gian cấp II IIt3 và IIt6 còn bảo vệ 4 và bảo vệ 5 không khởi động. Bảo vệ khoảng cách có đặc tính thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf, Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf, Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay