Giáo án VNEN lớp 3 tuần 1

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 1
... Tính HS nối tiếp lên bảng làm - Ghi bảng - Cả lớp làm bảng a, × + 13 2 5x3+ 13 2 =15 + 13 2 b, 32 : + 10 6 =14 7 c, 20 × : 32 :4 +10 6=8 +10 6 =11 4 20x3:2 =60:2 =30 - Nhận xét, sửa - HS đọc yêu cầu, quan sát ... cầu tập - Lớp làm bảng con, chữa bảng lớp 36 7 + 12 5 93 + 57 487 + 13 0 16 8 + 5 03 - Đọc tóm tắt toán Thùng 1: 12 5 l Thùng 2: 13 5 l Cả hai: l Bài giải: C¶ hai thïng cã sè lÝt lµ: 12 5 + 13 5 = 260( ... 12 – = - Ta lấy 12 – = ? - Viết nhớ vào hàng chục số trừ 3 2 =1 - Thêm = 2, nhận thấy - = ? - Viết 4–2=2 – = ? Viết 432215 = 217 Vậy 432215 = ? 2 .3 Giớithiệu phép trừ 627 – 1 43 627 – 14 3...
 • 55
 • 1,438
 • 15

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 10
... kết GV lớp nhận xét, bổ sung 2) Tính: 12 20 86 3) >> 2m 20cm…2m 25cm > < ? 4m 50cm…450cm 6m 60cm…6m 6cm = 6×5 49 : = - 96 8m 62cm…8m 60cm 3m 5cm 30 00cm 1m 10cm…110cm *Bài 2: Củng cố giải toán hai ... 12 tháng 11 năm 2014 Tiết 1: Toán Bài 27: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (TIẾT 1) Tiết 2: Tiếng Việt Bài 10B: THƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG (TIẾT 3) Tiết 3: Tiếng ... 1: Tiếng Việt Bài 10C: GẮN BÓ VỚI QUÊ HƯƠNG (TIẾT 3) Tiết 2: Tự nhiên xã hội CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỌ HÀNG CỦA EM (T3) -Tiết 3: Toán Bài 28: EM ĐÃ...
 • 11
 • 2,348
 • 21

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 2
... Cả lớp làm bảng a, × + 1 32 5x3+ 1 32 =15+ 1 32 b, 32 : + 106 =147 c, 20 × : 32 :4+106=8+106 =114 20 x3 :2 =60 :2 N¨m häc 20 14 – 20 15 51 Cao ThÞ Liên - Trêng TiĨu häc Th¹ch Châu - Nhận xét, sửa Bài 2: Đã ... 4 2= 2 4 32 21 5 = 21 7 627 – 1 43 = 480 - Đọc yêu cầu làm bảng chữa bảng lớp − 541 129 −− 422 − 564 21 5 114 − - C¶ líp lµm vµo vë, em lªn b¶ng - HS đọc đề bài, làm vào Hai bạn :33 5tem; Bình: 128 ... 845 – 21 9 537 - 1 63 760 - 32 5 - Gäi HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng b¶ng sau 909 – 747 Sè bÞ trõ 836 418 625 Sè trõ 409 34 5 177 1 23 325 HiƯu 1 82 2 73 456...
 • 52
 • 883
 • 13

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 3
... Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? -Bài toàn thuộc dạng toán học? - Chấm chữa Bài 2: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm chữa Bài 3: a - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi ... ®éng d¹y häc: Giáo viên Học sinh Kiểm tra cũ - Những cử cô giáo BÐ làm em - HS đọc “Cô giáo tí hon” - Khoan thai, đánh vần, thích thú? - Tìm hình ảnh đáng yêu đám - Khúc khích đánh vần theo ... - NhËn xÐt, bỉ sung 3. Củng cố – dặn dò - Nhận xét dặn dò 30 ’; 21h 55’ - Đọc đề 16h ; 16h30’ ; 13h 25’ 16 giê t¬ng øng víi giê (A,B) 16 giê 30 t¬ng øng víi giê rìi(C, G) 13 giê 25 t¬ng øng víi...
 • 59
 • 2,233
 • 18

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 4
... kiĨm tra 40 Bµi 1: (4 ®iĨm) mçi phÐp tÝnh ®óng ®ỵc GV chép đề lên bảng diĨm Bài1 Đặt tính tính KÕt qu¶: 7 43 ; 31 7; 816; 270 32 7 + 41 6= 561 - 244 = 46 2 + 35 4 = 726 – 45 6 = Bài §· Khoanh vào 1 /3 chÊm ... Đặt tính råi tính - Chữa bảng lớp 41 5 + 41 5 ; 2 34 + 43 2 ; 36 2 + 37 0 - Nhận xét, sửa - HS đọc yêu cầu Bài Tìm x X x =32 (thừa số chưa biết) - X thµnh phÇn gì? X : =4 (số bò chia chưa biết) Tscb ... Sè nä c¸ch sè d¬n vÞ - HS làm vë, chữa bảng a.12,18, 24 ,30 ,36 ,42 , 48 b.18,21, 24, 27 ,30 ,33 ,36 - Học thuộc bảng nhân 6, ôn lại bảng nhân học TiÕt 4: tËp viÕt Bµi: ¤n ch÷ hoa C – Cưu Long I.Mơc tiªu:...
 • 44
 • 2,177
 • 30

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 5
... Nhìn bảng nêu lại - HS làm bảng 47 25 28 × 3 ×6 94 75 168 - Làm vào vở: 18 99 36 × 3 × 72 297 142 - HS đọc đề toán Cuộn: 35 m cuộn: …m? Bµi gi¶i cn dµi sè m lµ: 35 × = 70 (mÐt) §¸p sè: 70 mÐt - ... là: 1 /5 35 là: 1/6 54 là: - HS đọc đề Cã: 40 m v¶i Bán 1 /5 số vải §· b¸n:…m? - HS giải vào – chữa bảng - Số chia cho tổng số phần - Ôn chuẩn bò TiÕt 4: sinh ho¹t líp N¨m häc 2014 – 20 15 75 Cao ... lấy vào 2 ,5 ô đánh dấu gấp ngược lại từ điểm O vừa đánh dấu - Cùng góc vừa lấy vào 2 ,5 ô ta lấy 2 ,5 ô ta lấy vào 1ô gấp tiếp từ ô đến điểm vừa đánh dấu Cắt cách - Từ hình tam giác đánh dấu điểm...
 • 46
 • 1,735
 • 19

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 6
... cắt, dán năm cánh - Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh tương đối Hình dán tương đối phẳng, cân đối 68 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu II CHUẨN BỊ: - Mẫu cánh cờ ... năm cánh Giấy thủ công hình vuông cạnh 8ô Bước2: Cắt vàng năm cánh theo đường kẻ Bước3: Dán vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng Hoạt động nhóm *H 3: Học sinh thực hành cắt, dán vàng ... Tiết 3: Tiếng Việt 67 Năm học: 2014 - 2015 Cao Thị Liên – Trường TH Thạch Châu EM LÀ CON NGOAN, TRÒ GIỎI (T3) Tiết 2: Thủ công CẮT, DÁN NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG(T2)...
 • 48
 • 1,762
 • 25

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7

Giáo án VNEN lớp 3 Tuần 7
... nhân *Bài 1: Tính 7x5= 7x9= 7x3= 4x7= 7x2= 2x7= 8x7= 6x7= 7x1= 7x8= 9x7= 5x7= *Bài 2: Đặt tính tính 25 x 67 x 36 x 54 x *Bài 3: Một lớp học xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi lớp học có học sinh ... Thủ cơng GẤP, CẮT, DÁN BƠNG HOA(T1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách gấp, cắt, dán bơng hoa - Gấp, cắt, dán bơng hoa II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu bơng hoa cánh, cánh, cánh - Giấy, kéo, hồ dán III ĐỒ DÙNG DẠY ... bơng hoa cánh, cánh + Dán hình bơng hoa - HS thực hành GV theo dõi, hướng dẫn thêm C Hoạt động ứng dụng : - GV nhận xét học, dặn dò HS Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014 Buổi sáng: 75 Năm học: 2014-2015...
 • 12
 • 1,584
 • 15

Giáo án toán lớp 3 tuần 3

Giáo án toán lớp 3 tuần 3
... Sáng Thứ ba ngày 28 tháng năm 2006 Toán Ôn tập giải toán I- Mục tiêu: - Củng cố giải toán nhiều hơn, Giới thiệu toán tìm phần nhiều - Rèn kĩ giải toán có lời văn II- Đồ dùng dạy- học: Bảng ... 1569, 2412, 7119, 9656, 5 23, 402, 1017, 1207 +BT2: Kết lần lợt là: 626 ( d 1), 904 ( d 2), 630 ( d 3) , 700 ( d 4) -1 HS đọc BT3 -Lớp tìm hiểu bài, phân tích toán giải toán, chữa ĐS: 128 vận động ... số đợt *3, Phơng hớng tuần +Duy trì tốt nề nếp +Xếp hàng vào lớp tốt, đồng phục đầy đủ +Thi đua học tốt chào mừng ngày 8 /3 26 /3 + Tiếp tục thu nộp tiền điện, tiền học kì + Tập văn nghệ 31 ...
 • 31
 • 774
 • 2

giáo án chiều lớp 3-tuần 3

giáo án chiều lớp 3-tuần 3
... Nhơn - - Giáo án Lớp TOÁN LUYỆN TẬP NHÂN CHIA TRONG BẢNG NHẬN DẠNG HÌNH THỰC HÀNH ĐO ĐOẠN THẲNG I Mục tiêu: - Củng cố hệ thống hoá bảng nhân2, 3, 4, giải toán lên quan đến phép nhân ... học Hồ Chơn Nhơn - - Giáo án Lớp TOÁN LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Luyện thực phép cộng, phép trừ số có chữ số ( không nhớ có nhớ lần ) Vận dụng vào giải toán có lời văn ( có phép cộng phép ... - Lớp theo dõi nhận xét - Đọc đề Củng cố dặn dò :Nhận xét họcVề nhà chuẩn bị học tiết sau "Ôn tập bảng nhân" Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - - Giáo án Lớp HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP...
 • 8
 • 619
 • 1

giáo án chiều lớp 3- tuần 4

giáo án chiều lớp 3- tuần 4
... Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Giáo án Lớp Ngày soạn: 19/9/2009 Ngày giảng: Thứ năm ngày 24 tháng năm 2009 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP BÀI TẬP LÀM VĂN TUẦN 2, TUẦN I.Mục tiêu: - Củng cố cách viết ... 135 + 205 = 340 ( m ) tốn theo u cầu Đáp số: 340 m đường em lên bảng làm lớp làm Nhận xét, chấm Cũng cố, dặn dò: Nhận xét học, học Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Giáo án Lớp thuộc bảng ... tập gấp lại hình cho đẹp - Chuẩn bị tiết sau "gấp, cắt, dán ngơi năm cánh cờ đỏ vàng" Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn - Giáo án Lớp ...
 • 9
 • 407
 • 1

giáo án toán lớp 3 - tuần 4

giáo án toán lớp 3 - tuần 4
... HS làm bài: - HS làm vào nháp + HS lên bảng x + 27 = 45 + 27 = 72 80 : 13 = 40 13 = 27 Giáo án lớp 3- Tuần - GV nhận xét - Lớp nhận xét bạn Bài 4: Yêu cầu HS giải đợc toán có lời - HS nêu yêu ... chia đoạn - HS nối tiếp đọc đoạn - HS giải nghĩa từ - Đọc đoạn nhóm: - HS đọc theo N4 14 Giáo án lớp 3- Tuần - Đọc đồng Tìm hiểu bài: - Lớp đọc đồng văn * Lớp đọc thầm đoạn1: - K2 mát dịu sáng; trời ... nhóm thắng - Bớc 2: - HS chơi nh hớng dẫn 13 Giáo án lớp 3- Tuần - Các nhóm nhận xét sản phẩm - GV nhận xét IV: Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau Thứ năm ngày 23 tháng năm 2010...
 • 21
 • 559
 • 3

GIAO AN MT LOP 3 TUAN 1-8 CO HINH

GIAO AN MT LOP 3 TUAN 1-8 CO HINH
... tranh HS quan sát tranh trả lời câu Hoạt động 1: a)Xem tranh ( Tranh Đôi bạn ) hỏi GV hỏi: Tranh - Tranh vẽ chất liệu sáp vẽ màu,bút bạn Phương Liên vẽ chất liệu gì?bạn tranh vẽ? - Trong tranh ... tranh vẽ gì? - Hai bạn tranh đọc sách GV hỏi: Hai bạn tranh làm - Trong tranh bạn sử dụng màu GV hỏi: Em kể màu sử dụng xanh, đỏ, cam, vàng… tranh? - Học sinh nêu cảm nghĩ GV hỏi: Em thích tranh ... rõ không? Bây tập quan sát tranh Tiếng đàn bầu họa sĩ Sĩ Tốt Hoạt động 1: Xem tranh Tiếng đàn bầu GV treo tranh GV hỏi:Tên tranh tên họa sĩ? GV hỏi:Tranh vẽ người? GV hỏi: Anh đội hai em bé làm...
 • 22
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 3 tuần 1giao an toan lop 3 tuan 16giáo án toán lớp 3 tuần 16giáo án toán lớp 3 tuần 11giáo án toán lớp 3 tuần 12giáo án toán lớp 3 tuần 13giáo án toán lớp 3 tuần 17giáo án toán lớp 3 tuần 14giáo án toán lớp 3 tuần 19giáo án toán lớp 3 tuần 15giao an toan lop 3 tuan 11giao an toan lop 3 tuan 12giao an toan lop 3 tuan 14giao an vnen lop 2 tuan 1giáo án toán lớp 3 tuần 18DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây