Soạn bài lớp 7: Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài Đặc điểm của văn bản biểu cảm
... tủi, ước muốn chở che, thông cảm Dấu hiệu nhận biết cách thức biểu cảm từ ngữ cảm thán trực tiếp nhân vật, lời hỏi, lời than Bài văn Hoa học trò (SGK, tr 87) biểu cảm trực tiếp hay gián tiếp? ... LUYỆN KĨ NĂNG Đoạn văn trích từ Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng biểu tình cảm gì? Dựa vào đâu để nói trực tiếp biểu tình cảm? Gợi ý: Nhân vật trực tiếp bộc lộ trạng thái tình cảm cô đơn, buồn tủi, ... ý: Bằng hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng: hoa phượng, Xuân Diệu thể cách sâu sắc, tinh tế cảm xúc tuổi học trò ngày hè chia li Những trạng thái cảm xúc biểu ba đoạn văn mang sắc thái khác nhau,...
 • 2
 • 1,773
 • 3

Soạn bài : Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài : Đặc điểm của văn bản biểu cảm
... tủi, ước muốn chở che, thông cảm Dấu hiệu nhận biết cách thức biểu cảm từ ngữ cảm thán trực tiếp nhân vật, lời hỏi, lời than Bài văn Hoa học trò (SGK, tr 87) biểu cảm trực tiếp hay gián tiếp? ... LUYỆN KĨ NĂNG Đoạn văn trích từ Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng biểu tình cảm gì? Dựa vào đâu để nói trực tiếp biểu tình cảm? Gợi : Nhân vật trực tiếp bộc lộ trạng thái tình cảm cô đơn, buồn tủi, ... định vậy? Gợi : Bằng hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng: hoa phượng, Xuân Diệu thể cách sâu sắc, tinh tế cảm xúc tuổi học trò ngày hè chia li Những trạng thái cảm xúc biểu ba đoạn văn mang sắc thái...
 • 2
 • 382
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 2

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 2
... Sen Hoa Đào 22 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC    Tìm tình cảm biểu đạt văn “sông núi nước nam” Chuẩn bị Chuẩn bị đề văn biểu cảm cách làm văn biểu cảm - Đọc đề đối tượng biểu cảm tình cảm cần biểu qua đề ... (Nguyên Hồng, Những ngày 7thơ ấu) Bài văn đoạn văn nêu lên tình cảm gì? Mỗi văn biểu cảm tập trung biểu đạt tình cảm chủ yếu TaiLieu.VN Để biểu đạt tình cảm tác giả văn làm cách nào? TaiLieu.VN ... gắm tình cảm, tư tưởng, biểu thị cách thổ lộ trực tiếp nỗi niềm, cảm xúc lòng  Bài văn biểu cảm thường có bố cục ba phần văn khác  Tình cảm văn phải rõ ràng, sáng, chân thực biểu cảm có giá14trị...
 • 24
 • 255
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 3

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 3
... đưa anh : chủ ngữ Vai Anh ấy1 trò anh ấy2 : phụ ngữ ngữ : phụ ngữ tôi1 pháp Tôi2 : chủ ngữ Hình Từ không biến đổi hình thái thái He me : chủ ngữ him : tân ngữ : tân ngữ I : chủ ngữ Từ biến đổi ... chủ ngữ Ta1 : chủ ngữ mình2 : chủ ngữ ta2 : chủ ngữ mình3 : phụ ngữ TaiLieu.VN b) Thế người ấy1 yêu Tôi yêu người thành đôi vợ chồng ( Vũ Cao) TaiLieu.VN người ấy1 : chủ ngữ người : phụ ngữ : ... dựa đặc trưng ngôn ngữ •- Có loại: * Loại hình ngôn ngữ đơn lập ( tiếng Việt, tiếng Thái…) * Loại hình ngôn ngữ hoà kết ( tiếng Anh, tiếng Pháp…) TaiLieu.VN II ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT Đặc...
 • 14
 • 204
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 4

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 4
... đích Cho người đọc thấy rõ nôi dung biểu cảm đánh giá người viết Phương tiện biểu cảm - Biểu cảm trực tiếp: Từ ngữ biểu cảm, câu cảm, câu hỏi tu từ - Biểu cảm gián tiếp: + So sánh, ẩn dụ, nhân ... nh: Nội dung Cảm xúc tâm trạng, tình cảm đánh giá, nhận xét người viết Mục đích Cho người đọc thấy rõ nôi dung biểu cảm đánh giá người viết - Biểu cảm trực tiếp: Từ ngữ biểu cảm, câu cảm, câu hỏi ... s v miờu t biu cm vi bi t s v miờu t Yếu tố tự + miêu tả văn biểu cảm Đối tư ợng Mục đích TaiLieu.VN Chi tiết biểu cảm Bài văn tự Bài văn miêu tả Sự việc Hình ảnh miêu tả Giúp người đọc, người...
 • 11
 • 232
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 5

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm 5
... 23 Bài Đặc điểm văn biểu cảm I TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM Văn Nội dung tình cảm chủ yếu Bài văn Tấm gương (Băng Sơn) Ca ngợi đức tính trung thực, ghét thói xu nịnh dối trá Đoạn văn: ... tập Văn Kiểu văn (Phương thức biểu đạt) Văn a Biểu cảm Mục đích giao tiếp Thể tình cảm Văn b Biểu cảm+ Tự Trình bày chuỗi việc để biểu cảm Văn c Biểu cảm+ Miêu tả Tái lại hình ảnh để biểu cảm TaiLieu.VN ... cảm xúc lòng Bài văn biểu cảm thường có bố cục phần Tình cảm phải rõ ràng, sáng, chân thực văn biểu cảm có giá trị Các phương thức biểu đạt Kiểu văn bản, phương thức biểu đạt Biểu cảm Tự Miêu...
 • 15
 • 279
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm

Bài giảng ngữ văn 7 bài 6 đặc điểm của văn bản biểu cảm
... TaiLieu.VN 12 * Các đặc điểm văn biểu cảm: Bài văn biểu cảm thường có bố cục ba phần văn khác TaiLieu.VN 13 * Các đặc điểm văn biểu cảm: Tình cảm văn phải rõ ràng, sáng, chân thực biểu cảm có giá trị ... thức văn biểu cảm văn miêu tả khác nào? Bảng so sánh mục đích, phương thức văn biểu cảm văn miêu tả Miêu tả Biểu cảm Mục đích Tái trạng thái vật Phương thức - Tả (chủ yếu) - Cảm (chủ yếu) - Cảm ... Thế văn biểu cảm? TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Trả lời: Văn biểu cảm văn viết nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, đánh giá người với giới xung quanh khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc TaiLieu.VN Đọc văn...
 • 23
 • 293
 • 0

bài giảng đặc điểm của văn bản biểu cảm

bài giảng đặc điểm của văn bản biểu cảm
... tuổi Bài – Tiết 36 CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM I Những cách lập ý thường gặp văn biểu cảm Liên hệ với tương lai Bài – Tiết 36 CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM I Những cách lập ý thường gặp văn ... Thế văn biểu cảm? Văn biểu cảm - hay gọi văn trữ tình - văn viết nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, đánh giá người giới xung quanh khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc + Nêu bước làm văn biểu cảm? ... than đước Bài – Tiết 36 CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM ?.Việc liên tưởng giúp tác giả thể tình cảm gì? Tình u khát vọng thống đất nước Bài – Tiết 36 CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM I Những...
 • 44
 • 282
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM pptx

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM pptx
... trò ?Bài văn biểu cảm gián tiếp - Hình ảnh hoa phượng đ hay trực tiếp? D.HDVN: - Tìm văn biểu cảm xác định đặc diểm văn biểu cảm - Soạn " Đề văn biểu cảm cách làm văn văn biểu cảm" Biểu cảm gián ... cò… - Mỗi văn tập trung biểu đạt tình cảm chủ yếu H- đọc đoạn văn ? Đoạn văn biểu tình - Thể tình cảm cô đơn, cảm gì? cầu mong giúp đỡ thông cảm ?Tình cảm biểu - Trực tiếp biểu hiện trực tiếp hay ... hỏi biểu cảm đ nỗi đau khổ đứa xa mẹ ?Người viết làm - Gửi gắm tình cảm qua - Gián tiếp, trực tiếp để biểu đạt tình cảm hình ảnh biểu đạt tình cảm mình - Thổ lộ trực tiếp cảm xúc ?Bố cục văn...
 • 6
 • 756
 • 1

Soạn bài lớp 7: Liên kết trong văn bản

Soạn bài lớp 7: Liên kết trong văn bản
... Đoạn văn sửa lại nào? - Sự liên kết ý nghĩa câu phải thể ngôn ngữ, thiếu liên kết phương diện ngôn ngữ, mối liên kết câu không đảm bảo c) Qua hai đoạn văn trên, tự rút ra: - Một văn xem có tính liên ... đoạn văn xem có tính liên kết tức phải đảm bảo nối kết chặt chẽ câu hai phương diện nội dung ý nghĩa hình thức ngôn ngữ Hai phương diện liên kết tách rời Ở bề mặt ngôn ngữ, xem, đoạn văn liên kết, ... xem có tính liên kết? - Các câu văn phải sử dụng phương tiện để văn có tính liên kết? II RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Nhận xét trình tự câu văn đoạn văn đây: (1) Một quan chức thành phố kết thúc buổi lễ...
 • 4
 • 114
 • 0

Soạn bài lớp 7: Mạch lạc trong văn bản

Soạn bài lớp 7: Mạch lạc trong văn bản
... nhau, Sự lặp lại có vai trò mạch lạc văn bản? Gợi ý: Lặp phương thức liên kết văn đồng thời lặp lặp lại hệ thống từ ngữ liên quan đến chủ đề văn điều kiện để văn trì mạch lạc Đối sánh từ ngữ lặp ... ngược lại Như vậy, thống chủ đề, văn truyện việc chính, nhân vật điểm quan trọng tạo nên mạch lạc Bên cạnh đó, hệ thống từ ngữ văn có vai trò to lớn việc thể mạch lạc b) Các từ ngữ chia tay, chia ... nhận sâu sắc lỗi lầm mình, từ mà biết tự nhận phải trái Bài văn kết thúc lời nói kiên người cha dặn nhắc nhở đứa b) Phân tích tính mạch lạc văn sau: Mùa đông, ngày mùa, làng quê toàn màu vàng -...
 • 4
 • 251
 • 0

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận
... em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân nguy hiểm, - Luận 3: Hãy tự xem lại để loại bỏ thói quen xấu, tạo nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội + Lập luận: - Hai thói quen tồn - Tác hại thói quen xấu ... giận Cái mà thành thói quen khó sửa Luận 2: Lí lẽ - Thói quen xấu gây hại đến cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường sống Dẫn chứng- ... thói quen xấu - Thói quen xấu khó sửa, dễ nhiễm - Phải tự xem lại để tạo nếp sống đẹp + Cách lập luận hợp lí, có sức thuyết phục ...
 • 2
 • 1,514
 • 4

Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 đặc điểm của văn bản nghị luận 2

Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 đặc điểm của văn bản nghị luận 2
... người” Văn nghị luận đề cập tới vấn đề đời sống trị, xã hội hay sai? A Đúng BB Sai TaiLieu.VN TUẦN 22 BÀI 19 TIẾT 81 ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN Luận điểm: ... D Nghị luận D Hướng dẫn học bài, chuẩn bị nhà: a Bài vừa học: - Học thuộc ghi nhớ - Xem lại tập phần luyện tập để nắm khái niệm: luận điểm, luận cứ, lập luận b Chuẩn bị bài: - Soạn bài: Đề văn ... GHI NHỚ/SGK /19 TaiLieu.VN III LUYỆN TẬP Bài tập/ sgk /20 - Luận điểm: cần tạo thói quen tốt đời sống xã hội ( luận điểm chính) - Có thói quen tốt, có thói quen xấu ( luận điểm phụ) - Luận cứ: +...
 • 8
 • 192
 • 0

Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 đặc điểm của văn bản nghị luận 3

Bài giảng ngữ văn 7 bài 19 đặc điểm của văn bản nghị luận 3
... cầu gì? NHÓM 3: ?Hãy trình tự xếp văn nghị luận? ?Lập luận theo trình tự nào? ?Sắp xếp hợp lí chặt chẽ chưa? ? Tác dụng cách xếp này? TaiLieu.VN CHỐNG NẠN THẤT HỌC Ý kiến LUẬN CỨ LUẬN ĐIỂM Lí lẽ ... mục đích gì? ?Để thực mục đích ,bài viết nêu ý kiến nào? ? Ý kiến có đặc điểm hình thức ? ? Ý kiến đóng vai trò văn nghị luận? NHÓM 2: ?Để ý kiến có sức thuyết phục ,bài viết nêu lí lẽ dẫn chứng ... chống nạn thất học => Lập luận TaiLieu.VN II Luyện tập : Đọc văn Cần tạo thói quen tốt đời sống xã hội ( 18 ) cho biết luận điểm , luận , lập luận Nhận xét sức thuyết phục văn ? TaiLieu.VN Cần tạo...
 • 7
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn 7 đặc điểm của văn bản biểu cảmvăn 7 đặc điểm của văn bản biểu cảm violetngữ văn 7 đặc điểm của văn bản biểu cảmsoan bai dac diem cua van ban bieu cam lop 7soan van 7 bai dac diem cua van ban bieu camsoan bai dac diem cua van ban bieu cam van mausoạn bài đặc điểm của văn bản biểu cảm lop7đặc điểm của văn bản biểu cảm lớp 7văn 7 bài đặc điểm của văn bản biểu cảmngữ văn 7 bài đặc điểm của văn bản biểu cảmsoạn văn bài đặc điểm của văn bản biểu cảmbài soạn đặc điểm của văn bản biểu cảmbai soan dac diem cua van ban bieu camsoạn bài đặc điểm của văn bản biểu cảmgian dap an bai dac diem cua van ban bieu camufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299N I DUNG CHI TI T M N H Cufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22456uftai ve tai day22460NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYbctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010KT1T3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology development