Kỹ năng rèn luyện bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Bản lĩnh chính trị người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới

Bản lĩnh chính trị người lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới
... hành vi, lĩnh trị người lãnh đạo Chương Sự nghiệp đổi yêu cầu lĩnh trị người lãnh đạo 2.1 Những ưu điểm lĩnh trị người lãnh đạo 2.1.1 Bản chất, đặc điểm nghiệp đổi Bản chất nghiệp đổi đổi tư lý ... lực quan Quan hệ người lãnh đạo, cấp - cấp dưới, người lãnh đạo - người thừa hành thực mục tiêu trị quan chưa đảm bảo chuẩn mực lĩnh trị Đó hạn chế lĩnh trị người lãnh đạo nghiệp đổi 2.2.2 Những ... Đối với người lãnh đạo, nói có lực lãnh đạo quản lý cao, thiếu lĩnh trị vững vàng ngược lại Năng lực lãnh đạo, quản lý người lãnh đạo HTCT nâng cao sở lĩnh trị vững vàng; ngược lại, lĩnh trị họ...
 • 114
 • 59
 • 0

Báo cáo " Pháp luật điều chỉnh hoạt động ban hành văn bản qui phạm pháp luật trong sự nghiệp đổi mới nước ta " pptx

Báo cáo
... u ban nhõn dõn ó quy nh r t rừ quy n v ngha v c a cỏc ch th tham gia ho t Tạp chí luật học số 01/2007 nghiên cứu - trao đổi ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t t vi c l p k ho ch v chng trỡnh ban ... t ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t, Lu t ban hnh b n quy ph m phỏp lu t v Lu t ban hnh b n quy ph m phỏp lu t c a h i ng nhõn dõn v u ban nhõn dõn l nh ng b n cú giỏ tr phỏp lớ cao c ban hnh ... chí luật học số 01/2007 nghiên cứu - trao đổi tri n c a phỏp lu t i u ch nh ho t ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t ó t o c s phỏp lớ quan tr ng cho ho t ng ban hnh b n quy ph m phỏp lu t n c ta...
 • 10
 • 198
 • 0

đồ án kiến trúc xây dựng Xây dựng đội ngũ trí thức ngành kiến trúc trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay Của NCS

đồ án kiến trúc xây dựng Xây dựng đội ngũ trí thức ngành kiến trúc trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Của NCS
... ó xỏc nh rừ vai trũ ca i ngũ trớ thc ngnh kin trỳc nc ta cụng cuc i mi t nc hin - Bng nhiu t liu khỏ phong phỳ, tỏc gi lun ỏn ó ỏnh giỏ cú cn c khoa hc v thc trng i ngũ trớ thc ngnh kin trỳc ... hng phỏt trin ca i ngũ trớ thc ngnh kin trỳc - Tỏc gi lun ỏn ó xut nhiu gii phỏp cú tớnh kh thi nhm xõy dng v phỏt huy cú hiu qu vai trũ ca i ngũ trớ thc ngnh kin trỳc nc ta hin - Kt cu ca lun ... hon ton xng ỏng nhn hc v tin s trit hc, chuyờn ngnh CNXHKH H Ni, ngy 30 thỏng nm 2005 Xác nhận sở đào tạo Ngi vit nhn xột PGS.TS Nguyn Quc Phm ...
 • 3
 • 95
 • 0

Báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay

Báo cáo Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
... cứu, đào tạo phát triển khoa học hội nhân văn Với cách hiểu trên, nguồn nhân lực lĩnh vực KHXH NV bao gồm: - Lực lượng nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp: Nhân lực lĩnh vực khoa học hội nhân ... việc đầu tư đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực KHXH NV hài hoà, cân việc đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ Để đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi mới, nguồn nhân lực lĩnh vực KHXH NV tự phát hình thành ... học hội nhân văn - Nâng cao nhận thức nhà quản lý đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực khoa học hội nhân văn Nhân lực lĩnh vực KHXH NV lực lượng tiên phong việc định hướng giá trị hội Đội...
 • 10
 • 158
 • 1

Bản thuyết minh đăng đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay

Bản thuyết minh đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện năm 2009 - Vận dụng chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
... cứu sở hình thành t tởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh - Những nội dung chiến lợc đại đoàn kết t tởng Hồ Chí Minh - Vận dụng chiến lợc đại đoàn kết Hồ Chí Minh giai đoạn cách mạng - Một số định hớng, ... đoàn kết Hồ Chí Minh việc vận dụng Đảng trình lãnh đạo nghiệp cách mạng nớc ta, mạnh dạn lựa chọn vấn đề Vận dụng chiến lợc Đại đoàn kết Hồ Chí Minh công đổi nớc ta làm đề tài nghiên cứu khoa học ... kết Hồ Chí Minh nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nớc Tình hình nghiên cứu T tởng Đại đoàn kết phận quan trọng di sản T tởng Hồ Chí Minh, đợc nhiều tập thể khoa học, nhiều ngời nghiên...
 • 6
 • 817
 • 2

Tiểu luận khoa học chính trị: CNH - HĐH và vai trò củatrong sự nghiệp XD XHCN nước ta pps

Tiểu luận khoa học chính trị: CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta pps
... cầu CNH- HĐH 2.2. 1CNH- HĐH - phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp -Yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam xác định Đại hội lần thứ VIII "Xây dựng nước ta trở thành ... em chọn đề tài "CNH- HĐH vai trò nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta" NỘI DUNG 1Sự cần thiết phải tiến hành CNH- HĐH nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.1Khái niệm CNH- HĐH Cho đến nay, ... để xây dựng nước ta trở thành nước XHCN có công nông nghiệp đại, kĩ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, sống văn minh hạnh phúc, phải tiến hành CNH- HĐH đất nước c Vai trò CNH- HĐH trình xây...
 • 31
 • 115
 • 0

Tiểu luận mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay

Tiểu luận mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
... chọn nghiên cứu đề tài" : Mối quan hệ kinh tế trị công đổi kinh tế nớc ta nay" II Giải vấn đề Trình bày thực trạng kinh tế nớc ta công đổi kinh tế đất nớc - Nền kinh tế nớc ta trớc năm 1986 nghèo ... Lênin, t tởng Hồ Chí Minh Đổi kinh tế trớc bớc, trớc hết đổi t kinh tế Đổi kinh tế nghĩa làm trái, làm khác mà trở quy luật khách quan Có thể thấy rõ mối quan hệ kinh tế trị giai đoạn đổi nớc ta Trớc ... hệ kinh tế trị mối quan hệ biện chứng Chúng hai mặt đời sống xã hội Chúng thống biện chứng với nhau, kinh tế có ảnh hởng định tới trị Mối quan hệ kinh tế trị mối quan hệ biện chứng giữ sở hạ tầng...
 • 21
 • 224
 • 1

Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
... Mối quan hệ sách kinh tế sách hội …………………….4 Cơ sở thực tiễn quan hệ biện chứng Chính sách kinh tế Chính sách hội công đổi nước ta nay ………………………………….5 2.1 Thực trạng sách kinh tế sách ... trở lại sở hạ tầng Như vậy, thông qua mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể mối quan hệ biện chứng Chính sách kinh tế sách hội 1.3 Mối quan hệ biện chứng Chính sách kinh ... thức mới, hướng tới phát triển bền vững Cơ sở thực tiễn mối quan hệ biện chứng Chính sách kinh tế Chính sách hội công đổi nước ta hôm 2.1 Thực trạng sách kinh tế sách hội Việt Nam nay: Việt...
 • 13
 • 3,817
 • 13

Ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay

Ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
... ý thức ý nghĩa phơng pháp luận mối quan hệ vật chất ý thức Chơng Vai trò tri thức khoa học công đổi nớc ta 2.1 Vai trò tri thức khoa học kinh tế - xâ hội 2.1.1 Tri thức khoa học 2.1.2 Vai trò ... 2.1 Vai trò tri thức khoa học kinh tế - xã hội 2.1.1 Tri thức khoa học Tri thức khoa học kiến thức thu đợc qua trình học tập cách công phu Tri thức khoa học có đặc trng sau : Tri thức khoa học ... 2.1.2 Vai trò tri thức khoa học kinh tế - xã hội 2.2 .Vai trò tri thức khoa học công đổi nớc ta 2.2.1 Công đổi nớc ta 2.2.1.1 Bối cảnh giới nớc 2.2.1.2 Công đổi thành tựu đạt đợc nớc ta 2.2.1.3 Những...
 • 34
 • 414
 • 0

Tiểu luận Triết học: “Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay”. pptx

Tiểu luận Triết học: “Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”. pptx
... Mối quan hệ sách kinh tế sách hội …………………….4 Cơ sở thực tiễn quan hệ biện chứng Chính sách kinh tế Chính sách hội công đổi nước ta nay…………………………………….5 2.1 Thực trạng sách kinh tế sách hội ... hệ biện chứng Chính sách kinh tế Chính sách hội công đổi nước ta 2.1 Thực trạng sách kinh tế sách hội Việt Nam 2.2 Sự thống sách kinh tế sách hội thời kỳ đổi Giải pháp C.Kết luận D Danh ... quan hệ sách phát triển kinh tế sách hội công đổi Đây lí lựa chọn đề tài: “Mối quan hệ biện chứng Chính sách kinh tế Chính sách hội công đổi nước ta nay” làm tiểu luận triết học Mục đích nghiên...
 • 14
 • 409
 • 2

Năng lực phẩm chất người lãnh đạo trong sự nghiệp CNH, HĐH ppt

Năng lực phẩm chất người lãnh đạo trong sự nghiệp CNH, HĐH ppt
... nhất, có khả hoàn thành tốt nhiệm vụ Những phẩm chất trên, hợp thành lực người lãnh đạo Nó tiền đề điều kiện tối cần thiết để người lãnh đạo dẫn dắt người quyền THANH TOÀN Phó Chánh Văn phòng ... hình thức khác nhau, người lãnh đạo phải làm cho ý định, tư tưởng, ý chí đắn người khác tiếp nhận biến thành hành vi họ thực chủ đích vạch Trong giao tiếp, ứng xử, người lãnh đạo phải biết kiềm ... linh hoạt, khoa học Lãnh đạo tác động đến người nhiều cách phương thức khác nhau, khả giao tiếp, ứng xử không thành tố lực lãnh đạo mà nghệ thuật để nâng cao hiệu hoạt động lãnh đạo Đó khả tiếp xúc...
 • 7
 • 230
 • 0

Vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh hải dương trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh hải dương trong sự nghiệp đổi mới hiện nay
... triển đội ngũ trí thức nước nhà, năm đổi nay, đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương có bước phát triển đáng kể số lượng chất lượng Từ thời kỳ đổi đến số lượng trí thức phát triển mạnh Đội ngũ trí thức tỉnh ... lượng cách toàn diện đội ngũ trí thức tỉnh nhà Có sử dụng cách hiệu nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ trí thức tỉnh nhà 2.2 Thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương tỉnh Hải Dương, trình phát ... ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Hải Dương xu hội nhập quốc tế 2.3 Những đóng góp đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương phát triển tỉnh 2.3.1 Đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương lực lượng...
 • 87
 • 305
 • 0

KỸ NĂNG RÈN LUYỆN CHỈ SỐ EQ (TRÍ THÔNG MINH XÚC CẢM) pptx

KỸ NĂNG RÈN LUYỆN CHỈ SỐ EQ (TRÍ THÔNG MINH XÚC CẢM) pptx
... chớnh So sỏnh IQ v EQ Cỏc cp ca trớ thụng minh xỳc cm Cõu hi trc nghim EQ Tiờu ỏnh giỏ trớ thụng minh xỳc cm Lm gỡ tng ch s EQ Bốn tố chất người sống đại IQ: Intelligence quotient EQ: Emotion quotient ... CQ: Creative quotient - Thông minh trí tuệ - Thông minh cảm xúc - Vượt qua nghịch cảnh - Làm việc sáng tạo CQ IQ Con người đại AQ EQ Ch s IQ ch chim 25% s thnh t ú ch s EQ li chim n 75% s thnh ... phộp lch s m l s nhy cm vi tỡnh Ngi cú EQ cao s bit cỏch hnh x mi tỡnh cú tham gia lm cho cỏc bờn cm thy thoi mỏi Kh nng ny ụi c ngi ta gi l kh nng "c" tỡnh EQ l gỡ? Thut ng trớ tu cm xỳc (Emotinal...
 • 19
 • 2,334
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: biện chứng giữa kinh tế và chính trị với sự nghiệp đổi mới ở nước tarèn luyện bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đứcbồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản lĩnh chính trịbản lĩnh chính trị của người đảng viênphẩm chất chính trị của người lãnh đạonâng cao bản lĩnh chính trị của đảngkỹ năng rèn luyện chỉ số eq trí thông minh xúc cảm pptxkỹ năng rèn luyện chỉ số eq trí thông minh xúc cảmbản lĩnh chính trị của nhà báobản lĩnh chính trị của đảng viênbản lĩnh chính trị của đảngbản lĩnh chính trị của thanh niênbản lĩnh chính trị của sinh viênbản lĩnh chính trị của đảng cộng sản việt nambản chất uy tín của người lãnh đạoPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoại