Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty CP dược phẩm hà tây

Tài liệu Luận văn - Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 doc

Tài liệu Luận văn - Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 doc
... 2004 55 .54 2.128.62 51 .4 25. 3 65. 248 53 .54 5.380.614 51 .4 25. 3 65. 248 53 .54 5.380.614 55 .54 2.128.62 44. 253 .248. 657 45. 447.7 35. 473 7.172.116 .59 1 8.097.6 45. 141 46. 754 .812.42 4. 957 .56 8. 451 5. 243 .53 6.680 ... 1.378.123. 457 1.468.190.270 6.024 .57 4 .56 4 3 .57 9.444.994 3.7 75. 346.410 1.787.931.738 1. 954 .3 65. 486 2.091.124.642 1 .54 7. 657 .4 45 1.3 75. 241.342 4.236.642.826 2.1 25. 364.4 25 13 .56 7.814 .54 1 13.667.818 .51 2 1. 758 .364. 253 ... thng Qu phỳc li S HIU TK Cp1 Cp2 4313 441 461 4611 4612 466 51 1 51 11 51 12 51 13 51 14 51 2 51 21 51 22 51 23 51 5 52 1 52 11 52 12 52 13 53 1 53 2 621 622 623 Qu phỳc li ó hỡnh thnh TSC Ngun u t xõy dng c...
 • 76
 • 169
 • 0

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 1 pps

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 1 pps
... 2004 01 55.542 .12 8.625 51. 425.365.248 53.545.380. 614 10 55.542 .12 8.625 51. 425.365.248 53.545.380. 614 11 46.754. 812 .425 44.253.248.657 45.447.735.473 20 8.787. 316 .200 7 .17 2 .11 6.5 91 8.097.645 .14 1 60 ... 4.957.568.4 51 5.243.536.680 70 90 1. 787.9 31. 738 1. 378 .12 3.457 1. 468 .19 0.270 4.236.642.826 2 .12 5.364.425 1. 758.364.253 3.579.444.994 1. 954.365.486 1. 547.657.445 3.775.346. 410 2.0 91. 124.642 1. 375.2 41. 342 12 .354.548.654 ... nghiệp lắp máy 45 1 • Xí nghiệp lắp máy 45 –3 • Xí nghiệp lắp máy 45 – • Xí nghiệp lắp máy số Tháng 11 năm 19 96 xí nghiệp lắp máy số đặt tên thành công ty lắp máy xây dựng số tân Đến công ty khẳng...
 • 14
 • 100
 • 0

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 2 ppt

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắp - Trương Khánh Hưng - 2 ppt
... 151 1 52 Cấp2 153 1531 15 32 1533 154 155 156 1561 15 62 159 161 1611 16 12 211 21 12 2113 21 14 21 15 21 18 21 2 21 3 21 31 21 33 21 34 21 35 21 36 21 38 TÊN TÀI KHOẢN Hàng mua đường Nguyên liệu, vật liệu Công ... thưởng Quỹ phúc lợi 21 SỐ HIỆU TK Cấp1 Cấp2 4313 441 461 4611 46 12 466 511 5111 51 12 5113 5114 5 12 5 121 5 122 5 123 515 521 521 1 521 2 521 3 531 5 32 621 622 623 623 1 623 2 623 3 6 324 TÊN TÀI KHOẢN GHI ... ngắn hạn 15 1- Hàng mua đường 15 2- Nguyên vật liệu 15 3- Công cụ, dụng cụ 15 4- Chi phí sản xuất DD 15 5- Thành phẩm 21 1- TSCĐ hữu hình 21 2- Thuê tài 21 3- TSCĐ vô hình 21 4- Hao mòn TSCĐ 22 2- Góp vốn...
 • 14
 • 76
 • 0

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế tạo bơm hải dương

Luận văn hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chế tạo bơm hải dương
... VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 37 2.1 - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương ảnh hưởng đến công tác kế toán nguyên vật liệu ... TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 2.1 - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương ảnh hưởng đến công tác kế toán nguyên vật liệu 2.1.1- ... DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 77 3.1 – Nhận xét công tác hạch toán nguyên vật liệu Công ty 77 3.2 – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên...
 • 101
 • 162
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Âu Trường Thành - Nội ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Âu Trường Thành - Hà Nội ppt
... vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Công ty in Âu Trường Thành - Nội có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng công thương Nội Tổ chức công tác kế toán Công ty in Âu Trường ... kế toán nguyên vật liệu Công ty in Âu Trường Thành - Nội I Quá trình phát triển đời Công ty Công ty in Âu Trường Thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hạch toán độc lập Công ... phòng kế toán hướng dẫn tận tình cô giáo giúp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Kế toán nguyên vật liệu Công ty Âu Trường Thành - Nội Chương I Các vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu...
 • 71
 • 270
 • 0

Tài liệu Luận văn "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang" docx

Tài liệu Luận văn
... KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG Công ty cổ phần ... TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG I ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần vận ... trạng công tác kế toán công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Nguyễn Thị Nga - KT04B Báo cáo thực tập Chương III: Nhận xét công tác kiến nghị kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần vận tải Thuỷ Bộ CHƯƠNG...
 • 46
 • 263
 • 0

Luận văn: “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình” pptx

Luận văn: “Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Bia Hoà Bình” pptx
... KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HOÀ BÌNH 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HOÀ BÌNH 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HOÀ BÌNH Tên doanh nghiệp: Công ... chuyên đề thực tập Kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần Bia Hoà Bình Chuyên đề lời mở đầu có ba chương sau: Chương I: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Bia Hoà Bình Chương II: Một ... vào giá thành Bia 2.1.2-Phân loại đánh giá nguyên vật liệu công ty cổ phần Bia Hoà Bình: - Phân loại: Nguyên vật liệu công ty sử dụng sản xuất bia đơn giản Do việc hạch toán vật liệu không phức...
 • 65
 • 228
 • 0

Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì Vạn Lợi potx

Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bao bì Vạn Lợi potx
... lý công ty TNHH bao Vạn Lợi 26 III Tổ chức máy kế toán công ty TNHH bao Vạn Lợi 28 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH bao Vạn Lợi 28 Hình thức sổ kế toán áp dụng công ty TNHH ... Kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH bao Vạn Lợi Đề tài gồm có phần: Phần I: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu DNSX Phần II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu công ty TNHH bao ... quản lý Tổ chức máy kế toán công ty TNHH bao Vạn Lợi SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Kế toán trưởng (Kế toán tổng hợp) Kế toán công nợ, toán Ghi chú: Kế Kế Kế toán toán toán vật tư giá tiêu thành...
 • 52
 • 246
 • 0

Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thép An Thịnh pot

Luận văn: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thép An Thịnh pot
... tên) 47 48 PHẦN 3: KẾT LUẬN Qua trình thực tập Công ty TNHH Thép An Thịnh bảo tận tình anh, chị phòng kế toán, thân em phần hiểu rõ công việc vai trò kế toán Công ty Mặc dù thời gian thực tập có ... cân đối kế toán báo cáo kế toán Ghi chú: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng 11 PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 1-Lý chọn chuyên đề Sắt thép nguyên liệu quan trọng ... hao nguyên vật liệu Hơn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kế toán nguyên vật liệu lại đóng vai trò quan trọng Trong trình học tập tìm hiểu công tác kế toán lý thuết qúa trình thực tập chuyên đề kế...
 • 52
 • 179
 • 0

Luận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thủy

Luận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thủy
... viên Kế toán trưởng Kế toán Tổng hợp kiêm chi phí giá thành Kế toán XN Kế toán XN Kế toán vật tư kiêm TSCĐ Kế toán XN Kế toán XN 10 Kế toán Ngân hàng kiêm Thủ quỹ Kế toán XN 12 Kế toán XN 18 Kế toán ... trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty công trình đờng thủy Khái quát chung NVL CCDC Công ty công trình đờng thủy 1.1 Đặc điểm , vai trò, phân loại nvl ccdc công ty Công ty công trình ... lý công ty Công ty công trình đờng thủy doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập, thành viên Tổng công ty Xây dựng đờng thủy hoạt động theo phân cấp điều lệ Tổng công ty điều lệ Công ty Công ty...
 • 48
 • 101
 • 0

Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất.DOC

Công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Diêm Thống Nhất.DOC
... sử dụng Nguyên vật liệu Công ty Cổ Phần Diêm Thống nhấ ChơngI Lý luận chung công tác kế toán Nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất A)Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu doanh ... chung công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Chong II: Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu Công ty Cổ Phần Diêm Thống Nhất Chơng III: Phơng hớng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu ... Chơng II thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty thống A) khái quát chung công ty cổ phần diêm thống I lịch sử hình thành phát triển công ty 31 Công ty cổ phần diêm thống doanh nghiệp lớn...
 • 76
 • 203
 • 1

Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP may Thăng Long.DOC

Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty CP may Thăng Long.DOC
... nguyên vật liệu" , " Báo cáo chế biến nguyên vật liệu" , "Báo cáo hàng hoá", "Báo cáo tiết kiệm nguyên vật liệu" "Bảng doanh thu chia lơng" chuyển lên phòng kế toán Công ty Tại phòng kế toán tài vụ Công ... kế toán trởng hớng dẫn, đạo kiểm tra Ta khái quát máy kế toán Công ty may Thăng Long theo mô hình sau: Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán vốn tiền Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ vốn Kế toán ... phòng kế toán tài vụ Công ty Chế độ kế toán áp dụng Trớc chế độ kế toán áp dụng Công ty may Thăng Long doanh nghiệp nhà nớc, trực thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam Vì vậy, chế độ kế toán đợc...
 • 114
 • 174
 • 0

Hạch toán Nguyên vật liệu, tại công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Hạch toán Nguyên vật liệu, tại công ty CP bánh kẹo Hải Châu
... NVL Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu I Tổng quan Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Châu 1.1 Tình hình phân bổ lao động Công ty bánh kẹo Hải Châu: ... trạng hạch toán vấn đề NVL Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu Đặc điểm NVL quản lý NVL Công ty * Đối với NVL Công ty Bánh Kẹo Hải Châu doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm với nhiều chủng loại bánh, ... kinh doanh Công ty Bánh kẹo Hải Châu 2.1 Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý Công ty Bánh kẹo Hải Châu Với công nghệ sở xếp lại trình lao động hợp lý, tổng số công nhân viên toàn Công ty có mặt trớc...
 • 70
 • 186
 • 0

Hạch toán nguyên vật liệu, tại Công ty CP bánh kẹo Hải Châu.doc

Hạch toán nguyên vật liệu, tại Công ty CP bánh kẹo Hải Châu.doc
... KẸO HẢI CHÂU I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty bánh kẹo Hải Châu 1.1 Tình hình phân bổ lao động Công ty bánh kẹo Hải Châu: Trước tìm hiểu chung ... HẠCH TOÁN VẤN ĐỀ NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU Đặc điểm NVL quản lý NVL Công ty * Đối với NVL Công ty Bánh Kẹo Hải Châu doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm với nhiều chủng loại bánh, ... công tác hạch toán Vì phiếu nhập kho công ty tách giá trị thực tế nhập kho NVL, thuế GTGT đầu vào Do kế toán toán kế toán vật tư dễ dàng việc hạch toán toán hạch toán vật tư giá trị thực tế vật tư...
 • 67
 • 277
 • 0

102 Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty giầy Thượng đình - Nội

102 Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty giầy Thượng đình - Hà Nội
... Phần II: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu công ty giầy Thợng Đình -Hà Nội Phần III: Một số nhận xét kiến nghị hạch toán nguyên vật liệu công ty giầy Thợng Đình- Nội Do thời gian nh ... liệu theo gía hạch toán : Trị giá hạch toán vật t nhập xuất = Số lợng vât liệu x nhập - xuất đơn giá hạch toán Đến cuối kỳ hạch toán, kế toán tiến hành bớc điều chỉnh giá hạch toán thành giá thực ... (IAS-2) hạch toán nguyên vật liệu Theo IAS, NVL tài sản tồn kho đợc quản lý, hạch toán theo phơng pháp kế toán hàng tồn kho tức dựa nguyên tắc nguyên giá Điều chủ yếu kế toán nguyên vật liệu...
 • 94
 • 551
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuấtluan van ke toan nguyen vat lieu tai cong ty co phan in cong doan viet nam cua ban nguyen tri phuongluận văn kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây lắpmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tmxd vận tải hưng pháthạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5muc dich nghien cuu ve viec hach toan nguyen vat lieu tai cong ty xay dungkhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cp bê tông và xây dựng athực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại công tythực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng dân dụng hà nộihoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công tysự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng dân dụng hà nộiđánh giá công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng dân dụng hà nộimột số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng dân dụng hà nộiphần iii hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà tâyNgôi nhà như cung vua phủ chúa của MC thu hươngThiết kế 3 phòng trong 1 cho diện tích 25m2Trang trí cho gầm cầu thangNhững giải pháp thông minh cho phòng tắmMỨC độ hài LÒNG CÔNG VIỆC và ý ĐỊNH QUAY TRỞ lại nước NGOÀI SINH SỐNG của NHỮNG NGƯỜI đã TỪNG DU học và làm VIỆC ở nước NGOÀI TRƯỜNG hợp NGHIÊN cứu tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG đầu tư PHÁT TRIỂN của NHÀ nước tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU vực THỪA THIÊN HUẾ QUẢNG TRỊQUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM QUẢNG BÌNHThiết kế môn học cầu thép thiết kế cầu dầm liên hợp l = 33m8b mau the cu tri, phieu bau cu (28 01)42 (1)231 PHU LUC 3 GIAO TRINH 06 doc8156 4 chuyen de ky nang soan thao van banbai 1bai hocChocolate bar projectchuyen lop (1)Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếCÔNG tác PHÂN CẢNH QUAY CLIP CHO KHOA TIẾNG ANHCSA viet17012010 DCdia chi