Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vậtnghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 274
 • 1

luận văn thạc sỹ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ chuyển mạch mềm di động khả năng ứng dụng cho viễn thông lào

luận văn thạc sỹ kỹ thuật nghiên cứu công nghệ chuyển mạch mềm di động và khả năng ứng dụng cho viễn thông lào
... ứng dụng cho mạng di động cụ thể áp dụng cho mạng lõi chuyển mạch kênh (CNCS - Core Network Circuit Switched) 18 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH MỀM DI ĐỘNG CHO VIỄN ... việc ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm di động, mạng Star Telecom đánh giá nhà mạng có hạ tầng kỹ thuật đại Lào đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật khắt khe công nghệ khả cung cấp dịch vụ viễn thông ... chuyển mạch mềm mạng di động số hãng cung cấp Chương 3: Đề xuất ứng dụng triển khai chuyển mạch mềm di động cho Viễn thông Lào CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH MỀM 1.1 Chuyển mạch mềm mạng NGN Trong...
 • 24
 • 331
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... dụng vật liệu TiCl4 rẻ tiền chế tạo màng nano TiO2 phẩm chất cao phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng Chương 4: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO TiO2 TiO2 bán dẫn vùng cấm rộng ... tự tạo, từ vật liệu rẻ tiền chế tạo thành công đưa vào ứng dụng vật liệu nano TiO2 Một số tổ hợp chế tạo thành công với tính chất mới, mở triển vọng thực tiễn việc nghiên cứu chế tạo ứng dụng ... hợp nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Tuỳ thuộc vào công nghệ vật liệu pha tạp mà tính chất quang quang điện màng hình thành khác dẫn tới khả ứng dụng màng thu khác Ưu điểm chế tạo màng bán dẫn...
 • 24
 • 278
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... điện màng nano TiO2 thu đƣợc Chƣơng 4: Nghiên cứu nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Nghiên cứu chế tạo màng oxyt bán dẫn đa thành phần sở nano TiO Nghiên cứu tính chất quang – điện màng chế ... 3: Nghiên cứu chế tạo màng nano TiO2 Chế tạo màng nano TiO2 phƣơng pháp sol-gel nhúng kéo phun nhiệt phân Khảo sát ảnh hƣởng điều kiện chế tạo lên tính chất cấu trúc màng TiO Một số tính chất ... đƣợc vào thực tiễn - Khảo sát tính chất vật liệu làm sở cho việc nghiên cứu nâng cao phẩm chất khả ứng dụng màng nano TiO2 theo hƣớng ứng dụng có nhu cầu thực tiễn với điều kiện khả thi - Đƣa vào...
 • 155
 • 353
 • 0

Luận văn nghiên cứu tính chất khả năng ứng dụng của ống nano carbon trong các thiết bị điện tử

Luận văn nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của ống nano carbon trong các thiết bị điện tử
... từ ống nano carbon Kết luận 36 Khoá luận trình bày cấu trúc, tính chất khả ứng dụng ống nano carbon Trong khoá luận đặc biệt sâu tìm hiểu tính chất điện tử ống nano carbon khả ứng dụng ống nano ... đợc Các tính chất học, tính chất nhiệt tính chất điện tử vô độc đáo Các tính chất ống nano carbon đợc định cấu trúc ống Tuỳ thuộc vào điều kiện xử lý mà tính chất ống nano carbon khác 1.4.1 Tính ... trung vào nghiên cứu cấu trúc, tính chất khả ứng dụng loại vật liệu Đặc biệt lĩnh vực đợc quan tâm nhiều tính chất điện tử khả ứng dụng ống nano carbon lĩnh vực điện tử Với nhu cầu tìm hiểu tính chất...
 • 41
 • 479
 • 2

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khả năng ứng dụng của Cu2O kích thước nanomet

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của Cu2O kích thước nanomet
... số khối nguyên tử) Tia X (định tính- định l ợng nguyên tố: WDS, EDS) Điện tử thứ cấp (Thông tin bề mặt: SEM) Huỳnh quang Điện tử Auger (Thông tin nguyên tố, tính chất hoá học lớp bề mặt: AES) Photon ... TRNG I HC KHOA HC T NHIấN ;;;;; NGUYN TH LA TNG HP, NGHIấN CU TNH CHT V KH NNG NG DNG CA Cu2O KCH THC NANOMET Chuyờn ngnh: Hoỏ vụ c Mó s: 62 44 25 01 LUN N TIN S HO HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS ... nh dng mng mng, chỳng tụi chn ti: Tng hp, nghiờn cu tớnh cht v kh nng ng dng ca Cu2 O kớch thc nanomet t c mc ớch ny, Lun ỏn gm nhng ni dung chớnh sau: Tng hp v kho sỏt kh nng ng dng ca ng(I)...
 • 187
 • 663
 • 6

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC Ag,ZnO

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC Ag,ZnO
... t-ợng, nội dung ph-ơng pháp nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu trình tổng hợp xúc tác Ag/ZnO có kích th-ớc nano mét khả ứng dụng Do vậy, tiến hành tổng hợp xúc tác Ag/ZnO từ muối kẽm nitrat ... QUả THảO LUậN 3.1 Kết nghiên cứu vật liệu ph-ơng pháp nhiễu xạ tia X Sau trình thực qui trình tổng hợp, tổng hợp đ-ợc tất dãy mẫu vật liệu Ag/ZnO, dãy gồm mẫu Ngoài để có mẫu so sánh tổng hợp ... hạt mixen, tổng hợp hóa ph-ơng pháp đốt cháy Vật liệu đ-ợc tổng hợp ph-ơng pháp hóa học có tính đồng nhất, kích th-ớc hạt hình thái học tốt so với vật liệu đ-ợc tổng hợp ph-ơng pháp vật lý khuôn...
 • 71
 • 419
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chế tạo gang không nhiễm từ hệ Mn-Ni dùng trong môi trường từ tính mạnh

Nghiên cứu công nghệ chế tạo gang không nhiễm từ hệ Mn-Ni dùng trong môi trường từ tính mạnh
... xut Trong nc, vic nghiờn cu, sn xut ng dng loi vt liu ny cũn hn ch Trong h gang khụng nhim t Ni Mn, gang S-NiMn 13-7 cú hm lng C trung bỡnh, Ni cú hm lng cao, lng hp kim húa gang m bo cho gang ... n gang khụng nhim t, yờu cu ca thc tin v nhng c tớnh cú li ca gang h Mn - Ni chỳng tụi ó 10 chn mỏc gang S-NiMn 13-7 (theo tiờu chun ISO 2892) lm gang nghiờn cu Bng 6: Thnh phn hoỏ hc ca gang ... Quc nu luyn Trong quỏ trỡnh bin tớnh t gang xỏm sang gang cu cn chỳ ý n qui trỡnh bin tớnh nh sau: - Gang lng trc bin tớnh cú nhit vo khong 1450 0C - Bin tớnh cu hoỏ: a Mg hay Ce vo gang lng ...
 • 38
 • 236
 • 0

Chế tạo vật liệu dây nano từ tính, nghiên cứu tính chất khả năng ứng dụng

Chế tạo vật liệu dây nano từ tính, nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng
... nghiên cứu chế tạo vật liệu dây nano từ tính đoạn Hiện nay, có nhi u nhóm nghiên cứu đ chế tạo vật liệu dây nano từ tính nhi u đoạn Co54Ni46/Co85Ni15, CoPtP/Au, NiFe/Au 1.1.3 Ứng dụng dây nano từ tính ... Đi u cho thấy tính chất từ dây nano CoPtP có tính chất vật liệu từ cứng 3.4 Tổng hợp vật liệu dây nano từ tính CoNiP 3.4.1 Thực nghiệm Khuôn mẫu ùng để tạo vật liệu dây nano từ tính CoNiP có ... từ cứng vật liệu CHƢƠNG V: CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ÂY NANO TỪ TÍNH NHIỀU ĐOẠN Đ NH HƢỚNG ỨNG ỤNG 5.1 Chế tạo y nano từ tính nhiều đoạn Co/Au 5.1.1 Thí nghiệm chế tạo y nano nhiều...
 • 27
 • 194
 • 0

Nghiên cứu công nghệ WEB 3 0 (semantic web) khả năng triển khai áp dụng

Nghiên cứu công nghệ WEB 3 0 (semantic web) và khả năng triển khai áp dụng
... triển triển khai Web 3. 0 giới đánh giá giá trạng việc sử dụng Web Việt nam Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết công nghệ hỗ trợ phát triển cho Web 3. 0 thay cho Web 2 .0 Việt nam Phương pháp nghiên ... sử dụng Web 2 .0 nước từ đưa lộ trình thực áp dụng công nghệ Web 3. 0 Việt nam Đối tượng nghiên cứu: Lý thuyết mô hình kiến trúc Sematic Web, công nghệ xu hướng phát triển Web 3. 0. Việc phát triển ... công nghệ Web 3. 0 giúp cho có sở lý thuyết để định hướng cho việc áp dụng công nghệ Việt nam Lý chọn đề tài: Web 3. 0 dựa phần công nghệ quan trọng Semantic Web dựa số công nghệ Web khác Web 3. 0...
 • 26
 • 182
 • 2

Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo VPN, MPLS triển khai ứng dụng tại ngân hàng nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo VPN, MPLS và triển khai ứng dụng tại ngân hàng nhà nước Việt Nam
... CHUYN MCH NHN A GIAO THC MPLS 53 3.1 3.2 3.3 3.4 Gii thiu v cụng ngh MPLS 53 Chun hoỏ MPLS 54 Cỏc thnh phn, khỏi nim MPLS 55 Cỏc ch hot ng ca MPLS 56 3.4.1 ... IPSec v MPLS 98 5.1.1 Vai trũ ca MPLS 99 5.1.2 Vai trũ ca IPSec 100 5.1.3 Tớch hp VPN IPSec v VPN MPLS 102 5.2 Trin khai ng dng VPN ti Ngõn hng Nh nc Vit Nam ... iu khin bờn ngoi 63 ATM-LSR ATM-LSR Kênh ảo điều khiển MPLS (0/32) ATM-LSR biên Mảng điều khiển MPLS Mảng khiển đài Mảng khiển đài điều MPLS tổng điều MPLS tổng ATM switching matrix Mảng số liệu...
 • 95
 • 444
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần I

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần I
... Chơng 1: Tổng quan 1.1 Một số kh i niệm 1.1.1 Vật liệu nano Vật liệu nano lo i vật liệu m i, tập hợp nguyên tử kim lo i hay phi kim (đợc g i cluster) hay phân tử oxit, sunfua, nitrua, borua ... nano [2], [3] Dựa vào hình dạng vật liệu ng i ta chia thành lo i: + Vật liệu nano hai chiều: vật liệu có hai chiều kích thớc nano nh màng mỏng + Vật liệu nano chiều: vật liệu có chiều kích thớc nano ... V i tiến khoa học công nghệ nay, vật liệu nano đợc đánh giá hớng đột phá công nghệ vật liệu Bên cạnh vật liệu khác có nhiều triển vọng ứng dụng nh vật liệu composite, vật liệu quang i n tử, vật...
 • 26
 • 687
 • 9

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần II

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần II
... biên phiên dịch theo định hướng chuyên nghiệp”, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số (149), 2008, tr.3 4-3 9 ...
 • 2
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá các tính chất và khả năng phun mực của 3 loại mực in dẫn điện thương mạicác ưu điểm và khả năng ứng dụng của ô xi lônghiên cứu công nghệ chế tạo vải cacbon hoạt tính bảo vệ sức khỏe và xử lý môi trườngnghiên cứu công nghệ chế tạonghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nanô dạng màng ống và sợicần phải đưa ra những tài liệu nghiên cứu về những tính chất hoá học lý học và khả năng ứng dụng của chất phụ gianghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcđặc điểm tính chất và một số ứng dụng của vàngnghiên cứu công nghệ chế biến bã đậu nành tạo chế phẩm dinh dưỡng giàu chất xơ báo cáo nghiệm thu trường đại học bách khoa tphcmnghien cuu cong nghe san xuat thuy tinh dan dung cao cap co su dung nguyen to dat hiem trong khu mau va tao mau thuy tincông nghệ chế tạo máy tínhquy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hìnhcông nghệ chế tạo các chnghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọngnghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số cnc thông minh và chuyên dụng cho các hệ thống và quá trình phức tạpMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown loaddown load CV đi số 358(1)Down CV đi số 366 2down load CV đi số 515down loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoThông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Tuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc