Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

24 487 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 21:41

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan . 3 nghiên cứu chế tạo màng nano TiO 2 bằng phương pháp sol-gel nhúng kéo và phun nhiệt phân. Chương 4 Nghiên cứu nâng cao khả năng ứng dụng của màng nano TiO 2. Chương 5 Một số ứng dụng nano. sử dụng vật liệu TiCl 4 rẻ tiền có thể chế tạo được màng nano TiO 2 phẩm chất cao phục vụ cho các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Chương 4: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO. cao khả năng ứng dụng của màng nano TiO 2 . Tuỳ thuộc vào công nghệ và vật liệu pha tạp mà các tính chất quang và quang điện của màng hình thành sẽ khác nhau dẫn tới khả năng ứng dụng của các
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan, Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan, Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn