Nghiên cứu giải phẫu lá, phân bón và kỹ thuật thu hái cho giống chè PH8, PH10 để sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh, chè Ô long tại Phú Thọ

Nghiên cứu đánh giá tổn thương giải phẫu, các chỉ định kỹ thuật xử trí chấn thương tá tuỵ

Nghiên cứu đánh giá tổn thương giải phẫu, các chỉ định và kỹ thuật xử trí chấn thương tá tuỵ
... khối tụy cấp cứu Vì việc nghiên cứu chẩn đoán điều trị chấn thương tụy nhu cầu cấp thiết điều kiện Do thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá tổn thương giải phẫu, định kỹ thuật xử trí chấn thương ... đoán, đánh giá thương tổn giải phẫu bệnh kỹ thuật xử trí chấn thương tụy điều kiện kinh tế-xã hội-y tế nước ta * Nghiên cứu sử dụng hệ thống phân độ chấn thương tụy tác giả Mỹ (AAST) kỹ thuật ... có số nghiên cứu chấn thương tràng - tụy đơn chưa có công trình nghiên cứu cách hệ thống chẩn đoán, phân loại thương tổn giải phẫu điều trị phẫu thuật chấn thương tụy, 23 thương tổn nặng...
 • 14
 • 518
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón kỹ thuật hái đến sinh trưởng, năng suất chất lượng búp của giống chè LDP1

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón và kỹ thuật hái đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng búp của giống chè LDP1
... 2.3.1 Tình hình nghiên c u v phân bón cho chè th gi i 12 2.3.2 Tình hình nghiên c u v s d ng phân bón cho chè 16 2.4 Tình hình nghiên c u v hái chè 23 2.4.1 Tình hình nghiên c u v hái chè th gi i ... lư ng phân bón t i ñ dày tán chè c a nương chè thu hái b ng máy nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n m t ñ búp chè c a nương chè thu hái b ng máy 4.3 4.5 56 nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ ... m là: 30m2 Bón phân theo quy trình sau: - ð m: Bón sau hái máy t 10 - 15 ngày Bón l n/năm: tháng bón 40% lư ng phân, tháng bón 30%, tháng bón 20% 10% bón vào tháng - Lân: Bón sau hái t 10 - 15...
 • 136
 • 406
 • 1

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN THU HÁI ĐỂ CHẾ BIẾN CHÈ ÔLONG TỪ CÁC GIỐNG CHÈ MỚI

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ THU HÁI ĐỂ CHẾ BIẾN CHÈ ÔLONG TỪ CÁC GIỐNG CHÈ MỚI
... kỹ thu t canh tác phù hợp có nguyên liệu chất lượng tốt Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, tiến hành nghiên cứu nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng bón phân thu hái để chế biến chè ôlong từ giống chè ... lứa hái + Chất lượng chè thành phẩm: Tannin, chất hoà tan, axit amin, hợp chất dầu thơm + Đánh giá thử nếm cảm quan 3.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng phân bón để chế biến chè ôlong 3.1.1 Ảnh hưởng ... xuất kỹ thu t chế biến chè ôlong Kết nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân bón đến thành phần giới búp chè giống PH8, PH10 trình bày bảng Chất lượng nguyên liệu búp định đến chất lượng chè thành...
 • 9
 • 166
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến năng suất chất lượng giống chè kim tuyên tại Phú Thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến năng suất và chất lượng giống chè kim tuyên tại Phú Thọ
... Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến suất, chất lượng chè xanh chế biến từ nguyên liệu giống chè Kim tuyên 55 3.3.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đa lượng đến suất chất lượng giống chè Kim Tuyên ... nghiên cứu 2.3.1 Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ thu hái đến chất lượng giống chè Kim tuyên - Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật thu hái đến suất, chất lượng ... hợp cho chè sinh trưởng 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ, kỹ thuật thu hái đến chất lượng giống chè Kim Tuyên 3.2.1 Ảnh hưởng thời vụ thu hái đến chất lượng giống chè Kim Tuyên Phẩm chất chè thành...
 • 103
 • 232
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP VÀ TINH SẠCH HOẠT CHẤT ACARBOSE từ CHỦNG ACTINOPLANES SP KCTC 9161 LÀM NGUYÊN LIỆU THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
... lên men sau t i ưu 3.2 Tinh s ch acarbose có ho t tính c ch α-glucosidase 3.2.1 Tinh s ch qua c t than ho t tính D ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 ñư c h p th vào than ho t tính, sau ... Tuyên, Lê Thanh Hoàng, Quy n ðình Thi (2013) "Nghiên c u thành ph n môi trư ng lên men sinh t ng h p acarbose Actinoplanes sp KCTC 9161" H i ngh Công ngh sinh h c toàn qu c 403-406 Sun LH, Li MG, ... ch t acarbose t d ch lên men ch ng Actinoplanes sp KCTC 9161 môi trư ng trư c sau t i ưu; 1: MT trư c t i ưu; 2: MT sau t i ưu; C: chu n acarbose Ho t tính c ch α-glucosidase c a ho t ch t acarbose...
 • 7
 • 407
 • 1

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học kỹ thuật nhân giống cây lê tại tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học và kỹ thuật nhân giống cây lê tại tỉnh Cao Bằng
... tỉnh - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống Cao Bằng - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Cao 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Điều tra, thu thập tình hình sản xuất, thành phần dạng lê, ... vùng tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống số thời vụ 2.2 Yêu cầu - Điều tra, đánh giá thực trạng xác định yếu tố hạn chế sản xuất tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu đặc tính nông sinh học ... vô tính thích hợp để nhân nhanh giống có triển vọng phát triển mở rộng diện tích Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc tính nông sinh học kỹ thuật nhân giống lê...
 • 99
 • 360
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học kỹ thuật gieo ươm sa mộc dầu (cuninghamia konishii hayata) từ hạt tại khu bảo tồn tây côn lĩnh tỉnh hà giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và kỹ thuật gieo ươm sa mộc dầu (cuninghamia konishii hayata) từ hạt tại khu bảo tồn tây côn lĩnh tỉnh hà giang
... văn, nghiên cứu hoàn thành đề tài : " Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học kỹ thuật gieo ươm Sa mộc dầu (Cuninghamia konishii Hayata) từ hạt Khu bảo tồn Tây Côn Lĩnh tỉnh Giang " Xin chân thành ... vườn ươm loài Sa mộc dầu khu bảo tồn Tây Côn Lĩnh tỉnh Giang - Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu thực khu bảo tồn Tây Côn Lĩnh tỉnh Giang nơi có loài Sa mộc dầu phân bố - Thời gian: Nghiên cứu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CÔNG HOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC VÀ KỸ THUẬT GIEO ƯƠM SA MỘC DẦU (CUNINGHAMIA KONISHII HAYATA) TỪ HẠT TẠI KHU BẢO TỒN TÂY CÔN LĨNH TỈNH...
 • 102
 • 223
 • 1

Nghiên Cứu Đặc Tính Nông Sinh Học Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Lê Tại Tỉnh Cao Bằng

Nghiên Cứu Đặc Tính Nông Sinh Học Và Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Lê Tại Tỉnh Cao Bằng
... dạng lê, biện pháp kỹ thuật canh tác, thu hoạch, tiêu thụ sâu bệnh hại tỉnh Cao Bằng 33 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học dạng Cao Bằng .34 2.3.3 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY LÊ TẠI TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: ... vùng tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống số thời vụ 2.2 Yêu cầu - Điều tra, đánh giá thực trạng xác định yếu tố hạn chế sản xuất tỉnh Cao Bằng - Nghiên cứu đặc tính nông sinh học...
 • 99
 • 217
 • 0

nghiên cứu khoa học ' nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn eucalyptus urophylla để sản xuất ván dăm thông dụng '

nghiên cứu khoa học ' nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn eucalyptus urophylla để sản xuất ván dăm thông dụng '
... 2002 Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván tre lồ ô, gỗ cao su kết hợp, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hoàn Xuân Niên, 2004 Nghiên cứu số yếu tố công nghệ sản xuất ván dăm ... từ nguyên liệu xơ dừa, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Trần Đăng Thông, 1997 Dùng bã mía sản xuất ván ép thay gỗ Công ty đường Hiệp hoà - Long An, Tạp chí Lâm nghiệp ... gia dm VH v dm g Bch n Uro to vỏn - Yu t c nh + Loi vỏn dm thớ nghim: l vỏn lp cú t l kt cu gia lp mt v lp lừi l 1:3:1 Khi lng th tớch vỏn cn t 0,7g/cm3 Kớch thc vỏn 1,6 x 35 x 35 (cm) Lng keo...
 • 6
 • 179
 • 0

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giâm cành cho giống chè PH11 tại phú thọ

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giâm cành cho giống chè PH11 tại phú thọ
... giống chè PH11 số giống chè triển vọng khác tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giâm cành cho giống chè PH11 Phú Thọ ” 1.7 Nguồn gốc đặc điểm giống chè PH11 1.7.1 Nguồn gốc giống chè ... vườn thấp, khả giâm cành chưa có quy trình kỹ thuật giâm cành riêng cho giống Với định hướng tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giâm cành cho giống chè PH11 Phú Thọ Với mục ... hành nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tác động vào hom giống, giúp hom giống rễ, bật mầm 26 Khi nghiên cứu thời vụ giâm cành giống chè PH1 tác giả Đỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Văn Niệm kỹ thuật giâm cành chè...
 • 99
 • 289
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển năng suất của hoa lily sorbonne (Lilium regale) Bình Định

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hoa lily sorbonne (Lilium regale) ở Bình Định
... tài Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất hoa lily sorbonne (Lilium regale) Bình Định nhằm xác định loại phân bón thích hợp cho sinh trưởng, phát triển suất hoa lily, ... Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển lily địa bàn Bình Định - Nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển, suất hoa lily nhằm xác định loại phân bón thích ... EXCEL PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng phân bón đến thời gian sinh trưởng hoa lily sorbonne Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến giai đoạn sinh trưởng phát triển công thức nhằm...
 • 40
 • 1,297
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bình

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 và phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bình
... ng lúa P6 ñ t phù sa sông Thái Bình ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a phân bón Yogen No2 phân h u sinh h c Sông Gianh ñ n su t, ch t lư ng g o gi ng lúa P6 ñ t phù sa sông Thái ... n phân vô (120 kgN + 120 kgP2O5 + 90 kg K2O)/ha không bón phân chu ng - CT1: N n - CT2: N n + phân bón Yogen No2 - CT3: N n + phân h u sinh h c Sông Gianh - CT4: n n + phân bón Yogen No2 + phân ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng nghiên c u * Gi ng lúa P6 * Các d ng phân bón vô ñư c dùng thí nghi m ñ m urê, supe lân, kali clorua, phân bón Yogen No2, phân h u sinh h c Sông Gianh...
 • 103
 • 772
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NEB 26 phân bón lá đầu trâu, seaweed x o đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lúa lai b TE1 vụ mùa 2009 tại từ sơn bắc ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NEB  26 và phân bón lá đầu trâu, seaweed x o đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa lai b  TE1 vụ mùa 2009 tại từ sơn  bắc ninh
... u nghiên < /b> c u Gi ng lúa < /b> lai < /b> B - TE1, phân < /b> b n < /b> NEB < /b> - 26,< /b> phân < /b> b n < /b> ð u Trâu phân < /b> b n < /b> Seaweed < /b> X.< /b> O < /b> Hình 3.1: Gi ng lúa < /b> lai < /b> B - TE1 * B - TE1 gi ng lúa < /b> lai < /b> F1 ba dòng t p o< /b> n Bayer t i n ð lai < /b> t o < /b> ... QU NGHIÊN C U VÀ TH O < /b> LU N 4.1 nh hư ng c a phân < /b> b n < /b> NEB < /b> - 26 < /b> ñ n sinh < /b> trư ng, phát < /b> tri n su t gi ng lúa < /b> lai < /b> B - TE1 v mùa 2009 Hình 4.1: Thí nghi m s d ng phân < /b> b n < /b> NEB < /b> - 26 < /b> Gi ng lúa < /b> lai < /b> B - TE1 ... d li u khoa h c v nh hư ng c a phân < /b> b n < /b> NEB < /b> - 26 < /b> m t s phân < /b> b n < /b> ñ i v i gi ng lúa < /b> lai < /b> B TE1 t i T Sơn - B c Ninh - Làm tài li u tham kh o < /b> cho vi c nghiên < /b> c u s d ng lo i phân < /b> b n < /b> cho lúa < /b> 1.3.2...
 • 104
 • 545
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá YOGEN NO2, phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất chất lượng của giống lúa AC5 trên đất phù sa sông thái bình tại gia lộc hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá YOGEN NO2, phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng của giống lúa AC5 trên đất phù sa sông thái bình tại gia lộc hải dương
... nghiên cứu 3.1.Đối tợng nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu l giống lúa AC5 - Phân bón cơ, phân bón Yogen. No2, phân hữu sinh học Sông Gianh 3.2.Địa điểm nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Tại khu ... hởng phân bón đến động thái đẻ nhánh giống lúa AC5 37 4.4 ảnh hởng phân bón đến tiêu sinh sinh hóa giống lúa AC5 41 4.4.1 ảnh hởng phân bón đến hiệu suất quang hợp giống lúa AC5 ... 4.4.2 ảnh hởng phân bón đến số diện tích giống lúa AC5 43 4.4.3 ảnh hởng phân bón đến tớch ly ch t khụ giống lúa AC5 .45 4.5 ảnh hởng phân bón đến tiêu suất v yếu tố cấu th nh suất giống...
 • 110
 • 514
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón npk 361 đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1 3 tháng tuổi tại vườn ươmnghiên cứu giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch các yếu tố tiên lượng của carcinôm tế bào gannghiên cứu ảnh hưởng của phân bón silica đến sinh trưởng năng suất và chất lượng lạc trên đất phù sa cũ bạc màu tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu giải phẫu bệnh thú ythực hành nghiên cứu vai trò của phân bón npknghiên cứu giải thích là gìnghiên cứu giải pháp là gìnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hènghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yênnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânbáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu xã hội học phân công và hợp tác lao động giới trong phát triển hộ gia đình và cộng đồng ngư dân ven biển việt namnghiên cứu giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm hiv aids được điều trị arv tại thành phố hà nộiquyết định chủ trương biện pháp khuyến khích việc nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng tiến bộ khcn để phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân ở địa phươngtâm nghiên cứu tư vấn về tiếng việt và dịch thuậtnghiên cứu cơ cấu giống dâu thích hợp và kỹ thuật khai thác cho tằm conchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học