Kỹ thuật điện tử cơ bản vũ quang hồi

Kỹ thuật điện tử bản quang hồi

Kỹ thuật điện tử cơ bản vũ quang hồi
... QUANG HỒI KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CO BẢN NHÀ XUẤT BẢN XÂY DựNG HÀ NỘI -2013 LỜI NÓI ĐẨU Kĩ thuật diện từ cố ìììặt lĩnh vực từ (lún tillin’ tích ... kiện điện trở, tụ điện cuộn kháng tóm tắt bảng 1.7 Bảng 1.7 36 CÂU HỎI CHƯƠNG 1 Điện trở gì? Công dụng điện trở mạch điện Các thông số cần quan tâm sử dụng điện trở gì? Tụ điện gì? Công dụng tụ điện ... trình nạp điện phóng điện tụ điện Như sơ đồ hình 1.27a, đóng khoá K vị trí 1, tụ điện điện từ nguồn u qua điện trở R c nạp fìc + b) t t vờ dòng điện nạp, phóng Lúc đầu, điện áp tụ điện khổng...
 • 142
 • 197
 • 0

Bài giảng: Kỹ thuật điện tử bản pot

Bài giảng: Kỹ thuật điện tử cơ bản pot
... nhiều điện tử chúng trở thành ion âm Bản chất dòn điện chiều dòng điện Khi điện tử tập trung với mật độ cao chúng tạo lên hiệu ứng tích điện - Dòng điện dòng chuyển động hạt mang điện điện tử ... tĩnh điện, tác động từ trường điện tử electron lớp tách khỏi quỹ đạo để trơqr thành điện tử tự - Khi nguyên tử bị hay nhiều điện tử, chúng bị thiếu điện tử trở thành ion dương ngược lại nguyên tử ... hiểu cách đơn giản - Điện trở cản trở dòng điện vật dẫn điện, vật dẫn điện tốt điện trở nhỏ, vật dẫn điện điện trở lớn, vật cách điện điện trở vô lớn Điện trở dây dẫn : Điện trở dây dẫn phụ vào...
 • 191
 • 317
 • 0

Bài tập kỹ thuật điện tử bản 2

Bài tập kỹ thuật điện tử cơ bản 2
... 25 pF; Cbc=8pF β =20 0 VCC 5V VCC R1 2kΩ R2 800kΩ C1 R4 Q1 C2 10uF 500Ω 10uF R3 2kΩ 2N 222 2 Bài 18: Cho mạch điện hình BT_8: g Hãy xác đònh giá VGSQ I DQ h Tìm giá trò g mo g m i j VDD 5V VDD R2 ... %η d Công suất tiêu tán cực đại transistor e Điện áp đánh thủng cho transistor 12 BT Điện tử Hình BT2 _21 BÀI 2_ 22: Cho mạch kđ công suất hình bt2 _22 , tính: a Công suất Po (ac) b Công suất Pi (dc) ... A BÀI 2_ 1: Hãy tính công suất vào công suất mạch kđ hình BT2_1 với tín hiệu ngõ vào tạo dòng điện cực B 5mA (rms) Hình BT2_1 Bài tập BÀI 2_ 2: Hãy tính công suất tiêu tán mạch kđ hình BT2_1 điện...
 • 26
 • 648
 • 1

Bài tập mẫu kỹ thuật điện tử bản.DOC

Bài tập mẫu kỹ thuật điện tử cơ bản.DOC
... TRANG 40 BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN I TƠ HỒNG THÁI 0902261554 hoangthai.tg@gmail.com TƠ QUỐC VIỆT 0909995015 quocviet.tg@gmail.com PZmzx = IZmax.VZ = 2.18 = 36W 2) Dạng dòng IL ≠ const: (bài 1-41), ... Dạng hỗn hợp E.C – C.C: Bài 6-4 iC1 i b1 BÀI TẬP ii Ri 100K Rb1 1K hie1 1K ib2 TRANG 62 RC1 100ib1 1K Rb2 1K iC2 hie2 1K hfe2RE2 5050 Vo2 ib3 hie3 1K MẠCH ĐIỆN TỬ RC2 CƠ BẢN I 100ib2 1K hfe3RE3 ... HỒI TIẾP TRANG 67 BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN I TƠ HỒNG THÁI 0902261554 hoangthai.tg@gmail.com I TƠ QUỐC VIỆT 0909995015 quocviet.tg@gmail.com Hồi tiếp áp, sai lệch dòng 1) Bài 7-4 +VCC RC1 RC2...
 • 40
 • 261
 • 0

Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử đáp án

Trắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp án
... tiếp với điện trở tín hiệu nhánh base; b song song với điện trở tín hiệu nhánh base; c song song với điện trở tín hiệu nhánh emitter; d nối tiếp với điện trở tín hiệu nhánh emitter 11 Trở kháng mạch ... chia điện áp emitter cho a điện trở nhánh base; b điện trở nhánh emitter; c điện trở nhánh collector; d điện trỏ tải Trong mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector tính cách ... chung b trở kháng vào thấp trở kháng a trở kháng vào cao trở kháng thấp; R; c trở kháng vào trung bình trở kháng Rc; d trường hợp c 15 Khi BJT mắc theo cấu hình base chung, mạch khả...
 • 24
 • 12,841
 • 667

Bài tập kỹ thuật điện tử giải

Bài tập kỹ thuật điện tử có giải
... điểm điện cảm d) Mạch OSC điểm điện dung e) Mạch OSC ghép biến áp công hưởng 100pF Ω 400pF Hình 1-6 Phần đầu cho câu 17,18,19,20: Cho tín hiệu AM biên độ đỉnh cao U0+UA= 180 mV, sóng mang ... d) 1,534 e) 0,98 9kΩ Câu 15: Mạch hình 1-6 thỏa mãn điều kiện tự kích thích 1.1kΩ biên độ pha? a) Thỏa mãn biên độ, không thỏa mãn pha b) Không c) d) Không thỏa mãn biên độ, thỏa mãn pha ... e) giảm nhỏ rL Câu 12: Để mở rộng băng thông giải pháp sau áp dụng được? a) Giảm nhỏ R4 b) Dùng cộng hưởng ghép c) Giảm tỷ số biến áp n d) giảm điện trở tải e) thay đổi tỷ số L/C Phần đầu cho...
 • 3
 • 319
 • 0

Hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch bản

Hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch cơ bản
... thiết bị chuyển mạch 1.7 Trường chuyển mạch tổng đài điện tử, thiết bị chuyển mạch phận chủ yếu có kích thước lớn Nó thực chức chuyển mạch để thực tuyến nối hay nhiều thuê bao tổng đài tổng đài ... nghệ vi mạch (IC) Tuy nhiên loại phần tử vi mạch ứng dụng loại nhớ, điều khiển công nghệ chế tạo tổng đài phụ thuộc vào loại phần tử chuyển mạch Sự phát triển công nghệ sản xuất tổng đài điện tử ... dây thuê bao tổng đài 1.3 Chuyển mạch gọi vào Là chuyển mạch để tạo tuyến nối cho đường trung kế từ tổng đài khác tới đường dây thuê bao tổng đài 1.4 Chuyển mạch nối tiếp Là chuyển mạch để tạo...
 • 35
 • 472
 • 4

Tài liệu Chương 1 - Các khái niệm bản trong kỹ thuật điện tử docx

Tài liệu Chương 1 - Các khái niệm cơ bản trong kỹ thuật điện tử docx
... không R3 i1 e1 R1 Hình 1. 2.3 Đònh luật Kirchhoff Bài giảng Kỹ thuật điện tử Chương Các khái niệm Cần ý hai đònh luật Kirchhoff giá trò tức thời dòng điện điện áp Khi nghiên cứu mạch điện chế ... Nguồn dòng điện Hình 1. 1 .1 Biểu diễn tương đương nguồn điện 1. 2 Các đònh luật bản: 1. 2 .1 Đònh luật Ohm: Đònh luật Ohm phát biểu điện áp hai đầu điện trở tỷ lệ thuận với dòng điện chảy qua điện trở ... giá trò điện kháng điện trở R i UR Hình 1. 2 .1 Điện trở Như vậy, theo đònh luật Ohm, cho dòng điện i chạy qua điện trở R (hình 1. 2 .1) gây hai đầu điện trở điện áp UR, quan hệ dòng điện i điện áp...
 • 10
 • 490
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẢN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG DI ĐỘNG LTE VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CƠ BẢN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG DI ĐỘNG LTE VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử   LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
... giải pháp kỹ thuật hệ thống LTE nhƣ việc ứng dụng công nghệ LTE Việt Nam đƣợc trình bày tiếp nội dung chƣơng 17 CHƢƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG LTE 2.1 Các tham số LTE LTE ... kỹ thuật áp dụng cho hệ thống di động LTE trình triển khai Việt Nam Luận văn vào tìm hiểu tổng quan công nghệ LTE nhƣ giải pháp kỹ thuật thành phần đƣợc sử dụng công nghệ để làm sáng tỏ thêm ... chọn hệ thống thông tin di động băng rộng tốc độ cao Việt Nam 14 1.4 Kết luận chƣơng 16 CHƢƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG LTE 17 2.1 Các tham số LTE...
 • 100
 • 374
 • 5

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: “hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch bản” potx

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: “hệ thống tổng đài điện tử số SPC và một số kỹ thuật chuyển mạch cơ bản” potx
... thiết bị chuyển mạch tổng đài thực thông qua trình trao đổi báo hiệu với mạng Một tổng đài thực loại chuyển mạch 1,2,3 vừa nêu gọi tổng đài nội hạt Còn tổng đài thực thao tác chuyển mạch thứ ... 1.7 Trường chuyển mạch tổng đài điện tử, thiết bị chuyển mạch phận chủ yếu có kích thước lớn Nó thực chức chuyển mạch để thực tuyến nối hay nhiều thuê bao tổng đài tổng đài với tổng đài khác ... cầu khách hàng Trong hệ thống viễn thông hệ thống tổng đài đóng vai trò quan trọng Trong báo cáo này, em xin trình bày hệ thống tổng đài điện tử số SPC số kỹ thuật chuyển mạch Được giúp đỡ tận...
 • 30
 • 806
 • 1

bản kỹ thuật điện tử pdf

Cơ bản kỹ thuật điện tử pdf
... KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Nguồn chiều – DC bản: Điện từ trường bản: Dòng điện xoay chiều 11 bản: Sử ... 16 bản: Sử dụng đồng hồ Digital 27 bản: Điện trở .30 bản: Tụ điện 43 bản: Cuộn dây 53 bản: Đi ốt – Diode 60 bản: ... thành điện tử tự - Khi nguyên tử bị hay nhiều điện tử, chúng bị thiếu điện tử trở thành ion dương ngược lại nguyên tử nhận thêm hay nhiều điện tử chúng trở thành ion âm Bản chất dòng điện chiều...
 • 125
 • 149
 • 0

kỹ thuật điện tử - các đại lượng bản - Trần Tiến Phúc - 1 pot

kỹ thuật điện tử - các đại lượng cơ bản - Trần Tiến Phúc - 1 pot
... chn v l c xỏc nh nh sau [ s(t) + s(-t) sch(t) = Sch(-t) = sl(t) = -sl(-t) = ( 1- 2 1) [ s(t) - s(-t)] t ú suy ra: sch(t) + sl(t) = s(t) 11 s ch (t) = s(t); sle = ( 1- 2 2) f) Thnh phn thc v o ca tớn hiu ... khụng tun hon Dao ng hỡnh sin (h .1. 2) l dng c trng nht ca cỏc tớn hiu tun hon, cú biu thc dng s(t) = Acos(t-) ( 1- 1 1) Hỡnh 1. 5 Tớn hiu hỡnh sin v cỏc tham s ( 1- 1 1) A, , l cỏc hng s v ln lt c gi ... t in, ni song song chỳng, in dung tng cng tng: Css = C1 + C2 + Cn ( 1- 5 ) cũn ni ni tip, in dung tng cng gim: 1/ Cnt = 1/ C1+ 1/ C2 ++ 1/ Cn ( 1- 6 ) c) Nu ni ni tip hay song song R vi L hoc C s nhn c...
 • 30
 • 328
 • 0

kỹ thuật điện tử - các đại lượng bản - Trần Tiến Phúc - 3 potx

kỹ thuật điện tử - các đại lượng cơ bản - Trần Tiến Phúc - 3 potx
... dũng in Ki->b ã xỏc nh h s khuch i in ỏp ca tng Ku = Ur/En Ku = It R t Rt = k i Iv (Rn + R v ) Rn + R v ( 2-1 38 ) Thay ( 2-1 37 ) vo ( 2-1 38 ) ta cú : K u = R c //R t Rn + R v ( 2-1 39 ) 89 T ( 2-1 39 ) ta ... // R c // R t Rt ( 2-1 34 ) ý n biu thc ( 2-1 33 ) tha cú It = Iv R v rc (E ) // R c // R t rv Rt ( 2-1 35 ) v h s khuch i dũng xỏc inh bi Ki = R v rc (E ) // R c // R t rv Rt ( 2-1 36 ) H s khuch i dũng ... R1// R2//rv ( 2-1 31 ) Vỡ in tr ca ngun l IB hỡnh 2.66 rt ln cũn rc(E) + Rc//Rt >> rE nờn UBE = IBrB + IErE hay l UBE = IB [rB + (1 + b)rE] ( 2-1 32 ) chia c hai v ca phng trỡnh ( 2-1 32 ) cho IB ta...
 • 30
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu kỹ thuật điện tử cơ bảnbài giảng kỹ thuật điện tử cơ bảngiáo trình kỹ thuật điện tử cơ bảnbài tập kỹ thuật điện tử có lời giảiđiện tử cơ bản lê quang vinhgiáo trình kỹ thuật điện tử căn bảnbai tap ky thuat dien tu co giaikỹ thuật điện tử căn bảnbai tap ky thuat dien tu co dap antrắc nghiệm môn kỹ thuật điện tử có đáp ánbài tập kỹ thuật điện tử có lời giải bjttrang bị điện điện tử công nghiệp vũ quang hồicơ sở kỹ thuật điện tử số vũ đức thọcác ứng dụng cơ bản của kỹ thuật điện tửky thuat sua chua dien tu co banThông tư 25 2015 TT-BYT quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tếThông tư 26 VBHN-BTC quy định một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpThông tư 26 2015 TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24 2013 TT- BNNPTNTThông tư 27 2015 TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao độngThông tư 148 2015 TT-BTC về mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.Thông tư 123 2015 TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VNThông tư 127 2015 TT-BTC về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tửCHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUYỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH SỐ VÀO BẢO MẬT THÔNG TINÁP DỤNG ENTERPRISE ARCHITECTURE XÂY DỰNG KHUNG KIẾN TRÚC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAMchuong1 tu tuong Ho Chi MinhTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP đầu tư TM DV vinacomincâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí MinhLập trình opengl với thư viện AUXBáo cáo kiểm thử phần mềmChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện6 hethong dieu khien lap trinh3Thông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.Thông tư 35 2015 BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.Thông tư số: 39 2015 TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầu