CHUONG 4 TỔNG QUAN KHỐI PHỔ

CHUONG 4 TỔNG QUAN KHỐI PHỔ

CHUONG 4 TỔNG QUAN KHỐI PHỔ
... Khối phổ (MS) gì?  Phổ khối lượng, viết tắt MS (Mass Spectrometry) phương pháp phân tích ứng dụng rông rãi hóa học  Thiết bị xác định phổ khối lượng (hay gọi Khối phổ kế) chế tạo ... chuyển CH4 thành SP CH5+ CH5+ chất cho proton mạnh, phản ứng hoá học với chất phân tích tạo phân tử proton hoá MH+, có nhiều phổ MS ion hoá hoá học dùng methan CH4  e  CH4  2e CH4  CH4  CH5 ... số m/z ghi lại cường độ ion, cho phổ khối Phân tích mẫu nhỏ, dạng rắn, lỏng, khí chất PTL nhỏ cỡ (một số Da) tới protein (cỡ 300 000 Da) (Dalton (Da) = amu) Khối phổ (MS) gì? Nguyên lý • tạo thành...
 • 25
 • 177
 • 0

LTM1 Phan2 CSS - Chuong 4 Tong quan CSS

LTM1 Phan2 CSS - Chuong 4 Tong quan CSS
... dụng lớp kiểu CSS thông qua thuộc tính class thẻ HTML ………… 13 I TỔNG QUAN VỀ CSS Bộ chọn CSS ID • Trường hợp chọn ID kiểu CSS hoạt động ... CSS thông qua thuộc tính class thẻ HTML ……… Ví dụ : p.right { text-align: right} p.center { text-align: ... rel="stylesheet" type="text /css" href="mystyle .css" /> Lưu ý, tập tin CSS nên có đuôi mở rộng css I TỔNG QUAN VỀ CSS Khai báo sử dụng CSS HTML • External CSS o Ví dụ : ltm1. html: ...
 • 35
 • 215
 • 0

Tài liệu Chương 4: Tổng quan về chế độ màu vẽ ppt

Tài liệu Chương 4: Tổng quan về chế độ màu vẽ ppt
... hiệu chỉnh màu Solid Nếu bạn chọn đối tượng vùng Stage, vùng màu bổ sung có bảng Mixer gán màu vào vùng chọn Bạn chọn màu có bảng palette tạo màu Bạn chọn nhiều màu chế độ màu RGB chế độ màu Hex ... Bitmap để tô màu cho đối tượng 111 Chọn công cụ Eyedropper nhấp chuột vào vùng màu vẽ màu tô mà bạn muốn gán sang vùng màu vẽ màu tô khác Khi bạn nhấp chuột chọn màu vẽ, công cụ tự động biến đổi ... bên hộp màu Stroke Fill chọn màu có cửa sổ bảng màu Màu Gradient chọn cho màu tô Nhập giá trò màu Hex từ hộp ký tự cửa sổ bảng màu 102 Nhấp chuột vào nút cửa sổ bảng màu để chọn màu viền màu tô...
 • 18
 • 265
 • 0

chương 4 tổng quan về rủi ro

chương 4 tổng quan về rủi ro
... hóa Rủi ro gọi rủi ro thò trường 32 4. 4 RỦI RO HỆ THỐNG VÀ RỦI RO KHÔNG HỆ THỐNG Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Rủi ro không hệ thống Rủi ro thò trường 10 Số lượng chứng khoán 15 33 11 4. 4 RỦI RO ... m 4. 3 TÍNH TOÁN RỦI RO CỦA DANH MỤC 20 18 16 14 12 10 10 Rủi ro danh mục ( 12 14 x 20 18 16 B 16 18 20 ) (%) p (a) Tương quan xác đònh hoàn toàn ( ) A B B 14 12 10 10 12 Rủi ro danh mục ( 14 ... chuẩn 4. 2 ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ̇ Phần tìm hiểu cách thức đo lường rủi ro thực tế ̇ Để tiếp cận rủi ro phải xem xét liên quan đến hai nội dung: Ü Hiểu cách đo lường rủi ro Ü Hiểu mối quan hệ rủi...
 • 15
 • 174
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 4 tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 4 tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin
... Nhu cầu phát triển hệ thống thông tin Các cách thức phát triển hệ thống thông tin Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin (Cổ điển Hiện đại) Nhu cầu phát triển HTTT Cách thức phát triển HTTT ... Agile 17 3.1 Chu trình phát triển hệ thống SDLC • Chu trình phát triển hệ thống (Systems development lifecycle - SDLC): dự án hệ thông thông tin tuân theo chuỗi luận lý giai đoạn phát triển • Các ... Nhu cầu tích hợp hệ thống có sẵn với hệ thống mua từ nhà cung cấp khác Hệ thống mở (open systems) Chú trọng đến giao tiếp ứng dụng 14 2.5 Chọn lựa cách thức triển khai Cách thức triển khai Thời...
 • 12
 • 194
 • 1

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 4 tổng quan về ngân hàng thương mại

Bài giảng thanh toán quốc tế  chương 4 tổng quan về ngân hàng thương mại
... tiêu: Tên ngân hàng Ti n g i m i Thanh tốn cho vay m i Ngân hàng A 100.000.000 90.000.000 Ngân hàng B 90.000.000 Ngân hàng C 81.000.000 81.000.000 72.900.000 Ti n tồn h th ng ngân hàng 1.000.000.000 ... p d ch v ngân hàng đ u t ngân hàng bán bn LOGO Add your company slogan c m cung ng d ch v ngân hàng ¬Các d ch v d a vào u th riêng có c a ngân hàng ̇ M ng l i chi nhánh r ng kh p ̇ Quan h v i ... ngun, hai phát ki n quan tr ng bi n nh ng ng i gi ti n thành ch ngân hàng ̇ Thay giao d ch b ng ti n, có th tốn ch ng th xác nh n ti n có ngân hàng hàng ̇ Nh ng ng i ch ngân hàng có th đem cho...
 • 17
 • 190
 • 0

Bài giảng thiết kế và lập trình website chương 4 tổng quan về ASP

Bài giảng thiết kế và lập trình website chương 4  tổng quan về ASP
... TÌM HIỂU VỀ ASP. NET  Năm 2002, Microsoft giới thiệu kỹ thuật lập trình Web ASP. Net  Với ASP. Net, không cần phải biết tag HTML, thiết kế web, mà hỗ trợ mạnh lập trình hướng đối tượng trình xây ... www.thayphet.net - phetcm@gmail.com GIỚI THIỆU VỀ ASP. NET VÀ NET FRAMEWORK 1.1 Tìm hiểu ASP. Net 1.2 Những ưu điểm ASP. Net 1.3 Quá trình xử lý tập tin Aspx 1 .4 Tìm hiểu Net Phatform Net Framework © ... phetcm@gmail.com 1 .4 NET PHATFORM VÀ NET FRAMEWORK Asp. Net  Bộ thư viện lớp đối tượng dùng việc xây dựng ứng dụng Web Một "phong cách" lập trình code behind  ASP. NET cung cấp Server Control để lập trình...
 • 81
 • 211
 • 0

chuong 4 moi quan he chi phi,khoi luong &loi nhuan (c v p)

chuong 4 moi quan he chi phi,khoi luong &loi nhuan (c v p)
... CHƢƠNG MÔÍ QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƢỢNG - LỢI NHUẬN (C V P) Nội dung nghiên cứu 4. 1.Các khái niệm mối quan hệ chi phí khối lƣợng - lợi nhuận 4. 2 Một số ứng dụng mối quan hệ chi phí - khối ... phí mặt hàng x 100 % (4. 7) V dụ +3: BO MON KE TOAN - HVTC Tổng doanh thu mặt hàng Từ công thức 4. 6 4. 7 LB = LB% x DT (4. 8) Thay v o công thức 4. 4  LN = LB% x DT – ĐP (4. 9) Nghiên cứu MQH CP- ... MON KE TOAN - HVTC 1 .4. 5 Điểm hoà v n 1 .4. 5.1 Khái niệm - Điểm hoà v n điểm mà doanh thu v a đủ để bù đắp chi phí ( DN lãi không bị hay tổng LB bù đắp đủ P) - Nghiên cứu điểm hoà v n giúp nhà...
 • 21
 • 319
 • 0

Chương 4: Tổng quát về khối điều khiển

Chương 4: Tổng quát về khối điều khiển
... thường - Máy hỏng khối nguồn dòng khởi động - Máy hỏng khối điều khiển có dòng khởi động lệnh trì nguồn Hỏng khối điều khiển, bật công tắc thấy có dòng điều khiển - Nếu khối điều khiển hoạt động ... www.hocnghe.com.vn Các chức điều khiển CPU : IC vi xử lý với nhiệm vụ kiểm tra điều khiển phận khác máy, phận chịu điều khiển CPU - Điều khiển mở nguồn trì nguồn - Điều khiển kênh thu phát - Điều khiển truy cập ... Điều khiển truy cập SIM Card - Điều khiển Dung - Chuông - Led - Điều khiển mạch nạp điện cho Pin - Điều khiển hình LCD - Điều khiển mã hoá giải mã tín hiệu Mạch điều khiển mở nguồn trì nguồn : -...
 • 39
 • 242
 • 0

CHƯƠNG IV TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG HỐ ĐÀO ĐỂ XÂY DỰNG TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG TRONG THÀNH PHỐ doc

CHƯƠNG IV TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG HỐ ĐÀO ĐỂ XÂY DỰNG TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG TRONG THÀNH PHỐ doc
... Nhà gồm khối: khối cao 78.3m khối cao 54.6m Nhà tầng hầm, hố đào sâu 11.6m, tầng hầm mở rộng hết diện tích xây dựng Tường chắn đồng thời sử dụng làm tường tầng hầm thi t kế thi công theo công ... Cách 1: Thi công xong phần đất hố đào tiến hành thi công tầng hầm Cụ thể Thi công hạ cừ tường đất, đào đất đợt 1, thi công hệ chống neo, đào đất thi công hệ chống neo đợt Sau đào đất đến cốt thi t ... tường tầng hầm sàn tầng hầm thi công xong công trình số khu vực công trình mặt chật hẹp, cừ thép cọc thép chữ I để lại vónh viễn đất Có thể nhận thấy thi công hố đào để xây dựng tầng hầm cho công...
 • 15
 • 1,081
 • 21

Bài giảng Kế toán quản trị Chương 4: Môí quan hệ chi phí Khối lượng Lợi nhuận

Bài giảng Kế toán quản trị Chương 4: Môí quan hệ chi phí Khối lượng Lợi nhuận
... CHƯƠNG MÔÍ QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN (C – V – P) Nội dung nghiên cứu 4.1.Các khái niệm mối quan hệ chi phí khối lượng - lợi nhuận 4.2 Một số ứng dụng mối quan hệ chi phí - khối ... mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Mô hình phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận có hạn chế - giả định nghiên cứu mô hình này: - Toàn chi phí chia làm hai loại định phí ... chọn giá bán, chi phí, sản lượng ) nhằm tối đa hoá lợi nhuận www.ketoanhaiduong.com 4.1.Các khái niệm mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận 4.1.1 Lãi biến phí - Lãi biến phí phần chênh...
 • 21
 • 556
 • 2

Chương 1-Tổng quan về máy vi tính

Chương 1-Tổng quan về máy vi tính
... trình vi t để hướng máy tính làm số vi c cụ thể , không thiết bị điện tử khác, máy vi tính mà phần mềm không hoạt động Để có phần mềm, nhà lập trình phải sử dụng ngôn ngữ lập trình để vi t, ... thiết bị khác Vai trò phần mềm máy vi tính Máy tính với linh kiện chủ chốt CPU - thiết bị điện tử đặc biệt, làm vi c theo câu lệnh mà lập trình , CPU làm vi c cách máy móc theo dòng lệnh có sẵn ... đầu Chipset Mainboard kể từ năm 1994 đến Các thành phần máy vi tính Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem thích Sơ đồ hệ thống máy tính Máy tính hệ thống gồm nhiều thiết bị liên kết với thông qua...
 • 14
 • 572
 • 5

Chuong 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU.doc

Chuong 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU.doc
... D2001VT Lớp truy nhập (Access) ý nả uq pớ L l Lớp điều khiển (Control) 19 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chơng 1: Tổng quan mạng hệ sau Hình 1. 13 Cấu trúc mạng hệ sau Hình 1. 10: Cấu trúc mạng hệ sau ... tin Trịnh Bá Huy - Lớp D2001VT 16 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chơng 1: Tổng quan mạng hệ sau 1. 3.3 Các u điểm mang NGN so với mạng viễn thông PSTN/ISDN Hiện hệ thống mạng viễn thông cũ PSTN/ISDN ... vật lý / thiết bị mạng 1. 3 Nhận xét đánh giá chung NGN 1. 3 .1. Định nghĩa mạng hệ Có thể định nghĩa mạng NGN cách ngắn gọn nh sau: Đây mạng hệ sử dụng hệ thống truyền tải sở mạng chuyển mạch gói(paker)...
 • 22
 • 562
 • 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH
... Faculty Of Computer Engineering Chương Phép bi n Chương Tín hi u h th ng LTI mi n t n s Chương Bi n Chương Tín hi u h th ng r i r c Chương Gi i thi u t ng quan N i dung Chương trình gi ng d y i D/A ... p •V nh, ch vi t, d li u v.v… • Tín hi u bi u hi n v t lý c a thông tin Thông tin c bi u di n có th ti ng nói, hình Khái ni m: 1. 1 Tín hi u Tín hi u tương t Tín hi u Tín hi u l ym u Tín hi u ... Engineering i A/D Chuy n Các lĩnh v c ng d ng Page: Các ưu i m c a phương pháp x lý tín hi u s Khái ni m tín hi u, x lý tín hi u h th ng x lý tín hi u N i dung chính: Chương 1: T ng quan Faculty Of Computer...
 • 25
 • 749
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 tổng quan về photoshop 4tổng quan về phòng giao dịch số 4 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tâytổng quan về phòng kcstổng quan về photoshopgiới thiệu tổng quan về photoshoptổng quan về photoshop cs6tổng quan về photoshop cs5chương 1 tổng quan về thương mại điện tửchương 1 tổng quan về kinh tế vĩ môchương 1 tổng quan về quản trị nhân lựcchương 1 tổng quan về kinh tế họcchương 1 tổng quan về quản trị họcchương i tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệpchương 1 tổng quan tài chính doanh nghiệpchương i tổng quan về tài chính doanh nghiệpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây