Chương 1-Tổng quan về máy vi tính

14 779 5
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2012, 15:12

Chương 1-Tổng quan về máy vi tính . Chương 1 - Tổng quan về máy vi tính 1. Lich sử của máy tính cá nhân Sự ra đời của máy tính cá nhân zNăm 1975 công. ) - Vi xử lý zCPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, thực hiện các lệnh của chương trình khi phần mềm nào đó chạy, tốc độ xử lý của máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1-Tổng quan về máy vi tính, Chương 1-Tổng quan về máy vi tính, Chương 1-Tổng quan về máy vi tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn