BÁO cáo THÍ NGHIỆM 4

BÁO cáo THÍ NGHIỆM 4

BÁO cáo THÍ NGHIỆM 4
... đ chất cần xác định Kết : Nhữn lưu ý tiến hành thí nghiệm V3:………… Câu o sánh kết n n đ HCl tìm nà Phần II: Địn lần thí n hiệm Giải thích khác biệt ượng dung dịch CH3COOH NaOH 0,1N 2.1 Nguyên ... chuẩn đ : Dun dịch chu n từ màu s n màu Yêu cầu: Nêu bước tiến hành thí nghiệm …………………………………………………………………………… Giải thích tượng - Viết phươn trình phản ứng: Tính toán lượng chất cần xác định ... V2:………… V3:………… - C n thức tính n n đ chất cần xác định Kết : Nhữn lưu ý tiến hành thí nghiệm Th n h 4: Định lượng HCl vừa pha dung dịch NaOH 0,1 N Các kiện: - Dung dịch cần xác đinh: -...
 • 7
 • 141
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 4: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NHỎ GIỌT CỦA MỠ BÔI TRƠN pptx

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 4: XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ NHỎ GIỌT CỦA MỠ BÔI TRƠN pptx
... cộng hai lần xác định VII Kết thí nghiệm Ngày làm thí nghiệm: 9/10/2012 Tên mẫu mỡ, loại mỡ: Mã hiệu: Nước sản xuất: Nhiệt độ nhỏ giọt: Xác định lần 1: 92 °C Xác định lần 2: 93 °C Xác định lần 3: ... thành dạng sợi ghi nhận nhiệt độ giọt mỡ chạm đáy Có thể thực đồng thời nhiều mẫu lúc, miễn hai mẫu có xấp xỉ nhiệt độ nhỏ giọt Báo cáo kết Báo cáo nhiệt độ nhỏ giọt xác đến °C Điểm chảy mở tính ... dụng ứng dụng IX XÁC ĐỊNH ĐIỂM NHỎ GIỌT CỦA MỠ - ASTM D 566 Phạm vi áp dụng Phương pháp dùng để xác định độ nhỏ giọt mỡ nhờn Phương pháp không dùng cho nhiệt độ > 288 C Với nhiệt độ cao sử dụng...
 • 14
 • 1,079
 • 10

Báo cáo thí nghiệm xử lý số bài 4 pot

Báo cáo thí nghiệm xử lý số bài 4 pot
... Do số lần xuất ứng với mẫu (15/3)x12 = 60 Bảng tra mức: Khối ký hiệu Mức điện áp (dạng số Hex) Mức điện áp (dạng thập phân) 000 0x7FFF 32767 001 0x5B6D 2 340 5 010 0x36DB 140 43 011 0x 1 249 46 81 ... 0x5B6D 2 340 5 010 0x36DB 140 43 011 0x 1 249 46 81 100 -0x1 249 -46 81 101 -0x36DB - 140 43 110 -0x5B6D -2 340 5 111 -0x7FFF -32767 Sửa lại tập tin PAM4.c sau: #include "DSK6713_aic23.h" Uint32 fs=DSK6713_AIC23_FREQ_8KHZ; ... lấy bit LSB (ô thích số 4) Tùy bit hay mà xuất dạng sóng sine có pha tương ứng + Trong chương trình trên, giá trị khai báo biến data_BPSK[2] [4] Đây la mảng chiều kích thước 2x4 thể dạng sóng...
 • 17
 • 974
 • 0

Báo cáo thí nghiệm điện tử tương tự-Bài 4 : Mạch ghép đa tầng doc

Báo cáo thí nghiệm điện tử tương tự-Bài 4 : Mạch ghép đa tầng doc
... sau : Vẽ mạch tương đương AC toàn mạch : Khảo sát DC : - Với T1 : R BB1 = VBB1 = I B1 = IE4 = 34 Bài : Mạch ghép đa tầng Khảo sát AC : - Tổng trở ngõ vào mạch : Z in = - Độ lợi điện áp Av mạch : ... sau : 32 Bài : Mạch ghép đa tầng 100uF IN 10K 100K J4 J2 22uF T3 T1 J1 100 27K 1K J3 22uF 330p T2 C7 22uF 22uF J5 4K7 47 0 4u7 27K 1K 27K 120 T1:T3 - C1815 Vẽ mạch tương đương AC toàn mạch : Khảo ... Tổng trở vào toàn mạch : Zi = - Tổng trở toàn mạch : Zo = Vấn đề : Cho dạng mạch điện khảo sát (Mạch khuếch đại đa tầng ghép RC kiểu CECC gồm transistor T1 T3 ) điểm nối mạch Hình 4- 2, giả thiết...
 • 10
 • 651
 • 12

Báo cáo thí nghiệm-Bài 4: Khảo sát bộ biến đổi tương tự-số docx

Báo cáo thí nghiệm-Bài 4: Khảo sát bộ biến đổi tương tự-số docx
... Phòng thí nghiệm Vi xử lý Vin+ (V) 0,5 1,5 2,5 LED DB7 LED DB6 Báo cáo thí nghiệm LED DB5 LED LED DB4 DB3 LED2 DB2 LED LED DB1 DB0 Mã ... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trang 30 Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trang 31 Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 289
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 4 pptx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 4 pptx
... chuẩn X tc = 9 ,49 mức ý nghĩa α = 5%, bậc tự 4( tra bảng giá trị tới hạn kiểm định χ2) Như mẫu không khác vị mức ý nghĩa 5% 5 /Báo cáo: Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép ... hành thí nghiệm: a.phiếu chuẩn bị: Phòng thí nghiệm đánh giá cảm quan PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử: phân biệt cường độ vị bù trừ hỗn hợp Tính chất: chua Ngày thử: 22/11/2010 Dung dịch A(4ml) ... 179;062;969;052; 146 1 14; 300;208;229;119 0 14; 238;981;109;279 122;032;2 34; 283; 141 155; 244 ;2 64; 178;230 179 119 279 032 230 6 6 2 Đúng Đúng Sai Sai Đúng Lê Hoa DABCE 196;011;321;187;0 84 196 Sai Đức...
 • 4
 • 403
 • 2

Báo cáo thí nghiệm thực phẩm II - Bài 4 potx

Báo cáo thí nghiệm thực phẩm II - Bài 4 potx
... Chế biến sơ nhiệt Cho sản phẩm vào bao bì Bài khí - Ghép kín Thanh trùng - Làm nguội Bảo ôn - Dán nhãn Thành phẩm http://www.ebook.edu.vn 66 Báo cáo thí nghiệm thực phẩm GVHD: cô Nguyễn Quốc ... loại Vitamin C dùng thực phẩm phải dạng kết tinh, màu trắng Một gam tan 3.5ml nước hay 30ml etanol, không tan dầu mỡ http://www.ebook.edu.vn 74 Báo cáo thí nghiệm thực phẩm GVHD: cô Nguyễn Quốc ... http://www.ebook.edu.vn 73 Báo cáo thí nghiệm thực phẩm GVHD: cô Nguyễn Quốc Thục Phương tương ứng) để tạo thành orthor-photphat.Sau polyphotphat khác pyrophotphat, tripolyphotphat, đại phân tử meta-photphat...
 • 15
 • 215
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 4-5 ppt

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 4-5 ppt
... sụt ta đo thí nghiệm 8cm NHẬN XÉT : - độ sụt nằm khoảng cho phép – 8cm, Không cần tiến hành lại thí nghiệm mà tiến hành đúc mẫu liền Chia sẻ tài liệu http://thuviendientu.org Page 21 BÀI 5: ĐÚC ... TÍNH ĐỔI 0,91 1,00 1,05 1,10 1,16 1,16 1,20 1,24 1.1: Dụng cụ, thiết bò nguyên vật liệu cần có thí nghiệm : Trong thí nghiệm sử dụng hỗn hợp bt vừa thử độ sụt ( ) để đúc mẫu  Bộ khuôn thép ngăn, ... BÊTÔNG ĐỂ XÁC ĐỊNH MÁC ĐÁ BÊTÔNG MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:  Làm quen với phương pháp thao tác thí nghiệm việc đúc mẫu bêtông để xác đònh mác đá bêtông  Từ số liệu nén phá hoại mẫu thử thực tế, đưa...
 • 5
 • 775
 • 5

báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu bài 2 3 4

báo cáo thí nghiệm chuyên ngành hóa dầu bài 2 3 4
... PHÒNG THÍ NGHIỆM 2. 1 Tên mẫu thí nghiệm: dầu DO 2. 2 Kết thí nghiệm Thí nghiệm Tỷ trọng Lần 0, 836 Lần 0, 836 Trung bình 0, 836 2. 3 Đánh giá kết thử nghiệm mẫu so với quy chuẩn Việt Nam 20 29 d  ... Kết thí nghiệm Thí nghiệm Điểm Anilin, oC Lần 66 Lần 66,5 Trung bình 66 ,25 Chỉ số Diesel: Đổi 66 ,25 oC = 151 ,25 oC 15 20 d15  d  5  0,8 42 5 25  5.0,000 12  0, 846 1 o API = 141 ,5 141 ,5  131 ,5 ... ghi kết Bước 3: Xử lý mẫu dụng cụ thí nghiệm  Mẫu đổ nơi quy định  Nhớt kế rửa nhiều lần dung môi tuluen THỰC HÀNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 2. 1 Tên mẫu thí nghiệm: dầu DO 2. 2 Kết thí nghiệm Hằng...
 • 10
 • 2,710
 • 2

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU HỌC BÀI 4: RAM THÉP SAU KHI TÔI

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU HỌC BÀI 4: RAM THÉP SAU KHI TÔI
... cứng thép giảm + Thời gian ram lâu độ cứng thép giảm theo - Kết luận: yếu tố nhiệt độ thời gian yếu tố quan trọng nhiệt luyện Ram thép Trong trình ram thép thay đổi nhiệt độ thời gian lý tính thép ... I Mục đích yêu cầu - Biết cách ram - Xác định ảnh hưởng nhiệt độ ram tới độ cứng II Cơ sở lý thuyết - Ram phương pháp nhiệt Luyện nung nóng thép có tổ chức mantenxit bão hòa actenit ... độ ram (°C) 300 450 600 600 600 Thời gian ram (phút) 30 30 30 45 50 Độ cứng (HRC) 37 33 22 16 15 IV Vẽ đồ thị nhận nhận xét kết * Phân tích kết quả: - Dựa vào đồ thị ta thấy : + Nhiệt độ ram...
 • 3
 • 1,016
 • 26

Báo cáo thí nghiệm điều khiển tự động bài 4 mô phỏng và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC

Báo cáo thí nghiệm điều khiển tự động bài 4 mô phỏng và đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển tốc độ động cơ DC
... đổi giá trị Kd hệ thống sẻ thay đổi trạng thái Hệ thống sẻ hoạt động tốt giá trị Kd không lớn giá trị lại hệ thống hoạt động ổn định vào trạng thái xác lập sơm Giải thích: Khi có giá trị Kd thích ... dựa vào đáp ứng hệ thống bảng số liệu ta thấy hệ thống đạt giá trị đạt Nhưng giống khâu hiệu chỉnh P, giá trị Ki lớn hệ thống ổn định (độ vọt lố tăng cao) làm chậm đáp ứng độ hệ thống (hệ thống vào ... thái (độ vọt lố, thời gian xác lập) Hệ thống sẻ hoạt động tốt giá trị Kd không lớn giá trị lại hệ thống hoạt động ổn định vào trạng thái xác lập sơm Kd nhỏ Giải thích: Khi có giá trị Kd thích...
 • 15
 • 170
 • 0

Báo cáo thí nghiệm truyền động điện

Báo cáo thí nghiệm truyền động điện
... ĐẶC TÍNH CƠ KHI ĐỘNG CƠ ĐƯỢC HÃM ĐỘNG NĂNG KÍCH TỪ ĐỘC LẬP TRONG HAI TRƯƠNG HỢP -2- BÁO CÁO THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN PHẦN LÝ THUYẾT a.Vẽ đặc tính với Rh1 =4Ω, Iktđm = const; Khi động làm việc ... 300 0,8 31,7 100 0,93 32,01 30 0,98 32,12 32,2 3.Vẽ đặc tính động hãm động ứng với ba trường hợp -5- BÁO CÁO THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN PHẦN LÝ THUYẾT a.Rf1=2,2Ω;Imc=3A; R f 1' = ke R f =1.882.2,2=7,78 ... tính động hãm động tương ứng với Rf=2,2 Ω , Rf=2,5 Ω I mc=3A Rf=2,5 Ω I mc=4A ω1 2a Sđm n 3c Sth1 s1 2b Sth2 3b 3a Sth’ ωth* M(Nm) Mnm Mth3 0;1 Mnm1 -7- Mnm2 Mth BÁO CÁO THÍ NGHIỆM TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN...
 • 8
 • 2,732
 • 61

Báo cáo thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng

Báo cáo thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
... Dầu hỏa Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 31 Máy trộn Hình 32 Nồi trộn Hình 33 Cánh trộn Hình 34 Dụng cụ vicat Hình 35 Khâu hình côn 32 Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 37 Khay trộn vật liệu Hình ... nén mẫu bê tông 29 Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 19 Xi măng Hình 20 Cát Hình 21 Cát tiêu chuẩn Hình 23 Đá 1-2 30 Hình 22 Đá dăm Hình 24 Đá 4-6 Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Hình 26 Gạch lỗ ... Thí nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Bài 1: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG VÀ KHỐI LƯNG THỂ TÍCH CỦA CÁC LOẠI VẬT LIỆU 1) Mục đích thí nghiệm: - Làm quen với thí nghiệm xác đònh khối lượng...
 • 36
 • 14,888
 • 46

Báo cáo thí nghiệm thuỷ lực đại cương

 Báo cáo thí nghiệm thuỷ lực đại cương
... ) Xác định tổn thất thu tổn thuỷ lực dọc đờng Kết thí nghiệm tổn thất thuỷ lực dọc đờng Qua tiến hành thí nghiệm kết hợp với đồ thị Nicuratso ta có đợc kết thí nghiệm nh bảng sau: h1 (7) 3543 ... Trong thí nghiệm sau dòng nớc màu nớc ống nghiệm chuyển động xáo trộn lẫn ta có dòng chảy rối Nguyên nhân phù hợp tiến hành thí nghiệm làm tơng đối xác, máy thí nghiệm đảm bảo đợc nên kết thí nghiệm ... pháp đo phơng pháp xác định yếu tố thuỷ lực A Bộ thiết bị thí nghiệm thuỷ lực Mô tả thiết bị - Tên thiết bị : HLB 95 - Các phận chính: + Bộ phận để đo số liệu thí nghiệm + Bộ phận phụ trợ để đảm...
 • 7
 • 8,621
 • 124

Báo cáo thí nghiệm thông tin vô tuyến

Báo cáo thí nghiệm thông tin vô tuyến
... TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bài số 3: Mô hệ thống OFDM qua kênh tuyến Bài 3.1: mô hệ thống đa sóng mang tần trực giao (OFDM) sử dụng thông số lấy từ chuẩn HyperLAN/2: ... TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Bài 1.4: xác định thông số giá trị trung bình, độ biến đổi, hàm mật độ xác suất (PDF): %====================================== %Ham tinh gia tri trung binh ... alpha n=length(alpha); x=0:0.1:3; %Thoi gian tinh bang giay b=hist(alpha,x); %Bieu mat xac suat cua alpha figure(1); stem(x,b/n/(x(2)-x(1)));%Ve tin hieu roi rac hold on; k=0; %He so k'=s^2/(2*b_0)...
 • 18
 • 646
 • 0

Xem thêm