Đề cương ôn tập lịch sử 11

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 Cơ bản HK1

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 Cơ bản HK1
... nhà nước Xô Viết bảo vệ giữ vững Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga : - Đối với nước Nga : Đập tan chế độ phong kiến, mở kỉ nguyên : giai cấp công nông lên cầm quyền, xây dựng chủ nghĩa xã ... cấu kết với lực lượng phản cách mạng công Nga - 1919 : quyền Xô Viết thực sách “cộng sản thời chiến” + Kiểm soát công nghiệp + Trưng thu lương thực thừa nông dân + Thực chế độ cưỡng lao động  ... khởi nghĩa Petrograd - Đêm 25/10/1917 : Chiếm cung điện Mùa Đông, bắt giữ phủ lâm thời Cách mạng thắng lợi - 1918 : Cách mạng thành công nước * Tính chất : Là cách mạng xã hội chủ nghĩa Cuộc đấu...
 • 2
 • 2,328
 • 120

Đề cương ôn tập lịch sử 11

Đề cương ôn tập lịch sử 11
... của một số ĐCS: In ôn xia ( 1920), Vn, Mã Lai và Philippin ( 1930).  Nhiều cuộc KNVT, nổi dậy của công nông đã nổ ra như In ôn xia (  1926 – 1927) , VN ( 1930 – 1931)  Chủ đề 4: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 – 1945)  ... bước đầu giải quyết được yêu cầu ruông đát của  nông dân.  ­ Ý nghĩa:  +  Là  phong  trào  đấu  tranh  lớn nhất của nông dân,  tồn tại lâu dài, gây cho  địch nhiều tổn thất.  + Chứng minh khả năng hùng hậu của giai cấp nông dân trong lịch sử.   ... đa các cuộc chiến tranh mang tính khu vực đang diễn ra hoặc có nguy  cơ diễn ra trên thế giới  Lịch sử VN ( 1858 – 1918)  Chủ đề 1: VN TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI TK XIX  ­ Hiểu được nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của phong trào Cần ...
 • 7
 • 2,354
 • 3

đề cương ôn tập lịch sử 11 học kì 1

đề cương ôn tập lịch sử 11 học kì 1
... cho kinh tế Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử http://violet.vn/nguyenvandinhgh Ngun V¨n §Þnh Ngêi so¹n: suy sụp + Sau năm theo đuổi chiến tranh, đầu 19 17 kinh tế quốc ... khoa học kế thừa phát triển thành tựu KHTN XH mà lồi người đạt + Học thuyết CNXHKH xây dựng quan điểm lập trường giai cấp cơng nhân Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử ... định thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vơ sản Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử http://violet.vn/nguyenvandinhgh...
 • 6
 • 3,788
 • 41

Đề cương ôn tập Lịch Sử 11

Đề cương ôn tập Lịch Sử 11
... kiểm soát - Thu thuế nông nghiệp - Tập trung phát triển công nghiệp - Mở rộng giao lưu buôn bán vùng miền nước nước Kết quả: - Nông dân tích cực sản xuất, 1922 dược mùa lớn - Công nghiệp phục hồi ... sách kinh tế nước Nga - Nông nghiệp: nhà nước thu thuế lương thực, - Công nghiệp: nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho tư nhân thuê xây dựng xí nghiệp 20 công nhân, khuyến khích tư ... Lực lượng tham gia: Công nhân, nông dân, binh lính Lãnh đạo: Đảng Bôn-sê-víc (đứng đầu Lê-nin) Kết : - Lật đổ giai cấp TS, đưa Nga tiến lên theo đường XHCN * Ý nghĩa lịch sử: - Với nc Nga: + Đập...
 • 14
 • 111
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 11-12-13 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 11-12-13 potx
... tranh nông dân chống tô thuế, nạn đất đỏ - 1907 công nhân Ô-xa-ca bải công BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914-19 18 ) I Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh - Do mâu thuẩn nước đế quốc vấn đề ... Nga rút khỏi chiến tranh  7/19 18 phe liên minh phản công công mật trận Các đồng minh Đức đầu hàng  9/11/19 18 cách mạng bùng nổ Đức  11/11/19 18 phủ Đức đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới ... phe liên minh - Đức tập trung lực lượng công Pháp, Pa-ri bị uy hiếp - Nga công Đức, cứu nguy Pháp - Từ 1916 hai khối chuyển sang giai đoạn cầm cự Giai đoạn thứ hai ( 1916 -19 18 ) - Ưu chuyển sang...
 • 7
 • 432
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sứ lớp 11 ppsx

Đề cương ôn tập lịch sứ lớp 11 ppsx
... phát + Là giai cấp non yếu măt trị chưa nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử giai cấp + Đây lực lượng sẵn sàng hưởng ứng phong trào chống Pháp tầng lớp khác lãnh đạo - Tư sản Việt Nam: + Những người làm ... tổ chức phong trào Đơng du, đưa niên Việt Nam sang học tập Nhật Bản  thất bại  Phan Bội Châu đến Trung Quốc  Xiêm để lánh nạn - Năm 1 911: Cách mạng Tân Hoạt động Hợi Trung Quốc bùng nổ  tiêu ... phong kiến - Xuất phát từ lòng u nước để tìm đường giải phóng cho dân tộc - Đều đại diện cho phong trào dân tộc dân chủ tầng lớp sĩ Giống phu u nước tiến đầu kỉ XX - Tạo vận động cách mạng theo đường...
 • 8
 • 592
 • 16

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 11 học kì 2

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 11 học kì 2
... chiếu Cần Vương 2812 – 1895 Phan Đình Phùng hi sinh – 18 92 Đề Nắm bị sát hại 10 – 1894 Hồng Hoa Thám xin giảng hòa lần thứ 12 – 1897 Hồng Hoa Thám xin giảng hòa lần thứ hai – 1913 Đề Thám bị sát ... Trinh(18 72 1 926 ) người phủ Tam Kì, tỉnh Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xuất thân Quảng Nam, xuất thân gia đình theo nghề gia đình nhà nho nghèo u nước, sớm có hồi võ, từ nhỏ tiếng thơng minh, học giỏi ... sang học tập Nhật lò rèn, xưởng mộc), làm vườn Bản  thất bại  Phan Bội Châu đến Trung - Giáo dục: mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc  Xiêm để lánh nạn Quốc ngữ, mơn học - Năm 1 911: Cách...
 • 17
 • 2,384
 • 3

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 11 học kì 2

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 11 học kì 2
... chiếu Cần Vương 2812 – 1895 Phan Đình Phùng hi sinh – 18 92 Đề Nắm bị sát hại 10 – 1894 Hồng Hoa Thám xin giảng hòa lần thứ 12 – 1897 Hồng Hoa Thám xin giảng hòa lần thứ hai – 1913 Đề Thám bị sát ... Trinh(18 72 1 926 ) người phủ Tam Kì, tỉnh Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, xuất thân Quảng Nam, xuất thân gia đình theo nghề gia đình nhà nho nghèo u nước, sớm có hồi võ, từ nhỏ tiếng thơng minh, học giỏi ... sang học tập Nhật lò rèn, xưởng mộc), làm vườn Bản  thất bại  Phan Bội Châu đến Trung - Giáo dục: mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc  Xiêm để lánh nạn Quốc ngữ, mơn học - Năm 1 911: Cách...
 • 17
 • 2,280
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)
... phong kiến nông dân B tư sản công nhân C công nhân nông dân D tư sản nông dân Trong lónh vực công nghiệp Việt Nam, Pháp trọng khai thác ngành A công nghiệp nặng B Khai mỏ (than đá) C công nghiệp ... - Đội ngũ công nhân Việt Nam: công nghiệp thuộc đòa làm nảy sinh tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp …, số lượng ngày đông đảo, tập trung Lực lượng công nhân Việt ... Kết cục Chiến tranh giới II ? Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945) A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) Liên...
 • 33
 • 2,432
 • 16

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... ước hữu nghò hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác đònh nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... nghóa lòch sử học kinh nghiệm a Ý nghóa lòch sử - Khẳng đònh đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành - Là tập dượt ... chủ - Công nhân bãi công, tiêu biểu ngày 23/11/1936 công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả bãi công đòi tăng 25% lương, sau trở thành ngày hội truyền thống công nhân mỏ Năm 1937 có 400 bãi công công nhân,...
 • 73
 • 1,998
 • 36

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT
... giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập -2/1961, lực lượng vũ trang cách mạng thống thành quân giải phóng miền Nam ViệtNam -1/1961,Trung ương cục miền Nam thành lập thay cho xứ ủy Nam cũ 2.2/Phương ... đượcthành lập -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời (20/12/1960) đại diện cho nhân dân miền Nam -Làm phá sản chiến lược chiến tranh phía Mỹ b.Ý nghĩa lịch sử -Phong trào “Đồng ... lược“ Chiến tranh đặc biệt” Mỹ-Ngụy miền Nam Việt Nam 1.1/Hoàn cảnh lịch sử: -Sau phong trào “Đồng Khỏi”, cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ -Trên giới phong trào giải phóng dân tộc phát mạnh...
 • 51
 • 841
 • 6

Xem thêm