TẬP HỢP VÀ CÙNG BIỂU HIỆN NHIỀU GENE MÃ HÓA CHO NHIỀU ENZYME CHỊU NHIỆT TRONG E. COLI, ỨNG DỤNG TRONG SINH CHUYỂN HÓA IN VITRO

TẬP HỢP CÙNG BIỂU HIỆN NHIỀU GENE HÓA CHO NHIỀU ENZYME CHỊU NHIỆT TRONG E. COLI, ỨNG DỤNG TRONG SINH CHUYỂN HÓA IN VITRO

TẬP HỢP VÀ CÙNG BIỂU HIỆN NHIỀU GENE MÃ HÓA CHO NHIỀU ENZYME CHỊU NHIỆT TRONG E. COLI, ỨNG DỤNG TRONG SINH CHUYỂN HÓA IN VITRO
... Chúng thành công việc tập hợp chín gene hóa cho enzyme chịu nhiệt chuyển hóa glucose vào operon nhân tạo biểu chúng tế bào E coli Mức độ biểu enzyme chịu nhiệt tái tổ hợp kiểm soát vị trí chúng ... tái tổ hợp Sự phiên mRNA gene hóa cho enzyme chịu nhiệt tế bào tái tổ hợp xác định RT-PCR (Hình 2) Mức độ biểu gene tương ứng với vị trí chúng operon nhân tạo, ngoại trừ gene hóa cho ENO ... phản ứng mà muốn, làm biến tính enzyme nội s inh tế bào cần bước chuẩn bị để có hỗn hợp enzyme chịu nhiệt Thêm vào đó, đặc tính bền enzyme chịu nhiệt nên hạn chế bất lợi của sinh chuyển hóa in vitro, ...
 • 14
 • 294
 • 0

Tập hợp giới thiệu các thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật

Tập hợp và giới thiệu các thiết bị phục vụ cho hoạt động khoa học trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
... TUYẾN KIL OBO OKS CO M TRƯỜ NG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸTHUẬ T TP HCM Chương IV GIỚI THIỆU CHI TIẾT CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT LUẬ N V Ă N T Ố T NGHIỆ ... TRỰC TUYẾN KIL OBO OKS CO M TRƯỜ NG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸTHUẬ T TP HCM Chương III TẬP HP CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT LUẬ N V Ă N T Ố T NGHIỆ P Trang ... Tiết Các Thiết Phục Vụ Hoạt Động Khoa Học Trong Trường Đại Học Phạm Kỹ Thuật I - Giới thiệu lónh vực Điện - Điện tử 22 II - Giới thiệuvềà lónh vực Cơ khí .90 III - Giới thiệu...
 • 121
 • 73
 • 0

Phân lập biểu hiện gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21
... khuôn nhân gen fljB kỹ thuật PCR 3.2 Khuếch đại gen fljB kĩ thuật PCR Mục đích phân lập gen fljB từ S typhimurium đưa vào biểu E coli BL21 Gen fljB đoạn gen hoá cho kháng nguyên roi H: 1,2 có ... phẩm, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân lập biểu gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 Salmonella typhimurium Escherichia coli BL21 nhằm thu lượng lớn kháng nguyên tinh sạch, dùng cho việc nghiên ... nghiệm phân lập, biểu gen fliB hoá kháng nguyên roi H: 1, S typhimurium E coli BL21 44 3.1 Tách chiết ADN hệ gen S typhimurium Để có gen fljB trước hết phải tách chiết thành công ADN hệ gen vi...
 • 75
 • 264
 • 0

Phân lập biểu hiện gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21

Phân lập và biểu hiện gen fljB mã hoá kháng nguyên roi H: 1,2 của Salmonella typhimurium trong Escherichia coli BL21
... phẩm, tiến hành đề tài nghiên cứu: Phân lập biểu gen fljB hoá kháng nguyên roi H: 1,2 Salmonella typhimurium Escherichia coli BL21 nhằm thu lượng lớn kháng nguyên tinh sạch, dùng cho việc nghiên ... trúc kháng nguyên Salmonella Salmonella có loại kháng nguyên chính: kháng nguyên thân (O); kháng nguyên roi (H); kháng nguyên vi có số typ huyết khác như: S typhi, S dublin S hirschfeldii Kháng nguyên ... định hai pha khác kháng nguyên H điều khiển biểu không đồng thời Gen fliC hoá cho kháng nguyên H: i (495 axit amin), gen fljB hóa cho kháng nguyên H: 1.2 (506 axit amin) Dựa vào trình tự axit...
 • 14
 • 194
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "PHÂN LẬP BIỂU HIỆN GEN GM1 HOÁ CHO EPITOPE THUỘC KHÁNG NGUYÊN H: G,M CỦA SALMONELLA ENTERITIDIS ATCC13076" pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... huyết kháng nguyên O, H kháng nguyên lông Trong số kháng nguyên này, kháng nguyên H kháng nguyên lông đặc hiệu cho S enteritidis Kháng nguyên H S enteritidis có tính đặc hiệu H :g,m hoá gen fliC ... gen hoá cho epitope kháng nguyên H đặc hiệu cho S enteritidis Epitope chuỗi polypeptid ngắn có trình tự axit amin từ 246-382 [2] Trong thí nghiệm mình, đặt tên cho gen hoá epitope gm1 Để có ... kế vectơ biểu pET22b(+) mang gen gm1 Thiết kế vectơ biểu pETgm1 Với mục đích thu lượng lớn epitope kháng nguyên H :g,m tái tổ hợp để tạo kit ELISA phát nhanh S enteritidis, chọn chủng biểu E coli...
 • 20
 • 93
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện các gen hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện các gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli
... Cỏc gen mó húa cỏc enzyme sinh tng hp vanillin t acid ferulic Cỏc gen mó húa enzyme sinh tng hp vanillin c xỏc nh l gen fcs mó húa enzyme feruloyl-coA synthetase v gen ech mó húa enzyme enoyl-CoA ... gltA, ech, fcs da trờn nn tng vector pET22b(+) - Gn gen gltA vo vector biu hin pET22b+ to t hp vector pET22-G - Gn gen ech vo vector pET22-G to t hp vector pET22-GE - Gn gen fcs vo vector pET22-GE ... hydratase/aldolase gltA: citrate synthase icdA: isocitrate dehydrogenase 24 iclR: transcription repressor aceA: isocitrate lyase aceB: malate synthase Gen gltA mó húa enzyme citrate synthase xỳc tỏc...
 • 87
 • 298
 • 0

TẠO DÒNG BIỂU HIỆN CÁC GEN HÓA CHO HAI ENZYME ENDOGLUCANASE (EGI, EGII) CỦA Trichoderma reesei TRÊN HỆ THỐNG NẤM MEN Pichia pastoris

TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN CÁC GEN MÃ HÓA CHO HAI ENZYME ENDOGLUCANASE (EGI, EGII) CỦA Trichoderma reesei TRÊN HỆ THỐNG NẤM MEN Pichia pastoris
... Thu nhận tạo dòng gen hóa cho enzyme endoglucanase I (egl1) endoglucanase II (egl2) từ nấm T reesei - Chọn lọc dòng nấm men P pastoris mang nhiều gen hóa egl1, egl2 - Kiểm tra khả biểu hoạt ... truyền vào sản xuất enzyme cellulase tái tổ hợp hƣớng nghiên cứu tiềm để thu nhận enzyme với sản lƣợng lớn Trên sở đề tài: Tạo dòng biểu gen hóa cho hai enzyme endoglucanase (EGI, EGII) Trichoderma ... Trichoderma reesei hệ thống nấm men Pichia pastoris đƣợc tiến hành với mục tiêu nghiên cứu khả biểu hai gen egl1 Luận văn thạc sĩ egl2 T reesei hệ thống P pastoris Đây hai enzyme endoglucanase...
 • 102
 • 278
 • 1

Báo cáo " Biểu hiện gen Has hoá kháng nguyên Hemagglutinin (Ha) của virus cúm A/H5N1 trong Escherichia Coli " pdf

Báo cáo
... Truang Van Dung, Truang Nam Hai (2007) Bieu hien gen ha5-l ma hda tieu phan khang nguyen Hemagglutinin (HA) cua virus ciim A/H5N1 Escherichia coli Tgp chi Cong nghe Sinh hoc 5(3): 313-320 Nguyen ... hien gen ha2 ma hda tieu phan khang nguyen Webster DE, Thomas MC, Huang Z, Wesselingh SL hemagglutinin (HA) cua virus ciim A/H5N1 (2005) The development of a plantbased vaccine for Escherichia coli ... Hiti AL, Dowbenko D, Kleid DG (1981) Expression of antigenic determinants of the hemagglutinin gene of a human influenza virus in Escherichia coli Proc Nad Acad Sci USA 78(9): 5376-5380 Pau MG,...
 • 8
 • 338
 • 2

Nghiên cứu biểu hiện gen Paga hóa kháng nguyên bảo vệ PA của vi khuẩn Bacillus anthracis trong vi khuẩn E. Coli BL21

Nghiên cứu biểu hiện gen Paga mã hóa kháng nguyên bảo vệ PA của vi khuẩn Bacillus anthracis trong vi khuẩn E. Coli BL21
... tài: “ Nghiên cứu biểu gen pagA hóa kháng nguyên bảo vệ PA vi khuẩn Bacillus anthracis vi khuẩn E coli BL21 Mục tiêu đề tài: Biểu Protein PA vi khuần Bacillus anthracis vi khuẩn E coli BL21, ... [19, 20] 1.4 Gen hoá kháng nguyên bảo vệ PA Kháng nguyên bảo vệ PA hoá gen cấu trúc pagA nằm plasmid pXO1 Kháng nguyên bảo vệ PA thân độc coi thành phần quan trọng vi khuẩn B anthracis trình ... trúc kháng nguyên bảo vệ PA 18 1.3.3 Cơ chế dẫn truyền độc tố kháng nguyên bảo vệ PA 20 1.4 Gen hoá kháng nguyên bảo vệ PA 22 1.5 Biểu gen pagA 23 1.5.1 Vector biểu...
 • 78
 • 293
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "BIỂU HIỆN GEN LACZ HOÁ BETAGALACTOSIDAZA CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI ATCC 11105 TRONG E. COLI BL21" ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... pET-22bLacZ thiết kế theo sơ đồ Sơ đồ 1: Thiết kế vectơ biểu pET-22bLacZ mang gien hoá cho -galactosidaza chủng vi khuẩn E coli ATCC 11105 Đoạn gen LacZ nhân lên PCR chủng E coli ATCC 11105, ... vi khuẩn E coli ATCC1 1105 chủng cung cấp nguồn gen LacZ hoá cho -galactosidaza - Chủng vi khuẩn E coli BL 21[E omp hsd SB(rBmB)gal dcm (DE3) plysS(Caml)] sử dụng làm vật chủ cho biểu dòng gen ... I.3 Nhân gen LacZ hoá -galactosidaza kỹ thuật PCR Dựa vào trình tự gen LacZ E coli ngân hàng gen quốc tế (gi:7428187), cặp mồi LacZF1-Nco I LacZR2Xho I thiết để dùng cho PCR (hãng GENSET Singapore...
 • 23
 • 199
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
... An Trường ĐHCN Hà Nội Khóa Luận tốt nghiệp Với trên, chúng em chọn đề tài: Khảo sát điều kiện tổng hợp nghiên cứu tính chất quang xúc tác vật liệu TiO2 biến tính nitrogen ứng dụng xử môi ... Xúc Tác Ứng Dụng Viện Hóa Học – Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 3.2 phương pháp khảo sát hoạt tính xúc tác Trước xử xử hoạt tính mẫu vật liệu với methyl blue(MB) tiến hành khảo sát điều kiện ... Đã khảo sát điều kiện tối ưu để tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Nitơ cho hoạt tính quang xúc tác cao với vật liệu nano TiO2 không biến tính 4h, 600oC Các kết nghiên cứu đánh giá khả oxi hóa...
 • 55
 • 152
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện gen cry2 hóa protein diệt ấu trùng ruồi nhà muscadomestica trong vi khuẩn escherichia coli

Nghiên cứu biểu hiện gen cry2 mã hóa protein diệt ấu trùng ruồi nhà muscadomestica trong vi khuẩn escherichia coli
... tính diệt ấu trùng ruồi nhà Khuếch đại gen hóa protein độc tố diệt ấu trùng ruồi nhà sử dụng cặp mồi đặc hiệu Tách dòng gen cry2A hóa tinh thể protein diệt ruồi nhà Đọc trình tự gen cry2A ... phẩm sinh học diệt ruồi Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biểu gen cry2 hóa protein diệt ấu trùng ruồi nhà Musca domestica vi khuẩn Escherichia coli Mục tiêu ... Insecticidal Protein) gen vip hóa tổng hợp Các độc tố Vip protein tinh thể mà protein tiết từ tế bào [12] Độc tố Vip đƣợc phát Vip3A1 Vip3A2 vào năm 1996 nhờ Estruch cộng Gen vip3A hóa protein...
 • 80
 • 203
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện GEN BGC hóa BETA GLUCOSIDASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)

Nghiên cứu biểu hiện GEN BGC mã hóa BETA GLUCOSIDASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)
... Để biểu protein tái tổ hợp BGC E coli với lượng lớn có hoạt tính tốt tiến hành nghiên cứu qua bước sau: - Thiết kế vector biểu pET- 22b(+) mang gen bgc hóa betaglucosidase - Biểu gen bgc E coli ... biểu BGC - Kiểm tra sơ hoạt tính enzyme beta- glucosidase 3.1 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN MANG GEN BGC MÃ HÓA BETAGLUCOSIDASE Gen bgc kích thước 1437 bp số GL0128938 liệu giải trình tự metagenome ... pET2 2 -bgc từ tế bào E coli DH10B 34 3.1.5 Kiểm tra gen bgc vector biểu pET- 22b(+) enzyme hạn chế 35 3.2 BIỂU HIỆN GEN BGC TRONG CHỦNG E COLI BL21(DE3) 37 3.2.1 Biến nạp vector...
 • 58
 • 385
 • 3

Nghiên cứu biểu hiện gen XBX hóa XYLANASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)

Nghiên cứu biểu hiện gen XBX mã hóa XYLANASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)
... Trong nghiên cứu sử dụng vector pET- 22b(+) làm vector biểu Vector pET- 22b(+) có chiều dài 5493 bp (hình 5) vector sử dụng chủ yếu cho tách dòng biểu gen tái tổ hợp E coli Về cấu tạo, vector bao ... PCR vector pET- 22b(+) sau cắt cặp enzyme hạn chế NcoI+XhoI Hình cho thấy gen xbx vector pET- 22b(+) tinh thành công sẵn sàng cho thí nghiệm 3.1.3 Nối ghép gen xbx vào vector biểu pET- 22b(+) Vector ... tài nghiên cứu thiết kế vector biểu biểu gen hóa enzyme xylanase E coli mô tả tóm tắt hình Gen xbx có kích thước 1410 bp khuếch đại từ vector tách dòng pBluexbxs cắt đồng thời cặp enzyme hạn...
 • 47
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ví dụ 2 bất phương trình x 7 có tập nghiệm là tập hợp các số nhỏ hơn hoặc bằng 7 tức là tập hợp và được biểu diễn trên trục số như sautrong mơ em được gặp gỡ rất nhiều các nhân vật trong truyện cổ tích đã học hãy kể và tả lại 1 nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới huyền diệu ấyvăn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồncủng cố phát triến biếu tượng tập hợp và luyện tập cho trẻ so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vỉ 10          bướu giáp thể nang biến chứng chảy máu trong nang bướu giáp to ra nhanh chắc cứng đau và các biểu hiện chèn ép các cơ quan vùng cổ chọc hút khối u thấy có máu không thấy tế bào ung thưtổ chức bộ máy là sự cấu thành các cá thể thành tập thể các phân hệ thành hệ thống trong mối quan hệ có tính nguyên tắc và cùng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nhất địnhhỗ trợ tư vấn về thiết bị công nghệ mới hiện đại thích hợp và cung cấp thông tin công nghệ thị trường cho các doanh nghiệp việt namcấu trúc phân loại và những biểu hiện của hứng thú hứng thú học tậpkiểm thử giả thuyết để đo sự khác biệt giữa hai tập hợp các từ xuất hiện có ý nghĩa với powerful và strongbước 2 tập hợp và phân loại chúng theo sự xuất hiện những byte chínhkhái niệm loại hình một tập hợp những sự vật hiện tượng có cùng chung những đặc điểm cơ bản nào đó loại hình nghệ thuật loại hình báo chí loại hình ngôn ngữthực hiện đa dạng hoá các hình thức tập hợp và đa dạng hoá nguồn kinh phí cho hoạt động của các csocấp độ đầu tiên của sự điều chỉnh là ức chế các biểu hiện của gene quang hợp trong điều kiện hiếu khíbài tập 1 biểu hiện của sự hài hoà độc đáo giữa bút pháp cổ điển và hiện đại trong bài chiều tốivấn đề học tập hợp tác của hs hiện nay và xu hướng đổi mớiUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUnderstanding management 10th edition daft test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 13th edition widmaier test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankbai giang mon khi cu dienPhân loại và giải bài tập tích số tan trong các kì thi olympicVoices of wisdom a multicultural philosophy reader 8th edition kessler test bankWeb design introductory 4th edition shelly test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bankWeb development and design foundations with HTML5 6th edition terry felke morris test bankWelding principles and applications 7th edition larry jeffus test bankLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngphân loại rác tại nguồn ở nhật bảnMột số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh