Đánh giá kết quả lấy, rửa và ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả lấy, rửa, ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả lấy, rửa, và ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện việt đức
... BN LUN 4.1 TUYN CHN BN CHO V CHUN B NGI CHO TRC M m bo cho chc nng thn ghộp hot ng tt, cỏc tiờu chun c bn i vi ngi cho bao gm: tui < 40, nguyờn nhõn cht chn thng, ngi cho cht nóo, huyt ng n ... ngi cho cht nóo ỏnh giỏ kt qu ghộp thn t ngi cho cht nóo Tớnh cp thit ca lun ỏn cỏc quc gia phỏt trin, ngun tng ch yu ly t ngi cho cht nóo hay ngng tim ú Vit Nam ngun tng ch yu ly t ngi cho ... cũn hn ch ngun thn ghộp ly t ngi cho sng Ly tng t ngi cho sng khỏc vi ly tng t ngi cho cht nóo Mun xõy dng c mụ hỡnh ly tng v ghộp tng t ngi cho cht nóo hu hiu, chỳng ta phi tham kho mụ hỡnh cỏc...
 • 29
 • 175
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả lấy, rửa ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện Việt Đức

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả lấy, rửa và ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện Việt Đức
... nm 1992 Tuy nhiờn, s lng bnh nhõn ghộp cũn hn ch ngun thn ghộp ly t ngi cho sng Ly tng t ngi cho sng khỏc vi ly tng t ngi cho cht nóo Mun x y dng c mụ hỡnh ly tng v ghộp tng t ngi cho cht nóo ... 4.1 TUYN CHN BN CHO V CHUN B NGI CHO TRC M m bo cho chc nng thn ghộp hot ng tt, cỏc tiờu chun c bn i vi ngi cho bao gm: tui < 40, nguyờn nhõn cht chn thng, ngi cho cht nóo, huyt ng n nh n ly tng ... of artery - vein and recover any injury Execute the renal biosy - Kidney preservation: The kidney is placed into a polyethylen bag containing cold Custodiol at C * Evaluate the kidney after harvesting...
 • 29
 • 320
 • 0

Đánh giá kết quả lấy, rửa ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả lấy, rửa và ghép thận từ người cho chết não tại bệnh viện việt đức
... BN LUN 4.1 TUYN CHN BN CHO V CHUN B NGI CHO TRC M m bo cho chc nng thn ghộp hot ng tt, cỏc tiờu chun c bn i vi ngi cho bao gm: tui < 40, nguyờn nhõn cht chn thng, ngi cho cht nóo, huyt ng n ... ngi cho cht nóo ỏnh giỏ kt qu ghộp thn t ngi cho cht nóo Tớnh cp thit ca lun ỏn cỏc quc gia phỏt trin, ngun tng ch yu ly t ngi cho cht nóo hay ngng tim ú Vit Nam ngun tng ch yu ly t ngi cho ... cũn hn ch ngun thn ghộp ly t ngi cho sng Ly tng t ngi cho sng khỏc vi ly tng t ngi cho cht nóo Mun xõy dng c mụ hỡnh ly tng v ghộp tng t ngi cho cht nóo hu hiu, chỳng ta phi tham kho mụ hỡnh cỏc...
 • 29
 • 277
 • 0

NHẬN xét 6 TRƯỜNG hợp gây mê hồi sức GHÉP THẬN từ NGƯỜI CHO CHẾT não tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

NHẬN xét 6 TRƯỜNG hợp gây mê hồi sức GHÉP THẬN từ NGƯỜI CHO CHẾT não tại BỆNH VIỆN VIỆT đức
... 4,40 ,6 (3,9-5,3) + 4 ,60 ,7 (3,9-5,8) 13 260 468 0 (68 5019350) Sau m 24h 11,37,8 (4,5- 22 ,6) Sau m 36h Sau m 48h Sau m 60 h Sau m 72h 97,4 269 240,3 (3,1- 19 ,6) (99-7 16) 8,97 ,6 2 061 98,8 8840 64 56 (2,2- ... Ni tnh mch 78,719 ,6 127,8 16, 8 74,24,9 thn (62 -115) (110-155) (70-80) Th kp ng 81 16, 4 137,521 ,6 75,820 ,6 mch thn (65 -110) (95-155) (40-100) Kt thỳc m 92,215,7 132,3 26 761 4,9 (66 -110) (85-158) (50-90) ... 819,552 ,6 mờ 15 (10,3 (63 9-1054) phỳt 30,2) Sau th kp 17 ,68 ,1 7481 96 ng (8,8- 30,2) (448-1004) mch chu Sau m 12,77,5 469 ,552 ,6 12h (4,5- 22 ,6) (2 06- 875) Nc tiu (ml) Kali mỏu 4,30 ,6 (3,3-5) 4,50 ,6 (3,3-5)...
 • 3
 • 68
 • 0

đánh giá kết quả phẫu thuật thì đầu vết thương gân duỗi bàn tay tại bệnh viện việt đức từ 2010 - 2012

đánh giá kết quả phẫu thuật thì đầu vết thương gân duỗi bàn tay tại bệnh viện việt đức từ 2010 - 2012
... I HC Y H NI HONG QUC QUN ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT CấP CứU VếT THƯƠNG GÂN DUỗI BàN TAY TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC Từ 201 0- 2012 CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2012 B GIO DC V O TO TRNG ... V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T HONG QUC QUN ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT CấP CứU VếT THƯƠNG GÂN DUỗI BàN TAY TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC Từ 201 0- 2012 CHUYấN NGNH : NGOI KHOA M S : 60.72.07 ... (1964 )- Gii phu bn tay, gii phu v thc dng ngoi khoa chi trờn v chi di - Nh xut bn Th dc th thao 12 6- 141 Lu Danh Huy (2005) "Đánh giá kết phẫu thuật đầu vết thơng gân gấp & thần kinh vùng V bàn tay...
 • 49
 • 404
 • 3

Đánh giá kết quả phẫu thuật hậu môn nhân tạo (HMNT) ở trẻ em tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2007-2012

Đánh giá kết quả phẫu thuật hậu môn nhân tạo (HMNT) ở trẻ em tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2007-2012
... : DSP Dị tật hậu môn trực tràng : DTHMTT Hậu môn nhân tạo : HMNT Phẫu thuật viên : PTV Viên phúc mạc : VPM Học viện quân y : HVQY Phẫu thuật thực hành : PTTH T VN Hu mụn nhõn to (HMNT) l mt quai ... rut, tc rut + Bin chng * Ph-ơng pháp khám, theo dõi đánh giá kết làm đóng HMNT 48 + Lâm sàng - Ton trng bnh nhõn :Cõn nng, dinh dng - Bệnh nhân có sốt không ? - Da quanh hu mụn nhõn to cú loột, ... có dịch ổ bụng + Ph-ơng pháp theo dõi bệnh nhân - Trực tiếp: Khám hỏi bệnh theo mẫu bệnh án iu tr cho bnh nhõn ti bnh vin hoc qua vic hn khỏm li bờnh nhõn - Gián tiếp: Qua điện thoại, gi th hi...
 • 112
 • 2,043
 • 9

Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức tl tham khaor

Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức tl tham khaor
... sàng, cận lâm sàng điều trị hẹp niệu quản sau mổ sỏi niệu quản, Luận văn thạc sỹ 67 y học, Đại học Y Hà Nội Nguyễn Đức Minh (2005) Nghiên cứu chẩn đoán kết điều trị hẹp 68 niệu quản sỏi, Luận văn ... kết điều trị phẫu thuật tai biến tiết niệu sau mổ sản phụ khoa bệnh viện Việt 85 Đức, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội Lê Văn Tịnh (2006) Nghiên cứu chẩn đoán điều trị hẹp niệu quản sau ... thương niệu quản phẫu thuật phụ sản từ tháng 01 – 1966 đến tháng – 1968 bệnh viện Bảo vệ bà 77 mẹ trẻ sơ sinh, Tổng hội y học Việt Nam Nguyễn Thìn (1978) Tổn thương niệu quản bàng quang phẫu 78 thuật...
 • 9
 • 121
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức
... pháp điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật, thực đề tài "Đánh giá kết điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật bệnh viện Việt Đức " gồm mục tiêu sau: Xác định nguyên nhân gây hẹp niệu ... quản thứ phát sau phẫu thuật Đánh giá kết điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật bệnh viện Việt Đức năm 2009 - 2014 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ GIẢI PHẪU SINH LÝ NIỆU QUẢN ... thuật điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân hẹp niệu quản bẩm sinh - Bệnh nhân hẹp niệu quản thứ phát bệnh lý khác viêm, lao niệu quản - Các khối u...
 • 103
 • 147
 • 0

đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đức
... pháp điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật, thực đề tài "Đánh giá kết điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật bệnh viện Việt Đức" gồm mục tiêu sau: Xác định nguyên nhân gây hẹp niệu ... xuống bàng quang Hẹp niệu quản nguyên phát thứ phát sau phẫu thuật, sỏi bệnh lý thân niệu quản u niệu quản, lao tiết niệu gặp sau điều trị tia xạ [],[] Hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật biến chứng ... niệu quản thứ phát sau phẫu thuật Đánh giá kết điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật bệnh viện Việt Đức năm 2009 - 2014 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ GIẢI PHẪU SINH LÝ NIỆU...
 • 111
 • 144
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
... lâm sàng đánh giá kết phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn trẻ em Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ với mục tiêu cụ thể sau: Khảo sát đặc điểm lâm sàng thoát vị bẹn trẻ em từ 03 đến 15 tuổi điều ... điều trị phẫu thuật Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ từ tháng 03/2013 đến tháng 03/2014 Đánh giá kết phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn trẻ em từ 03 đến 15 tuổi Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần ... Qua nghiên cứu 134 trường hợp bệnh nhi bị thoát vị bẹn điều trị Bệnh viện Nhi đồng thành Phố Cần Thơ, từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 03 năm 2014, có kết sau: 3.1 Đặc điểm lâm sàng thoát vị bẹn trẻ...
 • 120
 • 1,225
 • 11

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005  2012
... - 2012 nhằm mục tiêu sau: tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng BN teo đường mật bẩm sinh phẫu thuật Kasai Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2005- 2012 Đánh giá kết phẫu thuật Kasai điều trị teo ... cứu kết thấp so với nước tiên tiến Vì tiến hành đề tài: tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết phẫu thuật Kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2005 ... 1.5 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH 1.5.1 Lâm sàng 14 Teo đường mật bệnh nhi u nguyên gây Một số số xác đinhh lâm sàng bao gồm teo đường mật bất thường lách, teo đường...
 • 91
 • 72
 • 0

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chấn thương ngực tại bệnh viện bạch mai

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chấn thương ngực tại bệnh viện bạch mai
... bệnh viện Bạch Mai nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh tổn thương mổ bệnh nhân chấn thương ngực phẫu thuật nội soi bệnh viện Bạch Mai Đánh giá kết sớm phẫu thuật nội ... Nam phẫu thuật nội soi lồng ngực chẩn đoán điều trị mẻ, chƣa đƣợc nghiên cứu ứng dụng cách hệ thống định, kỹ thuật kết Vì thực đề tài: “ Đánh giá kết phẫu thuật nội soi lồng ngực chấn thương ngực ... atlas nội soi lồng ngực để chẩn đoán bệnh lồng ngực - Năm 1946: Branco lần dùng nối soi lồng ngực để đánh giá vết thƣơng thấu ngực - Thập niên 1950 phát triển kháng sinh việc điều trị bệnh lao, nội...
 • 114
 • 365
 • 3

đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản tw từ tháng 2 - tháng 8-2008

đánh giá kết quả chuyển phôi ngày 3 của thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản tw từ tháng 2 - tháng 8-2008
... Bảng 3. 1 Bảng 3. 2 Bảng 3. 3 Bảng 3. 4 Bảng 3. 5 Bảng 3. 6 Bảng 3. 7 Bảng 3. 8 Bảng 3. 9 Bảng 3. 10 Bảng 3. 11 Bảng 3. 12 Bảng 3. 13 Bảng 3. 14 Bảng 3. 15 Bảng 3. 16 Bảng 3. 17 Bảng 3. 18 Bảng 3. 19 Bảng 3. 20 Bảng ... Nội, ngày 20 tháng 11năm 20 08 Vũ Thị Bích Loan Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu Đánh giá kết chuyển phôi ngày thụ tinh ống nghiệm Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ tháng 2/ 2008 đến tháng ... Bộ giáo dục v đo tạo Bộ y tế Trờng đại học y h nội vũ thị bích loan ĐáNH GIá KếT QUả chuyển phôI ngy Của thụ tinh ống nghiệm Tại bệnh viện phụ sản trung ơng Từ tháng 2/ 2008 đến tháng 8 /20 08...
 • 107
 • 350
 • 1

NGHIÊN cứu một số lý DO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của MISOPROSTOL TRONG PHÁ THAI từ 17 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN cứu một số lý DO và ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của MISOPROSTOL TRONG PHÁ THAI từ 17 đến 22 TUẦN tại BỆNH VIỆN PHỤ sản TRUNG ƯƠNG
... thai t tun th 17 n tun th 22 Tiờu chun la chn: t nguyn phỏ thai, tui thai t 17 n 22 tun tớnh theo ngy kinh cui cựng, hoc ng kớnh lng nh ca thai theo siờu õm t 33 n 50mm, mt thai v thai sng, khụng ... phỏ thai to cũn nhiu tranh lun vỡ vy mc tiờu ca nghiờn cu ti ny l: Tỡm hiu mt s phỏ thai to t 17- 22 tun ti Bnh vin Ph sn Trung ng ỏnh giỏ hiu qu v tỏc dng khụng mong mun ca MSP phỏ thai t 17- 22 ... Tai bin: Chy mỏu, v t cung, rỏch CTC kt qu nghiờn cu phỏ thai: Chia lm nhúm sau Bng phỏ thai phỏ thai Thai ngoi ý mun Cha kt hụn Thai bt thng Gii tớnh S d lun xó hi Bnh ca m Tng n 73...
 • 5
 • 139
 • 0

Đánh giá kết quả lâu dài điều trị bong võng mạc do chấn thương tại Bệnh viện Mắt Trung Ương từ năm2009 đến năm 2013

Đánh giá kết quả lâu dài điều trị bong võng mạc do chấn thương tại Bệnh viện Mắt Trung Ương từ năm2009 đến năm 2013
... phần đánh giá kết lâu dài điều trị bong võng mạc chấn thương, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết lâu dài điều trị bong võng mạc chấn thương Bệnh viện Mắt Trung Ương từ năm 2009 đến năm 2013 ... tiêu: 1- Đánh giá kết lâu dài điều trị bong võng mạc chấn thương năm từ năm 2009 đến năm 2013 2- Nhận xét số yếu tố ảnh hưởng đến kết điều trị 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Bong võng mạc chấn thương 1.1.1 ... sơ chẩn đoán bong võng mạc chấn thương khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương từ 1/1/2009 đến 31/12 /2013 mời đến khám, đánh giá kết lâu dài 79 mắt 79 bệnh nhân Thời gian theo dõi trung bình:...
 • 102
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện giao thông vận tải i hà nộiđánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệmnghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp xơ taiđánh giá kết quả đạt được và khả năng mở rộngbýớc 9 đánh giá kết quả lẫy mẫu kiểm toánngười quản lý có trách nhiệm kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo và huấn luyện trong thời gian 2 ngày nếu ko đạt yêu cầu thì làm lạiđánh giá kết quả dự báo và kiến nghị giải phápxây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết chính xácđánh giá kết quả kinh tế và cơ cấu kinh tếđánh giá kết quả đạt được và tồn tại của tình hình tín dụng trung và dài hạn tại eximbank hòa bìnhbước 9 đánh giá kết quả lẫy mẫu kiểm toánđánh giá kết quả đạt được và ứng dụng thực tiễnđánh giá kết quả đạt được và hướng phát triển của đề tàiphần1 đánh giá kết quả học tập và rèn luyện năm học 2010 2011đánh giá kết quả hạn chế và nguyên nhân trong quá trình xây dựng chính sách và triển khai chính sáchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học