Mô tả đặc điểm lâm sàng,nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân migraine tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, diễn biến và điều trị rung nhĩ cấp tại khoa tim mạch B - Bệnh viện nhân dân 115

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, diễn biến và điều trị rung nhĩ cấp tại khoa tim mạch B - Bệnh viện nhân dân 115
... TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (4) Phương pháp 2.2 Các tiêu chí đánh giá: nh - Nhân chủng học ng - Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng ng - Nguyên nhân rung < /b> nhó cấp:< /b> Tim,< /b> tim,< /b> đơn độc (lone) - Biến < /b> chứng rung < /b> nhó cấp:< /b> ... Cgiáp THA BMV Biểu đồ 10: nguyên nhân Nhận < /b> xét:< /b> nguyên nhân chủ yếu b nh ĐMV THA Cường giáp nguyên nhân b t nhóm NN tim < /b> Thử CN tuyến giáp cho bn RN cấp,< /b> lớn tuổi, không phát b nh tim < /b> thực thể ... th ôn kh A H àn ga ó kh 2 õo na nm Biể u đồ 6: Các loại biến < /b> chứng Nhận < /b> xét:< /b> biến < /b> chứng xảy afstudy 22 IV Kết nghiên cứu nhận < /b> xét < /b> (7) Đặc điểm < /b> lâm < /b> sàng 2.3 Biến < /b> chứng khả chuyển nhòp xoang tầ...
 • 33
 • 473
 • 2

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị áp xe vú tại khoa sinh sản nhiễm khuẩn bệnh viện phụ sản tư từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2015

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị áp xe vú tại khoa sinh sản nhiễm khuẩn bệnh viện phụ sản tư từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2015
... tài: “ c m lâm sàng k t qu u tr áp xe t i khoa s n nhi m khu n B nh vi n Ph S n Trung ng t tháng 02 đ n tháng 08 n m 20 15” V i m c tiêu sau: Mô t đ căđi m lâm sàng c a b nh nhân áp xe đi u ... gian t tháng n m 20 15 đ n tháng n m 20 15 2. 2ă iăt ngănghiênăc u 2. 2.1 Tiêu chu n l a ch n  B nh nhân đ c ch n đoán áp xe t i b nh vi n PST v i nh ng tiêu chu n: - Các b nh nhân b áp xe sau ... m 12, 1%, ch có b nh nhân b áp xe quanh núm chi m 6 ,8% Có 93 ,2% b nh nhân ch có áp xe b nh nhân chi m 6 ,8% áp xe Chi m đa s nh ng b nh nhân có b nh nhân có áp xe 5cm chi m 19% 25 áp xe d...
 • 58
 • 71
 • 0

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị áp xe vú tại khoa sinh sản nhiễm khuẩn bệnh viện phụ sản tư từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2015

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị áp xe vú tại khoa sinh sản nhiễm khuẩn bệnh viện phụ sản tư từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2015
... tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân áp xe điều trị khoa sản nhiễm khuẩn bệnh viện Phụ Sản Trung Ương  Đánh giá kết điều trị áp xe khoa sản nhiễm khuẩn bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ tháng đến ... 74,1%  Đặc điểm bệnh Áp xe chiếm 7 ,2% số BN điều trị tắc sữa viện Áp xe chiếm 17,3% nhiễm khuẩn hậu sản KẾT LUẬN  Đặc điểm bệnh Vị trí thường gặp: góc phần 36 ,2% Ổ áp xe khu trú ... BV PSTƯ 15 25 ,9 Nơi khác 43 74,1 Tổng số 58 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Tiền sử sản khoa đối ng nghiên cứu Tiền sử bệnh KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  Đặc điểm lâm sàng bệnh Bệnh nhân áp xe chiếm...
 • 30
 • 121
 • 0

tả đặc điểm lâm sàng,nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân migraine tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

Mô tả đặc điểm lâm sàng,nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân migraine tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai
... cứu Migraine thực đề tài: tả đặc điểm lâm sàng, nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân Migraine khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai Nhằm mục tiêu: tả đặc điểm lâm sàng bệnh Migraine Nhận xét ... sàng bệnh Migraine Nhận xét tình hình điều trị bệnh nhân Migraine khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử nghiên cứu Migraine Bệnh Migraine biết từ nhiều kỉ người ... khám bệnh - Khám trực tiếp bệnh nhân, tỉ mỉ có hệ thống có trọng tâm bao gồm khám toàn thân hệ quan - Khám thần kinh theo mẫu bệnh án khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai 33 - Các bệnh nhân có tình...
 • 55
 • 201
 • 0

tả đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm nhiễm trùng do vi khuẩn ở trẻ em mắc bệnh lơxêmi cấp dòng lympho tại bệnh viện nhi trung ương năm 2010 2011

Mô tả đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm nhiễm trùng do vi khuẩn ở trẻ em mắc bệnh lơxêmi cấp dòng lympho tại bệnh viện nhi trung ương năm 2010  2011
... VŨ THỊ NHƢ LUYẾN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM NHI M TRÙNG DO VI KHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ LƠXÊMI CẤP DÒNG LYMPHO TẠI BỆNH VI N NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: NHI KHOA MÃ SỐ : 62.72.16 LUẬN ... n đo n lơxêmi c p dòng lympho trẻ em 1.2 iều trị lơxêmi c p dòng lympho 1.3 Sốt v nhi m trùng nh lơxêmi trẻ em 1.4 Gi m ạch cầu trung t nh v v n đề nhi m trùng trẻ ị nh lơxêmi ... hình nhi m trùng trẻ điều trị LL c p 41 4.2 ặc điểm lâm s ng, c n lâm s ng nhi m trùng trẻ LL có gi m BCTT 44 4.3 ặc điểm nhi m trùng trẻ LL kh ng gi m B TT 55 4.4 Liên quan nhi m...
 • 80
 • 235
 • 0

tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và tổn thương trong mổ ở những bệnh nhân chấn thương ngực được phẫu thuật nội soi tại bệnh viện bạch mai

mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và tổn thương trong mổ ở những bệnh nhân chấn thương ngực được phẫu thuật nội soi tại bệnh viện bạch mai
... Bạch Mai nhằm hai mục tiêu: tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh tổn thương mổ bệnh nhân chấn thương ngực phẫu thuật nội soi bệnh viện Bạch Mai Đánh giá kết sớm phẫu thuật nội soi lồng ngực ... trung tâm nước bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Gia Định Trong chấn thương ngực, PTNSLN lấy máu cục màng phổi áp dụng Bệnh viện Việt Đức ... NGHIÊN CỨU 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân - Tất bệnh nhân chẩn đoán chấn thương ngực kín vết thương ngực hở PTNSLN chẩn đoán điều trị khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2006 đến tháng 7/2012...
 • 111
 • 286
 • 0

nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin

nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin
... nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh trứng bơi corticoid uống isotretinoin , nhằm hai mục tiêu: Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến bệnh trứng ... bơi corticoid giai đoạn nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, số yếu tố liên quan 237 bệnh nhân trứng bơi corticoid giai đoạn nghiên cứu kết điều trị uống isotretinoin, thực Bệnh Viện ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1.1 Đối tượng nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng trứng bệnh nhân bơi corticoid Gồm 550 bệnh nhân trứng cá...
 • 147
 • 1,305
 • 16

nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin

nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin
... nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh trứng bơi corticoid uống isotretinoin , nhằm hai mục tiêu: Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng số yếu tố liên quan đến bệnh trứng ... bơi corticoid giai đoạn nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, số yếu tố liên quan 237 bệnh nhân trứng bơi corticoid giai đoạn nghiên cứu kết điều trị uống isotretinoin, thực Bệnh Viện ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1.1 Đối tượng nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng trứng bệnh nhân bơi corticoid Gồm 550 bệnh nhân trứng cá...
 • 147
 • 782
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt có hội chứng nội giác mạc-mống mắt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tăng nhãn áp trên mắt có hội chứng nội mô giác mạc-mống mắt
... H C Y H N I Nguyễn NGọC NAM nghiên cứu ĐặC ĐIểM LÂM SàNG KếT QUả ĐIềU TRị TĂNG NHãN áP TRÊN MắT HộI CHứNG NộI GIáC MạC - MốNG MắT luận văn thạc sỹ y học Hà nội - 2010 L I C M N Nhõn d ... ủi u tr h NA b ng phng phỏp ủ t van d n lu ti n phũng M c dự k t qu ch c nng v n cũn nhi u tranh cói nhng k t qu h nhón ỏp lõu di c a phng phỏp l r t kh quan (t i 71% cỏc tr ng h p cú NA ủi u ch ... nờn, quỏ trỡnh x húa d i k t m c cú th x y v trớ c t bố M c dự k t qu ch c nng v n cũn nhi u tranh cói nhng nh ng k t qu h nhón ỏp lõu di c a phng phỏp r t kh quan Kim v cs [32] ủó th c hi n m t...
 • 115
 • 339
 • 0

Những yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng

Những yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng
... 2 Nghiên cứu yếu tố liên quan, ĐặC ĐIểM LÂM SàNG kết ĐIềU TRị VIÊM DA TIếP XúC DO côn trùng Chuyên ngành : Da liễu Mã số : 62.72.35.01 Luận văn BáC Sỹ CHUYÊN ... nhõn cú th ca viờm da cú th c nhn hu ht cỏc trng hp ca VDTX d ng Chn oỏn VDTX kớch ng thng da vo s loi tr cỏc bnh da khỏc (c bit l VDTX d ng) v da trờn biu hin lõm sng ca viờm da ti v trớ phi nhim ... VDTX nhúm CN b bnh da T l BN VDTX nhúm nụng Nụng dõn dõn b bnh da a phng ng bng Danh mc khụng cú tin s d ng Cụng nhõn Hoc sinh Loi bin s Danh mc T l BN VDTX s hc sinh b bnh da T l Bn mc bnh VDTXDCT...
 • 107
 • 212
 • 0

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi tại bệnh viện tâm thần thành phố đà nẵng

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi tại bệnh viện tâm thần thành phố đà nẵng
... liệu pháp kích hoạt hành vi cho tất bệnh nhân trầm cảm khám phòng khám với đề tài: Đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh nhân trầm cảm liệu pháp kích hoạt hành vi Bệnh vi n Tâm thần thành phố Đà Nẵng ... hoạt động thể [24] Liệu pháp kích hoạt hành vi liệu pháp tâm lý giúp cho bệnh nhân làm điều Liệu pháp kích hoạt hành vi hệ thứ liệu pháp hành vi điều trị trầm cảm Đó liệu pháp tâm lý phân tích ... bệnh bệnh vi n Tâm Thần thành phố Đà Nẵng chia thành 02 nhóm nghiên cứu: + Nhóm can thiệp: 30 bệnh nhân trầm cảm, bệnh nhân điều trị thuốc chống trầm cảm kết hợp với liệu pháp kích hoạt hành vi...
 • 150
 • 215
 • 0

tả đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính của dị hình mũi xoang gây đau nhức sọ mặt mạn tính

Mô tả đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính của dị hình mũi xoang gây đau nhức sọ mặt mạn tính
... H nội 2010 Bộ GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế Trờng đại học y H Nội Klot sovanara tả đặc điểm lâm sng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính dị hình mũi xoang gây đau nhức sọ mặt mạn tính Chuyên ... đoán xác định đau nhức sọ mặt mạn tính dị hình mũi xoang qua triệu chứng lâm sàng, qua nội soi chụp cắt lớp vi tính định phẫu thuật chỉnh hình mũi xoang đợc tiến hành Vi n Tai Mũi Họng theo tiêu ... : Chụp cắt lớp vi tính DH : Dị hình DHKG : Dị hình khe DHVN : Dị hình vách ngăn ĐNSMMT : Đau nhức sọ mặt mạn tính PTNSCNX : Phẫu thuật nội soi chức xoang TB : Tế bào TMH : Tai Mũi Họng MX : Mũi...
 • 88
 • 330
 • 1

tả đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính của dị hình mũi xoang gây đau nhức sọ mặt mạn tính

Mô tả đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính của dị hình mũi xoang gây đau nhức sọ mặt mạn tính
... mi xoang u gõy hin tng tc nghn niờm dch v dn n vi m xoang C ch DH gõy VX: Khi l thụng mi xoang b tc thỡ s thụng khớ gia mi -xoang b mt i, dn n thiu ụ xy xoang, lm cho ỏp lc xoang gim, niờm mc xoang ... chn oỏn bnh vi m mi xoang phim cú th cho thy hỡnh nh dy niờm mc xoang hm, xoang trỏn, hoc xoang bm Phim X quang kinh in khụng cho thy rừ hỡnh nh vi m xoang sng trc l vựng thng b vi m trc tiờn ... ni soi v CCLVT vi m xoang hm tớnh [7] 2004, Vừ Thanh Quang ó cp nhiu n d hỡnh vỏch mi xoang vi m xoang tớnh [21] 2007, Nguyn Th Tuyt cú nghiờn cu v d hỡnh hc mi bnh nhõn vi m xoang tớnh [25]...
 • 58
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án ts y học nghiên cứu tình hình đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoinnhững yếu tố liên quan đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùngmô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và sử dụng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạnmô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở những bệnh nhân u tuyến yên trước điều trị và sau điều trị bằng dao gamma quay tại bệnh viện bạch mai từ năm 2007 2010tình hình đặc điểm lâm sàng và kết qủa điều trị viêm da dầu người lớn bằng uống itraconazol kết hợp bôi corticoidnghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogtkoyanagiharadanghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng bồ đào trong hội chứng vogt koyanagi haradađặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị bớt ota bằng laser yag qswitched tại bệnh viện da liễu hà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng siêu âm và điều trị phẫu thuật tổn thương gan trong trong chấn thương bụng kín tại bệnh viện khu vực sơn tâyhà nội14nghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhđặc điểm về tscđ và tình hình công tác quản lý tscđ tại công tyđặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ban đầuphân tích tình hình quản trị nguồn nhân sự tại công ty tnhh thu hương docĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ