Giá trị tiên lượng của troponin t hs và CK MB đến biến cố suy tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Nghiên cứu nồng độ giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) bệnh nhân nhồi máu tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da
... Nghiên cứu n ng v giá trị tiên lượng m t số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT- proBNP) bệnh nhân nh i máu c tim cấp ược can thiệp ng m ch v nh qua da với mục tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ... số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da T m hi u giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học l c nh p viện bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ... DẤU ẤN SINH HỌC BỆNH NHAN NMCT CẤP DƢỢC CAN THIỆP ĐMV QUA DA 3.2.1 Nồng độ số dấu ấn sinh học lúc nhập viện theo NMCT (tính t khởi phát triệu chứng đến nhập viện) Bảng 3.8 So sánh nồng độ số...
 • 90
 • 593
 • 2

Khảo sát nồng độ giá trị tiên lượng của hs CRP huyết tương bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp

Khảo sát nồng độ và giá trị tiên lượng của hs CRP huyết tương ở bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp
... sau: Khảo sát nồng độ hs- CRP bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Tìm hiếu giá trị tiên lượng hs- CRP số số sinh học bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương hội chứng ... hội chứng mạch vành cấp 1.1.1 Lịch sử bệnh động mạch vành, hội chứng mạch vành cấp .3 1.1.2 Dịch tễ tầm quan trọng hội chứng mạch vành cấp 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh hội chứng mạch vành cấp ... bệnh ĐMV Với mong muốn tìm hiểu thêm biến đổi hs- CRP bệnh nhân HCMVC, tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát nồng độ giá trị tiên lượng hs- CRP huyết tương bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp ...
 • 51
 • 715
 • 5

Giá trị tiên lượng của ba thang điểm phân tầng ngu timi, pursut, grace

Giá trị tiên lượng của ba thang điểm phân tầng ngu cơ timi, pursut, grace
... 47,05 da Phân tầng nguy theo thang điểm Biểu đồ1: Phân tầng nguy theo thang điểm TIMI Biểu đồ 2: Phân tầng nguy theo thang điểm PURSUIT Biểu đồ Phân tầng nguy theo thang điểm GRACE Bảng Phân tích ... điều trị thầy thuốc vấn đề cần quan tâm Việt Nam, nơi ma hội chứng mạch vành cấp ngày nhiều Mục đích nghiên cứu nhằm xác định giá trị tiên lượng ba thang điểm TIMI, GRACE PURSUIT phân tầng nguy ... nhằm vào phân nhóm bệnh nhân, chưa có so sánh giá trị tiên lượng thang điểm để đánh giá nguy biến cố tim mạch hội chứng mạch vành cấp Vì lý trên, việc chọn lựa thang điểm có khả tiên lượng xác,...
 • 15
 • 538
 • 1

Giá trị tiên lượng của tính biến thiên nhịp tim trên bệnh nhân nhồi máu tim cấp

Giá trị tiên lượng của tính biến thiên nhịp tim trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
... nhồi máu Tìm hiểu thay đổi tính biến thiên nhòp tim bệnh nhân nhồi máu tim cấp bò tử vong 28 ngày sau năm theo dõi Xác đònh giá trò giãm tính biến thiên nhòp tim với tiên lượng tử vong sau năm II ... nhận (1) Wolf cộng sự(14) đo tính biến thiên nhòp tim 176 bệnh nhân vào Đơn vò mạch vành nhồi máu tim nhận xét: thông số biến thiên nhòp tim giảm rỏ bệnh nhân nhồi máu tim thành trước so với thành ... trò tiên đóan âm tính SDNN < 50 ms 92.9% đáng ý Seban Balanescu(30) phát giá trò tiên đoán âm tính SDNN 93% đánh giá tiên lượng tử vong năm 463 bệnh nhân nhồi máu tim cấp Mặt khác, tính biến thiên...
 • 34
 • 360
 • 1

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng
... tế trên, tiến hành đề tài Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng giá trị tiên lượng số cytokin TNF-α, IL-6, IL-10 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng , với mục tiêu nghiên cứu sau: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ... CỨU Khảo sát số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng Xác định giá trị số cytokin (TNF-α, IL-6, IL-10) tiên lượng tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng 3 Chương ... bệnh nhân NKH nặng 54 3.1.3 Giá trị yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng tiên lượng tử vong bệnh nhân NKH nặng 58 3.2 Giá trị số cytokin trợ viêm kháng viêm (TNFα, IL-6, IL10) tiên lượng bệnh...
 • 149
 • 488
 • 4

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng
... tế trên, tiến hành đề tài Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng giá trị tiên lượng số cytokin TNF-α, IL-6, IL-10 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng , với mục tiêu nghiên cứu sau: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ... CỨU Khảo sát số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng Xác định giá trị số cytokin (TNF-α, IL-6, IL-10) tiên lượng tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng 3 Chương ... bệnh nhân NKH nặng 54 3.1.3 Giá trị yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng tiên lượng tử vong bệnh nhân NKH nặng 58 3.2 Giá trị số cytokin trợ viêm kháng viêm (TNFα, IL-6, IL10) tiên lượng bệnh...
 • 149
 • 341
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim
... SPECT tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim 4 Đánh giá giá trị tiên lượng tổn thương xạ hình Gated SPECT tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim Ý nghĩa đề tài - Đánh giá đặc điểm tổn thương ... tim tiên lượng BN sau NMCT Các nghiên cứu nước chưa chi tiết, đầy đủ xạ hình Gated SPECT tưới máu tim BN sau NMCT Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm tổn thương xạ hình Gated SPECT tưới máu ... 3.2.1 Một số đặc điểm chung tổn thương tim xạ hình Bảng 3.6 Đặc điểm khuyết xạ xạ hình tưới máu tim Đặc điểm khuyết xạ Số BN(n = 139) Tỷ lệ (%) Khuyết xạ có hồi phục 89 64 Khả Khuyết xạ cố định...
 • 27
 • 431
 • 2

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của procalcitonin bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu giá trị tiên lượng procalcitonin bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn ″ nhằm mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng dự báo tử vong procalcitonin bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn So ... có nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn Nồng độ Procalcitonin thấp có giá trị tiên lượng âm tính cao để loại trừ nhiễm khuẩn Procalcitonin cao giúp chẩn đoán nhiễm khuẩn, sốc nhiễm khuẩn Nhiều nghiên ... nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng SNK - Hiện Hội Hồi sức Truyền nhiễm giới thống đưa hướng dẫn điều trị nhiễm khuẩn nặng SNK 1.1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn sốc nhiễm khuẩn Khi đánh giá kết nghiên...
 • 31
 • 845
 • 5

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA ĐIỆN THẾ GỢI CẢM GIÁC THÂN THỂ TRÊN pptx

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA ĐIỆN THẾ GỢI CẢM GIÁC THÂN THỂ TRÊN pptx
... thân dây thần kinh cảm giác, ghi sóng điện đáp ứng đám rối thần kinh, tủy sống, não, gọi điện (potential) SEPs giúp khảo cứu hệ cảm giác thân thể (somatosensory), chủ yếu cảm giác sâu, từ dây thần ... Tình hình nghiên cứu giới Phương pháp đo điện gợi cảm giác thân thể (Somatosensory Evoked Potentials – SEPs) phương pháp chẩn đóan có giá trị thần kunh học, thực cách kích thích vào thân dây thần ... bị NMN chừa vùng chi phối vận động cảm giác nên biên độ N20 tương đối cân xứng bên phải bên trái Và CT Scan ta thấy tổn thương nhiều ghi điện gợi cảm giác thân thể ta tính tỷ lệ biên độ N20 ngày...
 • 26
 • 320
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị tiên lượng của một số cytokin trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng
... tố vào máu… Trong đó, cytokin xem chất “xúc tác” quan trọng bệnh sinh nhiễm khuẩn huyết nặng, sốc nhiễm khuẩn 1.2.2 Giá trị tiên lượng số cytokin bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng: Một số nghiên ... nay, số vấn đề nhiễm khuẩn huyết nặng chưa giải quyết: - Các đặc điểm bật lâm sàng, cận lâm sàng - là, biến đổi nồng độ cytokin bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng - Giá trị tiên lượng cytokin nhiễm ... 4.2 Giá trị tiên lượng cytokin TNF-, IL-6 IL-10 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng 4.2.1 Đặc điểm nồng độ số cytokin (TNF-, IL-6, IL-10) bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng vào nghiên cứu Các nghiên...
 • 24
 • 326
 • 0

nghiên cứu về mối liên quan giá trị tiên lượng của triệu chứng phù với các triệu chứng khác trong tiền sản giật

nghiên cứu về mối liên quan và giá trị tiên lượng của triệu chứng phù với các triệu chứng khác trong tiền sản giật
... có nghiên cứu thêm triệu chứng phù TSG cần thiết Với lý trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu mối liên quan giá trị tiên lượng triệu chứng phù với triệu chứng khác tiền sản giật ” Mục tiêu nghiên ... bị phù cao gấp 4,07 lần so với nhóm thai phô TSG mang thai trai (OR = 4,07; 95%CI: 1,26 – 13,18) 3.2 Mối liên quan phù với số triệu chứng khác tiên lượng TSG 3.2.1 Mối liên quan phù với số triệu ... xét: Để xác định giá trị tiên lượng bệnh triệu chứng phù, việc xác định mức độ phù giá trị tiên lượng ta xác định số yếu tố khác liên quan đến phù TSG có tác động gây biến chứng cho thai...
 • 92
 • 227
 • 0

Nghiên cứu nồng độ giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học bệnh nhân nhồi máu tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học
... tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da Tìm hiểu giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học lúc nhập viện bệnh ... tim [25] Chương 34 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Tất bệnh nhân chẩn đoán NMCT cấp có đoạn ST chênh lên lần đầu, can thiệp động mạch vành qua da Viện tim mạch, Bệnh ... xuất hiện, và/ hoặc chứng cục máu đông qua chụp mạch vành và/ hoặc phẫu thuật tử thi tử vong x y lúc l y máu trước xuất điểm tim máu Đối với can thiệp ĐMV qua da, với bệnh nhân trị số troponin...
 • 85
 • 618
 • 4

Đánh giá tác dụng thủy châm alton CMP trong hỗ trợ phục hồi chức năng vận động bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Đánh giá tác dụng thủy châm alton CMP trong hỗ trợ phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... ĐỀ Đánh giá tác dụng thủy châm Alton CMP hỗ trợ PHCN vận động bệnh nhân NMN sau giai đoạn cấp Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị Theo dõi tác dụng không mong PHCN vận động bệnh nhân NMN muốn thủy ... nhân NMN muốn thủy châm Alton CMP sau giai đoạn cấp thủy châm hỗ trợ điều trị PHCN vận Alton CMP động bệnh nhân NMN sau giai đoạn cấp TỔNG QUAN Y HỌC HIỆN ĐẠI Tai biến mạch máu não dấu hiệu phát ... đột ngột lưu lượng tuần hoàn não tắc phần toàn động mạch não TỔNG QUAN Y HỌC HIỆN ĐẠI ĐIỀU ĐIỀU TRỊ TRỊ PHỤC PHỤC HỒI HỒI SAU SAU GIAI GIAI ĐOẠN ĐOẠN CẤP CẤP Phục hồi chức sớm Phòng điều trị Phòng...
 • 59
 • 457
 • 0

Nghiên cứu giá trị của hs troponin t trong chẩn đoán tiên lượng biến chứng chu phẫu bệnh nhân sửa toàn bộ tứ chứng fallot

Nghiên cứu giá trị của hs troponin t trong chẩn đoán và tiên lượng biến chứng chu phẫu ở bệnh nhân sửa toàn bộ tứ chứng fallot
... phẫu thu t bắc cầu mạch vành Vi t Nam chưa có nghiên cứu thực bệnh nhân phẫu thu t tim đặc bi t bệnh nhân sau mổ sửa toàn t chứng Fallot Xu t ph t từ thực t tiến hành đề t i: Nghiên cứu giá trị ... Nghiên cứu số dấu ấn sinh học ph t tổn thương tim - Nghiên cứu t ng quan Hs troponin T ph t tổn thương tim - Nghiên cứu biến chứng chu phẫu thường gặp phẫu th t sửa toàn bệnh nhân t chứng Fallot ... cần đ t Nghiên cứu ngưỡng nồng độ Hs troponin T chẩn đoán tiên lượng biến cố chu phẫu bệnh nhân sửa toàn t chứng Fallot t đưa khuyến cáo áp dụng phẫu thu t tim hở bệnh nhân phẫu thu t tim bẩm...
 • 37
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát nồng độ và giá trị tiên lượng của hs crp huyết tương ở bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấpgiá trị của il 6 và crp huyết thanh trong dự báo biến chứng suy tạng ở bệnh nhân viêm tụy cấpgiá trị năng lượng của thực phẩmgiá trị sản lượng của doanh nghiệp là gìgiá trị sản lượng của nông nghiệp năm 2012bảng giá trị năng lượng của thực phẩmbảng giá trị năng lượng của thức ăngiá trị năng lượng của chuốigiá trị năng lượng của thức ănkết quả ước tính tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng của một số loại thức ăn dùng cho bò từ lượng khí sinh ra khi lên men in vitro gas prodution và thành phần hóa học3 năng lượng và ước tính giá trị năng lượng của thức ăngiá trị sản lượng của dn giá trị sản phẩm trung giangiá trị năng lượng của một số loại gỗ1 tổng quan tài liệu về nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lạicác phương pháp tính giá trị năng lượng của thức ănchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ cây