Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển dụng ngân hàng kèm theo đáp án

295 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý có đáp án

295 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý có đáp án
... chất b) bước sóng dài bước sóng ánh sáng nhìn thấy c) khả iôn hoá không khí d) tác dụng lên kính ảnh e) khả gây hiệu ứng quang điện bên f) khả gây hiệu ứng quang điện g) khả đâm ... thoa với ánh sáng trắng bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,7μm Hai khe cách 2mm, hứng vân giao thoa cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 3,3mm ánh sáng đơn sắc cho vân sáng ? A ánh sáng đơn ... với t ≥ 223.Chọn câu sai: A Các vật liệu tính đàn hồi truyền âm B Khi sóng truyền vật chất truyền theo C Tạp âm tần số xác định D Sóng âm sóng học chất vật 224.Chọn câu nói sóng dừng...
 • 32
 • 1,012
 • 2

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC môn tin học có đáp án

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC môn tin học  có đáp án
... sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC, Câu : 002 5, Câu : 003 Format – Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu ... 067 Cả câu a b đúng, Câu : 068 Tạo đường tắt để truy cập nhanh, Câu : 069 Ctrl+Home Câu : 070 Landscape, Câu : 071 TIN, Câu : 072 thể khai báo đánh so trang in không Câu : 073 Tin Hoc ... Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong, Câu : 061 Calculator, Câu : 062 200, Câu : 063 1Angiang6 Câu : 064 Edit - Delete Slide, Câu : 065 Phím F5, Câu : 066 File - Save As Câu...
 • 26
 • 3,342
 • 27

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán

bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán
... Vì lập KH kiểm toán ko xuất phát từ yêu cầu kiểm toán nhằm chuẩn bị điều kiện công tác kiểm toán, cho kiểm toán mà nguyên tắc công tác kiểm toán quy định thành chuẩn mực đòi hỏi kiểm toán viên ... hàng B Khi công ty kiểm toán lập xong kế hoạch kiểm toán cho khách hàng C Khi công ty kiểm toán kí hợp đồng với khách hàng D Khi công ty kiểm toán bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cho khách ... mực kiểm toán áp dụng d Không có khác 15 Lĩnh vực đặc trưng Kiểm toán Nhà nước là: a Kiểm toán tuân thủ b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tài d Lĩnh vực khác CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ...
 • 18
 • 4,012
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015
... dang thi hanh thi áp dyng hinh thack9 luat cong mac hinh thin* luat dang thi hanh Bao gem nOi dung c.a phirang An lai Phut:mg An B Neu có hanh vi vi pham pilaf) luat bi xi)' 11 k9 luat a hinh thirc ... PInnyng An B Pho BE this Sang gy Dia chinh — xay thing — CO thi Ica moi tnrong (dgi vai phvgng, thi tan) hoc dja chinh — nong nghigp — xay dvng va mei Inking (doi vol xa); BE this Doan nig!, Cgrig ... chinh thay cho hinh thirc k9 luat CO the xem xet ap dung hinh thirc Duct ap dyng hinh thin xi: phat I& Oat hanh chinh thay cho hinh hanh chinh thay cho hinh thet k9 luat thirckiluat Bi buOc thoi...
 • 32
 • 423
 • 1

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TÀI CHÍNH CÔNG

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TÀI CHÍNH CÔNG
... hàng hóa công bằng không Chi phí biên cung cấp hàng hóa công bằng không Chi phí bình quân cung cấp hàng hóa công bằng không Định phí cung cấp hàng hóa công bằng không 231 Ngân ... và outcome 131 Kinh tế công … a bao hàm tài chính công b độc lập với tài chính công c nằm tài chính công d và tài chính công thực chất là một 132 Bội chi ngân sách nhà nước: ... công: a Luôn đạt hiệu suất (efficiency) chưa chắc công bằng b Có thể đạt hiệu suất (efficiency) chưa chắc công bằng c Không thể đạt hiệu suất (efficiency) và công bằng d Không...
 • 31
 • 380
 • 1

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ôn thi tín dụng ngân hàng

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ôn thi tín dụng ngân hàng
... Đúng b/Sai Câu 28 : Câu 29: Câu 30; Câu 31: Câu 32: Câu 33 : Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40 : II/ Khoanh tròn vào câu trả lời thích hợp nhất, giải thích ngắn gọn Câu : Theo ... b/Sai Câu 24: Khách hàng NHCT gồm Công ty TNHH B công ty cổ phần C ( Không phải tổng công ty , tập đoàn kinh tế, quan hệ công ty mẹ - ) Công ty TNHH B góp vốn chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ cảu công ... b,c,d ) Đáp án : nhóm – theo QĐ 072 – kô áp dụng cho vay hạn mức TD KH hoạt động lĩnh vực xây lắp,đóng tàu Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 ...
 • 5
 • 270
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật lý đại cương a2 có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật lý đại cương a2 có đáp án
... êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron 14 Phát biết sau không đúng? A Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự B Vật cách điện vật chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật chứa ... không đúng? A thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D thể tạo chùm sáng ... chiều lớn vật 126 Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 15 127 Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật 128...
 • 16
 • 2,390
 • 0

bộ câu hỏi trắc nghiệm lí luận nhà nước và pháp luật có đáp án

bộ câu hỏi trắc nghiệm lí luận nhà nước và pháp luật có đáp án
... với nhà nước pháp trị ở: a/ Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội pháp luật b/ Nhà nước pháp quyền đặt pháp luật c/ Nhà nước pháp quyền bị ràng buộc pháp luật d/ Pháp luật thực triệt để 14 Nhà nước ... quản lý luật b/ Pháp luật phương tiện quản lý nhà nước nhà nước đặt c/ Nhà nước ban hành quản lý pháp luật bị ràng buộc pháp luật d/ Pháp luật nhà nước ban hành nên phương tiện để nhà nước quản ... Nhà nước pháp quyền là: a/ Nhà nước cai trị pháp luật không chịu ràng buộc pháp luật b/ Nhà nước quản lý xã hội pháp luật không bị hạn chế pháp luật c/ Nhà nước chịu ràng buộc pháp luật không...
 • 25
 • 434
 • 1

Đề thi tuyển dụng ngân hàng sacombank có đáp án

Đề thi tuyển dụng ngân hàng sacombank có đáp án
... khách hàng: A/ luôn B/ ; dư nợ thời điểm ngân hàng cho phép thấu chi C/ luôn dư nợ D/ vừa dư Có, vừa dư Nợ Câu hỏi 16: Mối quan hệ pháp lý ngân hàng khách hàng với khoản thấu ... hạn 1,2%/tháng - lãi suất nợ hạn 1,80%/tháng D/ lãi suất cho vay hạn 1,2%/tháng - lãi suất nợ hạn 1,60%/tháng Câu hỏi 12: Thư tín dụng (L/C) mở theo yêu cầu khách hàng Ngân hàng, khách hàng là: ... an toàn vay ngân hàng thay đổi giá trị hàng ngày ? A/ bảo lãnh B/ giá trị quyền sử dụng đất C/ cổ phiếu D/ nhà Câu hỏi 18: Khi mở thư tín dụng (L/C) cho khách hàng nhập khẩu, Ngân hàng mở L/C...
 • 10
 • 661
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12 ĐỀ 7 ppt

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12 ĐỀ 7 ppt
... tố sinh thái vô sinh B Tác động không đồng nhân tố sinh thái C Tác động tổng hợp nhân tố sinh thái D Tác động nhân tố sinh thái hữu sinh 21/ Tia hồng ngoại tác dụng lên động vật? A Làm chết sinh ... A Cộng sinh B Hội sinh C Cạnh tranh D Hợp tác 5/ Trong diễn sinh thái, vai trò quan trọng hàng đầu thường thuộc nhóm loài nào? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật ưu C Sinh vật phân hủy D Sinh vật ... vitamin D D Sinh nhiêt 22/ Nhận định đúng? A Sinh vật cạn có giới hạn nhiệt hep sinh vật sống nước B Sinh vật sống nước có giới hạn nhiệt rộng C Sinh vật cạn có giới hạn nhiệt hẹp D Sinh vật sống...
 • 20
 • 284
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12 ĐỀ 6 doc

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12 ĐỀ 6 doc
... lông vàng (b) đàn bò trạng thái cân có số bò lông đen chiếm 36% , cấu trúc di truyền đàn bò : a 0,36BB : 0 ,64 bb b 0,16bb : 0,48Bb : 0,36BB c 0,04BB : 0,32Bb : 0 ,64 bb d 0,16BB : 0,48Bb : 0,36bb ... 0,55, a = 0,45 câu 44/ Cấu trúc di truyền quần thể : 0,49aa : 0,35Aa : 0,16AA Tần số alen A alen a : a o ,66 5A 0,335a b 0,7A 0,3a c 0,335A 0 ,66 5a d 0,7a 0,3A câu 45/ Ở bò , tính trạng lông đen (B) ... sản theo kiểu sinh sản sinh dưỡng d Xuất phát từ dạng 2n không sinh sản hữu tính câu 20/ Hội chứng Tơcnơ người dạng đột biến dị bội thuộc dạng a 2n-1 b 2n-2 c 2n+1 d 2n+2 câu 21/ Trong dạng sau...
 • 18
 • 205
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12ĐỀ 5 pdf

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi CD&DH Sinh 12ĐỀ 5 pdf
... giác tiêu giảm câu 36/ Ổ sinh thái sinh vật a Là tổ loài SV môi trường sống b Là nơi sinh vật loài sống sinh hoạt c Là môi trường chứa nhân tố sinh thái thích hợp cho tồn phát triển sinh vật d Là ... bội nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng c Tế bào thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh d Các thể đa bội khả sinh giao tử bình thường câu 8/ Giai đoạn ... vật d Là nơi làm tổ, sinh sản cho loài sinh vật câu 37/ Nhóm sinh vật sau QT a Các voi sống rừng Tây nguyên b Các cọ sống đồi c Các cá chép sống hồ d Các chim sống khu rừng câu 38/ Quan cạnh tranh...
 • 14
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn kiểm toán chương 2câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ tín dụng ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn sinhcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị họccâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóacâu hỏi trắc nghiệm ôn thi pháp luật đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhcau hoi tac nghiem on thi tuyen giao vien tieu hocngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóacâu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 1 tiếng anh 12tài liệu ôn thi công chức câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành tài chính ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm ôn thi sinh học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp ánuf2 phieu de xuat bieu pl1 dx22303uftai ve tai day24763uftai ve tai day24764ufky thuat co khi26159ufky thuat co khi26160ufky thuat hoa hoc26162ufcong nghe ky thuat co khi25979ufcong nghe ky thuat co dien tu25980[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 570ufcong nghe ky thuat dien dien tu26010ufcong nghe ky thuat nhiet25987ufkhoa hoc may tinh25989[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718ufky thuat phan mem25991đồ án xử lý nước thải giết mổPháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namXác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở việt namBai 5 thuong thuc phong tranh mot so loai bom dan va thien taibài giảng nguyên lý hệ điều hànhKINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠN