Mở rộng và phát huy dân chủ trong nội bộ đảng cộng sản vấn đề và giải pháp

PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG
... hội chủ nghĩa, tình hình dân chủ Đảng ta vừa qua, cho thấy phát huy dân chủ tổ chức sinh hoạt đảng yêu cầu cấp bách để nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Nội dung phát huy dân chủ Đảng ... dựng Đảng Từ chất Đảng vai trò Đảng cầm quyền, trước thực trạng yêu cầu phát huy dân chủ Đảng xã hội nay, vấn đề phát huy dân chủ Đảng phải nhận thức vừa mục tiêu, vừa động lực để nâng cao lực lãnh ... Đảng - Nâng cao nhận thức đắn dân chủ Đảng Mỗi tổ chức đảng đảng viên phải nhận thức đắn thống nội dung dân chủ Đảng Dân chủ phải đôi với tập trung Phát huy dân chủ đồng thời phải chống dân chủ...
 • 6
 • 145
 • 0

các giải pháp phát huy dân chủ trong nha truong

các giải pháp phát huy dân chủ trong nha truong
... Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân việc thực quy định cụ thể "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", định kỳ tổ chức lấy ý kiến góp ý, phê bình nhân dân cán chủ chốt sở Chỉ đạo đoàn thể xây ... thể, thiết thực nhằm tập hợp nhân dân vào tổ chức đoàn thể tham gia đông đảo phong trào thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc đoàn thể phát động Bốn là: Phát huy dân chủ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu ... công chức kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức chấp hành pháp luật, chế độ công vụ tinh thần phục vụ nhân dân Triển khai chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2006-2010, nâng cao...
 • 3
 • 75
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN TÍCH XUNG ĐỘT TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG NHẰM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI BỀN VỮNG Ở HUYỆN NAM ĐÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chức quản rừng cộng đồng Giao rừng cho cộng đồng quản nghĩa khoán trắng cho cộng đồng, nói cách khác quản rừng cộng đồng kết hợp nỗ lực cộng đồng hỗ trợ tích cực Nhà nước quản nguồn ... Thực thi, báo cáo : Phối hợp Sơ đồ Cấu trúc tổ chức quản rừng cộng đồng xã Thượng Quảng, Nam Đông 3.2 Các mâu thuẫn quản rừng cộng đồng Trong trình giao rừng cho cộng đồng quản đă nảy ... pháp nghiên cứu Bảng Khung lôgíc mục tiêu, Nội dung phương pháp nghiên cứu Mục tiêu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phân tích mâu thuẫn quản rừng cộng đồng vùng núi - Cấu trúc quản...
 • 10
 • 573
 • 4

I về dân chủ phát huy dân chủ

I về dân chủ và phát huy dân chủ
... CNG BI GING I. Về I. Về dân dân chủ chủ phát phát huy huy dân dân chủ chủ xã xã h i h i chủ chủ nghĩa nghĩa II II Phát Phát huy huy sức sức mạnh mạnh toàn toàn dân dân tộc tộc Vì Vì mục mục tiêu ... chớnh sỏch hi ho i vi cỏc giai tng xó hi, bo m mi tng lp dõn c u cú iu kin phỏt trin v c hng li ớch t s nghip xõy dng, bo v v i mi t nc 2 Quan im ca ng v phỏt huy sc mnh ton dõn tc i hi VI ca ng ... nhõn loi Nhn thc v tớnh tim tin lõu di quỏ trỡnh phỏt trin dõn ch Phi dõn ch tt c cỏc cp Phi tỡm t i tng kt thc tin Cn chng cỏc biu hin lch lc b.Ni dung phỏt huy dõn ch giai on hin + i hi X nờu...
 • 21
 • 195
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học phát huy dân chủ, tăng cường giám sát phản biện xã hội để xây dựng sự đồng thuận đại đoàn kết dân tộc

Báo cáo nghiên cứu khoa học  phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội để xây dựng sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc
... thực dân chủ, mở rộng viÖc phản biện hội xây dựng đồng thuận, đại đoàn kết dân tộc Về vấn đề dân chủ: Dân chủ phủ thành lập nhân dân, quyền lực tối cao trao cho nhân dân thực nhân dân, đại ... khăn trình phát huy dân chủ, đẩy mạnh hoạt động phản biện hội rộng rãi, đồng thời có thuận lợi cần phát huy? a/ Về phía nhân dân: Động viên nhân dân tích cực thực việc phản biện hội thường ... quyền cấp với nhân dân đông đảo, tạo đồng thuận hội ngày cao Đẩy mạnh phản biện hội rộng rãi dân chúng cách phát huy dân chủ thiết thực Đó hoạt động tích cực hội dân Đó công tác trọng...
 • 12
 • 65
 • 0

Phát huy dân chủ ở cấp xã trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Phát huy dân chủ ở cấp xã trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
... THỨC PHÁT HUY DÂN CHỦ CẤP XÃ TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.2.1 Khái niệm phát huy dân chủ cấp xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Trong ... hình thức phát huy dân chủ cấp xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam Trong xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam nay, việc phát huy dân chủ cấp phải bảo ... QUAN HỆ GIỮA PHÁT HUY DÂN CHỦ CẤP XÃ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mối quan phát huy dân chủ cấp xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam thể hai...
 • 110
 • 98
 • 0

Vận dụng tư tưởng dân chủ của hồ chí minh để phát huy dân chủ ở huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng dân chủ của hồ chí minh để phát huy dân chủ ở huyện buôn đôn, tỉnh đắk lắk giai đoạn hiện nay
... Đối ng nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu tưởng dân chủ Hồ Chí Minh vận dụng tưởng dân chủ Hồ Chí Minh để phát huy dân chủ huy n Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Vấn đề dân chủ ... toàn dân nước nói chung huy n Buôn Đôn nói riêng Xuất phát từ tình hình đó, chọn đề tài Vận dụng tưởng dân chủ Hồ Chí Minh để phát huy dân chủ huy n Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn nay ... hình thành tưởng dân chủ Hồ Chí Minh 1.1.3 Chủ nghĩa Mác - Lênin Đây cở sở lý luận chủ yếu tạo nên hoàn thiện tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh ý đến giá trị dân chủ cao chủ nghĩa Mác...
 • 60
 • 303
 • 0

PHÁT HUY dân CHỦ xã hội

PHÁT HUY dân CHỦ xã hội
... BI PHT HUY DN CH X HI CH NGHA V SC MNH I ON KT TON DN TC CNG BI GING I.Về I.Về dân dân chủ chủ và phát phát huy huy dân dân chủ chủ hội hội chủ chủ nghĩa nghĩa II II Phát Phát huy huy sức ... mạnh mạnh toàn toàn dân dân tộc tộc Vì Vì mục mục tiêu tiêu dân dân giàu, giàu, nước nước mạnh, mạnh, dân dân chủ, chủ, Công Công bằng, bằng, văn văn minh minh DN CH V PHT HUY DN CH X HI CH NGHA ... li ớch cỏ nhõn, th v xó hi, phỏt huy mi tim nng v ngun lc ca cỏc thnh phn kinh t, ca ton xó hi i hi X ó rt nhn mnh nhim v phỏt huy sc mnh ton dõn tc, a phỏt huy sc mnh ton dõn tc l mt bn thnh...
 • 24
 • 600
 • 3

Vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh vào việc phát huy dân chủ ở trường ĐH hiện nay

Vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh vào việc phát huy dân chủ ở trường ĐH hiện nay
... dân chủ Đảng phát huy dân chủ nội Trong di sản tưởng Hồ Chí Minh, nhận thấy nhiều lần Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề dân chủ Đảng Trong viết “Xây dựng người Chủ nghĩa xã hội” in báo Nhân dân, ... phát huy quyền đảng viên, lắng nghe ý kiến cấp dưới; cán số nơi gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, dân chủ dân chủ hình thức” (9) Từ dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh dân chủ Đảng thực tiễn mở rộng phát ... nhiên, việc mở rộng dân chủ phải đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh, xử lý trường hợp lợi dụng dân chủ để có hành vi vu cáo gây rối nội Thứ tư, phát huy dân chủ công tác cán Phát huy dân...
 • 19
 • 176
 • 0

MỘT SỐ HÌNH GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC MARKETING Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
... III Một số hình giải pháp hình thành phát triển tổ chức marketing doanh nghiệp thơng mại địa bàn Nội 3.1 quan điểm hình thành phát triển hệ thống tổ chức marketing máy quản trị doanh nghiệp ... nghiệp thơng mại theo định hớng marketing địa bàn Thành phố Nội 2.1.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp thơng mại địa bàn Thành phố Nội Trớc năm 1986, thơng mại Nội chịu ảnh hởng nặng nề ... Theo hình thức tổ chức thơng mại, doanh nghiệp thơng mại gồm: - Doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp - Doanh nghiệp chuyên doanh số mặt hàng định Theo hình thức sở hữu doanh nghiệp: - Doanh nghiệp...
 • 47
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảngphát huy dân chủ trong doanh nghiệpphát huy dân chủ trong trường họcphát huy dân chủ trong đảngphát huy dân chủ trong xây dựng nhà nướcphát huy dân chủ trong xây dựng nhà nước pháp quyềnthực sự phát huy dân chủ trong đảnglàm gì để phát huy dân chủ trong trường họcvì sao phải phát huy dân chủ trong đảngcách phát huy dân chủ trong đảngdân chủ và dân tộc trong đường lối đảng cộng sảntăng cường vai trò nhà nước phải gắn với mở rộng quyền tự do dân chủ và phát triển con ngườiphát huy dân chủ và phát huy sức mạnh toàn dân tộcphân tích tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và phát huy dân chủphát huy dân chủ và phát huy sức mạnh toàn dân tộc có mối quan hệ với nhau như thế nàoThe practice of social research 13th edition babbie test bankThe last dance encountering death and dying 10th edition despelder test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe legal environment of business 7th edition kubasek test bankThe legal environment of business 12th edition meiners test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe legal environment of business text and cases 9th edition cross test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTopics in contemporary mathematics 10th edition bello test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankTrigonometry 10th edition lial test bankUnderstandable statistics concepts and methods 10th edition brase test bankgiao trinh ky thuat moi truongUnderstanding and managing organizational behavior 6th edition george test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding business 10th edition nickels test bank