Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trongthực phẩm bằng kỹ thuật sinh họcphân tử

Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trongthực phẩm bằng kỹ thuật sinh họcphân tử

Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trongthực phẩm bằng kỹ thuật sinh họcphân tử
... Codex Khụng cú Vi sinh vt hay c t nh hng n sc khe ngi tiờu dựng Hoa K Khụng cú Salmonella spp thy sn EU Khụng cú Salmonella spp 25g Phỏp Khụng cú Salmonella spp 25g Italia Khụng cú Salmonella spp ... ch cho loi ph Salmonella enterica subsp enterica Nghiờn cu phõn bit loi ph Salmonella gõy bnh vi cỏc loi ph khỏc thc phm bng k thut sinh hc phõn t - Lun ỏn tin s, chuyờn ngnh Vi sinh, 2010 Chng ... loi ph khỏc thc phm bng k thut sinh hc phõn t - Lun ỏn tin s, chuyờn ngnh Vi sinh, 2010 Chng Tng quan ti liu 10 Nguyn Tin Dng 1.2 c im sinh hc v tớnh cht nuụi cy Salmonella cú dng hỡnh que, kớch...
 • 27
 • 269
 • 0

Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trong thực phẩm bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu phân biệt loài phụ salmonella gây bệnh với các loài phụ khác trong thực phẩm bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... NGUYN TIN DNG NGHIấN CU PHN BIT LOI PH SALMONELLA GY BNH VI CC LOI PH KHC TRONG THC PHM BNG K THUT SINH HC PHN T CHUYấN NGNH VI SINH M S: 1.05.12 LUN N TIN S SINH HC CN B HNG DN KHOA HC: PGS.TS ... cu phõn bit loi ph Salmonella gõy bnh vi cỏc loi ph khỏc thc phm bng k thut sinh hc phõn t - Lun ỏn tin s, chuyờn ngnh Vi sinh, 2010 Phn M u Nguyn Tin Dng Salmonella l nhúm vi sinh vt gõy bnh ng ... ph S enterica I vi Salmonella spp thc phm v thy sn Trong cỏc yờu cu v vi sinh i vi thc phm, Salmonella l mt ch tiờu phõn tớch c bit nhy cm, tớnh cht gõy bnh ca mt s kiu huyt Salmonella ng thi...
 • 144
 • 62
 • 0

Nghiên cứu tính đa hình AND của các dòng vải thiều Thanh Hà bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Nghiên cứu tính đa hình AND của các dòng vải thiều Thanh Hà bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... dụng nghiên cứu 41 dòng vải thiều Thanh đợc thu thập huyện Thanh tỉnh Hải Dơng số dòng vải chua, vải lai vải thiều cổ thụ nông trờng Thanh Hà, Kim Bôi, Hoà Bình làm đối chứng Danh sách dòng ... Tổng số phân đoạn ADN xuất mồi 45 dòng vảI nghiên cứu; hình cách Cây: Tổng số phân đoạn ADN xuất hình v vảI toàn thu đợc từ so sánh số phân đoạn đơn dòng đa hình 26 mồi mồi Tính đa hình thể ... tính đa hình ADN dòng vải thiều Thanh 3.3.1 Phân tích tính đa hình ADN kỹ thuật RAPD Chúng tiến hành sàng lọc 80 mồi ngẫu nhiên Phòng CNTBTV cung cấp Kết chọn đợc 26 mồi dùng để đánh giá tính...
 • 93
 • 636
 • 0

Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP trên mạng NGN IMS và đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT

Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP trên mạng NGN IMS và đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT
... cứu phân hệ đa phương tiện IP mạng NGN giải pháp kỹ thuật hãng viễn thông giới đề xuất áp dụng cho VNPT, qua đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật triển khai phân hệ đa phương tiện IP cho mạng viễn ... phương tiện IP cho mạng viễn thông VNPT Tôi thực luận văn có tựa đề Nghiên cứu phân hệ đa phương tiện IP mạng NGN/ IMS đề xuất giải pháp kỹ thuật triển khai IMS cho VNPT Để thực nội dung đó, luận ... trạng hệ thống mạng NGN VNPT vài giải pháp thử nghiệm hãng cung cấp lớn giới việc triển khai IMS cho VNPT Đánh giá đề xuất lựa chọn giải pháp triển khai IMS phù hợp cho VNPT việc nâng cấp mạng...
 • 31
 • 384
 • 0

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)
... hết cần phải làm giàu Vì vậy, mục đích đề tài tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì Cadimi nước ngầm kỹ thuật chiết pha rắn phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật lửa (F-AAS) CHƯƠNG ... nhiều phương pháp khác để xác định Cadimi Chì phương pháp phân tích khối lượng, phân tích thể tích, điện hoá, phổ phân tử UV-VIS, phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử lửa không lửa ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀM THỊ THANH THỦY TÁCH, LÀM GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành...
 • 82
 • 940
 • 3

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ
... Trong luận văn nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) Cr(VI) nước kỹ thuật chiết pha rắn phương pháp quang phổ PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1 Vai trò nước tình trạng ô nhiễm nước ... Crom tổng Lượng Cr(VI) xác định lấy lượng Crom tổng trừ lượng Cr(III) biết Lượng Cr(III) giải hấp dạng Cr(VI) xác định phương pháp trắc quang với thuốc thử DPC Chiết pha rắn thuật chiết đời, phát ... định Cr(III) Cr(VI) Giese lại áp dụng phương pháp GF-AAS sau tách chúng phương pháp chiết lỏng – lỏng 16 Nghiên cứu khả xác định Crôm phương pháp AAS nhiều tác giả phương pháp GF-AAS xác định...
 • 76
 • 925
 • 3

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ
... Trong luận văn nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) Cr(VI) nước kỹ thuật chiết pha rắn phương pháp quang phổ PHẦN I: TỔNG QUAN 1.1 Vai trò nước tình trạng ô nhiễm nước ... Crom tổng Lượng Cr(VI) xác định lấy lượng Crom tổng trừ lượng Cr(III) biết Lượng Cr(III) giải hấp dạng Cr(VI) xác định phương pháp trắc quang với thuốc thử DPC Chiết pha rắn thuật chiết đời, phát ... định Cr(III) Cr(VI) Giese lại áp dụng phương pháp GF-AAS sau tách chúng phương pháp chiết lỏng – lỏng 16 Nghiên cứu khả xác định Crôm phương pháp AAS nhiều tác giả phương pháp GF-AAS xác định...
 • 50
 • 445
 • 0

PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA (XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE) BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA THÀNH PHẦN doc

PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA (XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE) BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA THÀNH PHẦN doc
... NGHỊ 4.1 Kết luận Phân lập 70 dòng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae chủng có dòng nhận diện kỹ thuật PCR đa thành phần 4.2 Đề nghị Đề nghị thu mẫu phân lập thêm dòng vi khuẩn số địa phương ... Dòng vi khuẩn OM2; 3: Dòng vi khuẩn OM3; 4: Dòng vi khuẩn OM4; 5: Dòng vi khuẩn OM5; 6: Dòng vi khuẩn OM6; 7: Dòng vi khuẩn OM7; 8: Dòng vi khuẩn OM8; 9: Dòng vi khuẩn OM9; 10: Dòng vi khuẩn OM10; ... bệnh bạc kỹ thuật PCR để làm vật liệu cho nghiên cứu sâu vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp thu thập, xử lý mẫu phân lập dòng vi khuẩn Mẫu bệnh bạc lúa...
 • 10
 • 586
 • 4

nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chơi game với các vấn đề hành vi trên lớp của học sinh trung học cơ sở

nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chơi game với các vấn đề hành vi trên lớp của học sinh trung học cơ sở
... với vấn đề hành vi lớp chơi game học sinh THCS Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực trạng chơi game mối quan hệ vi c chơi game vấn đề hành vi lớp học sinh THCS ... hệ vi c chơi game với vấn đề hành vi lớp học sinh trung học sở muốn tìm hiểu khoảng trống kiến thức Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng chơi game mối quan hệ thực trạng chơi game với vấn ... game đến hoạt động chức vấn đề hành vi học sinh Những công trình nghiên cứu nước phần nhiều đưa tỉ lệ thiếu niên Vi t Nam chơi game thể loại game họ chơi Vì vậy, đề tài Nghiên cứu mối quan hệ...
 • 12
 • 380
 • 0

khảo sát tình hình nhiễm các tuýp hpv (human papillomavirus) ở phụ nữ tp.hcm bằng kỹ thuật sinh học phân tử

khảo sát tình hình nhiễm các tuýp hpv (human papillomavirus) ở phụ nữ tp.hcm bằng kỹ thuật sinh học phân tử
... Khảo sát tình hình nhiễm týp HPV (Human Papilloma Virus) phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh kỹ thuật sinh học phân tử Mục tiêu nghiên cứu : • Mục tiêu tổng quát : Nghiên cứu dòch tễ học genotýp HPV ... bào học để phát sớm ung thư cổ tử cung hay chẩn đoán nhiễm HPV qua hình ảnh tế bào học Gần có thêm số nghiên cứu với phương pháp sinh học phân tử: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử ... 17 Tình hình nghiên cứu giới : Một số kỹ thuật phân tử PCR, lai chỗ (in situ hybridization) phát triển gần để phát diện DNA HPV tế bào cổ tử cung Các kỹ thuật phân tử cho phép xác đònh týp phân...
 • 108
 • 274
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chới game với các vấn đề hành vi trên lớ của học sinh trung học cơ sở

Nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chới game với các vấn đề hành vi trên lớ của học sinh trung học cơ sở
... chi game v mi quan h gia thc trng chi game vi cỏc hnh vi trờn lp chi game ca hc sinh THCS i tng, khỏch th, phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Thc trng chi game v mi quan h gia vic chi game ... trng chi game v mi quan h gia thc trng game vi cỏc hnh vi trờn lp CHNG C S Lí LUN V GAME V CC VN HNH VI TRấN LP CA HC SINH TRUNG HC C S 1.1 Cỏc nghiờn cu trờn th gii v game v cỏc hnh vi Cỏc ... ln 1.3.2 Nghin game Nghin game (trũ chi) hay núi rng hn ú l vic lm dng game l vic ngi s dng chi quỏ mc v vic chi game tr thnh mt vic mang tớnh cng ch Vic chi game lm cn tr cỏc sinh hot cuc sng...
 • 96
 • 198
 • 0

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam
... DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOÀI NƯA ĐƯỢC DÙNG LÀM THUỐC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 60 72 04 06 Người hướng dẫn ... vào kho tàng tài nguyên thuốc nước ta, đề tài Nghiên cứu phân biệt số loài Nưa dùng làm thuốc Việt Nam thực với mục tiêu: Phân biệt bốn loài Nưa thu hái địa phương khác mặt thực vật hóa học ... 1.1.4 Các loài Nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam 1.1.4.1 Phân bố Phân bố loài nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Phân bố loài nưa thuộc...
 • 99
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mối quan hệ giữa việc chới game với các vấn đề hành vi trên lớ của học sinh trung học cơ sởnghiên cứu phân lập và tác dụng gây độc của ssypol từ hạt bông gossypium barbadense l trên một số dòng tế bào ung thưiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilktiểu luận nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi vinamilknghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động cho nam học sinh học tự chọn bónh đá lớp 11 trường ptth cẩm thuỷ iitổng quan vấn đề nghiên cứu công tác tiền lương trong giáo trình và các tài liệu khácxác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tửphát hiện dna phôi thai trong máu mẹ bằng kỹ thuật sinh học phân tử nhằm hướng tới chẩn đoánluận văn công nghệ sinh học tìm hiểu quy trình phát hiện vi khuẩn lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửtrồng cây gây rừng của các nông hộ cá thể vấn đề kỹ thuật văn óa xã hội hay chính sáchnghiên cứu phản ứng lưới hoá chitosan một số dẫn xuất của chitosan và khả năng hấp phụ ion kim loại nặngdna ty thể trong nghiên cứu phân loại ở gànghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạiDi truyen lien ket voi gioi tinhCHỦ ĐỀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬTĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 10ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 11Kỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn GDCDBí kiếp bài nghe( listenning)Kỹ năng khen, phê bình quản lý mâu thuẫnbộ đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2017 có gợi ý đáp ánPhát triển kỹ năng quản trịtieu luan quan tri san xuatTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị KĨ NĂNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNHTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trị Kỹ năng định lượng trong quản lýchuyên đề hàm số mũ logarit lũy thừa luyện thi toán 12Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) PUBLIC – PRIVATE PARTNERKiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngKiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngAVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mớiĐề thi giáo viên giỏi môn toán 9 thành phố vinh năm học 2016 2017(có đáp án)Mat clark IELTS SPEAKING (2007)Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển