Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinus carpio) nuôi tại trại quang trung, trường đại học nông nghiệp hà nội

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong chép (cyprinpius carpio) nuôi tại trại quang trung

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinpius carpio) nuôi tại trại quang trung
... ô nhiễm kim loại nặng nói riêng thủy sản khu vực trại cần thiết Từ vấn đề trình bày trên, chọn đề tài: Nghiên cứu trình tích lũy số kim loại Chép (Cyprinus carpio) nuôi trại Quang Trung, trường ... 1.2 chép tích lũy kim loại 1.2.1 Một số đặc điểm sinh học chép 1.2.1.1 Hệ thống phân loại cấu tạo của chép Hệ thống phân loại: chép có tên khoa học Cyprinus carpio Theo phân loại ... lƣợng sông Hồng, sông Đà số hồ nhƣ hồ Ba Bể, hồ Tây cao.[6] 1.2.2 Cơ chế yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy kim loại vào [49] Cơ chế tích lũy kim loại vào cá: Con đƣờng thâm nhập kim loại vào cá...
 • 87
 • 140
 • 0

SỰ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CHÉP (Cyprinus carpio) NUÔI TẠI TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

SỰ TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CÁ CHÉP (Cyprinus carpio) NUÔI TẠI TRẠI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
... hệ số tích lũy kim loại 403 Sự tích lũy số kim loại chép (Cyprinus carpio) nuôi trại nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Như vậy, kết nghiên cứu bước đầu cho thấy kim loại tích ... 0,01 0,01 399 Sự tích lũy số kim loại chép (Cyprinus carpio) nuôi trại nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bảng Hàm lượng kim loại quan tổ chức chép Hàm lượng kim loại (mg/kg)* ... nồng độ cho phép 397 Sự tích lũy số kim loại chép (Cyprinus carpio) nuôi trại nuôi trồng thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bảng Hàm lượng kim loại mẫu bùn Hàm lượng kim loại (mg/kg) Đợt...
 • 12
 • 161
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Tích Tụ Một Số Kim Loại Nặng Trong Đất Và Rễ Các Loài Thực Vật Chủ Yếu Tại Khu Vực Khai Thác Quặng Ở Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Khả Năng Tích Tụ Một Số Kim Loại Nặng Trong Đất Và Rễ Các Loài Thực Vật Chủ Yếu Tại Khu Vực Khai Thác Quặng Ở Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
... Phải loại thực vật khả hấp thụ kim loại nặng đất để sinh trưởng phát triển Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả tích tụ số kim loại nặng đất rễ loài thực vật chủ ... Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất tích luỹ kim loại thực vật khu vực khai thác khoáng sản huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng đất khu vực mỏ sắt Trại Cau ... huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; - KLN: Pb, Zn, As, Cd đất khu vực nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiêm cứu Nghiên cứu trạng ô nhiễm kim loại nặng đất sau khai thác khoáng sản khả hấp thụ kim loại nặng...
 • 69
 • 328
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "GIảI PHáP NÂNG CAO KHả NĂNG NGHIÊN CứU KHOA HọC CủA NGHIÊN CứU SINH TRONG QUá TRìNH ĐàO TạO TIếN Sĩ ở TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP NộI" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... TI LIệU THAM KHảO Báo cáo tình hình đo tạo bậc tiến (2010) Viện Đo tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội Vũ Cao Đm (1999) Phơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học v Kỹ thuật, ... trình đo tạo tiến sĩ, trao trọng quyền cho sở đo tạo tiến Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội l trờng đại học trọng điểm quốc gia v l bảy trờng đại học nớc có chơng trình đo tạo sau đại học Nhu ... (NCS v tiến đợc đo tạo Đại học Nông nghiệp H Nội) Từ đó, nghiên cứu có đợc nhìn ton diện từ nhiều phía nâng cao khả NCKH NCS trình đo tạo Nh trờng Mẫu điều tra cụ thể nh sau: - Nghiên cứu sinh: ...
 • 15
 • 275
 • 0

nghiên cứu ảnh huởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh truởng phát triển của lan đai châu tại truờng đại học nông nghiệp nội

nghiên cứu ảnh huởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh truởng phát triển của lan đai châu tại truờng đại học nông nghiệp hà nội
... ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng phát triển lan ðai châu trường ðại học Nông nghiệp Nội ” Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ... sản xuất hoa lan Việt Nam phát triển mạnh mẽ tỉnh phía Nam Bên cạnh ñó nghiên cứu lan nghiên cứu ñặc tính nông sinh học mà chưa có nghiên cứu sâu sắc Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn ... cao lan ðai châu 41 4.11 ðặc ñiểm sinh trưởng rễ lan ðai châu 42 4.12 Ảnh hưởng tần suất lần bón phân ñến sinh trưởng lan ðai châu Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông...
 • 94
 • 209
 • 0

Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi, thú y và dịch bệnh trên đàn chó được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ trường Đại học Nông nghiệp nội.

Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi, thú y và dịch bệnh trên đàn chó được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ trường Đại học Nông nghiệp Hà nội.
... dịch vụ thương mại đạt cao Các hoạt động dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, chủ y u tập trung vào số lĩnh vực như: vận tải hành khách, hàng hóa, nhà hàng…làm tăng thêm nguồn thu từ dịch vụ ... láng có thời gian cách ly theo khuyến cáo ng y V y người dân l y thời gian cách ly cho bắp cải ng y Còn lại 6/40 hộ (chiếm 15%) trả lời t y thuộc vào thị trường, t y thuộc vào loại rau thời gian ... quy định hành thuốc BVTV để đưa kết đánh giá xác tình hình sử dụng thuốc BVTV địa bàn PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU TRÊN THẾ GIỚI 2.2.1 Tình hình...
 • 71
 • 330
 • 0

Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi, thú y và dịch bệnh trên đàn chó được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ trường Đại học Nông nghiệp nội.

Kết quả điều tra tình hình chăn nuôi, thú y và dịch bệnh trên đàn chó được nuôi tại Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ trường Đại học Nông nghiệp Hà nội.
... điều tra tình hình chăn nuôi, thú y dịch bệnh đàn chó nuôi Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ trường Đại học Nông nghiệp nội 1.2.1.Tỡnh hình chăn nuôi Trung tâm Tổng số chó trung tâm 220 Trung ... Thú y Trường Đại Học Nông nghiệp Nội Trung tâm nghiên cứu Chó nghiệp vụ thuộc khoa Thú y Trường Đại Học Nông Nghiệp Nội thành lập năm 1996 sở liên kết trường Đại học Nông Nghiệp I Bộ Công ... Chó nghiệp vụ thuộc khoa Thú y Trường Đại Học Nông Nghiệp Nội thành lập năm 1996 sở liên kết trường Đại học Nông Nghiệp I Bộ Công an Từ năm 2002 đến nay, Trung tâm nghiên cứu Chó nghiệp vụ...
 • 35
 • 2,105
 • 1

Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại trường đại học nông nghiệp nội

Nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại trường đại học nông nghiệp hà nội
... địa bàn nghiên cứu phơng pháp nghiên cứu 3.1 Tổng quan địa b n nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm tổ chức Trờng Đại học Nông Nghiệp H Nội Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội l trờng đại học công lập đ trải qua ... thêm khoa Kinh tế nông nghiệp Năm 1963, Học viện Nông lâm chuyển phần cán v sở vật chất kỹ thu t để th nh lập Viện Khoa học Nông nghiệp v Trờng Đại học Lâm nghiệp Lúc n y Trờng có tên l Đại học ... huy đợc vị trờng đầu ng nh khối trờng đại học Nông - Lâm - Ng nghiệp Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội l trờng đại học đầu ng nh nông nghiệp v phát triển nông thôn, Trờng cung cấp cho x hội đội...
 • 95
 • 785
 • 4

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất lúa lai f1 giống lúa lai mới VL24 tại viện nghiên cứu lúa trường đại học nông nghiệp nội

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất lúa lai f1 giống lúa lai mới VL24 tại viện nghiên cứu lúa trường đại học nông nghiệp hà nội
... ủ ti: 1.1.1 Khỏi ni m u th lai * u th lai l hi n t ng lai F1 th hi n v t hn b m v nh ng ủ c ủi m riờng bi t Cỏc d ng u th lai: u th lai nh nng su t h t, qu ; u th lai c quan sinh s n b ph n sinh ... nghiờn c u cụng ngh s n xu t h t lai F1 cũn g p nhi u khú khn quỏ trỡnh lai t o, ủ c bi t l cụng ngh lai t o c a cỏc t h p lỳa lai dũn c a Vi t Nam nh cỏc t h p lai nh TH3-3, VL20, TH3-4; Tr ng ... su t h t lai F1 qua cỏc th i ủi m phun v li u l ng phun 70 Bi u ủ bi u di n nng su t h t lai F1 qua cỏc th i ủi m phun V cỏc li u l ng phun GA3 khỏc th bi u di n t l % nng su t h t lai F1 qua...
 • 163
 • 399
 • 0

Báo cáo " Mức độ sáng tạo của sinh viên một số ngành trường đại học nông nghiệp Nội" docx

Báo cáo
... 60.2% sinh vien khing dinh tfnh sang tao cd y nghia "Ndng cao ket qitd hgc tap, NCKH "" , 35.2% sd sinh vien khing dinh ndu cd tfnh sang tao hg se "Tutin han trudc thdy cd, ban be, nguai khdc "" 33% ... khdc "" 33% sd sinh vien cho ring tinh sing tao giiip hg "Khdng dinh vi thecd nhdn "" Ngoai ra, tfnh sang tao cdn cd y nghia nhu "Ddng gdp cho su phdt trien nganh nghe cua khoa "" , "Hinh thdnh tdm ... tinh sang tao hgc tap cua hg Cu the: 62.5% danh gia d miic "Rat quan trgng "" va 37.5% nhan dinh d miic "Quan trgng "" Die biet, khdng cd sinh vidn nao du la nim thii hay thii d hai lop Kinh doanh...
 • 7
 • 299
 • 2

luận văn kiểm toán rác thải khu vực ký túc xá lưu học sinh trường đại học nông nghiệp nội và đề xuất một số biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt

luận văn kiểm toán rác thải khu vực ký túc xá lưu học sinh trường đại học nông nghiệp hà nội và đề xuất một số biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt
... hoạt khu vực túc Xuất phát từ nguyên nhân chọn đề tài Kiểm toán rác thải khu vực túc lưu học sinh trường Đại học Nông Nghiệp Nội đề xuất số biện pháp quản rác thải sinh hoạt ... tiêu Xác định tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu túc lưu học sinh Xác định thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu túc lưu học sinh Đề xuất số biện pháp ... cứu Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu KTX sinh viên trường đại học Nông nghiệp Nội 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Tầng 1- KTX lưu học sinh- trường đại học Nông nghiệp Nội - Tiến hành vòng...
 • 31
 • 656
 • 1

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dòng lúa thuần mới chọn tạo (CD 56 nâu) trong vụ xuân 2011 tại trường Đại Học Nông Nghiệp Nội

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của dòng lúa thuần mới chọn tạo (CD 56 nâu) trong vụ xuân 2011 tại trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
... phần nhỏ bé vào công đổi nông nghiệp Việt Nam, thực chuyên đề: Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng lúa chọn tạo (CD 56 nâu) vụ xuân 2011 trường Đại Học Nông Nghiệp Nội 1.2 Mục ... KHCT V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết theo dõi thí nghiệm Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng lúa (CD5 6 nâu) vụ xuân 2011 Trường Đại Học Nông Nghiệp Nội , điều kiện ... Nhằm đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc điểm nông sinh học giống lúa chọn tạo (CD 56) so với giống bố mẹ đối chứng (Khang Dân 18) vụ Xuân 2011 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Tiến hành thí...
 • 48
 • 406
 • 0

kết quả CHọN TạO GIốNG NGÔ NếP LAI (Zea mays Ceratina Kalesh) GIAI ĐOạN 2005 - 2010 TạI TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP NộI

kết quả CHọN TạO GIốNG NGÔ NếP LAI (Zea mays Ceratina Kalesh) GIAI ĐOạN 2005 - 2010 TạI TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG NGHIệP Hà NộI
... 8 7-9 5 16 9-1 95 14 8-1 62 15 0-1 77 21 7-2 38 11 2-1 26 14 0-1 48 13 6-1 44 13 4-1 38 9 2-1 01 14 3-1 67 12 5-1 37 12 9-1 37 12 5-1 45 17 3-1 88 139158 12 5-1 29 12 1-1 41 10 0-1 30 12 3-1 31 11 7-1 43 13 1-1 51 23 3-2 41 9 6-1 51 14 8-1 74 ... hớng cho công tác lai tạo Xác suất tạo đợc lai có u lai cao từ việc lai vật liệu khác nhóm cao việc lai nhóm Chn to ging ngụ np lai (Zea mays ceratina Kalesh) giai on 2005 -2 010 ti Trng i hc ... ngô nếp lai Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp v PTNT số 01 - 2007 Chn to ging ngụ np lai (Zea mays ceratina Kalesh) giai on 2005 -2 010 ti Trng i hc Phan Xuân Ho v nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Ngô...
 • 10
 • 336
 • 0

Tăng cường quản lý đào tạo trình độ tiến sỹ ở trường đại học nông nghiêp nội

Tăng cường quản lý đào tạo trình độ tiến sỹ ở trường đại học nông nghiêp hà nội
... o Sau ñ i h c ti n hành nghiên c u ñ tài: Tăng cư ng qu n ñào t o trình ñ ti n sĩ Trư ng ð i h c Nông nghi p N i” Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 1.2 M ... n c a ch th qu n ñ i v i khách th qu n Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p - Công c qu n lý: phương ti n tác ñ ng c a ch th qu n t i khách th qu n ... giáo d c - Qu n giáo viên, cán b - Qu n h c sinh, sinh viên - Qu n s v t ch t - Qu n môi trư ng giáo d c - Qu n k t qu giáo d c 2.1.3 Qu n nhà trư ng Qu n nhà trư ng h th...
 • 147
 • 317
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đổi mới chi trả thu nhập tăng thêm tại trường đại học nông nghiệp hà nộinghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộithí điểm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học của trường đại học nông nghiệp hà nộiluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng no3 nh4 trong nước mặt và nước ngầm tại xã đặng xá huyện gia lâm – thành phố hà nộimô tả quá trình khảo sát thực trạng qlđt tại khoa công nghệ sinh học đại học nông nghiệp hà nộimột số biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường đại học công nghiệp hà nộimột số biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nghề ở trường đại học công nghiệp hà nộicơ sở 1 trường đại học công nghiệp hà nộicơ sở 2 trường đại học công nghiệp hà nộigiáo trình hóa học đại cương đại học nông nghiệp hà nộicơ sở trường đại học công nghiệp hà nộicơ sở ii trường đại học công nghiệp hà nộisổ tay sinh viên đại học nông nghiệp hà nộigiáo trình đại học nông nghiệp hà nộiUnit 3. A trip to the countrysideUnit 4. Our pastUnit 2. Personal informationUnit 2. Personal informationTuần 21. Vội vàngTuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng ViệtGiây, thế kỉBảng đơn vị đo khối lượngTuan 8 Toan.Toan Luyen tap chung Tiet 39Tính chất kết hợp của phép nhânPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồ (tiếp theo)Tìm số trung bình cộngBai giang dien tu mon ky thuat dienTìm phân số của một sốPhép cộng phân sốThương có chữ số 0Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễmBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn