NGHIÊN cứu đặc TRƯNG, TÍNH CHẤT của tổ hợp POLYME ALGINATCHITOSAN MANG THUỐC LOVASTATIN CHẾ tạo

đồ án tốt nghiệp tổng hợpnghiên cứu đặc trưng tính chất của xúc tác hidrotanxit ứng dụng cho phản ứng ngưng tụ andol

đồ án tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng tính chất của xúc tác hidrotanxit ứng dụng cho phản ứng ngưng tụ andol
... nhứng lí mà chọn đề tài : Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng tính chất xúc tác hidrotanxit ứng dụng cho phản ứng ngưng tụ andol Nhiệm vụ đề tài : + Xác định điều kiện thích hợp để tổng hợp xúc tác ... kiện tổng hợp khảo sát xúc tác HT cụ thể phần sau 1.2 Phản ứng ngưng tụ andol 1.2.1 Giớ thiệu chung phản ứng ngưng tụ andol Phản ứng ngưng tụ bao gồm phản ứng cộng Trong đó, nhóm cacbonyl tương tác ... tô, nhà xưởng công nghiệp Phản ứng ngưng tụ andol nghiên cứu nhiều xúc tác đồng thể với xúc tác axit bazo Nhưng với xúc tác đồng thể có vài nhược điểm: tách tái tạo lại xúc tác gặp nhiều khó khăn,...
 • 62
 • 317
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, đặc trưng tính chất của ống nano cacbon định hướng (vuông góc, nằm ngang)

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, đặc trưng tính chất của ống nano cacbon định hướng (vuông góc, nằm ngang)
... Phương NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA ỐNG NANO CACBON ĐỊNH HƯỚNG (VUÔNG GÓC, NẰM NGANG) Chuyên ngành: Vật lí Chất rắn Mã số: 60440104 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... đích nghiên cứu Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu CNTs định hướng (vuông góc, nằm ngang) đế Si/SiO2 phương pháp CVD nhiệt Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện công nghệ (nhiệt độ, nồng độ) đến chất ... Si/SiO2 26 2.3 Quy trình chế tạo ống nano cacbon 2.3.1 Quy trình chế tạo ống nano cacbon định hướng nằm ngang (UL-CNTs) Qui trình chế tạo ống nano cacbon định hướng nằm ngang phương pháp CVD...
 • 65
 • 151
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ chế tạonghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

tóm tắt luận án tiến sĩ chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới
... trình phân h y quang c a màng LDPE Ch t o nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i h p th UV, b n th i ti t - Nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i l p ñi u ki n gia t c th i ti t - Nghiên ... lo i màng s r t thu n l i vi c tri n khai ng d ng th c t Chính v y, ñ tài lu n án “Ch t o nghiên c u tính ch t c a t h p v t li u cao phân t ng d ng làm màng ph nhà lư i” nh m m c ñích nghiên ... tháng - Kh ch ng ñ ng sương c a màng ña l p t t Màng l p v n trì ñư c kh ch ng ñ ng sương m c ñ cao sau tháng phơi m u - Tu i th d ki n c a màng l p 20 tháng 3.3 Nghiên c u th nghi m màng ph nhà...
 • 27
 • 334
 • 0

Chế tạonghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lưới
... nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i ph gia t i trình phân h y quang c a màng LDPE Ch t o nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà lư i h p th UV, b n th i ti t - Nghiên c u tính ch t c a màng ph nhà ... lo i màng s r t thu n l i vi c tri n khai ng d ng th c t Chính v y, ñ tài lu n án “Ch t o nghiên c u tính ch t c a t h p v t li u cao phân t ng d ng làm màng ph nhà lư i” nh m m c ñích nghiên ... trình phân h y mà polyolefin có th tr i qua là: Phân h y nhi t, phân h y quang, phân h y h c, phân h y hóa h c phân h y khác (như phân h y vi sinh v t, phân h y ozon…) [10, 31] 13 1.4.1 Phân h...
 • 155
 • 430
 • 1

Chế tạonghiên cứu tính chất của tổ hợp lai graphene với nano kim loại ứng dụng trong lĩnh vực sensor

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp lai graphene với nano kim loại  ứng dụng trong lĩnh vực sensor
... Chương TỔ HỢP LAI rGO /NANO KIM LOẠI: CHẾ TẠO, KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH VÀ KHẢ NĂNG NHẠY KHÍ NH3 6.1 Chế tạo khảo sát tính chất tổ hợp lai rGO /nano kim loại Điều kiện chế tạo mẫu: tr p rGO th h p t rGO/ ... (H2) Ammonia (NH3) nồng độ 10000 ppm 22 KẾT LUẬN L Chế tạo nghiên cứu tính chất tổ hợp lai Graphene với nano kim loại - Ứng dụng lĩnh vực sensor N h ứ h t h p trì h rGO-H800 t 80% h t r h h ũ ... Hình 6.6 Cấu trúc sensor tổ hợp lai rGO/dây nano kim loại 19 Hình 6.15 Tổng hợp kết nhạy khí NH3 sensor chế tạo từ vật liệu vật liệu tổ hợp lai chế tạo từ quy trình thực nghiệm luận án át ự h...
 • 24
 • 284
 • 0

chế tạonghiên cứu tính chất của tổ hợp lai graphene với nano kim loại ứng dụng trong lĩnh vực sensor( bản đầy đủ)

chế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp lai graphene với nano kim loại  ứng dụng trong lĩnh vực sensor( bản đầy đủ)
... TỔ HỢP LAI rGO /NANO KIM LOẠI: CHẾ TẠO, KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH VÀ KHẢ NĂNG NHẠY KHÍ NH3 125 6.1 Chế tạo khảo sát tính chất tổ hợp lai rGO /nano kim loại 125 6.1.1 Quy trình chế tạo tổ hợp lai ... HỌC TỰ NHIÊN HUỲNH TRẦN MỸ HÒA CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA TỔ HỢP LAI GRAPHENE VỚI NANO KIM LOẠI - ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC SENSOR Chuyên ngành: Vật Lý Chất Rắn Mã số chuyên ngành: 62 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HUỲNH TRẦN MỸ HÒA CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA TỔ HỢP LAI GRAPHENE VỚI NANO KIM LOẠI - ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC SENSOR LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Tp Hồ Chí Minh...
 • 295
 • 153
 • 3

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit-chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axit-chitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu
... PLA/CS MANG THUC QUININ 92 3.3.1 Ph FTIR ca ht t hp PLA/CS mang thuc quinin 92 3.3.2 Phõn b kớch thc ht ca t hp PLA/CS mang thuc quinin 95 3.3.3 Tớnh cht nhit ca ht t hp PLA/C mang thuc quinin ... t hp PLA/CS mang thuc quinin 99 3.3.5 Nghiờn cu gii phúng quinin t ht t hp PLA/CS 100 3.3.5.1 Hiu sut mang thuc quinin ca ht t hp PLA/CS 100 3.3.5.2 Xõy dng ng chun ca quinin cỏc mụi ... chitosan 28 1.4 VT LIU T HP TRấN C S PLA, CS MANG THUC V QUININ3 2 1.4.1 Vt liu t hp PLA/CS mang thuc 32 1.4.2 Vt liu t hp mang thuc quinin trờn c s PLA, CS 37 CHNG II: THC NGHIM...
 • 151
 • 107
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axitchitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu (TT)

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của vật liệu tổ hợp polylactic axitchitosan và thăm dò khả năng mang thuốc quinin của vật liệu (TT)
... học, vật liệu tổ hợp PLA với polyme phân hủy sinh học, vật liệu tổ hợp PLA chitosan Vật liệu tổ hợp sở PLA, CS mang thuốc quinin: Vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc, vật liệu tổ hợp mang thuốc quinin ... hợp PLA/CS mang thuốc chống sốt rét quinin Vì vậy, luận án tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp PLA/CS có chất trợ tương hợp ứng dụng vật liệu tổ hợp PLA/CS mang thuốc quinin phục vụ thử ... tạo hạt tổ hợp PLA/CS không có mang thuốc quinin phương pháp vi nhũ - Nghiên cứu số tính chất hình thái cấu trúc hạt tổ hợp PLA/CS không có mang thuốc quinin - Nghiên cứu giải phóng thuốc quinine...
 • 26
 • 52
 • 0

nghiên cứu đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

nghiên cứu đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị
... cp thit ca ti Di ven bin ca sụng Trung B kộo di trờn 1000 km, l ni trung dõn c v nhiu khu kinh t ven bin quan trng khỏc Trong nhng nm gn õy, tỡnh hỡnh bin ng hỡnh thỏi di ven bin ti khu vc trờn ... M2D: M2D l mụ hỡnh hon lu vựng ven b v thy triu, c phỏt trin khuụn kh chng trỡnh nghiờn cu vnh ven b CIRP (Coastal Inlets Research Program) Phũng Thớ nghim ng lc v Ven b CHL (Coastal and 27 Hydraulics ... mụ hỡnh chiu cho ca sụng, vựng nc ven b v bin; - MIKE - mụ hỡnh chiu cho bin sõu, vựng ca sụng v vựng nc ven b; - LITPACK - mụ hỡnh cho cỏc quỏ trỡnh vựng ven bin v ng hc ng b; - MIKE SHE -...
 • 90
 • 389
 • 1

Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông thu bồn (quảng nam)

Nghiên cứu đặc trưng phân bố của một số loài thân mềm chân bụng (gastropoda) và hai mảnh vỏ (bivalvia) có giá trị kinh tế khu vực hạ lưu sông thu bồn (quảng nam)
... “NGHIÊN C U Đ C TRƯNG PHÂN B CHÂN B NG C A M T S (GASTROPODA) (BIVALVIA) CÓ GIÁ TR KINH T SÔNG THU B N (QU NG NAM) LOÀI THÂN M M HAI M NH KHU V C H V LƯU M c ñích c a ñ tài Nêu ñư c ñ c trưng ... thân ñá d c b sông 15 a Đ ng v t thân m m Hai m nh v (Bivalvia) loài Đi p Enigmonia aenigmatica (Holten, 1803) b Đ ng v t thân m m Chân b ng (gastropoda) Thu c ki u phân b này, Chân b ng ... thân m m Chân b ng hai m nh v khu v c Ý nghĩa th c ti n c a ñ tài Góp thêm d n li u v thành ph n loài ñ c trưng phân b c a loài ñ ng v t thân m m khu v c H lưu sông Thu B n, làm s cho vi c khai thác...
 • 26
 • 2,049
 • 6

Tổng hợp, đặc trưng tính chất của các vật liệu nanocomposite epoxy clay và khả năng ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ kim loại

Tổng hợp, đặc trưng tính chất của các vật liệu nanocomposite epoxy clay và khả năng ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ kim loại
... t li u nanocomposite epoxy/ clay - Đánh giá ñư c s nh hư ng c a nanoclay ñ n tính ch t c a composite n n nh a epoxy 6 - Đánh giá ñư c kh b o v kim lo i c a màng m ng nanocomposite epoxy/ clay môi ... lư ng nanoclay (c) (d) Hình 3.2 Ph nhi u x tia X c a: (a) B t nanoclay (b) Nanocomposite epoxy 1% tr ng lư ng nanoclay (c) Nanocomposite epoxy 2% tr ng lư ng nanoclay (d) Nanocomposite epoxy 3% ... thư c nano (nanoclay) 1.1.3.1 Khái ni m Nanoclay clay ñã ñư c bi n tính b m t nh m tăng tính th m t kh phân tán t m tinh th silicat c a clay vào h n h p Nanoclay ch t vô cơ, có tính ưa nư c Trong...
 • 13
 • 878
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng
... đề chưa nghiên cứu chuyên sâu vật liệu số điện môi lớn nói chung loại perovskite số điện môi lớn nói riêng Một số loại vật liệu số điện môi cao quan tâm nhiều nhóm nghiên cứu giới ... khả cho hiệu ứng số điện môi lớn làm đề tài nghiên cứu Các tính chất vật liệu nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc độ thẩm điện môi, điện trở vào tần số nhiệt độ Tên đề tài luận án là: Chế tạo, nghiên ... khả cho số điện môi lớn Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hợp thức khác tới phần thực phần ảo số điện môi, tính chất điện, tính chất từ vật liệu để hướng tới việc tạo vật liệu số điện môi lớn...
 • 20
 • 466
 • 0

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường
... ổn định sau 90 phút Trong As(III) thời gian đạt cân 45 phút thấp nhiều so với As(V) KẾT LUẬN Từ kết thực đề tài luận văn Nghiên cứu thành phần, tính chất bùn đỏ định hướng ứng dụng lĩnh vực môi ... hủy hoàn toàn môi trường sống sinh vật đáy thủy vực Từ năm 1945, nước Anh sử dụng bùn đỏ làm chất keo tụ Hiện nay, giới có nhiều ứng dụng từ bùn đỏ, tập trung vào lĩnh vực như: chất phụ gia xi ... Đối tƣợng nghiên cứu Các mẫu bùn đỏ lấy nhà máy hóa chất Tân Bình trình sản suất 2.2 Nội dung nghiên cứu - Phân tích thành phần bùn đỏ thô - Xác định thành phần cấu trúc pha mẫu bùn đỏ phương...
 • 25
 • 408
 • 1

Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV 1 tại việt nam

Nhân dòng, biểu hiện và nghiên cứu một số tính chất của protease từ HIV 1 tại việt nam
... húa protease HIV- 1 Trong ú, cp mi HIV- F1 /HIV- R1 nhõn bn on gen 800 bp (Lech va tõ p thờ , 19 96); cp mi c hiu HIV- F2 /HIV- R2 phớa cp mi HIV- F1 /HIV- R1 nhõn bn chớnh xỏc on gen 297 bp mó húa cho protease ... tớnh 1: thang chun protein 2: protease HIV- 1 bin tớnh 3: protease HIV- 1 khụng bin tớnh Hỡnh 3.25 Hot ct c cht tng hp ca protease HIV- 1 tỏi t hp ó tinh sch (): Protease HIV- 1 tỏi t hp, (): Protease ... Bng protein 13 kDa ny c nhn bi khỏng th n dũng khỏng protease HIV- 1, chng t chỳng tụi ó biu hin c protease HIV- 1 Tuy nhiờn, lng protease HIV- 1 biu hin cũn rt thp v ch phm protease HIV- 1 qua ct Ni-agarose...
 • 29
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trườngnghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44luận văn tổng hợp nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình sba15nghiên cứu biểu hiện gen trehalase tái tổ hợp ở e coli và xác định các tính chất của enzymetổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc tính chất từ của chúngnoi dung tu tuong ho chi minh ve tinh tat yeu dac trung ban chat cua cnxh o viet nam y nghia tu tuong do trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi nuoc ta hien naynghiên cứu đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u vùng bóng vaternghiên cứu đặc điểm di truyền của ba giống lạc l08 l20 và v79 được trồng tại xuân giang nghi xuân hà tĩnhchế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titanảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam châm kết dính loại ndfeb và nghiên cứu ứng dụng các nam châm kết dính ndfeb để thay thế và chế tạo một số thiết bị điệncâu 9 trình bày đặc điểm mua sắm hàng hóa của người tiêu thụ trung gian có thể rút ra gợi ý marketing gì từ nghiên cứu đặc điểm mua sắm của người tiêu thụ trung giancác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caonghiên cứu đặc trưng của các chi tiết có vùng khuất daocần phải đưa ra những tài liệu nghiên cứu về những tính chất hoá học lý học và khả năng ứng dụng của chất phụ giatính chất của tơ sợiBao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2014 CBTT20120730 DXG BC TINH HINH QTCT 6T 2012Dieu le VON 1 062 cbttdieu le cong ty 2012file 2016 2 TT tong hopKhung vien 6 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 7 - thuthuatphanmem.vnSHA04-Noi dung - Chuong trinh Dai hoi 2016Quy che noi bo ve quan tri cong tyVKC Ong Lin Yu Hsing tu nhiem TV HDQT signedVKC GPKD VINHKHANH 16tb giao dich cp tgd luong tri thin 21.02.2017SHA01-Thu moi hop Dai hoi 2016Báo cáo thường niên 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNHSHA02-Thu xac nhan tham du DHDCD 2016-gui CDBien ban hop HDT QD mien nhiem QD bo nhiem TGD signedGiay CNDKKD lan thu 17 da kySHA Bao cao HDQT 2017SHA Tao cao TGtham du dai hoiDieu le cong ty 2017