MỘT lập LUẬN KHÁC về vấn đề não TRÁI

Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vần đề tôn sư trọng đạo trong truyền thống đạo lí của dân tộc ta.

Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận bàn về vần đề tôn sư trọng đạo trong truyền thống đạo lí của dân tộc ta.
... ơn thầy cô, cần phải luôn giữ gìn phát huy truyền thống tôn trọng đạo dân tộc Những người tôn trọng đạo người sống vong ân bội nghĩa, đạo làm người, quên nguồn cội dễ trở thành người ... Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi Có hát bụi rơi bục giảng Có hạt bụi rơi tóc thầy Mai sau lớn nên người ... ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường, loài sâu mọt xã hội Trích: loigiaihay.com Xem thêm: Video giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT Thầy Cô uy tín, tiếng đến...
 • 2
 • 956
 • 0

Một số giải pháp về vấn đề dân số.docx

Một số giải pháp về vấn đề dân số.docx
... kinh tế: 3/ Ảnh hưởng dân số đến tiêu dùng tích luỹ: 17 18 a/ Ảnh hưởng dân số đến tiêu dùng: 18 b/ Ảnh hưởng dân số đến tích luỹ 20 PHẦN II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ 21 PHẦN III : LIÊN ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ Ở NƯỚCTA Những vấn đề đặt từ gia tăng dân số ảnh hưởng tới kinh tế – xã hội đòi hỏi phải có giải pháp toàn diện, liên tục đồng Thực tiêu kế hoạch dân số không nhiệm ... đó, mật độ dân số tăng nhanh Đến nay, mật độ dân số nước ta 243 ngươi/km2 gấp lần mật độ dân số chuẩn quốc tế Do quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, kinh tế nghèo, nên chất lượng dân số Việt Nam...
 • 31
 • 1,135
 • 1

Cơ sở lý luận chung về vấn đề du lịch môi trường

Cơ sở lý luận chung về vấn đề du lịch môi trường
... cường bảo vệ môi trường du lịch, hướng tới phát triển bến vững CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ DU LỊCH MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm chung du lịch môi trường Như biết để phát triển du lịch điều ... môi trường du lịch Việt Nam Đề tài xoay quanh vấn đề bảo vệ môi trường du lịch nước ta, làm chưa làm gì? Từ đưa giải pháp nhằm hạn chế phần ảnh hưởng xấu đến môi trường dulịch nói riêng môi trường ... khống chế chung, xuất phát từ khía cạnh quản khai thác hợp nguồn tài nguyên môi trường du lịch Du lịch môi trường có mối quan hệ gắn bó với nhau, mối quan hệ người môi trường Môi trường cung...
 • 35
 • 1,040
 • 1

Một số giải pháp về vấn đề dân số

Một số giải pháp về vấn đề dân số
... MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ Ở NƯỚCTA Những vấn đề đặt từ gia tăng dân số ảnh hưởng tới kinh tế – xã hội đòi hỏi phải có giải pháp toàn diện, liên tục đồng Thực tiêu kế hoạch dân số không ... kinh tế: 17 3/ Ảnh hưởng dân số đến tiêu dùng tích luỹ: 18 a/ Ảnh hưởng dân số đến tiêu dùng: 18 b/ Ảnh hưởng dân số đến tích luỹ 20 PHẦN II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ 21 PHẦN III : LIÊN ... đó, mật độ dân số tăng nhanh Đến nay, mật độ dân số nước ta 243 ngươi/km2 gấp lần mật độ dân số chuẩn quốc tế Do quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, kinh tế nghèo, nên chất lượng dân số Việt Nam...
 • 32
 • 395
 • 2

Một số giải pháp về vấn đề thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới

Một số giải pháp về vấn đề thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới
... tháng Trần Thị Thu Hương - 39 - Vấn đề thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THƯƠNG HIỆU Ở VIỆT NAM A NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CỦA CÁC CƠ ... -2- Vấn đề thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ NGUỒN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ THƯƠNG HIỆU I LÍ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 1 .Thương hiệu gì? Các doanh nghiệp ... - Vấn đề thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam xây dựng bảo vệ thương hiệu phù hợp hiệu doanh nghiệp phải nỗ lực nhiêù với trợ giúp quan chức B THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ THƯƠNG HIỆU Ở VIỆT NAM Những dấu hiệu...
 • 109
 • 624
 • 0

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY
... thiếu dân chủ Niềm tin nhân dân vào Đảng bị giảm sút Do vấn đề xây dựng củng cố TCCSĐ nông thôn trở nên cấp thiết Việc xây dựng củng cố TCCSĐ nông thôn vấn đề lớn phải có tập trung đạo với biện ... TCCSĐ nói chung TCCSĐ nông thôn nói riêng nhiều việc phải làm, trách nhiệm đặt với Đảng viên, với cấp ủy đảng nặng nề Hơn hết, "vấn đề công tác nông thôn vấn đề công xây dựng chủ nghĩa xã hội" ... tôn trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Do việc trì nề nếp sinh hoạt Đảng, thực nghiêm túc nguyên tắc tổ chức Đảng cách tốt để quản lý đảng viên, chấn chỉnh tổ chức Đảng Trước hết cần trọng...
 • 7
 • 5,641
 • 43

“ vị trí cỉa Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa trong tiến trình tư tưởng Hồ Chí Minh

“ vị trí cỉa Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa trong tiến trình tư tưởng Hồ Chí Minh
... Pháp Chính kiện ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình nhận thức chuyển biến tưởng Nguyễn Ái Quốc Trong họp Nguyễn Ái Quốc đồng chí đưa cho đọc thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc ... thành nên tưởng Hồ Chí Minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Hội đồng đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, ... động Hồ Chủ tịch, Nxb, Sự thật, Hà Nội,1976 5.Nguyễn Bá Linh, tưởng Hồ Chí Minh – Một số nội dung bản, Nxb, CTQG, Hà Nội , 1995 6.Nguyễn Mạnh ng, vị trí cỉa thảo lần thứ luận cương vấn...
 • 9
 • 1,210
 • 0

luận chung về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp - giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay

Lý luận chung về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp - giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay
... Những luận chung vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp - giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động DNNN .3 Chơng II: Phân tích thực trạng việc nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần ... Chơng I: Những luận chung vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp - giải pháp nâng cao hiệu sử dụng lao động DNNN I- Những khái niệm chung cổ phần hoá doanh nghiệp Cổ phần hoá DNNN Cổ phần hoá DNNN, ... tổng số lao động doanh nghiệp Lao động cổ phần ngời lao động mua cổ phiếu doanh nghiệp cổ đông doanh nghiệp Tỷ lệ lao động cổ phần = Số lao động cổ phần Tổng số lao động doanh nghiệp...
 • 36
 • 471
 • 0

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG,CỦNG CỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG,CỦNG CỐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY
... thiếu dân chủ Niềm tin nhân dân vào Đảng bị giảm sút Do vấn đề xây dựng củng cố TCCSĐ nông thôn trở nên cấp thiết Việc xây dựng củng cố TCCSĐ nông thôn vấn đề lớn phải có tập trung đạo với biện ... TCCSĐ nói chung TCCSĐ nông thôn nói riêng nhiều việc phải làm, trách nhiệm đặt với Đảng viên, với cấp ủy đảng nặng nề Hơn hết, "vấn đề công tác nông thôn vấn đề công xây dựng chủ nghĩa xã hội" ... tôn trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Do việc trì nề nếp sinh hoạt Đảng, thực nghiêm túc nguyên tắc tổ chức Đảng cách tốt để quản lý đảng viên, chấn chỉnh tổ chức Đảng Trước hết cần trọng...
 • 7
 • 2,502
 • 21

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TRỒNG, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ TRỒNG, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... qua tháng 08/1997 Thêm vào số ý kiến đóng góp việc bảo vệ phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng :Rừng Phần II: THÂN BÀI Hiện trạng Trong thời kỳ đầu đất nước, rừng che phủ khắp lãnh ... định khai thác rừng lại vấn đề phức tạp, việc quản lí rừng cách áp dụng biện pháp kinh tế kiến thức sinh thái học giúp cho việc đưa định hiệu - Thời gian đầu vào quan trọng rừng - Sản phẩm gỗ rừng ... xuất chủ rừng lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng phòng hộ rừng đặc dụng không đủ lực để quản lý, bảo vệ diện tích rừng giao thiếu trách nhiệm, thông đồng, tiếp tay cho hành vi phá rừng chế...
 • 8
 • 481
 • 3

LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
... rõ thành tố, chức vấn đề phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu sang để làm rõ đối tượng nội dung vấn đề 2 Đối tượng, nội dung phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực nhu cầu thiếu ... tác phát triển nguồn nhân lực đào tạo bước đầu tiền đề phương tiện cho công tác phát triển Vì việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cấn thiết cấp bách tổ chức đơn vị Phát triển nguồn nhân lực vấn ... với nahu Hơn phát triển nguồn nhân lực hoạt động đầu tư sinh lợi đáng kể, phát triển nguồn nhân lực phương tiện để đạt phát triển tổ chức Còn phía người lao động họ ổn định phát triển, có hội...
 • 24
 • 216
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương tại công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Cafatex

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương tại công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Cafatex
... tăng mức tiền lương vượt suất lao động Công ty sử dụng hai hình thức trả lương lương theo thời gian lương theo sản phẩm Về lương theo thời gian công ty áp dụng hình thức trả lương công nhật lao động ... tình hình lao động tiền lương công ty, em mạnh dạng đưa số giả pháp kiến nghị đến ban quản trị để hoạt động công ty tốt Đơn cử cho giải pháp kiến nghị có sách quản lý lao động tiền lương phù ... họ lại làm việc với công ty Công ty nên đóng bảo hiểm xã hội cho cán công nhân viên theo số tiền lương (hay tiền công) ghi hợp đồng lao động ký; đóng mức lương tối thiểu Công ty nên tham gia đóng...
 • 16
 • 404
 • 0

LUẬN BÀN VỀ VẤN ĐỀ RANH GIỚI TRONG PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

LUẬN BÀN VỀ VẤN ĐỀ RANH GIỚI TRONG PHÂN VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
... đến ranh giới địa tự nhiên có không quan điểm khác nhau, khác ý kiến tồn ranh giới tự nhiên, khác khái niệm ranh giới địa tự nhiên Nhưng nhìn chung tác giả địa lí học ngày thừa nhận tồn ranh ... ranh giới tự nhiên nghiên cứu thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên Ranh giới địa tự nhiên được nhiều tác giả nghiên cứu phân chia góc độ đây: 2.1 Ranh giới đứng Có thể hiểu mặt địa cầu có ranh giớ ... trị phân vị khác thể vẽ đồ ? Ph.N.Mincov phân biệt hàng loạt ranh giới địa tự nhiên, gọi giới hạn cảnh quan : địa đới khí hậu, ranh giới băng hà, địa mạo, ranh giới thung lũng sông, ông xếp ranh...
 • 18
 • 624
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận một số ý kiến về vấn đề trồng khai thác và bảo vệ rừng trong giai đoạn hiện naysu thoa man nam tỏng no luc chu khong phai nam tỏng muc dich dat duoc no luc cang nheu thi chien thang cang ve vangmahatma gandhi anh chi hay viet bai nghi luan ba ve van de trenluận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địabài văn nghị luận bàn về vấn đề tự họctiểu luận dgqp về vấn đề dân tộcbai van lap luan chung minh van de thu dongtu thuc tranh cua hoc sinh va ban than em hay viet bai van nghi luan ban ve van de nghin game cua hoc sinh hien naymot so kien nghi ve van de xu ly nguoi chua thanh nien pham toilap dan y ve van de te nan xa hoimột vài nhận xét về vấn đề con người trong triết học friedrich nietzschenhững lý luận chung về vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong các dnnn hiện nayphần i lý luận chung về vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với phát triển kinh tế tỉnh nghệ anmột nguồn tài liệu về vấn đề đạo đứcmột số nhận xét về vấn đề thu hút vốn đtttnn từ eu vào tp hcmi tổng quan về vàng thị trường vàng và lý luận chung về vấn đề an ninh tiền tệCBTT nghi quyet HDQT ngay 3.5.2017Thong bao giao dich co phieu cua nguoi co lien quan ong Pham Viet Thang CBTTCBTT ve bau bo sung thanh vien HDQT ong Jun KurodaCBTT thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanhDHG Nghi quyet DHDCD 2013 ngay 28.4.2014DHG Nghi quyet DHDCD 2014 ngay 20.4.20152. Tai lieu lay y kien co dong bang van ban lan 2 nam 20173. The le kiem phieu va bieu quyetDHG BCTC Cong ty me kiem toan nam 2016thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - DHG PHARMA quyet dinh 02 hdqtMau don de cu ung cu SYLLHuong dan uy quyen du DH 2013Bản tin IR kỳ 13 - 2014 - DHG PHARMA IR NEWS No. 13Ban tin IR DHG ky 16 1Bản tin IR kỳ 17 - DHG PHARMA XemPDR Company Visit Note Ho%c3%a0n th%c3%a0nh t%c3%a1i c%c6%a1 c%e1%ba%a5u n%e1%bb%a3 trong n%c4%83m 201720171002 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n xu%e1%bb%91ng %c4%91%c3%a1y26102012 Ban tin IR DHG ky 6 final25022013 Ban tin IR DHG ky 7Bản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8