Tuyển tập đề thi trắc nghiệm lớp 12 từ 2007 2016 có phân dạng và đáp án

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm lớp 12 từ 2007 2016 phân dạng đáp án

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm lớp 12 từ 2007 2016 có phân dạng và đáp án
... kính dựa vào tượng A phản xạ ánh sáng B nhiễu xạ ánh sáng C giao thoa ánh sáng D tán sắc ánh sáng BÀI 25: GIAO THOA ÁNH SÁNG Câu 1(TN – THPT 2007) : Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng ... tần số lớn ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím ánh sáng A lam B đỏ C tím D chàm Câu 11: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sai? A Tần số ánh sáng đỏ nhỏ tần số ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ... tán sắc truyền qua lăng kính C Chiết suất mơi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác D Tần số ánh sáng đỏ lớn tần số ánh sáng tím Câu 12: Biết vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Ánh sáng...
 • 41
 • 258
 • 0

Tổng ôn vật lý 12 điện xoay chiều phân dạng đáp án

Tổng ôn vật lý 12 điện xoay chiều  có phân dạng và đáp án
... Mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm cảm kháng ZL tụ điện dung kháng ZC = 1,5ZL, đặt vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 120 V Vào thời điểm điện áp điện trở tụ điện ... 788: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(ωt) vào mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở R, cuộn dây cảm cảm kháng ZL = 2R tụ điện điện dung C = Chọn phát biểu sai: A Điện áp hiệu ... xoay chiều tính ứng dụng dòng điện chiều B dòng điện xoay chiều truyền tải xa nhờ máy biến C dòng điện xoay chiều dễ tạo công suất lớn D dòng điện xoay chiều chỉnh lưu để dòng điện chiều...
 • 52
 • 234
 • 0

tuyển tập đề thi trắc nghiệm sinh học 12

tuyển tập đề thi trắc nghiệm sinh học 12
... trình sinh lí d r i lo n trình sinh lí, hóa sinh c a t bào 180 t bi n gen làm tăng s khóm, tăng s h t lúa Trân Châu lùn t bi n a có l i cho sinh v t b có h i cho sinh v t c trung tính cho sinh ... ki u gen, ch ng t ây c p sinh ôi tr ng c C p sinh ôi có nhóm máu t c có ki u gen, ch ng t ây c p sinh ôi tr ng d C p sinh ôi có gi i tính t c có ki u gen, ch ng t ây c p sinh ôi tr ng 179 Các nguyên ... nhóm máu C p sinh ôi tr ng hay khác tr ng, sao? a B nh mù màu gen qui nh, c p sinh ôi có ngư i bình thư ng ngư i m c b nh, ch ng t h khác v ki u gen nên c p sinh ôi khác tr ng b C p sinh ôi có...
 • 33
 • 439
 • 1

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ôn thi

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ôn thi
... biến quang C Sao nơtron D Sao 39 Hađrôn tên gọi hạt sơ cấp ? A Leptôn mêzôn B Leptôn phôtôn C Bariôn mêzôn D Nuclôn mêzôn 40 Loại thi n thể sau đây, nằm thi n hà, phát xạ mạnh sóng vô tuyến tia ... D Thi n vương tinh 18 Thông tin sau sai nói thi n hà? A Thi n hà thực chất hệ Mặt Trời với nhiều B Các thi n hà phần lớn có dạng hình xoắn ốc C Thi n hà chứa hệ Mặt Trời gọi Ngân Hà D Trong thi n ... biểu sau không đúng? A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai...
 • 58
 • 90
 • 0

Đề thi trắc nghiệm lớp 12 bản (làm bằng Mc mic)

Đề thi trắc nghiệm lớp 12 cơ bản (làm bằng Mc mic)
... iu ho hot ng ca gen nhm A c ch s tng hp prụtờin vo lỳc cn thit B cõn bng gia s cn tng hp v khụng cn tng hp prụtờin C tng hp prụtờin cn thit D m bo cho hot ng sng ca t bo tr nờn hi ho Cõu 20: ... quần thể Cõu 24: Tỉ lệ loại giao tử ABD tạo từ kiểu gen AaBbDd là: Trang 2/3 - Mó thi 132 A 100% B 25% C 50% D 12, 5% Cõu 25: Khi lai g lụng en vi g lụng trng u thun chng c F cú mu lụng m Tip tc ... trạng thái dị hợp lấy chồng khỏe mạnh bình thờng khả biểu bệnh đứa họ nh nào? A 100% trai bị bệnh B 12, 5% trai bị bệnh C 25% trai bị bệnh D 50% trai bị bệnh Cõu 15: sinh vật nhân chuẩn, việc chép...
 • 3
 • 624
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN Vật Lí - Mã đề thi 157

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN Vật Lí - Mã đề thi 157
... 81π rad D 100π rad - HẾT Trang 3/5 - đề thi 157 1A Trang 4/5 - đề thi 157 2B 3A 4D 5D 6B 7D 8A 9A 10C 11 C 12 D 13C 14 A 15A 16 A 17A 18 A 19 B 20D 21 B ... Trang 2/5 - đề thi 157 A Hoàn toàn không bị lệch phía B Đều bị lệch phía có bước sóng dài C Có trường hợp bị lệch phía bước sóng dài, có trường hợp bị lệch phía bước sóng ngắn D Đều bị lệch ... 34 D 35 A 36 A 37 C 38 A 39 A 40D 41 B 42 D 43A 44 B 45B 46 B 47C 48 A 49 B 50 B Trang 5/5 - đề thi 157 ...
 • 5
 • 318
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH - Mã đề thi 157 docx

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH - Mã đề thi 157 docx
... 81π rad D 100π rad - HẾT Trang 3/5 - đề thi 157 1A Trang 4/5 - đề thi 157 2B 3A 4D 5D 6B 7D 8A 9A 10C 11 C 12 D 13C 14 A 15A 16 A 17A 18 A 19 B 20D 21 B ... Trang 2/5 - đề thi 157 A Hoàn toàn không bị lệch phía B Đều bị lệch phía có bước sóng dài C Có trường hợp bị lệch phía bước sóng dài, có trường hợp bị lệch phía bước sóng ngắn D Đều bị lệch ... 34 D 35 A 36 A 37 C 38 A 39 A 40D 41 B 42 D 43A 44 B 45B 46 B 47C 48 A 49 B 50 B Trang 5/5 - đề thi 157 ...
 • 5
 • 415
 • 4

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC
... dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng quỳ tím thí nghiệm dùng dung dịch AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dung dịch K2CO3 thí nghiệm dùng dung dịch AgNO3 / NH3 III/ Thí nghiệm dùng Na thí nghiệm ... etylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd AgNO3 / NH3 thí nghiệm dùng Na II/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 / tO thí nghiệm dùng Na III/ Thí nghiệm dùng dd AgNO3 / NH3 thí nghiệm dùng dd NaOH ... axit acrilic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II...
 • 28
 • 506
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍ MÔN Vật Lí doc

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍ MÔN Vật Lí doc
... rad - HẾT Trang 3/5 - Mã đề thi 157 1A Trang 4/5 - Mã đề thi 157 2B 3A 4D 5D 6B 7D 8A 9A 10C 11C 12D 13C 14A 15A 16A 17A 18A 19B 20D 21B 22B 23B 24C 25D 26B ... Trang 2/5 - Mã đề thi 157 A Hoàn toàn không bị lệch phía B Đều bị lệch phía có bước sóng dài C Có trường hợp bị lệch phía bước sóng dài, có trường hợp bị lệch phía bước sóng ngắn D Đều bị lệch phía ... lượng mômen quán tính vật Biểu thức sau đúng? A L = EI B E= L2 I C L = EI Câu 25: Một vật dao động điều hoà, vật có li độ x 1=4cm vận tốc D I = EL2 v1 = −40 3π cm / s ; vật có li độ x2 = 2cm...
 • 5
 • 233
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN: ANH VĂN doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN: ANH VĂN doc
... He went to his doctor(46) an examination and the doctor said nothing was wrong However, he still has a paint(47) .his head now He has had to be absent (48) work (49) 3days The doctor told him ... holiday a with b of c by d on 25 I was doing my homework when she came a doing b making c thinking d learning 26 This is .interesting film I have ever seen in my life a the best b the more c the ... sixteen on it a lamps b candles c lights d matches 23 This is the library .he used to spend his evening a which b where c when d why 24 I am thinking going to the seaside next summer holiday...
 • 4
 • 185
 • 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN: ANH VĂN – ĐỀ 2 potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN: ANH VĂN – ĐỀ 2 potx
... d for 20 a during b after c for d before IV Chọn đáp án 21 Money doesn’t always bring a happiness b happily c happy d happies 22 I haven’t met him two months a since b for c in d on 23 Lan ... have 27 On his birthday, his friends gave him a cake with sixteen on it a lamps b candles c lights d matches 28 This is the library .he used to spend his evening a which b where c when d why 29 ... cutting b cut c cuts d cutted 24 .When I was dinner my mother came a eat b eating c ate d eaten 25 Rice is in the field by farmers a grew b grow c grown d grows 26 Before the NewYear’s Day,...
 • 4
 • 189
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍ pptx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍ pptx
... A 37 C 38 A 39 A 40 D 41 B 42 D 43 A 44 B 45 B 46 B 47 C 48 A Trang 5/6 - Mã đề thi 157 49 B 50 B Trang 6/6 - Mã đề thi 157 ... độ x2  2cm vận tốc v2  40 2 cm / s Động biến thi n với chu kỳ A 0,4 s B 0,2 s C 0,8 s D 0,1 s Câu 26: Phát biểu sau không ? Trang 2/6 - Mã đề thi 157 A Về chất vật lý sóng âm, sóng siêu âm ... ban đầu dao động tổng hợp là: A 16 (cm / s)   / rad C 12 (cm / s)  / rad B 16 (cm / s)  / rad D 12 (cm / s)   / rad Câu 28: Thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng thực không khí sau thực...
 • 6
 • 97
 • 0

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm môn hóa potx

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm môn hóa potx
... không bị thay đổi thực phản ứng hóa học: A Thủy phân xenlulo tinh bột B thủy phân tơ nilon – môi trường axit C thủy phân poliviylaxetat môi trường kiềm D Lưu hóa cao su thi n nhiên Câu 13: Một hợp ... Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Cl2 đóng vai trò: A chất khử B chất ôxi hóa C vừa ô xi hóA vừa khử D Không phải chất oxi hóA chất khử Câu 34: Trong cặp chất sau đây, Cặp chất tồn dung dịch: A ... chất rắn thu A Ag B Ag, Cu C Ag, Fe D Ag, Fe, Cu ĐỀ Câu 1: 2-metyl propanol- là: A Rượu đơn chức B Rượu đơn chức no C Rượu bậc D B C Câu 2: oxi hóa giới hạn propanol – thu : A CH3 – CH2- COOH...
 • 98
 • 150
 • 0

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm môn kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa (có đáp án)

Tuyển tập đề thi trắc nghiệm môn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (có đáp án)
... Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành…… a/ Doanh nghiệp nhỏ b/ Doanh nghiệp nhỏ, DN siêu nhỏ, DN vừa c/ Doanh nghiệp siêu nhỏ d/ Doanh nghiệp vừa ... nghiệp nhỏ vừa áp dụng đầy đủ chuẩn mực 26 20 12 Đáp án c a) b) c) d) Câu 19: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa, áp dụng không đầy đủ chuẩn mực 12 10 Đáp án b a) b) c) d) Câu 20: Chế độ kế toán doanh ... 15: Doanh nghiệp nhỏ vừa không áp dụng hình thức kế toán nào: Nhật kí chung Nhật kí – sổ Nhật kí – chứng từ Hình thức kế toán máy vi tính Đáp án c a) b) c) d) Câu 16: Trong doanh nghiệp nhỏ vừa, ...
 • 47
 • 3,214
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap de thi trac nghiem mon tieng anh lop 9 co dap an khong nam chung voi detuyển tập đề thi trắc nghiệm tiếng anh trình độ atuyển tập đề thi trắc nghiệm môn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừađề thi trắc nghiệm lớp 10 môn anhđề thi trắc nghiệm hóa 12tuyển tập đề thi olympic toán lớp 5đề thi trắc nghiệm toán 12tuyen tap de thi thu vao lop 10 mon toantuyển tập đề thi thử vào lớp 10 môn toántuyển tập đề thi toán vào lớp 6 trường amsterdamtuyen tap de thi hsg sinh hoc 12tuyển tập đề thi chuyên hóa lớp 10bộ đề thi trắc nghiệm lớp 5tuyển tập đề thi toán vào lớp 10đề thi trắc nghiệm lớp đảng viên mới[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHTổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufcong nghe ky thuat moi truong26433Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007Việt Nam học ufviet nam hoc26009Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtVSP Announcement VN 20166e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201531f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667483b 2014 2015 HK1 DHCQ[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Le6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201671ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quy2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không