Phân tích và xử lý dữ liệu với r phần 2 nhập liệu với r

Phân tích xử dữ liệu bằng ngôn ngữ R

Phân tích và xử lý dữ liệu bằng ngôn ngữ R
... biệt từ R gọi modules viết ngôn ngữ lập trình khác (C/C++, Fortran,…) Chương nhằm giới thiệu R ngôn ngữ lập trình 4.1 Tổng quan ngôn ngữ R Ngôn ngữ R có nhiều ưu điểm so với ngôn ngữ lập trình bậc ... data.frame data), trường hợp đó, age ...
 • 83
 • 1,187
 • 6

Tài liệu SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích quản dữ liệu thế hệ kế tiếp doc

Tài liệu SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp doc
... đảm, tích hợp với hệ thống hoạt động phải có hàng ngày SQL Server giúp công ty thực mục tiêu SQL Server 2005 Những cải tiến tin tức kinh doanh bao gồm: • Hệ thống tích hợp SQL Server 2005 đưa hệ ... phát triển tin tức kinh doanh Quản liệu hoạt động kinh doanh Trong giới kết nối ngày nay, liệu hoạt động quản liệu luôn cần thiết người dùng Với SQL Server 2005, người dùng chuyên gia CNTT ... • Khả phân tích hoạt động kinh doanh rộng Một công cụ ETL cải tiến cho phép tổ chức dễ dàng tích hợp phân tích liệu từ nhiều nguồn tin khác Bằng việc phân tích liệu qua loạt hoạt động hệ thống,...
 • 4
 • 193
 • 0

SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích quản dữ liệu thế hệ kế tiếp potx

SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp potx
... đảm, tích hợp với hệ thống hoạt động phải có hàng ngày SQL Server giúp công ty thực mục tiêu SQL Server 2005 Những cải tiến tin tức kinh doanh bao gồm:  Hệ thống tích hợp SQL Server 2005 đưa hệ ... SQL Server 2005 nâng cao có ba phần chính: quản liệu hoạt động kinh doanh, hiệu phát triển tin tức kinh doanh Quản liệu hoạt động kinh doanh Trong giới kết nối ngày nay, liệu hoạt ...  Khả phân tích hoạt động kinh doanh rộng Một công cụ ETL cải tiến cho phép tổ chức dễ dàng tích hợp phân tích liệu từ nhiều nguồn tin khác Bằng việc phân tích liệu qua loạt hoạt động hệ thống,...
 • 4
 • 111
 • 0

Phân tích xử số liệu bằng SPSS phần 1

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS  phần 1
... Quan Column Total 31 41 9.8 12 .2 2.4 75.6 15 .9 4.3 11 .1 16.7 27.9 1. 6 1. 9 12 .0 0 0 1 0 10 0.0 0 0 0 93 36.0 45 17 .4 2.3 11 1 43.0 1. 2 Percents and totals based on responses 16 7 valid cases; missing ... 66.7 31. 0 7.4 1. 2 22.9 18 20 49 18 .4 36.7 2.0 40.8 2.0 19 .0 9.7 40.0 16 .7 18 .0 33.3 3.5 7.0 7.8 0 75.0 25.0 0 1. 6 6.7 16 .7 0 1. 2 0 $NOI_XEM Nha Quan café Bar Sân van dong Quan Column Total 31 41 ... Noi xem bong da by Q15B _1 A/C thích xem ôû ñaâu nhaát? Q15B _1 Count Nha Quan cafe Bar Row pct Sân van Nha van dong hoa Row Col pct Tab pct Total 80 19 59 16 3 49 .1 11. 7 1. 8 36.2 1. 2 63.2 86.0 42.2...
 • 21
 • 73
 • 0

Phân tích xử số liệu bằng SPSS phần 2

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS  phần 2
... # , # http://www.ebook.edu.vn #$ # !" 63 Ff-6 # : # : # 22 20 18 Educational Level (years) 16 14 12 10 Gender Male Female 1.0 1.5 2. 0 2. 5 Employment Category http://www.ebook.edu.vn 3.0 3.5 #$ ... , , _ ! 1" # $ % # # # ( 6, 20 0 100 Std Dev = 2. 88 Mean = 13.5 N = 474.00 8.0 10.0 12. 0 14.0 16.0 18.0 #$ 20 .0 Educational Level (years) http://www.ebook.edu.vn 22 .0 # % ! & !" #$ L +M+ +4 )#B ... FGG&GB G FGG&GB G http://www.ebook.edu.vn FGG&GB FGG&GB !" 25 ?%#)7%4 = 4 22 20 18 Educational Level (years) 16 14 12 10 N= 363 27 84 Clerical Custodial Manager Employment Category L& :...
 • 24
 • 93
 • 0

Phân tích xử số liệu bằng SPSS phần 3

Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS  phần 3
... 92.779 000 886 535 35061.984 985 039 2784.665 4926296 037 4 .35 6 464 1061701 73. 221 137 916495 436 .34 0 4 73 6-µF q µ@ q &&&q µ q&&& q µ &C ;" & M%$ Mean Square #C , ( ( ( , # - " # # % VV +" 3 " VV & * _ ... $ DG&OfO E j@&AG R# $ , ( j@&GO R# $& ' ( , " VV $ 3 " # # VV " / " L a "3L a , ( OGB , VV $ VV " ! " D E L a& , + VV L a , / $ $ VV # < & M3" , % VV C % ( # ( D, ! , = D VV VV O ! # ! , # # ... #M & , , # &* , http://www.ebook.edu.vn !" 63 OA-6 # = " " ^$ # $ • : !$ , , " " " , " J , 1 " 1 # " , , , , = V J # B# & , , " )51 78=%$%:4 , , " Oe 63 Oe-6 # # *U , , , ! =%$%:4 * = " $ E$...
 • 17
 • 66
 • 0

Bài giảng phân tích xử số liệu trong sinh học chương 2 ths nguyễn thành luân

Bài giảng phân tích và xử lý số liệu trong sinh học  chương 2  ths nguyễn thành luân
... cỏc V3N2 V2N1 V1N4 V1N1 V2N3 V2N3 V3N3 V1N1 V2N0 V2N1 V3N0 V1N3 V3N4 V2N2 V3N3 V1N3 V3N2 V1N2 V1N4 V2N4 V2N4 V3N1 V2N0 V1N0 V1N2 V1N0 V3N4 V2N2 V3N1 V3N0 V1N1 V3N0 V1N0 V3N1 V1N4 V1N2 V2N2 V2N4 ... tha s Mc m 6966 (V1) P 121 5936 Milfor kg/ha (V2) (N0) 40 (N1) 70 (N2) 100 (N3) 130 (N4) V1 N0 V1 N1 V1 N2 V1 N3 V1 N4 V2 N0 V2 N1 V2 N2 V2 N3 V2 N4 (2) (V3) V3 N0 V3 N1 V3 N2 V3 N3 V3 N4 08-Mar-13 ... V3N0 V1N1 V3N0 V1N0 V3N1 V1N4 V1N2 V2N2 V2N4 V1N0 V2N0 V2N2 V2N1 V1N3 V2N4 V3N4 V1N3 V3N1 V1N4 V1N1 V2N3 V2N0 V3N2 V2N1 V2N3 V3N3 V3N0 V2N1 V3N2 V3N3 V3N4 Th thc lụ ph (Split-Plot Design) t nht...
 • 12
 • 156
 • 0

Bài giảng phân tích xử số liệu trong sinh học chương 1 ths nguyễn thành luân

Bài giảng phân tích và xử lý số liệu trong sinh học  chương 1  ths nguyễn thành luân
... không thứ ba • Sử dụng phần mềm để xử kết nhanh chóng, xác 3 /13 /2 013 Nội dung môn học Thiết kế thí nghiệm Tổng kết số liệu thí nghiệm, phân tích số liệu Sử dụng số phần mềm xử số liệu ... bệnh nhiều Phân bón chưa hợp nhiều phân hoá học 14 3 /13 /2 013 GIẢI PHÁP Thành tựu khoa học giải vấn đề Có thể giả thuyết Tăng suất Phân vi sinh Tăng cường Vi sinh vật Cải tạo đất 15 Ví dụ: Nghiên ... Bùi Việt Hải (2007) thuyết thực hành tính toán số liệu thống kê ĐH Nông Lâm Tp.HCM Đặng Văn Giáp (19 97) Phân tích liệu khoa học chương trình MS – Excel NXB Giáo dục 3 /13 /2 013 Chƣơng Phƣơng pháp...
 • 14
 • 184
 • 0

SKKN: Một số cách cập nhập xử dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC.

SKKN: Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC.
... hợp cập nhập đơn vị cập nhập thêm liệu dowloand liệu từ hệ thống phần mềm PCGD XMC cập nhập vào coppy sang file mẫu để upload lên hệ thống, thêm, bớt số liệu trực tiếp phần mềm Việc cập nhập ... Việc cập nhập số liệu PCGD cấp học lên phần mềm Execl hệ thống - Cập nhập liệu lên phần mềm Execl công việc để đẩy liệu lên hệ thống phần mềm trực tuyến PCGD XMC, đòi hỏi đơn vị phải nhập file ... tra công nhận lại công tác PCGD XMC; Công văn 477/ HD PGDĐT GDTX ngày 25 tháng năm 2015 mạnh dạn chọn đề tài “ Một số cách cập nhập xử liệu phần mềm PCGD XMC” Mục tiêu, nhiệm vụ đề...
 • 21
 • 1,102
 • 13

Thu thập xử dữ liệu định lượng định tính

Thu thập và xử lý dữ liệu định lượng và định tính
... khảo sát 19 Xử phân tích liệu định lượng Công tác chuẩn bị liệu bao gồm: • • • • kiểm tra nhập liệu; kiểm tra độ xác liệu; nhập liệu vào máy tính; chuyển đổi liệu Nhập liệu Dữ liệu lấy từ ... 19 Xử phân tích liệu định lượng 20 Công tác chuẩn bị liệu bao gồm: .20 Nhập liệu 20 Kiểm tra độ liệu 20 Nhập liệu vào máy tính ... giải liệu Mã hóa trình Quá trình mã số trình mã hóa có xu hướng khác nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Trong nghiên cứu định lượng, mã số thường tạo trước thu thập liệu Khái niệm giả thuyết...
 • 39
 • 2,192
 • 17

Tài liệu Thu thập xử dữ liệu định lượng định tính

Tài liệu Thu thập và xử lý dữ liệu định lượng và định tính
... khảo sát 19 Xử phân tích liệu định lượng Công tác chuẩn bị liệu bao gồm: • • • • kiểm tra nhập liệu; kiểm tra độ xác liệu; nhập liệu vào máy tính; chuyển đổi liệu Nhập liệu Dữ liệu lấy từ ... 19 Xử phân tích liệu định lượng 20 Công tác chuẩn bị liệu bao gồm: .20 Nhập liệu 20 Kiểm tra độ liệu 20 Nhập liệu vào máy tính ... nghiên cứu phương pháp thu thập liệu Tài liệu đề cập đến kỹ thu t sử dụng nghiên cứu định tính: phân loại liệu Để phân loại liệu cần phải đặt ‘mã’ cho đơn vị có ý nghĩa liệu thông qua trình "mã...
 • 39
 • 575
 • 5

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNGTHU THẬP XỬ DỮ LIỆU NHIỀU KÊNH, THÔNG MINH TRÊN CẢM BIẾN ÁNH SÁNG / TẦN SỐ DÙNG MC68HC11

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGTHU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHIỀU KÊNH, THÔNG MINH TRÊN CẢM BIẾN ÁNH SÁNG / TẦN SỐ DÙNG MC68HC11
... biến ánh sáng/ tần số 1.3.2 Sơ đồ nguyên Thu thập liệu nhờ cảm biến Cảm biến thông minh Ưu điểm cảm biến lối tần số ( gọi tắt cảm biến tần số ) Chương XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG CẢM BIẾN THÔNG MINH ... Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội thập liệu nhiều kênh, thông minh dựa cảm biến ánh sáng/ tần số dùng họ vi điều khiển MC68HC11 Cụ thể em phải tìm hiểu cấu trúc hoạt động hệ cảm biến ánh sáng/ tần ... điểm loại cảm biến công suất tiêu thụ lớn, hiệu suất lượng tử thấp, cồng kềnh nên ngày dùng 1.3 Cảm biến ánh sáng/ tần số Cảm biến ánh sáng/ tần số cảm biến ánh sáng có lối tín hiệu tần số tỉ lệ...
 • 77
 • 1,033
 • 1

Nén xử dữ liệu

Nén và xử lý dữ liệu
... Nén xử liệu Luận văn tốt nghiệp Chương III MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ NÉN DỮ LIỆU MỘT SỐ KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU 3.I ĐỊNH NGHĨA NÉN DỮ LIỆU Nén liệu thực chất hình thức mã hoá liệu ... QUÁ TRÌNH NÉN VÀ GIẢI NÉN Quá trình nén liệu trình gồm công đoạn: 1) Công đoạn nén 2) Công đoạn giải nén Chúng ta minh hoạ sau: a) Công đoạn nén: Dữ liệu → Mã hoá → Đóng gói → Dữ liệu nén b) Công ... tử Yi ∈ Y Nén xử liệu Luận văn tốt nghiệp 1.3 - NÉN KHÔNG BẢO TOÀN Trong kỹ thuật nén, bên cạnh nén bảo toàn người ta đưa khái niệm nén không bảo toàn Nén không bảo toàn mô hình nén liệu mà...
 • 53
 • 284
 • 0

Tài liệu Quản khách sạn: Cơ sở thuyết quản xử dữ liệu căn bản doc

Tài liệu Quản lý khách sạn: Cơ sở lý thuyết quản lý và xử lý dữ liệu căn bản doc
... nhân dân… - quản lọai phòng khách sạn: + quản loại phòng, số lượng phòng, kiểu phòng khách sạn, quản số khách phòng… - quản dịch vụ khách sạn: + quản dịch vụ khách khách sạn, ... tạo bảng cần thiết - hoàn thiện phần tính tiền chương trình… - hoàn thiện bảng sử dụng MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Trang 26 Quản khách sạn QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CĂN BẢN ... Quản khách sạn II THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH Xây dựng chương trình quản khách sạn gồm có bảng sau: -bảng khách hàng - bảng nhân viên -bảng lưu trú - bảng loại phòng - bảng dịch vụ khác - bảng...
 • 28
 • 304
 • 0

Xem thêm