BÀI LUYỆN tập về SO SÁNH với TÍNH từ và TRẠNG từ

BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ TRẠNG TỪ (có đáp án)

BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ (có đáp án)
... http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! ĐÁP ÁN Bài 1: Tính từ/ Trạng từ So sánh So sánh beautifully beautifully the most beautifully hot hotter the hottest crazy ... as 20 It was day of the year A the colder B the coldest C coldest D colder Bài 3: Điền vào chỗ trống dạng so sánh từ ngoặc He is (clever) …………………… student in my group She can’t stay (long) …………………….than ... A father B more far C farther D farer 12 Tom is than David A handsome B the more handsome C more handsome D the most handsome 13 He did the test ……… I did A as bad as B badder than C more badly...
 • 9
 • 355
 • 1

Luyện tập về so sánh cấu trúc hidrocabon thơm

Luyện tập về so sánh cấu trúc hidrocabon thơm
... Hidrocabon no Ankan Monoxicloankan Hidrocabon thơm Benzen Ankylbenzen Anken Hidrocabon không no Ankadien Ankin Đặc điểm cấu trúc khả phản ứng Đặc điểm cấu trúc- khả PƯ Hidrocacbon ... có lk σ bền → Phản ứng đặc trưng -Vòng benzen: 6C lai hóa sp2,6 electron p tạo Hidrocabon hệ liên hợp π bền vững thơm -Lk π bền lk π riêng rẽ → Dễ thế, khó cộng, bền với tác nhân oxi hóa -Có C ... Hidrocacbon không no thơm +H2,to R +HX/H2O +H2 R Theo quy tắc Maccopnhicop +H2 Anken → Ankan Ankadien → sp cộng 1,2 1,4 (tỉ lệ 1:1) Ankin: Pd,PbCO3 → Anken Ni → Ankan Phản ứng oxi hóa Hidrocabon Hidrocacbon...
 • 25
 • 357
 • 0

Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh

Từ ngữ về các dân tộc. Luyện tập về so sánh
... Luyn v so sỏnh Bi 3: Quan sỏt tng cp s vt c v di õy ri vit nhng cõu cú hỡnh nh so sỏnh cỏc s vt tranh: Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh ... nm 2009 Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Xơ Đăng sán -chay Mường Tày Lự Bru Lô lô Chơ ro Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Bi 2: Chn t thớch hp ngoc n in vo ch trng: ... cong cong hỡnh ch S Luyn t v cõu: T ng v cỏc dõn tc- Luyn v so sỏnh Bi 4: Tỡm t ng thớch hp vi mi ch trng: a) Cụng cha ngha m c so sỏnh nỳiThỏi sn nc ngun nh , nh b) Tri ma ng t sột trn bụi...
 • 17
 • 652
 • 6

SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ TRẠNG TỪ (COMPARISON)

SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ (COMPARISON)
... Ta thấy “happy” tính từ có âm tiết sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh tính từ ngắn + Một số tính từ trạng từ biến đổi đặc biệt sử dụng so sánh so sánh So sánh So sánh Good/well -> ... chúng tôi.) III- CHÚ Ý: + Một số tính từ có âm tiết có tận “y, le, ow, er” sử dụng so sánh hay so sánh áp dụng cấu trúc so sánh tính từ ngắn Tính từ So sánh So sánh Happy -> happier -> the happiest ... my dress = Your dress is as long as mine (Váy bạn dài váy tôi.) So sánh với tính từ trạng từ * So sánh với tính từ ngắn trạng từ ngắn: Cấu trúc: S1 + S-adj + er/ S-adv-er + than + S2 + Axiliary...
 • 5
 • 171
 • 1

bai tap ve so sanh tinh tu

bai tap ve so sanh tinh tu
... grandfather lived in a family 8) We have only little time for this exercise, but in the examination we'll have even time 9) Lucy is clever, but Carol is than Lucy 10) Have you visited the old castle? ... We live in a small house, but my grandparents' house is even than ours 10) Yesterday John told me a funny joke This joke was the heard 1) My father is heavy My uncle is much joke I 've ever than ... has a soft voice, but my teacher's voice is 6) Amy has a beautiful baby, but my daughter has the than Stan than my mother's baby on earth 7) I live in a large family, but my grandfather lived in...
 • 3
 • 3,612
 • 248

Bài soạn BÀI TẬP VỀ SO SÁNH

Bài soạn BÀI TẬP VỀ SO SÁNH
... The Amazon River is the (deep)……………… river in the world 7- The Summer is the (hot)……………………… season in a year 8- Nga and Lan are (short)…………………… than Minh 9- My mother is (young)…………………… than ... people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than Hoa -> Hoa is ………………….………………………….…………...
 • 2
 • 3,621
 • 251

Bài soạn BÀI TẬP VỀ SO SÁNH

Bài soạn BÀI TẬP VỀ SO SÁNH
... The Amazon River is the (deep)……………… river in the world 7- The Summer is the (hot)……………………… season in a year 8- Nga and Lan are (short)…………………… than Minh 9- My mother is (young)…………………… than ... people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than Hoa -> Hoa is ………………….………………………….…………...
 • 2
 • 1,480
 • 44

Bài soạn BÀI TẬP VỀ SO SÁNH

Bài soạn BÀI TẬP VỀ SO SÁNH
... The Amazon River is the (deep)……………… river in the world 7- The Summer is the (hot)……………………… season in a year 8- Nga and Lan are (short)…………………… than Minh 9- My mother is (young)…………………… than ... people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than Hoa -> Hoa is ………………….………………………….…………...
 • 2
 • 1,414
 • 44

Nhận xét bước đầu về vốn từ địa phương thanh hoá (qua so sánh với vốn từ địa phương nghệ tĩnh)

Nhận xét bước đầu về vốn từ địa phương thanh hoá (qua so sánh với vốn từ địa phương nghệ tĩnh)
... ngữ Thanh Hoá 17 Chơng 2: Đặc điểm vốn từ địa phơng Thanh Hoá (qua so sánh với vốn từ địa phơng Nghệ Tĩnh) 25 2.1 Sự phong phú đa dạng lớp từ địa phơng Thanh Hoá 25 2.2 Đặc điểm ngữ âm từ địa ... định ta có vốn từ địa phơng Thanh Hoá 5.2 Phơng pháp so sánh đối chiếu Mục đích luận văn bớc đầu vốn từ địa phơng Thanh Hoá so với vốn từ địa phơng Nghệ Tĩnh Cho nên phơng pháp so sánh - đối ... Huệ Chơng Đặc điểm vốn từ địa phơng Thanh Hoá (Qua so sánh với vốn từ địa phơng Nghệ Tĩnh ) Nh mục đích xác định, chơng nêu lên khác biệt từ địa phơng so với vốn từ địa phơng Nghệ Tĩnh , bình diện...
 • 80
 • 285
 • 0

LUYỆN TẬP VỂ TỈ LỆ THỨC,TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU(tiếp) potx

LUYỆN TẬP VỂ TỈ LỆ THỨC,TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU(tiếp) potx
... cách làm toán Học sinh: áp dụng tính chất dãy tỉ số a = 2005.Tính b,c Giải -Lưu ý học sinh a + b + c  nên áp áp dụng tính chất dãy tỉ số dụng tính chất dãy tỉ số ta có: a  b  c  a  b  c  ... x=y=z III.Củng cố -Nhắc lại định nghĩa tính chất tỉ lệ thức,tính chất dãy tỉ số -Nêu dạng toán cách giải IV.Hướng dẫn -Học kĩ theo sgk,vở ghi -Làm tập theo cách khác(đã hướng dẫn) Ngày 11-102010 ... nhau,sau áp dụng tính chất dãy tỉ Giải Gọi khối lượng giấy quyên góp số để tìm a,b,c,d lớp 7A,7B, 7C,7D a,b,c,d(kg) Ta có: a b c d    3,5 3, 3,8 c-b=3 áp dụng tính chất dãy tỉ số a b c d c b -Cho...
 • 6
 • 2,667
 • 34

skkn sử dụng đồ duy giảng dạy bài luyện tập về clo hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

skkn sử dụng sơ đồ tư duy giảng dạy bài luyện tập về clo và hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.
... tài : Sử dụng đồ giảng dạy luyện tập clo hợp chất clo (Chương - SGK hoá 10- nâng cao THPT) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh” với mong muốn góp phần nhỏ vào việc ... pháp đồ duy, vận dụng đồ ôn tập, luyện tập − Tìm hiểu thực trạng việc dạy học ôn tập, luyện tập hoá học trường THPT − Nghiên cứu chương trình, nội dung kiến thức học clo hợp chất clo ... dạy loại này, việc sử dụng phiếu học tập tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh, hay sử dụng grap, đồ dạy học xa lạ sử dụng Tiết luyện tập, ôn tập giáo viên thường sử dụng để kiểm tra học...
 • 22
 • 1,249
 • 3

Luyện Tập Một Số Phương Pháp Tính Tích Phân Bài 3 & Bài 4 ppt

Luyện Tập Một Số Phương Pháp Tính Tích Phân Bài 3 & Bài 4 ppt
... =21 - Tính diện tích hình x +3  x  (  3) dx diện tích 2 hình giới hạn đồ thị hàm số y = = A liên tục với x [-2 ;4] tích hình giới hạn -Vậy tích phân dx B x x +3 , y = o , x = - Hàm số y = +3  ... số = a) x 2(  3) dx c)  3  x  Giải: y C D o liên tục với Ta có hàm số y = Hàm số y = +3 [-2 ;4] [-2 ;4] tính chất gì? x -  (  3) dx diện 2 tính nào? đồ thị hàm số y = +3 , y = o , x = ... âm 3 đồ thị hàm số y = , tích nửa hình tròn y = o , x = -3, x = 3 [ -3; 3] nên giới hạn y = ; y =  9 x dx 3 hình diện tích nửa hình tròn giới hạn 0; x = -3; x = Do - y =  x ; y = 0; x = -3; x...
 • 9
 • 249
 • 0

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : Luyện Tập Một Số Phương Pháp Tính Tích Phân pps

Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : Luyện Tập Một Số Phương Pháp Tính Tích Phân pps
... học: Ổn định lớp, điểm danh Kiểm tra c : kết hợp trình giải tập Bài mới: Hoạt động 1: T Học sinh Giáo viên Ghi bảng h ời gi an Bài 1 0: Không tìm nguyên - Vẽ đồ thị hàm tính tích phân hàm số y ... kiến thức: - Giúp học sinh vận dụng kiến thức lí thuyết phương pháp tính tích phân vào việc giải tập - Nắm dạng cách giải 2)Về kỉ : - Rèn luyện kỉ vận dụng công thức vào thực tế giải tập - Rèn ... toán cách linh hoạt 3)Về tư thái độ : -Nhận thấy mối quan hệ nguyên hàm tích phân - Cẩn thận, xác, biết qui lạ quen II)Chuẩn b : GV : Giáo án, dụng cụ dạy học HS : Học thuộc công thức tính tích...
 • 13
 • 182
 • 1

Bài tập so sánh của tính từ trạng từ phần 1

Bài tập so sánh của tính từ và trạng từ phần 1
... SỐ LẦN Dùng so sánh số lần để trước so sánh Ví dụ: I am twice as heavy as you (Tôi nặng gấp lần bạn) SO SÁNH SỐ LƯỢNG Dùng so sánh HƠN số lượng để trước so sánh Ví dụ: I am kg heavier than you ... moon (Nhất so với ai, đối tượng khác) Ghi chú: Riêng tận Y đổi thành I thêm er est narrow clever thêm _er cho so sánh He is cleverer than I I am happier than you SO SÁNH SỐ LẦN Dùng so sánh số lần ... than that one (Căn nhà mắc nhà kia.) III So sánh nhất: Công thức tính từ/ trạng từ ngắn: Thêm the trước tính từ thêm est sau tính từ Phía sau có N không The Adj/Adv +est I am the tallest (Tôi cao...
 • 4
 • 1,354
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: luyện tập về so sánh tiếng anhso sánh với tính từso sánh với tính từ ngắnbài tập về so sánh hơn với hơn nhấtbai tap ve so sanh hon cua tinh tubai tap ve so sanh tinh tu va trang tubai tap ve so sanh tinh tu trong tieng anhbai tap ve so sanh hon nhat cua tinh tubai tap ve cap so sanh cua tinh tubai tap ve so sanh tinh axit cua cac hchc chua nhom chuccác dạng bài tập về so sánh tinh tu hơn va hon nhatbai tap ve cap do so sanh cua tinh tu va trang tusoạn bài luyện tập về thao tác lập luận so sánh lớp 11 nâng caobài tập về so sánh kép trong tiếng anhtoán lớp 5 bài luyện tập về tính diện tíchPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả