CẬP NHẬT DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ TÌNH TRẠNG HUYẾT ĐỘNG KHÔNG ỔN ĐỊNH Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ cơ tim bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có QRS hẹp bằng siêu âm doppler mô cơ tim

Nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có QRS hẹp bằng siêu âm doppler mô cơ tim
... H NI B Y T NGUYN TH THANH NGA NGHIÊN CứU TìNH TRạNG MấT ĐồNG Bộ TIM BệNH NHÂN NHồI MáU TIM CấP QRS HẹP BằNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM CHUYấN NGNH : NI TIM MCH M S : 60.72.20 LUN VN THC ... cỏc trung tõm tim mch [20] 29 1.4 ỏnh giỏ MB c tim bng siờu õm Doppler v Doppler mụ c tim MB tht MB gia tht SA TM SA 2D Doppler xung SA Doppler mụ c tim SA TM SA Doppler mụ c tim SA Doppler mụ ... ng b c tim bnh nhõn nhi mỏu c tim cp cú QRS hp bng siờu õm Doppler mụ c tim vi mc tiờu sau: ỏnh giỏ tỡnh trng mt ng b c tim bnh nhõn nhi mỏu c tim cp cú QRS hp bng siờu õm Doppler mụ c tim Nghiờn...
 • 102
 • 289
 • 2

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ CƠ TIM BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ QRS HẸP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ QRS HẸP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ CƠ TIM BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ QRS HẸP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM ... Tuyền: Nghiên cứu rối loạn đồng tim bệnh nhân suy tim mãn tính siêu âm Doppler Doppler tim ” Chưa nghiên cứu đánh giá tình trạng MĐB tim bệnh nhân NMCT cấp QRS hẹp Nghiên cứu nghiên cứu ... Doppler tim với mục tiêu sau: Đánh giá tình trạng đồng tim bệnh nhân nhồi máu tim cấp QRS hẹp siêu âm Doppler tim Nghiên cứu mối tương quan mức độ đồng tim với vị trí nhồi máu tim, phạm...
 • 105
 • 44
 • 0

tình trạng cường cận giáp thứ phát, các yếu tố liên quan can thiệp điều trị bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

tình trạng cường cận giáp thứ phát, các yếu tố liên quan và can thiệp điều trị bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú
... 2 liên quan can thiệp điều trị phẫu thuật cắt tuyến cận giáp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc màng bụng liên tục ngoại trú Chuyờn ngnh: Ni Thn - Tit Niu ... tng quan gia bin bng tng quan PEARSON (-1 r 1) 41 +) | r | 0,7 .tng quan rt cht ch +) 0,5 | r | < 0,7 tng quan khỏ cht ch +) 0,3 | r | < 0,5 tng quan va +) | r | < 0,3 .ớt tng quan ... Siờu õm - Tuyn cn giỏp bỡnh thng rt khú quan sỏt thy trờn siờu õm - Trong trng hp CCGTP suy thn, cú th quan sỏt thy TCG l tuyn tng sn t bo v gim lp m m xung quanh tuyn TCG di siờu õm l mt hỡnh trng...
 • 65
 • 821
 • 2

tình trạng cường cận giáp thứ phát, các yếu tố liên quan can thiệp điều trị bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

tình trạng cường cận giáp thứ phát, các yếu tố liên quan và can thiệp điều trị bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú
... CứU TìNH TRạNG CƯờNG CậN GIáP THứ PHáT, MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN CAN THIệP ĐIềU TRị CƯờNG CậN GIáP THứ PHáT BằNG PHẫU THUậT CắT TUYếN CậN GIáP CHọN LọC BệNH NHÂN LọC MàNG BụNG LIÊN TụC NGOạI TRú ... tng quan gia bin bng tng quan PEARSON (-1 r 1) +) | r | 0,7 .tng quan rt cht ch +) 0,5 | r | < 0,7 tng quan khỏ cht ch +) 0,3 | r | < 0,5 tng quan va +) | r | < 0,3 .ớt tng quan ... giỏp (CCG), cha cú nghiờn cu no can thip iu tr tỡnh trng CCGTP Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu tỡnh trng cng cn giỏp th phỏt, mt s yu t liờn quan v can thip iu tr cng cn giỏp th...
 • 76
 • 243
 • 4

Đánh giá hiệu quả điều trị bằng thuốc chống đông kháng vitamin k bệnh nhân sau thay van tim cơ học

Đánh giá hiệu quả điều trị bằng thuốc chống đông kháng vitamin k ở bệnh nhân sau thay van tim cơ học
... đề  Bệnh nhân sau thay van tim học:    Phải điều trị chống đông suốt đời thuốc kháng vitamin K INR: 2,5 - 3,5 (2-3) Mô hình quản lý chống đông:     Bác sỹ gia đình, Các phòng khám đông ... Đánh giá số trở ngại mô hình quản lý chống đông kinh điển áp dụng nước ta cho bệnh nhân sau thay van tim học Xác định tỷ lệ biến chứng dùng thuốc chống đông nguy INR không đạt đích điều trị Đối ... không đạt đích điều trị yếu tố nguy cao biến chứng (chảy máu, huyết khối) dùng thuốc chống đông kháng vitamin K (OR 18,46 - 18,76 p < 0,001) K t luận  Mô hình quản lý chống đông kinh điển khó...
 • 15
 • 133
 • 2

nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ cơ tim bệnh nhân nmct có qrs hẹp bằng siêu âm doppler mô cơ tim tại viện tim mạch việt nam

nghiên cứu tình trạng mất đồng bộ cơ tim ở bệnh nhân nmct có qrs hẹp bằng siêu âm doppler mô cơ tim tại viện tim mạch việt nam
... Nghiên cứu tình trạng đồng tim bệnh nhân NMCT QRS hẹp siêu âm Doppler tim viện Tim Mạch Việt Nam với mục tiêu sau: Đỏnh giá tình trạng đồng tim bệnh nhân NMCT cấp QRS hẹp siêu âm Doppler ... 169 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ CƠ TIM BÖNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ QRS HẸP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM ... 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG MẤT ĐỒNG BỘ CƠ TIM BÖNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ QRS HẸP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÔ CƠ TIM...
 • 44
 • 158
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong dự phòng điều trị nhiễm khuẩn cơ hội tại khoa c7 viện huyết học truyền máu trung ương

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn cơ hội tại khoa c7 viện huyết học  truyền máu trung ương
... sát tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng điều trị nhiễm khuẩn hội khoa C7 Viện H uyết học- Truyền máu T W ” với muc tiêu: 1- Khảo sát mối liên quan mô hình bệnh nguy nhiễm khuẩn hội khoa C7 2- ... đồ kháng sinh sử dụng khoa C7 Viện Huyết học- truyền máu TW Từ đề xuất ý kiến lựa chọn kháng sinh việc phòng điều trị nhiễm khuẩn hội Phầnl TỔNG QUAN 1.1 Khái quát vê Viện Huyết học - Truyền máu ... kháng sinh dự phòng điều trị nhiễm khuẩn hội khoa C 33 3.2.3.3 Phác đồ kháng sinh dự phòng điều trị nhiễm khuẩn hội 34 3.2.4 Đường dùng kháng sinh khoa C .36 3.2.5 Các hình thức...
 • 52
 • 195
 • 0

Cập nhật chẩn đoán điều trị đau đầu căng cơ

Cập nhật chẩn đoán và điều trị đau đầu căng cơ
... chấp nhận cho chẩn đoán đau đầu dạng căng mạn tính không chấp nhận cho đau đầu dạng căng Đau đầu dạng căng mạn tính xuất bệnh nhân có tiền sử đau đầu dạng căng Cơn đau đau đầu dạng căng mạn tính ... thuốc điều trị cấp dẫn đến triệu chứng cai thuốc giai đoạn tăng đau đầu sau tình trạng đau đầu thường cải thiện ĐIỀU TRỊ Đau đầu dạng căng loại đau đầu phổ biến hầu hết người mắc bệnh tự điều trị ... chứng đau đầu dạng căng trước Độ tin cậy chẩn đoán tăng lên đau đầu dạng căng gia tăng tần suất dần đến mức đáp ứng tiêu chuẩn đau đầu dạng căng mạn tính Mặc dù định nghĩa đau đầu dạng căng mạn...
 • 12
 • 1,234
 • 5

Dự phòng điều trị đau cột sống

Dự phòng và điều trị đau cột sống
... liệu pháp; xoa bóp nắn chỉnh cột sống cổ điều trị vật lý, kéo giãn cột sống cổ Tuy nhiên cần phải cho chụp Xquang cột sống cổ để loại trừ chống định (lao, ung thư cột sống) gây tai biến thêm cho ... dính khớp hay đau khớp ức đòn gây đau phản xạ lên cổ đau gân bám gai sống mỏm nang đốt sống cổ nguyên gây nên hội chứng cổ cục cần ý Về điều trị: Sau chẩn đoán xác định, cần phải điều trị theo chuyên ... nhân đau dội lên Có trường hợp đau dây thần kinh chẩm hai bên Tại điểm đau thấy điểm đau sợi gân bám phần thang Hội chứng đĩa đệm cột sống cổ trở thành mạn tính, hay tái phát Khoảng cách không đau...
 • 3
 • 213
 • 1

Tài liệu Dự phòng điều trị bệnh “góc thời tiết” pdf

Tài liệu Dự phòng và điều trị bệnh “góc thời tiết” pdf
... động đầu tới mức tối đa trường vận động không thực Nếu dự phòng điều trị phương pháp, tiên lượng bệnh nói chung tốt Dự phòng điều trị Dự phòng chung - Phong cách sinh hoạt: Khi ngồi lâu ngồi xe ... rối loạn nhìn khác xuất với triệu chứng chóng mặt Bệnh nhân thường kể tự nhiên thấy tối sầm trước mắt thời gian ngắn Nếu người bệnh điều trị kịp thời với chẩn đoán xác rối loạn nhìn biến hết không ... như bệnh tưởng”, bệnh “giả vờ” Các tác giả phương Tây thường gán cho hội chứng thuật ngữ bệnh góc thời tiết” Các dạng biểu đau đầu lại khác nhau, không...
 • 5
 • 241
 • 0

Tài liệu Dự phòng điều trị đau cột sống cổ pdf

Tài liệu Dự phòng và điều trị đau cột sống cổ pdf
... cứu; thể dục liệu pháp; xoa bóp nắn chỉnh cột sống cổ điều trị vật lý, kéo giãn cột sống cổ Tuy nhiên cần phải cho chụp Xquang cột sống cổ để loại trừ chống định (lao, ung thư cột sống) gây tai ... vú Viêm đốt sống, bệnh viêm cột sống dính khớp hay đau khớp ức đòn gây đau phản xạ lên cổ đau gân bám gai sống mỏm nang đốt sống cổ nguyên gây nên hội chứng cổ cục cần ý Về điều trị: Sau chẩn ... Đau cổ cục đĩa đệm Hội chứng cổ cục biểu lâm sàng xuất phát từ đĩa đệm cột sống cổ, mà triệu chứng khu trú vùng cổ với biểu đặc trưng đau phụ thuộc vào tư cổ vai, căng hạn chế vận động cột sống...
 • 5
 • 267
 • 1

Thuốc chống viêm ức chế lipooxygenase cyclooxygenase dùng dự phòng điều trị ung th- (LOX an COX - inhibitors as adjunctive therapies in the prevention and treatment of cancer) ppt

Thuốc chống viêm ức chế lipooxygenase và cyclooxygenase dùng dự phòng và điều trị ung th- (LOX an COX - inhibitors as adjunctive therapies in the prevention and treatment of cancer) ppt
... G1 , ức chế tyrosin - kinase, ngăn chặn hoạt tính protein - ras In vitro, quercetin ức chế tyrosin - kinase ngời ung th, ức chế phát triển khối u, làm tăng thời gian sống sót động vật mang u ... tranh với acid arachidonic vị trí hoạt hoá LOX COX, cạnh tranh hạn chế tổng hợp prostanoid tiền viêm leucotrien - Mỡ cá ức chế đặc hiệu COX2 - Mỡ cá ức chế rõ rệt tổng hợp cytokin TNF - IL - ... hiệu lực điều trị cisplatin, adriamycin, busulfan, cyclophosphamid làm tế bào ung th giảm đề kháng với gemcitabin topotecan Bromelain Là hỗn hợp protease chứa S, lấy từ thân dứa (Ananas conosus...
 • 4
 • 476
 • 1

Dự phòng điều trị bệnh “góc thời tiết” ppt

Dự phòng và điều trị bệnh “góc thời tiết” ppt
... động đầu tới mức tối đa trường vận động không thực Nếu dự phòng điều trị phương pháp, tiên lượng bệnh nói chung tốt Dự phòng điều trị Dự phòng chung - Phong cách sinh hoạt: Khi ngồi lâu ngồi xe ... rối loạn nhìn khác xuất với triệu chứng chóng mặt Bệnh nhân thường kể tự nhiên thấy tối sầm trước mắt thời gian ngắn Nếu người bệnh điều trị kịp thời với chẩn đoán xác rối loạn nhìn biến hết không ... sống lưng Tránh dùng cột sống cổ tư không đổi lâu Tránh chấn thương vào cổ đầu, kể vi chấn thương không mạnh kéo dài Điều trị Điều trị chung loại thuốc chống viêm, giảm đau, thư giãn piroxicam, tilcosil...
 • 5
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cập nhật chẩn đoán và điều trị đái tháo đườngcập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim 2013cập nhật chẩn đoán và điều trị suy timcập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim 2014điều trị cơn đau thắt ngực không ổn địnhphòng và điều trị tiêu chảy cấpđiều kiện lập dự phòng và phương pháp tính mức dự phòng cần lậpphòng và điều trị dự phòng bệnh dạiphòng và điều trị tăng huyết ápphòng và điều trị bệnh lở mồm long móng ở dêphòng và điều trị bệnh dịch tả trâu bòcách phòng và điều trịphòng và điều trị bệnh mất ngủcách phòng và điều trị bệnh trĩcách phòng và điều trị bệnh cao huyết ápPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả