Ứng dụng GIS thành lập cơ sở dữ liệu du lịch cho thành phố Nam Định

Sử dụng Excel thiết lập sở dữ liệu - Introduction

Sử dụng Excel thiết lập cơ sở dữ liệu - Introduction
... with Microsoft Office Excel 2007 and Microsoft Office Excel 2003 For Excel 2007 system requirements, see http://office.microsoft.com/en-us/suites/ HA101668651033.aspx For Excel 2003 system requirements, ... data is presented in Excel 97 Excel 2003 format with the file extension xls These files should be able to be opened in any version of Excel from Microsoft Excel 97 through Excel 2007 (These files ... Paste Special command in Excel 2007 7516Intro.qxp 1/5/07 3:06 PM Page INTRODUCTION s Many commands in Excel 2007 ribbon groups have an icon but no text As you begin using Excel Tip 2007, you may...
 • 8
 • 309
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán khai phá luật kết hợp và thử nghiệm ứng dụng vào khai phá sở dữ liệu bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Bắc Giang

Nghiên cứu một số thuật toán khai phá luật kết hợp và thử nghiệm ứng dụng vào khai phá cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội Bắc Giang
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  NGUYỄN NGỌC HẢI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG VÀO KHAI PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO HIỂM Y TẾ ... Chƣơng ÁP DỤNG KHAI PHÁ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO HIỂM Y TẾ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG 63 3.1 CSDL bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế y u cầu toán 63 3.2 Lựa chọn công cụ khai phá ... luật kết hợp, khai phá liệu dựa vào luật kết hợp, đồng thời trình b y số thuật toán liên quan đến luật kết hợp 2.1 Luật kết hợp Từ đƣợc giới thiệu vào năm 1993, toán khai thác luật kết hợp nhận...
 • 90
 • 496
 • 0

Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Cty cổ phần Du Lịch và TM Đông Nam Á

Tổ chức hạch toán TSCĐ với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Cty cổ phần Du Lịch và TM Đông Nam Á
... giảm TSCĐ, giảm TSCĐ Song song với việc hạch toán chi tiết TSCĐ, kế toán tiến hành hạch toán tổng hợp TSCĐ để đảm bảo tính chặt chẽ, xác hoạt động quản TSCĐ tính thống hạch toán Hạch toán ... kế toán TSCĐ theo dõi loại, nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại để phục vụ cho nhu cầu quản TSCĐ II Hạch toán biến động tscđ Vai trò nhiệm vụ hạch toán TSCĐ Hạch toán nói chung hạch toán ... đợc quyền quản với t cách chủ sở hữu công ty tổ chức quản theo cấp (Hiện công ty có tổng số 34 cán công nhân viên) sơ đồ tổ chức máy quản công ty cổ phần du lịch thơng mại đông nam 38 Đại...
 • 83
 • 401
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP SỞ DỮ LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH HÀ NỘI – 2015

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH HÀ NỘI – 2015
... triển ngành du lịch nói chung, du lịch thành phố Nam Định nói riêng Cụ thể trình bày đồ án tốt nghiệp em với tên đề tài “ Ứng dụng GIS thành lập sở liệu du lịch cho thành phố Nam Định Mục đích ... tượng địa lý sở liệu du lịch 37 2.3.2 Các tiêu chuẩn xây dựng cấu trúc nội dung 38 2.3.3 Cấu trúc sở liệu du lịch 39 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ... TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NG H HÀ NỘI KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ SINH VIÊN: VŨ MINH LÝ ỨNG DỤNG ỤNG CÔNG NGHỆ NGH GIS THÀNH LẬP CƠ SỞ DỮ Ữ LI LIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Trắc Tr địa...
 • 12
 • 186
 • 0

Ứng dụng GIS thành lập sở dữ liệu du lịch cho thành phố Nam Định

Ứng dụng GIS thành lập cơ sở dữ liệu du lịch cho thành phố Nam Định
... triển ngành du lịch nói chung, du lịch thành phố Nam Định nói riêng Cụ thể trình bày đồ án tốt nghiệp em với tên đề tài “ Ứng dụng GIS thành lập sở liệu du lịch cho thành phố Nam Định Bố cục ... quan Hệ thống thông tin địa lý GIS  Chương : Cở sở liệu cấu trúc sở liệu du lịch  Chương : Xây dựng sở liệu du lịch thành phố Nam Định  Kết luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Vũ ... dựng cấu trúc sở liệu du lịch 2.3.1 Xác định đối tượng địa lý sở liệu du lịch Các đối tượng địa lý sở liệu du lịch xây dựng theo mục đích sử dụng nhu cầu nắm bắt thông tin: Nội dung nhóm đối...
 • 88
 • 284
 • 0

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis)trong xây dựng và quản lý sở dữ liệu về dân số của thành phố long xuyên, tỉnh an giang

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis)trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về dân số của thành phố long xuyên, tỉnh an giang
... ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DÂN SỐ CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG Do ... kèm với tên đề tài: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DÂN SỐ CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG Do sinh viên: ĐỖ HÀ THÀNH Thực bảo vệ trước ... Trang Chương GIỚI THIỆU……………………………………………………… Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DÂN SỐ CỦA THÀNH PHỐ LONG...
 • 68
 • 845
 • 1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng GIS trong xây dựng sở dữ liệu đất đai (thực nghiệm tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (thực nghiệm tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)
... THỊ THÚY NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI (THỰC NGHIỆM TẠI PHƢỜNG LỘC VƢỢNG, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH) Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: ... ĐỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA GIS 1.1 Khái niệm, vai trò sở liệu đất đai 1.1.1 Khái niệm sở liệu đất đai sở liệu (CSDL) đất đai tập hợp thông tin có cấu trúc liệu ... việc nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác xây dựng sở liệu đất đai cần thiết giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác xây dựng sở liệu đất đai, với trọng tâm hợp phần sở liệu...
 • 81
 • 252
 • 0

Ứng dụng Gis xây dựng và quản lý sở dữ liệu

Ứng dụng Gis xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
... Nguyên, tiến hành xây dựngcơ sở liệu sau: + Dữ liệu không gian bao gồm: (Bảng1) + Dữ liệu thuộc tính bao gồm: (Bảng 2) Các trường liệu thuộc tính (Columns Data) cập nhật theo yêu cầu liệu thống kê ... phục vụ kỳ thi KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên sở kết xây dựng nghiên cứu ứng dụng GIS mạng lưới trường THPT địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khẳng định việc ứng dụng GIS công cụ hiệu quản lí, phân tích định ... yếu: Ứng dụng công cụ biên tập phân tích phần mềm MapInfo nhằm phát triển liệu không gian liệu thuộc tính trường THPT tỉnh Thái Nguyên 69(7): 95 - 102 Kết nghiên cứu 2.1 Xây dựng sở liệu GIS trường...
 • 8
 • 271
 • 4

Sử dụng hệ quản trị sở dữ liệu SQL và ứng dụng ngôn ngữ lập trình PHP vào xây dựng website cho cửa hàng kinh doanh chè Thái Nguyên

Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL và ứng dụng ngôn ngữ lập trình PHP vào xây dựng website cho cửa hàng kinh doanh chè Thái Nguyên
... TT, em mạnh dạn chọn đề tài Sử dụng hệ quản trị sở liệu SQL ứng dụng ngôn ngữ lập trình PHP vào xây dựng website cho cửa hàng kinh doanh chè thái nguyên làm đề tài thực tập chuyên ngành Ngoài ... ĐÔNG CỦA CỬA HÀNG KINH DOANH CHÈ THÁI, KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu công tác quản cửa hàng kinh doanh chè thái nguyên Nói đến chè thái nguyên mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao,từ ... đến hệ thống thông tin, quy trình phát triển hệ thống thông tin, vấn đề ngôn ngữ lập trình mạng PHP, hệ quản trị sở liệu Chương phân tích thiết, kế triển khai website quản cửa hàng kinh doanh...
 • 46
 • 436
 • 0

Đo vẽ thành lập bản đồ số địa chính bằng phương pháp toàn đạc và thành lập sở dữ liệu phục vụ cấp GCN quyền sừ dụng đất tại khu đất chia lô Thị trấn Xuân Mai

Đo vẽ thành lập bản đồ số địa chính bằng phương pháp toàn đạc và thành lập cơ sở dữ liệu phục vụ cấp GCN quyền sừ dụng đất tại khu đất chia lô Thị trấn Xuân Mai
... Đo vẽ thành lập đồ số địa phương pháp toàn đạc thành lập sở liệu phục vụ cấp GCN quyền sừ dụng đất ” CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 .Bản đồ , Bản đồ Địa chức địa 1.1.1 Bản đồ Bản đồ ... nghệ thành lập đồ số địa thực chủ yếu phương pháp sau: -Thành lập đồ số từ số liệu đo trực tiếp thực địa máy toàn đạc điện tử (phương pháp toàn đạc) sử dụng phần mềm vẽ đồ tương ứng -Thành lập đồ ... thực khu đất chia số tại thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ ,TP Hà Nội Về nội dung : Thành lập đồ địa hoàn thiện sở liệu địa khu đất chia 2.3 Mục tiêu nghiên cứu - Thành lập đồ địa cho khu...
 • 60
 • 850
 • 2

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng và quản lý sở dữ liệu địa chính tại xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Cổ Lũng - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.
... ng dng h thng thụng tin a (GIS) xõy dng v qun c s d liu a chớnh ti xó C Lng - huyn Phỳ Lng - tnh Thỏi Nguyờn 1.2 Mc ớch, mc tiờu v yờu cu ca ti 1.2.1 Mc ớch nghiờn cu - Xõy dng c c s d liu ... thụng tin phi thng nht, cú t chc v thớch hp vi yờu cu qun nh nc v t - C s d liu ỏp ng nhu cu phõn tớch, x lý, lu tr s liu, cung cp thụng tin v cú th trao i d liu vi cỏc h thng thụng tin khỏc - ... tớnh (cỏc thụng tin chi tit n tng tha t) 1.2.3 Yờu cu ca ti - Cỏc thụng tin xõy dng m bo y v chớnh xỏc, nm chc v th hin rừ c cỏch thc ng dng h thng thụng tin a xõy dng c s d liu - Cu trỳc c...
 • 62
 • 200
 • 1

Ứng dụng công nghệ (GIS) vào xây dựng và quản lý sở dữ liệu địa chính tại xã phúc sơn huyện tân yên tỉnh bắc giang

Ứng dụng công nghệ (GIS) vào xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính tại xã phúc sơn  huyện tân yên  tỉnh bắc giang
... THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM DIấM TH Lí Tờn ti: ứng dụng công nghệ (GIS) vào xây dựng quản sở liệu địa x' Phúc Sơn huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh quy ... Qun ti nguyờn Khúa hc : 2011 - 2015 Giỏo viờn hng dn: ThS Ngụ Th Hng Gm THI NGUYấN - 2015 ii I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM DIấM TH Lí Tờn ti: ứng dụng công nghệ (GIS) vào xây dựng quản ... xây dựng quản sở liệu địa x' Phúc Sơn huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : a chớnh Mụi trng Lp : K43 - CMT - N01 Khoa : Qun ti nguyờn Khúa...
 • 67
 • 153
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng và quản lý sở dữ liệu giá đất ở đô thị từ năm 2009 2014 tại địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị từ năm 2009  2014 tại địa bàn thành phố thái nguyên  tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ NGỌC TIẾN Tên đề tài: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ TỪ NĂM 2009 - 2014 TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa xây dựng quản sở liệu giá đất đô thị từ năm 2009 - 2014 địa bàn Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài ... Trương Thành Nam THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ NGỌC TIẾN Tên đề tài: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ TỪ NĂM...
 • 79
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lê công thành 2004 ứng dụng các loại mô hình số dự báo bão ở việt nam tạp chí kttv số 5 2004 tr 10 22ứng dụng fsql trên một cơ sở dữ liệu rõứng dụng gis thành lập bản đồ đơn vị đất đai huyện lương tài tỉnh bắc ninhthiết lập cơ sở dữ liệutạo lập cơ sở dữ liệuứng dụng phần mềm trên cơ sởđịnh mức tạo lập cơ sở dữ liệucác bước tạo lập cơ sở dữ liệuchi phí tạo lập cơ sở dữ liệucách thiết lập cơ sở dữ liệucách tạo lập cơ sở dữ liệutạo lập cơ sở dữ liệu là gìcác bước tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệtạo lập cơ sở dữ liệu quan hệlập cơ sở dữ liệu trong excelCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại