triết lý phát triển hồ chí minh – giá trị lý luận và thực tiễn

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước giá trị luận thực tiễn

Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước giá trị lý luận và thực tiễn
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Nguyễn Thị Nga QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC - GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học Mã ... 1: QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 10 1.1 Văn hoá……………………………………………………… ………10 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò văn hoá phát triển đất nước ... Hồ Chí Minh vai trò văn hóa phát triển hệ giá trị phát triển đất nước bối cảnh * Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt thuyết: Đề tài xoay quanh quan niệm văn hóa, quan điểm Hồ Chí Minh vai trò văn hóa...
 • 99
 • 295
 • 0

Tiểu luận triết phát triển hồ chí MInh

Tiểu luận triết lý phát triển hồ chí MInh
... tỏ triết phát triển Hồ Chí Minh mục tiêu, đường phát triển xã hội Việt Nam Từ thấy giá trị luận thực tiễn triết Hồ Chí Minh nói chung, triết mục tiêu, đường phát triển cách mạng Việt ... đường phát triển xã hội Việt Nam Xuất phát từ đó, chọn "Triết Hồ Chí Minh mục tiêu đường phát triển xã hội Việt Nam" làm đề tài tiểu luận Mục đích việc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ triết phát ... "Triết phát triển Hồ Chí Minh" Theo nhà khoa học, triết phát triển Hồ Chí Minh luận điểm, mệnh đề, tư tưởng cốt lõi Người chất, nguyên nhân, động lực, điều kiện, khuynh hướng vận động, phát...
 • 15
 • 39
 • 0

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa luận thực tiễn

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
... tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn chủ nghĩa Mác – Lênin tưởng Hồ Chí Minh tổng kết vấn đề thực tiễn hôm cách có luận 19 KẾT LUẬN Sau tìm hiểu tưởng triết học Hồ Chí Minh thống luận thực ... nguyên tắc tưởng triết học Hồ Chí Minh yếu tố góp phần làm cho tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng biện chứng tưởng triết học Hồ Chí Minh hình thành giống quan điểm triết học khác yếu ... QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Hồ Chí Minh tiếp thu quan điểm thống luận thực tiễn chủ nghĩa Mác - Lênin Nguyên tắc thống luận thực tiễn quan điểm Hồ Chí Minh kế thừa...
 • 21
 • 639
 • 2

Tư tưởng hồ chí minh về lãnh đạo công tác tư tưởng giá trị luận thực tiễn

Tư tưởng hồ chí minh về lãnh đạo công tác tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn
... dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khái luận chung lãnh đạo công tác tưởng Chương 2: tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác tưởng Chương 3: Giá trị luận thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh lãnh ... tưởng; tưởng Hồ Chí Minh công tác tưởng lãnh đạo công tác tưởng; quan điểm, đường lối, nghị quyết, thị Đảng công tác tưởng; kế thừa luận điểm tưởng viết, nói đồng chí lãnh đạo ... chủ, công bằng, văn minh CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 2.1 Nội dung tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác tưởng 2.1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò lãnh...
 • 109
 • 562
 • 2

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG GIÁ TRỊ LUẬN THỰC TIỄN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG – GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
... đạo công tác tưởng; cán lãnh đạo công tác tưởng; Hồ Chí Minh gương mẫu mực thực hành lãnh đạo công tác tưởng; giá trị luận thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác tưởng ... tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác tưởng hoạt động thực tiễn lãnh đạo công tác tưởng Người: Quan điểm vị trí vai trò lãnh đạo công tác tưởng; chủ thể, nội dung phương thức lãnh đạo ... - Luận văn tập trung tìm hiểu số vấn đề luận Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác tưởng - Nghiên cứu, hệ thống thực hành lãnh đạo công tác tưởng Hồ Chí Minh - Đánh giá giá trị tưởng Hồ...
 • 115
 • 60
 • 0

luận án tiến sỹ chuyên ngành chính trị học Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh - Giá trị luận thực tiễn

luận án tiến sỹ chuyên ngành chính trị học Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn
... GIA H CH MINH NGUYN HU LP VĂN HOá CHíNH TRị Hồ CHí MINH - GIá TRị LUậN THựC TIễN LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Chớnh tr hc Mó s: 62 31 20 01 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS Nguyn Vn Vnh H Ni - 2015 ... húa lónh o - qun t tng H Chớ Minh, ca Bựi Nguyn [72], tỏc gi ó khng nh: Vn húa lónh o - qun thuc phm trự VHCT, c nhn thc iu kin ng cm quyn v, t tng H Chớ Minh v húa lónh o - qun l mt h ... lónh o qun núi riờng C s lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lun C s lun ca ti l h thng nhng quan im c bn ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng Cng sn Vit Nam v cỏc thuyt v...
 • 179
 • 151
 • 0

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện luận thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân
... góp phần tthiét thực vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Nội dung Chƣơng Chủ trƣơng, sách đối ngoại Thảo luận Tự học 24 Tổng 30 8 đổi cúa Đảng 1.1 Những ... tế thuận lợi cho phát triển đất nước, vừa tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam góp phần quan ... từ đối đầu sang đối thoại 1.1.2 Sự tan rã trật tự Ianta 1.1.3 Xu to n cầu hóa nhu cầu hội nhập 1.2 Quá trình đổi chủ trương sách đối ngoại 1.2.1 Chính sách đối ngoại giai đoạn 1986-1995 1.2.2 Chính...
 • 5
 • 97
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa luận thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm , bệnh giáo điều

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm , bệnh giáo điều
... sai tưởng nằm tưởng mà phải hoạt động thực tiễn Chính thực tiễn, suy cho kiểm tra tính đắn tưởng, tiêu chuẩn chân Thực tiễn tổng kết biến thành luận, tưởng Như vậy, hoạt động thực ... luận, luận trở thành trò chơi tính trí Người ví luận lúng túng nhắm mắt mà đi; luận kinh nghiệm hai mắt người, có kinh nghiệm luận mắt sáng mắt mờ Bơm to, thổi phồng kinh ... mắt mờ Bơm to, thổi phồng kinh nghiệm rơi vào bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa; ngược lại, bơm to, thổi phồng luận rơi vào bệnh giáo điều, kinh viện Đó hai loại bệnh ng đối phổ biến nước ta trước...
 • 6
 • 1,232
 • 18

Cơ sở luận thực tiễn để phát triển lâm nghiệp hà tĩnh với việc gia nhập wto

Cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển lâm nghiệp hà tĩnh với việc gia nhập wto
... xu hội nhập mà cụ thể sau năm gia nhập WTO Việt Nam hoạt động trồng ngành với mục đích phát triển ngành lâm nghiệp phát triển theo yêu cầu hội nhập Tĩnh thực đề án phát triển loài lâm nghiệp ... lược phát triển lâm nghiệp Quốc gia xu mới, thời đòi hỏi Tĩnh phải có định hướng phát triển lâm nghiệp để phù hợp với xu phát triển đất nước, khu vực, giới đặc biệt nước ta gia nhập WTO đặt ... ngành lâm nghiệp Tĩnh sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO * Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu thực trạng ngành lâm nghiệp Tĩnh, tiềm phát triển hội thách thức ngành xu hội nhập -...
 • 63
 • 431
 • 0

MỘT SỐ LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ CỦA HỘ NÔNG DÂN

MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ CỦA HỘ NÔNG DÂN
... Các ngành nghề hộ nông dân tổ chức có hiệu thúc đẩy kinh tế hộ phát triển từ phát triển kinh tế xã hội địa phơng 1.3 Đặc điểm ngành nghề nông thôn Ngành nghề hộ nông dân đa dạng: có ngành nghề ... nh Sự phát triển ngành nghề hộ nông dân tăng số hộ ngành nghề chuyển biến tích cực nội ngành nghề hộ đảm nhận nh công nghệ trình độ tay nghề, lành nghề, đa dạng hoá sản phẩm đầu vào, chất ... doanh hộ ngành nghề lo sợ bị thua lỗ phá sản 1.5 Các sách Đảng Nhà nớc phát triển ngành nghề nông thôn Các sách Đảng Nhà nớc phát triển kinh tế nông thôn mà hộ nông dân chủ thể chủ yếu nông thôn...
 • 13
 • 173
 • 0

CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ TĨNH VỚI VIỆC GIA NHẬP WTO

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ TĨNH VỚI VIỆC GIA NHẬP WTO
... nâng cao chất lượng giá trị hàng lâm sản dựa vào thành tựu khoa học kỹ thuật Vì để ngành lâm nghiệp phát triển dược ngành chế biến lâm sản phải trước bước nước phát triển nước ta Nguồn nguyên ... dạng loài lâm sản đặc sản Có thể nói khả hội nhập ngành lâm nghiệp Việt Nam lớn, đặc biệt ngành chế biến lâm sản Tuy gia nhâp WTO đến năm thực tế trình hội nhập ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn ... liệu nhập giảm xuống giúp cho chế biến nước phát triển Thứ hai, nói lâm nghiệp ngành có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước đặc biệt chế biến lâm sản Phát triển ngành chế biến lâm...
 • 15
 • 187
 • 0

Ma két phụ trương báo in ở thành phố hồ chí minh từ góc độ luận thực tiễn

Ma két phụ trương báo in ở thành phố hồ chí minh từ góc độ lý luận và thực tiễn
... đây: Cơ sở luận ma- két báo in phụ trương báo in; Thực trạng ma- két phụ trương số báo in thành phố Hồ Chí Minh; Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phụ trương báo in thành phố Hồ Chí Minh Phương ... trò ma- két báo in Chương – Thực trạng ma- két phụ trương số báo in thành phố Hồ Chí Minh: Chương có nội dung khái quát vấn đề quản nhà nước phụ trương báo in; nội dung thông tin phụ trương báo ... diện vấn đề ma- két báo chí nước ta Trong chương 2, chủ yếu nêu lên thực trạng ma- két phụ trương báo in thành phố Hồ Chí Minh qua vấn đề: (1) Quản nhà nước báo chí thành phố Hồ Chí Minh (2) Việc...
 • 13
 • 763
 • 0

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa luận thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều pptx

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều pptx
... biểu bệnh kinh nghiệm Kém luận, khinh luận không dẫn tới bệnh kinh nghiệm mà dẫn tới bệnh giáo điều Bởi lẽ, luận, khinh luận nên không hiểu thực chất luận, thuộc câu chữ luận ... thực tiễn, không trở thành giáo điều Đồng thời thực tiễn đạo bồi luận không bị mò mẫm, vấp váp, hay chệch hướng Như bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều không chỗ tưởng Hồ Chí Minh thống luận ... mà Có kinh nghiệm luận mắt sáng mắt mờ" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 5, tr 234) Thực chất họ không hiểu vai trò luận thực tiễn Theo Hồ Chí Minh, luận có vai trò to lớn thực tiễn, luận...
 • 6
 • 576
 • 5

Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO sự tham gia của các nước đang phát triển việt nam những vấn đề luận thực tiễn

Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO và sự tham gia của các nước đang phát triển và việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn
... KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH 80 CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM 3.1 Thực tiễn giải tranh chấp WTO chống bán phá ... Quốc vào việc giải 99 tranh chấp WTO chống bán phá giá 3.2.3 Thực tiễn tham gia Thái Lan vào việc giải tranh 107 chấp WTO chống bán phá giá 3.3 Thực tiễn tham gia Việt Nam vào việc giải tranh ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM...
 • 186
 • 855
 • 6

em hãy làm rõ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng hồ chí minh. nêu ý nghĩa luận thực tiễn của luận điểm

em hãy làm rõ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng hồ chí minh. nêu ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận điểm
... vấn đề độc lập dân tộc theo lập trường phong kiến sản 10 đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa hội, tức giải độc lập dân tộc theo lập trường giai cấp công nhân, chủ nghĩa hội khoa ... chủ nghĩa thực dân khát vọng cao trực tiếp giành độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc Nhưng để có độc lập thực cho dân tộc phải lên chủ nghĩa hội Vì vậy, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ ... cách mạng Việt Nam tưởng cách mạng không ngừng, thống độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa hội Vì vậy, chủ nghĩa hội đường phát triển tất yếu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản...
 • 13
 • 1,095
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng phát triển hồ chí minhgiá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh về con ngườilý luận và thực tiễn của hồ chí minhco so ly luan va thuc tien tam guong dao duc ho chi minhbang ly luan va thuc tien hay chung minh luan diem cua ho chi minh di len chu nghia xa hoi la su lua chon duy nhat dung dan cua dan toc tacơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôncơ sở lý luận và thực tiễn về thực thi chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệplý luận và thực tiễn phát triển hành chính côngphát triển xã hội bền vững và hài hòa những vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu hiện naycơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng các công cụ kinh tế nhằm bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệpi cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản và thương hiệu rau an toàn yên mỹcâu 6 7 bằng lý luận và thực tiễn anh chị hãy chứng minh rằng cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới luôn là quá trình khó khăn lâu dài phức tạp cái mới có thể thất bại tạm thờimột số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếkttt xu huong phat trien cua thoi dai co so ly luan va thuc tien2 sơ lược lịch sử phát triển lý luận và thực tiễn biên mụcBao cao tai chinh Quy 1 2014160919 chuong 1 khai quat chung ve KTVM (gui SV)Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Ban Ke khai nguoi co lien quan Phu luc 2Ly lich Dang Ai LienLy lich Lam Quy ChuongHồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Pham LinhGiai trinh BCTC chua KT voi BC da KT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 1. Bia20091027-KSH-BCTC quy 3_2009 – KSH Bao cao Quy III-094. Thuyet minh BCTC - Quy III- 20094. Thuyet minh BCTC - Quy IV- 2009BC luu chuyen tien te QIV-09 tong lai20090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 20082.Bao cao BGD va BCKT6.Thiet minh Bao cao tai chinhBai17 Vai tro cua co khi trong san xuat va doi songBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014TTr001 PPLN 2014- KH2015TTr002 Sua doi dieu le Cong ty