Nội dung và ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể

Nội dung ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể trình bày một bản thoả ước cụ thể tại một doanh nghiệp

Nội dung và ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể trình bày một bản thoả ước cụ thể tại một doanh nghiệp
... ớc lao động tập thể văn thỏa thuận tập thể lao động với ngời sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động. Nội dung thỏa ớc lao động tâp thể: ... Luật Lao động ghi rõ: Việc ký kết thoả ớc lao động tập thể đợc tiến hành có 50% số ngời tập thể lao động doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ớc thơng lợng lao động tập thể Trung tâm thơng lợng tập ... Trong thoả ớc lao động tập thể xoay quanh nội dung để nhằm xây dựng mối liên kết ngời sử dụng lao động (doanh nghiệp) ngời lao động Mặt khác có nội dung nh ngời lao động có tin cậy trình lao động...
 • 14
 • 143
 • 0

ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc

ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc
... lấy ý kiến tập thể lao động nội dung thoả ớc lao động tập thể Nếu có 50% số lao động tập thể lao động tán thành hai bên tiến hành kết thoả ớc lao động tập thể + Thoả ứơc lao động tập thể phải ... Kết luận Thoả ớc lao động tập thể loại văn thoả thuận tập thể ngời lao động ngời sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động thoả ớc đợc ... 2.4 Định mức lao động 2.5 An toàn lao động, vệ sinh lao động BHXH Thủ tục thơng lợng, ký kết, đăng ký thoả ớc lao động tập thể Điều khoản thi hành.9 II/ ý nghĩa thoả ớc lao động tập thể III/...
 • 16
 • 1,599
 • 13

Ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể

Ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể
... Kết luận Thoả ớc lao động tập thể loại văn thoả thuận tập thể ngời lao động ngời sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động thoả ớc đợc ... Luật Lao động ghi rõ: Việc ký kết thoả ớc lao động tập thể đợc tiến hành có 50% số ngời tập thể lao động doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ớc thơng lợng lao động tập thể trung tâm thơng lợng tập ... ớc lao động tập thể xoay quanh nội dung để nhằm xây dựng mối liên kết ngời sử dụng lao động (doanh nghiệp) ngời lao động Mặt khác có nội dung nh ngời lao động có tin cậy trình lao động II/ ý nghĩa...
 • 10
 • 728
 • 4

Ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể

Ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể
... chức lấy ý kiến tập thể lao động nội dung thoả ước lao động tập thể Nếu có 50% số lao động tập thể lao động tán thành hai bên tiến hành kết thoả ước lao động tập thể + Thoả ứơc lao động tập thể phải ... luận “ Thoả ước lao động tập thể loại văn thoả thuận tập thể người lao động người sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động thoả ước xây ... có chữ ký đại diện Ban chấp hành công đoàn sở Khi dăng ký thoả ước lao dộng tập thể với quan lao động phải kèm theo biên ý kiến tập thể lao động - Việc đăng ký thoả ước lao động tập thể theo...
 • 17
 • 436
 • 0

Bản chất pháp lí đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

Bản chất pháp lí và đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể
... hệ thỏa thuận * Đặc trưng thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước tập thể đặc điểm riêng biệt, tính tập thể theo tên gọi Tính tập thể thỏa ước thể rõ chủ thể nội dung thỏa ước Về chủ thể, bên thỏa ... kết tự thỏa thuận tập thể lao động NSDLĐ hình thức văn Đây đồng thời yếu tố quan trọng thỏa ước lao động tập thể * Tính quy phạm thỏa ước lao động tập thể: Mặc dù thiết lập sở thương lượng thỏa ... tập thể lao động NSDLĐ song thỏa ước lại có tính quy phạm Đây điểm khác biệt thỏa ước lao động tập thể HĐLĐ Tính chất hình thành qua nội dung, trình tự kí kết hiệu lực thỏa ước Về nội dung, thỏa...
 • 4
 • 1,044
 • 3

Đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

Đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể
... định thỏa ước Với tính chất nói trên, thỏa ước lao động tập thể coi “luật” đơn vị sử dụng lao động (chịu sử điều chỉnh luật lao động) 3 Đặc trưng thỏa ước lao động tập thể a Tính tập thể thỏa ước ... chấp thỏa ước lao động tập thể thỏa mãn dấu hiệu tranh chấp lao động tập thể b Những thỏa thuận có lợi cho người lao động thỏa ước lao động tập thể Nhà nước khuyến khích Đây điểm đặc thù thỏa ước ... thỏa ước lao động tập thể Về chủ thể, bên thỏa ước lao động tập thể đại diện tập thể lao động Đại diện tập thể người lao động tham gia thương lượng thỏa ước lợi ích cá nhân hay số người lao động...
 • 8
 • 285
 • 3

105 phân tích khái niệm, bản chất, đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể

105 phân tích khái niệm, bản chất, đặc trưng của thỏa ước lao động tập thể
... ước lao động tập thể Cùng với chất pháp lí song hợp, thỏa ước lao động tập thể đặc trưng riêng biệt tính tập thể thỏa ước thể chủ thể nội dung thỏa ước: Về chủ thể: bên thỏa ước đại diện tập ... định thỏa ước Mặt khác tính chất pháp quy thỏa ước lao động tập thể thể chỗ sau ký kết, thỏa ước lao động tập thể phải đăng ký quan lao động có thẩm quyền phát sinh hiệu lực, thỏa ước lao động tập ... ước lao động tập thể có chất pháp lí song hợp song hợp thể việc thỏa ước lao động tập thể: vừa có tính chất hợp đồng, vừa có tính chất văn có tính pháp quy Là hợp đồng thỏa ước lao động tập thể...
 • 4
 • 90
 • 1

Nội dung ý nghĩa của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta”

Nội dung và ý nghĩa của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
... đổ vào Đông Dương đánh Nhật) -Chỉ thị nhận định : Cuộc đảo Nhật mang lại thay đổi lớn: +Đế quốc Pháp quyền thống trị Đông Dương, chúng kẻ thù cụ thể trước mắt nữa-mặc dầu phải đề phòng vận động ... truyền cổ động, tổ chức đấu tranh cho thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa nhằm động viên mau chóng quần chúng tiến lên mặt trận cách mạng , tập dượt cho quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành ... chưa tâm hi sinh -Chỉ thị nêu rõ hội tốt giúp cho điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi +Chính trị khủng hoảng (quân thù không rảnh tay đối phó với cách mạng ) +Nạn đói ghê ghớm (quần chúng oán ghét...
 • 2
 • 12,249
 • 114

NỘI DUNG Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.DOC

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.DOC
... I Nội dung ý nghĩa tiền lơng Doanh nghiệp công nghiệp I Khái niệm ý nghĩa tiền lơng I.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trờng nay, tiền lơng đợc coi phận quan trọng giá trị hàng hoá Ngoài ra, tiền ... IV Tiền thởng: Định nghĩa: Tiền thởng htực chất khoản bổ sung cho tiền lơng nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao dộng gắn với hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị Vai trò tiền thởng: Tiền ... tiêu xét thởng Mức tiền thởng cao hay thấp phụ thuộc vào nguồn tiền thởng nhng không nên cao làm giảm vai trò tiền lơng phản ánh không xác kết kinh doanh doanh nghiệp c Nguồn tiền thởng: Có từ...
 • 55
 • 1,856
 • 7

Nội dung ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp

Nội dung và ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp
... cho công nhân viên Công ty, nh ngày hội ngày lễ, tổ chức cho nghỉ mát VI Sự cần thiết việc hoàn thiện công tác trả lơng Doanh nghiệp công nghiệp Công tác trả lơng Doanh nghiệp đợc thể tốt có ý nghĩa ... quan Doanh nghiệp cần phải thực Phần II: Phân tích thực trạng công tác trả lơng Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Nội I Sơ lợc trình hình thành phát triển củaCông ty Dệt vải Công nghiệp Nội (HAICATEX) ... nghiệp Nội (HAICATEX) Lịch sử hình thành Công ty Công ty Dệt vải Công nghiệp Nội doanh nghiệp quốc doanh trung ơng thuộc Bộ Công nghiệp quản lý Công ty đợc thành lập năm 1967 nhằm đáp ứng...
 • 72
 • 652
 • 4

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân kết quả

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
... mang tính thực tiễn cao, chọn đề “ Phân tích ba tình thực tiễn để làm nội dung ý nghĩa cặp phạm trù nguyên nhân kết quả làm tập nhóm Dù cố gắng song tập khó tránh thiếu sót, mong nhận ý kiến ... nguyên nhân kết vô tận Do ,trong vận động giới vật chất nguyên nhân kết cuối Dựa sở lí thuyết khái quát chung , xin phân tích ba tình thực tế để làm cặp phạm trù nguyên nhân - kết với ba tình ... qua ba tình thực tiễn làm sang tỏ nội dung ý nghĩa cặp phạm trù nguyên nhân kết quả: Mối liên hệ nhân mối quan hệ có tính khách quan, tất yếu nên nhận thức thực tiễn phủ nhận quan hệ nhân – Trong...
 • 21
 • 2,272
 • 6

Cơ sở, nội dung ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

Cơ sở, nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng
... vai trò việc đề đường lối kháng chiến đắn Để hiểu sâu vấn đề này, em xin vào tìm hiểu đề tài: sở, nội dung ý nghĩa Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng - 3- Đường lối cánh mạng SV: ... thuận lợi, khó khăn sở để Đảng xác định đường lối cho kháng chiến Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng: Đường lối kháng chiến Đảng hình thành bước qua thực tiễn đối phó với âm ... thành đường lối kháng chiến chống Pháp Đảng ta Những nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng thể văn kiện: Chỉ thị Kháng chiến – kiến quốc (25/11/1945) Ban chấp hành Trung ương Đảng, ...
 • 16
 • 15,563
 • 44

Nội dung ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội

Nội dung và ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội
... nhập bình thờng gặp tai nại rủi ro bất ngờ i bảo hiểm hội đời sống kinh tế hội : Bảo hiểm hội ( BHXH) tổng thể mối quan hệ kinh tế hội nhà nớc với ngời lao động ngời sử dụng lao ... trung đợc bảo toàn tăng trởng để thực chế độ Đó lý để em chọn đề tài "Nội dung ý nghĩa bảo hiểm hội " làm tiểu luận cho môn luật Đặng thu 2001 D403 lớp : 6a11 Trờng đại học quản lý & kinh ... với nhu cầu ngời dân lao động ổn định kinh tế hội sách hội quốc gia Phát triển BHXH nhằm thực mục tiêu công hội thực sách bảo đảm hội định hớng chiến lợc đảng nhà nớc , hoàn toàn...
 • 16
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: i nội dung của thoả ước lao động tập thể 2nội dung của thỏa ước lao động tập thểbản chất của thỏa ước lao động tập thểthời hạn của thỏa ước lao động tập thểnội dung và ý nghĩa của hội nghị iantanội dung và ý nghĩa của định nghĩa vật chất của lêninnội dung và ý nghĩa của hiệp định paris 1973nội dung và ý nghĩa của hiệp định parisnội dung và ý nghĩa của cương lĩnh đầu tiênnội dung và ý nghĩa của bảo hiểm xã hộinội dung và ý nghĩa của hiệp định parinội dung và ý nghĩa của chỉ số vn indexnội dung và ý nghĩa của quy luật lượng chấttrình bày nội dung và ý nghĩa của quy luật về sự phủ hợp của quan hệ sx với trình độ phát triển của lực lượng sx liên hệ sự vận dụng quy luật này trên đất nước tacơ sở nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống pháp của đảng353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdf358-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (420).pdfKẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu bộ NGHỊCH lưu 3 PHA 5 bậc cầu h gồm 2 bộ NPC 3 bậc