Luận văn nghiên cứu đặc điểm từ tố bốn chữ trong tiếng hán hiện đại và vấn đề dịch sang tiếng việt

Tài liệu Đề tài: Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ trong tiếng Hán docx

Tài liệu Đề tài: Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ trong tiếng Hán docx
... nhƣ Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán 33 thành ngữ dịch sang tiếng Việt nhƣ Chƣơng tiếp sau giúp bạn giải vấn đề Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán ... từ Thành ngữ đối xứng động từ tạo thành vị từ Thành ngữ đối xứng tính từ tạo thành vị từ Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán 36 Thành ngữ đối xứng cụm C-V tạo thành vị từ Thành ... thích dành cho Thành ngữ đối xứng bốn chữ khiến định đề tài “Bƣớc đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán Phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu Trong nghiên cứu “Từ điển thành ngữ vạn dụng”...
 • 82
 • 455
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DUY LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
... sống người Việt Nam Trong số đặc điểm lối sống người Việt Nam đặc điểm riêng người Việt Nam, mà có đặc điểm chung người Việt Nam với số tất dân tộc khác, đặc điểm chung xuất người Việt Nam tiếp ... sắc lối sống người Việt Nam đặc điểm chung lối sống dân tộc Bảy là, khoa học nhận định thói hư tật xấu người Việt Nam Một số nhà nghiên cứu nói đến đặc điểm lối sống người Việt Nam kể ... tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống đặc điểm sắc lối sống người Việt Nam Ngoài đặc điểm tích cực, lối sống người Việt Nam đặc điểm tiêu cực Tuy nhiên, đặc...
 • 3
 • 3,696
 • 24

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) tuyển chọn các giống khế có triển vọng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) và tuyển chọn các giống khế có triển vọng
... tài: "Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học khế (Averrhoa carambola L. ) tuyển chọn giống khế triển vọng" Mục đích nghiên cứu - Điều tra thu thập mẫu giống khế, xây dựng tranh nguồn gen khế sản ... l ng l n (TD 2) Nhóm mẫu giống dài khối l ng nhỏ (D 1) Nhóm mẫu giống dài khối l ng l n (D 2) Đặc điểm hình dạng nhóm mẫu giống Nhóm khế chua tỷ l Đ/A thấp (C 1) Nhóm khế chua tỷ l Đ/A cao (C 2) ... địa điểm nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.4 Phơng pháp nghiên cứu Chơng kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Kết điều tra tình hình sản xuất khế số vùng trồng 3.2 Kết nghiên cứu đặc điểm nông sinh học...
 • 159
 • 585
 • 1

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DUY LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " doc

Đề tài triết học
... sống thân người Hai là, đặc điểm chung lối sống người Việt Nam Đặc điểm chung lối sống người Việt Nam đặc điểm chung người Việt Nam thuộc 54 dân tộc sống đất nước Việt Nam Tuy nhiên, đặc ... Việt Nam Trong số đặc điểm lối sống người Việt Nam đặc điểm riêng người Việt Nam, mà có đặc điểm chung người Việt Nam với số tất dân tộc khác, đặc điểm chung xuất người Việt Nam tiếp thu học ... sắc lối sống người Việt Nam đặc điểm chung lối sống dân tộc Bảy là, khoa học nhận định thói hư tật xấu người Việt Nam Một số nhà nghiên cứu nói đến đặc điểm lối sống người Việt Nam kể...
 • 6
 • 344
 • 0

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DUY LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " pps

Đề tài triết học
... sống thân người Hai là, đặc điểm chung lối sống người Việt Nam Đặc điểm chung lối sống người Việt Nam đặc điểm chung người Việt Nam thuộc 54 dân tộc sống đất nước Việt Nam Tuy nhiên, đặc ... Việt Nam Trong số đặc điểm lối sống người Việt Nam đặc điểm riêng người Việt Nam, mà có đặc điểm chung người Việt Nam với số tất dân tộc khác, đặc điểm chung xuất người Việt Nam tiếp thu học ... sắc lối sống người Việt Nam đặc điểm chung lối sống dân tộc Bảy là, khoa học nhận định thói hư tật xấu người Việt Nam Một số nhà nghiên cứu nói đến đặc điểm lối sống người Việt Nam kể...
 • 6
 • 304
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi

Nghiên cứu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi
... hình trẻ mẫu giáo từ đến tuổi (tư trực quan - hành động, trực quan - hình ng) 3. 2 Khách thể nghiên cứu 90 trẻ em từ đến tuổi đó: 30 em - tuổi; 30 em - tuổi; 30 em - tuổi; 90 cha mẹ trẻ ... nghiên cứu 2.1 Lý luận - Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề - Xây dựng khái niệm đề tài: duy, đặc điểm duy, đặc điểm trẻ em từ đến tuổi 2.2 - Thực tiễn Tìm hiểu thực trạng đặc điểm trẻ ... Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài Nghiên cứu đặc điểm trẻ em từ đến tuổi" nhằm tìm hiểu đặc điểm trẻ em yếu tố ảnh hưởng; từ đề xuất kiến nghị giúp cha mẹ cô dạy trẻ có phương...
 • 21
 • 1,734
 • 2

Luận án " Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản thử nghiệm sản xuất giống cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766)

Luận án
... nâu chiều dài bột 63 3.2 Một số đặc điểm sinh sinh sản nâu 68 3.2.1 Đặc điểm sinh sinh sản nâu 68 3.2.2 Đặc điểm sinh sinh sản nâu đực 75 3.3 Kích thích sinh ... Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản thử nghiệm sản xuất giống nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) thực Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: bổ sung sở liệu khoa học đặc điểm sinh ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÝ VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Chuyên ngành: Nuôi trồng Thủy sản...
 • 180
 • 817
 • 3

Luận án “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ” pot

Luận án “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein tại Cần Thơ” pot
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO BỘ Y TẾ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 121
 • 382
 • 1

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ
... lệ tử vong 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hấp bệnh nhân ngộ độc cấp phospho hữu Tỷ lệ bệnh nhân ngộ độc suy hấp: Số bệnh nhân ngộ độc phospho hữu suy hấp chiếm số lượng ... nhân không suy hấp sống Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG SUY HÔ HẤP VÀ NGỘ ĐỘC PHOSPHO HỮU CƠ 4.1.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu Tuổi giới tính: Hầu hết bệnh nhân ngộ độc ... CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP PHOSPHO HỮU CƠ 1.2.1 Chẩn đoán ngộ độc cấp phospho hữu Chẩn đoán ngộ độc cấp phospho hữu dựa trên: - Bệnh sử tiếp xúc hóa chất nghi PHC - Bệnh cảnh lâm sàng hội...
 • 25
 • 487
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương
... Nghiên cứu đặc điểm số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn ngô nếp địa phƣơng” Mục tiêu đề tài Xác định đƣợc mối tƣơng quan anthocyanin khả chịu hạn ngô nếp địa ... đƣợc số gen điều hòa quan trọng liên quan đến sinh tổng hợp anthocyanin ngô nếp địa phƣơng Đánh giá đƣợc mức độ phiên mã gen điều hòa sinh tổng hợp anthocyanin ngô nếp địa phƣơng điều kiện hạn ... tham gia sinh tổng hợp anthocyanin ngô nếp địa phƣơng bị hạn - Tìm hiểu đƣợc sở sinh học phân tử khả chịu hạn ngô nếp địa phƣơng thông qua so sánh mức độ biểu gen điều hòa sinh tổng hợp anthocyanin...
 • 27
 • 233
 • 0

tóm tắt luận an nghiên cứu đặc điểm sinh học thành phần hoá học tinh dầu của các loài trong chi quế (cinnamomum schaeff.) bời lời (litsea lamk.)

tóm tắt luận an nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần hoá học tinh dầu của các loài trong chi quế (cinnamomum schaeff.) và bời lời (litsea lamk.)
... giới chi Bời lời (Litsea) có khoảng 400 loài Hầu hết loài chi tinh dầu Như vậy, công trình nghiên cứu tinh dầu, thành phần hóa học tinh dầu loài thuộc hai chi Quế (Cinnamomum) Bời lời (Litsea) ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, thành phần hoá học tinh dầu số loài chi Quế (Cinnamomum Schaeff.) Bời lời (Litsea Lamk.) thuộc họ Long não (Lauraceae Juss.) sinh ... lời bao hoa đơn, Mò giấy, Bời lời tròn, Bời lời nhiều hoa Bời lời trắng Bời lời mạnh Bời lời thịt cá hồi, Bời lời đỏ tươi Bời lời thorel Bời lời đắng, Bời lời hoa tán, Mò lông Bời lời vòng, Bời...
 • 30
 • 583
 • 2

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp fenton điện hóa

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp fenton điện hóa
... trên, đề tài luận án Nghiên cứu đặc điểm trình khoáng hóa số hợp chất hữu họ azo nước thải dệt nhuộm phương pháp Fenton điện hóa thực Mục tiêu nghiên cứu luận án - Tổng hợp oxit phức hợp cấu trúc ... chứa hợp chất azo - Khoáng hóa số hợp chất azo phương pháp Fenton điện hóa - Xử lý nước thải dệt nhuộm phương pháp Fenton điện hóa CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Nước thải dệt nhuộm 1.1.1 Nguồn phát sinh nước ... ứng Fenton điện hóa vào xử lý nước thải có chứa hợp chất màu azo, đặc biệt nước thải dệt nhuộm 3.8 Động học trình khoáng hóa hợp chất azo phương pháp Fenton điện hóa Phản ứng oxy hóa thuốc nhuộm...
 • 27
 • 284
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa lớn trên lều tiểu não

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định thông khí cơ học ở bệnh nhân chảy máu não mức độ vừa và lớn trên lều tiểu não
... thông khí học bệnh nhân chảy máu não mức vừa lớn lều tiểu não 6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN - Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân chảy máu não mức vừa lớn lều tiểu não phải thông ... học Chảy máu não (n = 134 bệnh nhân) định thông khí học (n = 96 bệnh nhân) Đặc điểm cận lâm sàng chảy máu não thông khí học Các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng liên quan đến định thông khí học ... xác định mức ý nghĩa tiên lượng biến 2.4 Sơ đồ nghiên cứu Chảy máu não vừa lớn lều tiểu não (n = 230 bệnh nhân) Đặc điểm lâm sàng chảy máu não thông khí học Chảy máu não định thông khí học...
 • 37
 • 193
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinh

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinh
... đổi ngôn ngữ dân nhập đến thành phố Vinh chưa có công trình đề cập tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ số ... đặc điểm ngôn ngữ số nhóm nhập từ Nghi Lộc đến thành phố Vinh, nghiên cứu mặt biểu hoạt động lời nói Đề tài đặt vấn đề quan sát trình biến đổi ngôn từ dân Nghi Lộc định sinh sống Vinh, ... KẾT LUẬN Đứng trước nhiều cách tiếp cận khác để nghiên cứu ngôn từ cộng đồng từ Nghi Lộc, luận án chọn đề tài nghiên cứu biến đổi ngôn từ số nhóm nhập tới thành phố Vinh, với đối tượng nghiên...
 • 37
 • 213
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyên
... cao sản lượng chè xanh đặc sản Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học biện pháp kỹ thuật canh tác cho số giống chè nhập nội Thái Nguyên MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ... thiện quy trình canh tác chè nhập nội 3.2 ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC GIỐNG CHÈ NHẬP NỘI TẠI THÁI NGUYÊN 3.2.3 Năng suất giống chè nhập nội Thái Nguyên Theo dõi suất giống nhập nội năm 2003, ... học số giống chè nhập nội Việt Nam trồng điều kiện sinh thái Thái Nguyên Đây công trình nghiên cứu lựa chọn giống chè có suất, chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác...
 • 27
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu đặc điểm bộ cánh tơluận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigerluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabacivũ duy thướng 2008 nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính luận văn thạc sỹ y học trường đại học y hà nội 36 51nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngtiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễnghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãonghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên của một trạng thái thảm thực vật đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở huyện mai sơn tỉnh sơn langhiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên dưới tán rừng trồng tại sóc sơn hà nộinghiên cứu đặc điểm lâm sàng khí máu và nguy cơ tử vong trong suy hô hấp cấp do viêm phổi ở trẻ emnghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016Báo cáo thường niên 2011 BCTN Hoa Phat 2011kham viet viet su thong giam cuong mucCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Giám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks6. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015