Bước đầu nghiên cứu dị ứng mỹ phẩm tại khoa dị ứng – MDLS và viện da liễu – bệnh viện bạch mai 1992 2004

Bước đầu nghiên cứu dị ứng mỹ phẩm tại khoa dị ứng MDLS viện da liễu bệnh viện bạch mai 1992 2004

Bước đầu nghiên cứu dị ứng mỹ phẩm tại khoa dị ứng – MDLS và viện da liễu – bệnh viện bạch mai 1992 2004
... định mỹ phẩm gây dị ứng 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu hồi cứu Tổng kết bệnh án bệnh nhân dị ứng mỹ phẩm vào điều trị nội trú khoa Dị ứng MDLS Viện Da Liễu , Bệnh viện Bạch Mai (1992 ... vong bệnh nặng lên dị ứng mỹ phẩm khoa Dị ứng MDLS Viện Da Liễu , Bệnh viện Bạch Mai từ 1992 2004 6.4 khuyến nghị Để mỹ phẩm không Sát thủ sắc đẹp điều cần thiết bệnh nhân bị dị ứng mỹ phẩm ... 5.1.1 dị ứng mỹ phẩm ngày tăng Từ tháng 01 /1992 đến tháng 02 /2004 ,trong 12 năm , khoa Dị ứng MDLS Viện Da Liễu, Bệnh viện Bạch Mai điều trị nội trú cho 60 bệnh nhân dị ứng mỹ phẩm Phải vào viện...
 • 35
 • 166
 • 0

[Luận văn]bước đầu nghiên cứu phản ứng xuân hoá phản ứng ánh sáng của giống hoa loa kèn lilium formolongo

[Luận văn]bước đầu nghiên cứu phản ứng xuân hoá và phản ứng ánh sáng của giống hoa loa kèn lilium formolongo
... khoa học nêu tiến hành đề tài: Bớc đầu nghiên cứu phản ứng xuân hoá phản ứng ánh sáng giống hoa loa kèn Lilium formolongo 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định đợc thông số phản ứng xuân ... hình sản xuất hoa loa kèn giới Việt Nam 12 2.3 Các nghiên cứu phản ứng ánh sáng phản ứng xuân hóa trồng nói chung loa kèn nói riêng 16 2.4 Các nghiên cứu hoa loa kèn nói chung formolongo nói ... nghiên cứu phản ứng xuân hoá phản ứng ánh sáng cho nhiều loại trồng Tuy nhiên hoa loa kèn vấn đề mẻ cha có nhiều tác giả nghiên cứu Vì vậy, nghiên cứu loa kèn hạn chế Năm 1988, Vũ Quang Sáng nghiên...
 • 107
 • 398
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sử dụng chế phẩm enzyme pectinase hemicellulase trong quá trình chế biến nước dâu Hạ Châu trong, thanh trùng

Bước đầu nghiên cứu sử dụng chế phẩm enzyme pectinase và hemicellulase trong quá trình chế biến nước dâu Hạ Châu trong, thanh trùng
... tối ưu nhằm tạo sản phẩm nước dâu Hạ Châu chất lượng ổn định Vì việc Bước đầu nghiên cứu sử dụng chế phẩm enzyme pectinase hemicellulase trình chế biến nước dâu Hạ Châu trong, trùng thực bao gồm ... văn đính kèm sau đây, với đề tài Bước đầu nghiên cứu sử dụng chế phẩm enzyme pectinase hemicellulase trình chế biến nước dâu Hạ Châu trong, trùng , Nguyễn Hoài Thanh thực báo cáo đƣợc hội đồng ... SP-L viscozym L trình chế biến nƣớc dâu Hạ Châu dạng 1.2 Ụ ÊU Ê ỨU Bƣớc đầu xây dựng quy trình chế biến nƣớc dâu Hạ Châu trong, trùng việc ứng dụng chế phẩm enzyme pectinase hemicellulase bao...
 • 62
 • 427
 • 5

Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ streptomyces griseus VTCC a 1126

Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ streptomyces griseus VTCC a 1126
... đồng với nhau: chitosanase từ h Nectria haematococca var Brevicona, chitosanase từ Aspergillus oryzae, chitosanase từ Aspergillus fumigatus chitosanase từ Metarhizium anisopliae 31 - Họ enzyme thủy ... GlcN-GlcNAc Ví dụ: chitosanase từ Bacillus circulans MH-K1, chitosanase từ Streptomyces griseus HUT 6037, chitosanase từ Nocardia orientalis, chitosanase từ Bacillus circulans WL-12  D a vào trình ... trường sản phẩm có chất lượng tốt Vì đề tài "Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thu t từ Streptomyces griseus VTCC- A- 1126" cần thiết, CPE chitosanase sử dụng thay cho axit...
 • 87
 • 378
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG QUANG HÓA CỦA MÀNG NANO ITO/CdS/TiO2 (ZnO) ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG QUANG HÓA CỦA MÀNG NANO ITO/CdS/TiO2 (ZnO) ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ
... bay nhiệt VHD-30 Các màng ITO/TiO2 không trải qua trình xử bề mặt phương pháp hóa học nhằm tránh dư chất màng TiO2 Phương pháp phóng điện lạnh áp dụng để xử bề mặt màng ITO/TiO2 trình bóc ... tạo màng TiO2từ màng mỏng Ti bốc bay từ hai phương pháp bốc bay nhiệt bốc bay chùm tia điện tử Phương pháp oxi hóa nhiệt phương pháp tạo hợp chất chất với oxi môi trường không khí giàu oxi tác dụng ... nhiều) - Trong nhiều trường hợp, không cần đến nhiệt độ đế, bị đốt nóng Các tạp chất nhiễm từ thành chuông, chuông hay từ anode lẫn vào màng Phương pháp oxi hóa nhiệt Đây phương pháp sử dụng chủ...
 • 17
 • 372
 • 1

Đánh giá thực trạng sản xuất bước đầu nghiên cứu sử dụng chế phẩm kivicafe đến sinh trưởng, phát triển năng suất quả cà phê chè tại huyện Mai Sơn, Sơn La

Đánh giá thực trạng sản xuất và bước đầu nghiên cứu sử dụng chế phẩm kivicafe đến sinh trưởng, phát triển và năng suất quả cà phê chè tại huyện Mai Sơn, Sơn La
... i chè tăng t 20,9 - 23,4% T i Sơn La ñã có m t s nghiên c u v phân bón phê chè nghiên c u phê chè Catimor c a Công ty phê ăn qu Sơn La cho th y s d ng phân bón Pomior phun cho phê ... phê giai ño n KTCB 2.635 ha, di n tích phê kinh doanh 3.736 Năng su t phê Sơn La 16,1 t /ha S n lư ng toàn t nh 6.014 t n Mai Sơn vùng tr ng phê ch l c c a Sơn La, n u trư c ñây ... VÀ TH O LU N 41 4.1 Th c tr ng tr ng chăm sóc phê t i huy n Mai Sơn, t nh Sơn La 41 4.1.1 Các ñi u ki n nh hư ng ñ n sinh trư ng, phát tri n phê t i Sơn La 42 4.1.2 ði u tra kh sinh...
 • 111
 • 262
 • 0

bước đầu nghiên cứu di thực sâm ngọc linh ở việt nam

bước đầu nghiên cứu di thực sâm ngọc linh ở việt nam
... Văn Đệ, 2003) 1.9.2 Những nghiên cứu di thực sâm Ngọc Linh Việt Nam Tại Việt Nam có số nghiên cứu di thực sâm khỏi vùng nguyên thủy Dự án Di thực sâm Ngọc Linh Quảng Nam năm 2006 tiến hành xây ... núi Ngọc Linh biện pháp an toàn nhiệm vụ quan trọng việc bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh tương lai Từ thực tiễn đó, tiến hành đề tài nghiên cứu Bước đầu nghiên cứu di thực sâm Ngọc Linh Việt Nam ... hình sâu bệnh hại sâm Ngọc Linh 16 1.8 Kết nghiên cứu hoạt chất sâm Ngọc Linh 17 1.9 Nghiên cứu di thực sâm Ngọc Linh loài khác chi Panax 21 1.9.1 Những nghiên cứu di thực loài chi Panax...
 • 97
 • 112
 • 1

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu PHẢN ỨNG hạt NHÂN 10b(p,α) TRÊN máy GIA tốc 5SDH 2 tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu PHẢN ỨNG hạt NHÂN 10b(p,α) TRÊN máy GIA tốc 5SDH 2 tại TRƯỜNG đại học KHOA học tự NHIÊN
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thế Anh BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 10B(p,α) TRÊN MÁY GIA TỐC 5SDH- 2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ... học Khoa học Tự nhiên Vật lý hạt nhân, nguyên tử lượng cao 23 Luận văn tốt nghiệp Hình 2. 1 Sơ đồ khối máy gia tốc 5SDH- 2 Hình 2. 2 Hình ảnh thực tế máy gia tốc 5SHD -2 Các thành phần máy gia tốc 5SDH- 2: ... gia tốc 5SDH- 2: Trên hình 2. 2 hình ảnh thực tế máy gia tốc 5SHD -2 phòng máy gia tốc trường Đại học Khoa học tự nhiên, hệ máy gồm thành phần sau: Vật lý hạt nhân, nguyên tử lượng cao 24 Luận văn...
 • 61
 • 127
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 10B(p,α) TRÊN MÁY GIA TỐC 5SDH-2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 10B(p,α) TRÊN MÁY GIA TỐC 5SDH-2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Thế Anh BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 10B(p,α) TRÊN MÁY GIA TỐC 5SDH-2 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ... tham gia vào phản ứng hạt nhân Hệ phản ứng hạt nhân thời kỳ biến động mạnh chủ yếu phản ứng hạt nhân phóng xạ số hai hạt nhân tham gia vào phản ứng hạt nhân phóng xạ Hạt nhân thứ hai thường hạt ... lý hạt nhân, nguyên tử lượng cao Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 1.1 Tóm lược phản ứng hạt nhân 1.1.1 Phân loại phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy chùm hạt...
 • 61
 • 225
 • 0

Bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số vấn đề bảo vệ môi trường

Bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số và vấn đề bảo vệ môi trường
... Chơng III: Mối quan hệ dân số vấn đề môi trờng I.Nhận định diễn biến môi trờng trớc ảnh hởng gia tăng dân số Dân số tài nguyên môi trờng có mối quan hệ tơng hỗ với Sự gia tăng dân số làm tăng thêm ... phải gánh chịu hậu Một số phân tích sau làm rõ mối quan hệ dân số vấn đề môi trờng III Lý thuyết nghiên cứu quan hệ dân số môi trờng Lý thuyết nghiên cứu quan hệ dân số môi trờng 1.1.T tởng Malthus ... chọn đề tài Bớc đầu nghiên cứu mối quan hệ gia tăng dân số vấn đề bảo vệ môi trờng (khảo sát thực địa địa bàn tỉnh Hà Nam) làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chuyên đề có đối tợng nghiên cứu mối quan...
 • 53
 • 1,120
 • 1

bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số vấn đề bảo vệ môi trường (khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam)

bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số và vấn đề bảo vệ môi trường (khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam)
... Chơng III: Mối quan hệ dân số vấn đề môi trờng I.Nhận định diễn biến môi trờng trớc ảnh hởng gia tăng dân số Dân số tài nguyên môi trờng có mối quan hệ tơng hỗ với Sự gia tăng dân số làm tăng thêm ... .14 Gia tăng dân số tác động đến thành phần môi trờng .14 3.1 .Mối quan hệ dân số sản xuất nông nghiệp, đất đai 18 3.2 Mối quan hệ dân số, nớc vệ sinh môi trờng 18 3.3 .Dân số với vấn đề ô ... niệm liên quan đến dân số 1.Khái niệm dân số Khái niệm liên quan .8 III Lý thuyết nghiên cứu quan hệ dân số môi trờng Lý thuyết nghiên cứu quan hệ dân số môi trờng...
 • 46
 • 642
 • 0

bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn pn108 pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường

bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình ra rễ của 2 dòng bạch đàn pn108 và pn116 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và điều kiện huấn luyện cây con ngoài môi trường
... này, đưa đề tài Bước đầu nghiờn cứu ảnh hưởng số yếu tố đến trình rễ dòng bạch đàn PN108 PN116 phương pháp nuôi cấy tế bào điều kiện huấn luyện môi trường tự nhiên” Viện nghiên cứu nguyên liệu ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2. 1 Mục tiêu nghiên cứu 23 2. 2 Đối tượng nghiên cứu .23 2. 2.1 Một số đặc điểm dòng PN108 .23 2. 2 .2 Một số đặc điểm dòng PN47 23 ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2. 1 Mục tiêu nghiên cứu 23 2. 2 Đối tượng nghiên cứu .23 2. 2.1 Một số đặc điểm dòng PN108 .23 2. 2 .2 Một số đặc điểm dòng PN47 23 ...
 • 77
 • 546
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bước đầu nghiên cứu xử lý kim loại nặng tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh thương phẩmbước đầu nghiên cứubước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sảnbước đầu nghiên cứu đặc điểm khối tế bào gốc máu ngoại vi dùng điều trị một số bệnh máu tại viện huyết học truyền máu trung ươngluận văn bước đầu nghiên cứu dịch treo tế bào cây đinh lăng polyscias fruticosa l harms trong mục đích thu nhận saponinbước đầu nghiên cứu điều trị bệnh nhân thalassemia người trưởng thành tại bệnh viện huyết học và truyền máu trung ươngkoas luận bước đầu nghiên cứu chế biến trà từ hoa simbáo cáo nghiên cứu thị trường mỹ phẩmbước đầu nghiên cứu khả năngnghiên cứu thị trường mỹ phẩm việt nambước đầu nghiên cứu về chi trả dịch vụ môi trường tại việt nam pdfbước đầu nghiên cứu khu hệ lưỡng cư bò sát ở xã kháng nhật huyện sơn dương tỉnh tuyên quangbước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái và sinh hoá của các giống bưởi trồng tại nghệ an hàbước đầu nghiên cứu một số lớp hàm điều hòabước đầu nghiên cứu sinh thái học kì đà hoa varanus salvatorlaurenti 1976 trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh nghệ anufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 06 11 1522270ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H Cufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22455uftai ve tai day22456NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYKT1T3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016BC tai chinh hop nhat-Qui 3-0820100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013