ngân hàng câu hỏi kinh tế vĩ mô

ngân hàng câu hỏi kinh tề vi

ngân hàng câu hỏi kinh tề vi mô
... gọi là: a Kinh tế học vĩ b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 15 Ví dụ sau thuộc kinh tế học thực chứng? 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế ... Dẫn đến tiêu dùng nhiều hàng hoá hàng thứ cấp, hàng hoá hàng hoá bình thờng d Dẫn đến tiêu dùng hàng hoá hàng thứ cấp, nhiều hàng hoá hàng hoá bình thờng e a c 13 Khi giá hàng hoá giảm, ảnh hởng ... dùng hàng hoá nhiều b Khuyến khích cá nhân tiêu dùng hàng hoá c Dẫn đến tiêu dùng nhiều hàng hoá hàng thứ cấp, hàng hoá hàng hoá bình thờng d Dẫn đến tiêu dùng hàng hoá hàng thứ cấp, nhiều hàng...
 • 114
 • 201
 • 0

ngân hàng câu hỏi kinh tế vi 200 câu

ngân hàng câu hỏi kinh tế vi mô 200 câu
... vụ taxi tăng Nếu giá hàng hoá giảm kéo theo cầu hàng hoá tăng hai hàng hoá là:  Bổ sung Nếu giá hàng hoá tăng kéo theo cầu hàng hoá tăng hai hàng hoá là:  Thay Đối với hàng hoá thông thường, ... gồm hai hàng hoá xa xỉ thiết yếu, người tiêu dùng thay đổi lựa chọn giá hàng xa xỉ tăng  Phân bổ lại ngân sách cho hai hàng hóa theo tỷ lệ độ thỏa dụng đạt từ vi c điều chỉnh chi tiêu hai hàng ... sánh lợi ích cận biên đồng giá hàng hoá Lan có thu nhập hàng tháng 200$ để mua hàng: thịt (M_kg) khoai tây (P_kg) Giá thịt 4$/Kg giá khoai tây 2$/Kg Đường giới hạn ngân sách Lan là:  100 = 2M...
 • 19
 • 132
 • 0

ngân hàng câu hỏi kinh tế

ngân hàng câu hỏi kinh tế vĩ mô
... chi phí kinh tế, đo nguồn lực sử dụng hết trình sản xuất Để thâm hụt ngân sách bớt tỷ đồng, Chính phủ cần giảm chi tiêu tỷ đồng Mức sản lượng kinh tế với mức chi tiêu dự kiến kinh tế Câu hỏi ... cho ngân hàng trung ương d) Chính phủ bán trái phiếu cho ngân hàng thương mại Nếu ngân hàng thương mại muốn giữ 3% tiền gửi dạng dự trữ dân cưa muốn giữ tiền mặt 10% so với tiền gửi ngân hàng ... Một ngân hàng thương mại chuyển số trái phiếu phủ mà họ giữ vào tài khoản tiền gửi họ ngân hàng trung ương b) Một ngân hàng thương mại chuyển số tiền mặt nằm két họ vào tài khoản tiền gửi ngân hàng...
 • 35
 • 143
 • 0

ngan hang trac nghiem kinh te vi mo co dap an

ngan hang trac nghiem kinh te vi mo co dap an
... sản lựong có cầu co giãn nhiều c Doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận d Doanh thu cực đại MR = 5/ Giải pháp can thiệp Chính phủ doanh nghiệp thị trường độc quyền hoàn toàn buộc doanh nghiệp phải ... Sự khan d Chi phí hội 32/ Chính phế vi mô,ước hin nắnay có giải pháp kinh tế khác c ước tình thình mô, chuẩnkinh tế nay, vấn đề a Kinh t ủ n chuẩ ệ t c tr Kinh ế vĩ suy thoái tắc thuộc b Kinh ... demand curve model) doanh nghiệp giảm giá doanh nghiệp lại sẽ: a Không biết c Giảm giá b Tăng giá d Không thay đổi giá 29/ Trong mô hình doanh nghiệp độc quyền nhóm có ưu quy mô sản xuất, doanh...
 • 12
 • 2,425
 • 12

Ngân hàng đề thi kinh tế Vi có đáp án

Ngân hàng đề thi kinh tế Vi Mô có đáp án
... lợi tuyệt đối so với Vi t Nam vi c sản xuất xe máy C Trung Quốc lợi so sánh so với Vi t Nam vi c sản xuất xe máy D Ngời Vi t Nam sính dùng hàng ngoại hàng hoá sản xuất Vi t Nam 150 Nếu tổng ... sản lợng thực tế dài hạn? A Mức cung ứng tiền tệ B Mức cung yếu tố sản xuất C Quy chi tiêu phủ D Cán cân thơng mại quốc tế E Quy tổng cầu kinh tế 142 Những đổi ngành ngân hàng nh sử dụng ... mại B Ngân hàng thơng mại phải trả cho ngân hàng trung ơng vay tiền C Dân chúng phải trả vay tiền ngân hàng thơng mại D Doanh nghiệp khác phải trả vay tiền ngân hàng thơng mại 288 Nếu đầu...
 • 42
 • 2,955
 • 3

ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị

ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị
... hai loi hỡnh kinh t l kinh t t nhiờn v kinh t hng húa Kinh t t nhiờn l hỡnh thc kinh t m sn phm lm ch dựng tha cỏc nhu cu ca ngi sn xut ni b n v kinh t ú l kiu sn xut t cp, t tỳc Kinh t hng húa ... phn kinh t (TPKT) lch s li v cũn cú li cho s phỏt trin kinh t ca CNXH nh kinh t t bn t nhõn, kinh t t bn tiu ch Do chớnh sỏch ci to XHCN nn kinh t c, ny sinh nhng thnh phn kinh t mi i nh kinh ... phi Li ích kinh t gi vai trũ l ng lc kinh t thỳc y cỏc ch th kinh t v mi ngi vỡ li ích kinh t m quan tõm n kt qu sn xut, kinh doanh Nghiờn cu li ích kinh t cú ý ngha quan trng i vi nn kinh t nc...
 • 21
 • 1,967
 • 1

câu hỏi kinh tế

câu hỏi kinh tế vĩ mô
... kết tính đ­ược câu Giả sử có số liệu kinh tế giản đơn sau: C = 340 + 0,8Y; Đầu tư tư nhân I = 820 Tính sản lượng cân kinh tế vẽ đồ thị đường tổng cầu Mức tiêu dùng tiết kiệm kinh tế cân bao nhiêu? ... liệu kinh tế mở sau: (tính theo tỷ USD) C = 80 + 0,75YD; I = 400; G = 430; X = 100 ; IM = 10 + 0,1Y; T = 10 + 0,2Y Viết phương trình vẽ đồ thị đường tổng cầu kinh tế Tính sản lượng cân kinh tế ... số liệu kinh tế đóng sau: C = 100 + 0,8YD; I = 450; G = 600; T = 15 + 0,25Y Tính mức thu nhập cân kinh tế chi tiêu cho tiêu dùng dân cư Khi thu nhập cân ngân sách phủ nào? Số nhân kinh tế bao...
 • 4
 • 985
 • 9

Tạp chí công nghệ ngân hàng bất ổn kinh tế việt nam nhìn từ chính sách tiền tệ

Tạp chí công nghệ ngân hàng bất ổn kinh tế vĩ mô việt nam nhìn từ chính sách tiền tệ
... TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 16, SỐ Q1- 2013 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BẤT ỔN KINH TẾ VĨ MƠ 2.1 Khái niệm bất ổn kinh tế mơ Hiện chưa có định nghĩa thống cho vấn đề bất ổn kinh tế kinh tế ... (2001), bất ổn kinh tế mơ biến động theo chiều hướng xấu tình hình kinh tế kinh tế Sameti tác giả (2012) cho bất ổn kinh tế mơ đánh giá biến động tập hợp biến số kinh tế mơ bao ... hoảng ngân hàng khoảng thời gian 1980 – 1996 mà đó, sai lầm CSTT mở rộng ngun nhân nhiều quốc gia CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ BẤT ỔN KINH TẾ VĨ MƠ VIỆT NAM 3.1 Đánh giá tình trạng bất ổn Việt Nam qua...
 • 13
 • 263
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ THI KINH TẾ VI

NGÂN HÀNG ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ
... thuế cố định hàng năm Bài 7: Hãy lựa chọn câu trả lời giải thích sao? Thu nhập người tiêu dùng tăng, Lượng cầu hàng hoá Y giảm, Y hàng hoá: − Y hàng hoá thứ cấp − Y hàng hoá cao cấp − Y hàng hoá ... giải thích sao? Vi c đặt giá tối thi u dẫn tới: − Sự nhập ngành − Sự dư cung − Sự cân thị trường − Sự thi u hụt hàng hoá Hàm số cầu hàng hoá là: Q = 60 Tại mức giá P = 25 cầu hàng hoá có mức ... dãn − Co dãn nhiều Thu nhập người tiêu dùng tăng, Lượng cầu hàng hoá Y tăng, Y hàng hoá: − Y hàng hoá thứ cấp − Y hàng hoá cao cấp − Y hàng hoá thông thường − a,b,c không Trong thời gian ngắn hạn,...
 • 20
 • 262
 • 0

câu hỏi kinh tế vi 2

câu hỏi kinh tế vi mô 2
... X Q2 Q1 Y Q1 Q2 ...
 • 2
 • 91
 • 0

Các câu hỏi kinh tế vi

Các câu hỏi kinh tế vi mô
... Cả câu 16 KINH TẾ VI MÔ CÂU 3: Kinh tế học vi tiếp cận với nghiên cứu kinh tế giác độ: A Toàn kinh tế B Chính phủ C Sự hoạt động thị trường riêng lẻ D Người tiêu dùng 17 KINH TẾ VI MÔ CÂU ... Nam thập kỷ 20 15% năm d Cả câu 01 06 10 05 04 03 02 08 07 HẾT THỜI GIAN09 2 KINH TẾ VI MÔ CÂU 3: Kinh tế học vi tiếp cận với nghiên cứu kinh tế giác độ: A Toàn kinh tế B Chính phủ C Sự hoạt ... Nằm đường giới hạn khả sản xuất D Các câu 01 06 10 05 04 03 02 08 07 HẾT THỜI GIAN09 8 KINH TẾ VI MÔ CÂU 9: Trong hình kinh tế hỗn hợp, vấn đề hệ thống kinh tế giải quyết: A Thông qua kế hoạch...
 • 22
 • 115
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi KINH tế đô TH1

NGÂN HÀNG câu hỏi KINH tế đô TH1
... Câu 21: Trình bày nội dung quản lý Nhà nước lao động đô thị? Câu 22: Phân tích thực trạng lao động thất nghiệp Việt Nam? Câu 23: Dân số lao động việc làm có quan hệ đến phát triển kinh tế đô ... thị? Câu 24: Trình bày số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị? Câu 25: Phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường đô thị? Câu 26: Những biện pháp quản lý môi trường đô thị Việt Nam? Câu ... khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị Việt Nam? Câu 28: Vai trò tài đô thị trình đô thị hóa? Câu 29: Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý tài đô thị? Câu 30: Cơ sở hạ tầng gì? Trình bày...
 • 2
 • 25
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách ngân hàng câu hỏi kinh tế vi môtác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đối với kinh tế vĩ môhệ thống câu hỏi kinh tế vĩ môngân hàng câu hỏi kinh tế lượngngân hàng trắc nghiệm kinh tế vi môngân hàng câu hỏi kinh tế công cộngngân hàng câu hỏi kinh tế phát triểnđáp án ngân hàng đề thi kinh tế vĩ môcâu hỏi kinh tế vĩ mô trắc nghiệmcác câu hỏi kinh tế vi môcâu hỏi kinh tế vi mô có đáp áncâu hỏi kinh tế vi mô 2câu hỏi kinh tế vi mô chương 3câu hỏi kinh tế vi mô hayngân hàng câu hỏi kinh tế quốc tếChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình