ỨNG DỤNG kỹ THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHUYỂN ĐỘNG kép KHÔNG XI MĂNG ở BỆNH NHÂN gẫy cổ XƯƠNG đùi

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHUYỂN ĐỘNG kép KHÔNG XI MĂNG BỆNH NHÂN gẫy cổ XƯƠNG đùi

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHUYỂN ĐỘNG kép KHÔNG XI MĂNG ở BỆNH NHÂN gẫy cổ XƯƠNG đùi
... B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN VN THNH ứNG DụNG Kỹ THUậT THAY KHớP HáNG TOàN PHầN CHUYểN ĐộNG KéP KHÔNG XI MĂNG BệNH NHÂN GẫY Cổ XƯƠNG ĐùI Chuyờn ngnh: Ngoi khoa Mó s: CK 62720750 CNG ... phẫu thuật: đánh giá tình trạng liền vết mổ đầu - Hình ảnh Xquang sau mổ: đánh giá vị trí hõm khớp, cán chỏm bất thờng khớp nhân tạo sau thay Chúng áp dụng phơng pháp Betty J Manaster - dựa sở mốc ... cú xi mng, Di 60: khụng xi mng Quóng i hy vng cũn sng ca bnh nhõn Di 15 nm: cú xi mng, Trờn 25 nm: khụng xi mng Cht lng xng, kh nng xng mc vo khp nhõn to: Gi hn: cú xi mng; Loóng xng: cú xi...
 • 68
 • 170
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng
... ton phn khụng xi mng vi hai mc tiờu: ỏnh giỏ hiu qu ca mt s bin phỏp nõng cao k thut phu thut thay khp hỏng ton phn khụng xi mng ỏnh giỏ kt qu phu thut thay khp hỏng ton phn khụng xi mng ln u cú ... hỏng ln u thỡ phu thut thay khp hỏng ton phn khụng xi mng cú nhiu nguy c b tai bin v bin chng liờn quan n k thut hn so vi k thut thay khp bỏn phn hoc k thut thay khp cú s dng xi mng xng Cỏc tai bin, ... nõng cao k thut thay khp hỏng nht l phu thut thay khp hỏng ton phn khụng xi mng Mt s k thut ó c ng dng gúp phn hn ch cỏc tai bin v bin chng phu thut, kộo di tui th ca khp Cỏc bin phỏp nõng cao...
 • 161
 • 500
 • 9

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng
... hành nghiên cứu ứng dụng hai kỹ thuật để phẫu thuật thay khớp háng toàn phần lần đầu không xi măng Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu số biện pháp nâng cao kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng toàn ... nhiên, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo giải pháp đem lại chất lượng sống tốt cho người bệnh 24 Kết phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng lần đầu có ứng dụng kỹ thuật nâng cao Phẫu thuật ... phần không xi măng - Đánh giá kết phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng lần đầu có ứng dụng kỹ thuật nâng cao Những đóng góp khoa học thực tiễn đề tài - Luận án áp dụng mô tả kỹ thuật...
 • 24
 • 228
 • 2

NGHIÊN CỨU Pha loãng máu đẳng thể tích trên bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng toàn phần

 NGHIÊN CỨU Pha loãng máu đẳng thể tích trên bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng toàn phần
... Mt mỏu phu thut thay khp hỏng ton phn 95 4.4 Hiu qu gim mt mỏu phu thut ỏp dng pha loóng mỏu ng th ớch 99 4.4.1 Thay i cỏc ch s t bo mỏu sau phu thut .99 4.4.2 Thay i APTT, APTT/chng, ... hoỏ sinh mỏu pha loóng mỏu ng th tớch .109 4.8 Thay i cỏc ch s huyt hc, ụng mỏu, húa sinh mỏu ngy th nht sau phu thut .114 4.8.1 Thay i cỏc ch s t bo mỏu 114 4.8.2 Thay i ch s ... tn s tim nờn tn s tim thay i s lm thay i CLT 1.4.3 ỏp ng ca c th vi pha loóng mỏu ng th tớch 1.4.3.1 ỏp ng ca huyt ng Khi PLMTT, mt th tớch mỏu ton b c ly c th v truyn thay th th tớch mỏu bng...
 • 156
 • 417
 • 1

Nghiên cứu pha loãng máu đẳng thể tích trên bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng toàn phần

Nghiên cứu pha loãng máu đẳng thể tích trên bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng toàn phần
... máu hoá sinh máu sau pha loãng máu đẳng thể tích Đánh giá hiệu giảm máu mổ, giảm truyền máu đồng loại tính an toàn pha loãng máu đẳng thể tích trước phẫu thuật bệnh nhân thay khớp háng toàn phần ... sau pha loãng máu đẳng thể tích thay đổi ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Với mức pha loãng máu đẳng thể tích nghiên cứu: * Có hiệu quả: - Hạn chế thành phần máu máu phẫu thuật thay khớp háng toàn phần ... LUẬN Nghiên cứu 90 bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, chia thành hai nhóm: nhóm pha loãng máu đẳng thể tích trước phẫu thuật nhóm không áp dụng pha loãng máu Theo dõi, phân tích số...
 • 15
 • 198
 • 0

Kết quả điều trị phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng tại bệnh viện bạch mai

Kết quả điều trị phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng tại bệnh viện bạch mai
... tạo y tế trờng đại học y hà nội trần nguyễn phơng đánh giá kết điều trị phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bệnh viện bạch mai Chuyên ng nh : Ngoại khoa Mã số : 60.72.07 luận văn thạc ... thu t thay kh p hỏng ton ph n khụng xi mng t i B nh vi n B ch Mai nh m cỏc m c tiờu: Mụ t ủ c ủi m lõm sng, c n lõm sng c a b nh nhõn thay kh p hỏng ton ph n khụng xi mng t i B nh vi n B ch Mai ... Tụi xin ủ c by t lũng bi t n chõn thnh v sõu s c t i: B nh vi n B ch Mai H N i Khoa Ngo i B nh vi n B ch Mai Khoa Gõy mờ H i s c B nh vi n B ch Mai Phũng K ho ch T ng h p B nh vi n B ch Mai Ban...
 • 103
 • 1,192
 • 16

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần xi măng

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần có xi măng
... bit v thay khp hỏng ton phn cú xi mng giai on hin nay, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: "ỏnh giỏ kt qu phu thut thay khp hỏng ton phn cú xi mng" nhm hai mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu phu thut thay khp ... rng nhit b mt xi mng v xng tng hn so vi nhit ban u ca b mt xng 10,7oC, nhit cao nht b mt xng vi xi mng ci l 48oC Xi mng khụng cú dớnh, vi b mt cng rỏp xi mng cng bỏm cht, xi mng rt bn vi ... n bong lúc xi mng gõy lng khp + Th h 2: l dựng sỳng xi mng nhi xi mng vi ỏp lc cao + Th h 3: cho n cỏc nc phỏt trin ngi ta trn xi mng dng c chõn khụng m bo cho khụng mt bt khớ no xi mng v gn...
 • 115
 • 894
 • 5

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG cán NGẮN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG cán NGẮN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức
... hp ang thay khp Spiron ta mun chuyn sang lm khp hỏng cỏn di ta ch vic thay mi cỏn Trong trng hp khp Spiron phi thay li m ci cũn tt, thỡ ta cng ch thay mi cỏn v lp lút m khụng cn phi thay ci ... c im lõm sng v chn oỏn hỡnh nh ca bnh nhõn c m thay khp hỏng ton phn khụng xi mng cỏn ngn ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut thay khp hỏng ton b khụng xi mng cỏn ngn ti bnh vin Vit c 10 CHNG TNG QUAN ... khụng xi mng cú tờn Spiron, m bo tui th nh khp nhõn to ton phn khỏc li rt thun li cho phu thut thay li khp ớt lm thay i cu trỳc xng vựng c xng ựi v vựng 1/3 trờn xng ựi Ti Vit Nam, k thut thay...
 • 88
 • 218
 • 13

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng tại bệnh viện đa khoa kiến an hải phòng

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng tại bệnh viện đa khoa kiến an hải phòng
... toàn phần không xi măng bệnh viện Đa khoa Kiến An- Hải Phòng ,với mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng bệnh viện Đa khoa Kiến An- Hải phòng Từ kết thu rút số ... quan tâm ngày phổ biến rộng rãi Tại bệnh viện Kiến An - Hải Phòng phẫu thuật thay khớp háng triển khai từ năm 2011 nhiên chưa có tổng kết đánh giá Để đánh giá kết phẫu thuật thay khớp háng bệnh ... phải thay lại, người phẫu thuật viên (PTV) thường hướng nhiều tới việc chọn khớp không xi măng Những kết phẫu thuật thay khớp háng mang lại to lớn bàn cãi, bên cạnh phẫu thuật thay khớp háng...
 • 95
 • 164
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) ĐỂ PHÁT HIỆN NHIỄM SẮC THỂ PHILADELPHIA TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BẠCH CẦU MÃN TÍNH DÒNG HẠT (CHRONIC MYELOID LEUKEMIA )" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... et al 2002) [6] Phát gen tổ hợp BCR-ABL máu ngoại biên bệnh nhân CML đồng nghĩa với phát nhiễm sắc thể Philadelphia Do việc tiến hành xây dựng kỹ thuật để phát diện nhiễm sắc thể Philadelphia máu ... 74 tuổi, chẩn đoán ung thư bạch cầu mạn tính dòng hạt (Chronic Myeloid Leukemia, CML) với tủy đồ dương tính điều trị loại thuốc Hydrea (Không sử dụng loại thuốc ức chế hoạt tính tyrosine kinase ... chữa bệnh Điều giúp cho thầy thuốc lâm sàng có phương tiện đáng tin cậy để nhanh chóng xác định chẩn đoán bệnh Ung thư bạch cầu mãn tính dòng hạt, đồng thời có kế hoạch điều trị theo dõi đáp ứng...
 • 7
 • 394
 • 6

Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều IMRT bằng hệ collimator jaw only cho bệnh nhân mắc ung thư trực tràng tại bệnh viện k trung ương năm 2014 2015

Ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến liều  IMRT bằng hệ collimator jaw only cho bệnh nhân mắc ung thư trực tràng tại bệnh viện k trung ương năm 2014 2015
... k thuật xạ trị a/ K thuật xạ trị thông thư ng b/ K thuật xạ trị theo hình dạng chiều khối u c/ K thuật xạ trị điều biến liều theo hình thái khối u (1) K thuật xạ trị thông thư ng: K thuật ... công nghệ, nhiều thiết bị k thuật xạ trị đại có mặt Việt Nam, đặc biệt với k thuật xạ trị IMRT K thuật xạ trị IMRT triển khai lần bệnh viện K Trung Ương năm 2008 cho bệnh nhân mắc ung thư vòm ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CAO VĂN CHÍNH ỨNG DỤNG K THUẬT XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU -IMRT BẰNG HỆ COLLIMATOR JAW ONLY CHO BỆNH NHÂN MẮC UNG THƢ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƢƠNG NĂM 2014- 2015...
 • 82
 • 413
 • 0

Tài liệu Một kỹ thuật giúp tránh biến chứng hai chi không bằng nhau trong thay khớp háng toàn phần pdf

Tài liệu Một kỹ thuật giúp tránh biến chứng hai chi không bằng nhau trong thay khớp háng toàn phần pdf
... chuyển lớn rỏ ràng Nếu chi nhau, vị trí trì kích thước hoàn tất việc thử chỏm Nếu chi không nhau, chân bên phẫu thuật ngắn xác định X quang lâm sàng trước mức độ ngắn mm Sau phẫu thuật, dùng dụng cụ ... trường hơp chi u dài hai chi đánh giá qua xquang khung chậu thẳng , số khác biệt trung bình 2mm- 3mm Dụng cụ: xem hình minh họa Kết luận: Với kỷ thuật đơn giản, thời gian có tăng thêm so với không ... thuật, dùng dụng cụ xác định vị trí chi ngắn Khi đặt khớp giả vào ta cộng thêm độ ngắn ban đầu Từ cộng thêm số chi u dài mà ta đo ngắn, điểm mốc giữ nguyên chi u dài thước đo tăng lên Sau lắp...
 • 2
 • 287
 • 3

Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn vọng cảnh thành phố huế

Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn vọng cảnh thành phố huế
... THKT Nguyễn Thị Thia Một số giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng khách sạn Vọng Cảnh Khách hàng mục tiêu khách sạn Vọng Cảnh khách hàng nước Để thu hút nhóm khách hàng vấn đề cần quan tâm đến xây ... đồng/ngày  Khách hàng mục tiêu khách sạn khách hàng nước, độ tuổi niên K43 THKT Nguyễn Thị Thia Một số giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng khách sạn Vọng Cảnh HCE LOGO  Khách hàng lưu trú sạn chủ ... trình bày Giới thiệu đề tài Cơ sở liệu toán Khai phá liệu với luật kết hợp Khai phá liệu với phân cụm liệu Một số giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng khách sạn Vọng Cảnh Kết luận HCE LOGO Giới thiệu...
 • 16
 • 588
 • 3

ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn vọng cảnh

ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng tại khách sạn vọng cảnh
... 3: Ứng dụng khai phá liệu quản lý khách hàng khách sạn Vọng Cảnh Trình bày tổng quan khách sạn Vọng Cảnh; tìm hiểu phần mềm khai phá liệu Weka; kết khai phá liệu thuật toán Apriori kết khai phá ... doanh khách sạn thông qua đề tài Ứng dụng kỹ thuật khai phá liệu vào hoạt động chăm sóc khách hàng khách sạn Vọng Cảnh –thành phố Huế” Đề tài tổng kết kiến thức lý thuyết KPDL, phương pháp khai phá ... giải pháp hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giúp khách sạn chủ động với khách hàng nâng cao vị cạnh tranh Mục tiêu nghiên cứu Đề tài Ứng dụng khai phá liệu quản lý khách hàng khách sạn Vọng Cảnh ...
 • 108
 • 2,097
 • 4

đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật thay khớp háng bán phầntoàn phần tại bệnh viện thống nhất

đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật thay khớp háng bán phần và toàn phần tại bệnh viện thống nhất
... 10 KẾT LUẬN Thay khớp háng bán phần hay toàn phần phẩu thuật mang lại kết đáng kể cho người bệnh bị bệnh khớp háng mà phương pháp điều trị khác đạt Trong gần năm qua phẫu thuật thay khớp toàn ... chọn bệnh: Dựa vào 3.1 Chỉ định phẫu thuật * Chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần - Thoái hoái khớp háng toàn người 60 tuổi nhiều nguyên nhân - Khớp giả cổ xương đùi: tiêu chỏm, hư hõm khớp ... chụm lại, có chót, bờ cao ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng Tất bệnh nhân phẩu thuật thay khớp háng toàn phần bán phần Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 01/2004 đến 10/2005 Phương pháp...
 • 14
 • 889
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngphẫu thuật thay khớp háng toàn phầnkết quả điều trị phẫu thuật thay khớp háng toàn phầnnghiên cứu kết quả điều trị gãy cổ xương đùi do chấn thương bằng phẫu thuật thay khớp háng toàn phần với xi măngky thuat thay khop hangkỹ thuật thay khớp háng spironcác thay khớp háng toàn phầnthay khớp háng toàn phần không xi măngthay khớp háng toàn phần tuổi trẻđánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện việt đứcứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào phân tích tài chínhky thuat phau thuat thay khop hangứng dụng kỹ thuật sốứng dụng kỹ thuậtứng dụng kỹ thuật lạnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả