NGHIêN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của THUỐC “VIệT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp

NGHIêN cứu TÍNH AN TOÀN tác DỤNG của THUỐC “VIệT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp

NGHIêN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của THUỐC “VIệT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp
... BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM PHẠM PHÚ VINH NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ TÁC DỤNG CỦA THUỐC “VIỆT AN CUNG” TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP Chuyên ngành: ... thiết tiến hành nghiên cứu tổng thể thực nghiệm lâm sàng Do đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính an toàn tác dụng thuốc “Việt an cung” điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với mục ... thể sau: 1- Nghiên cứu tính an toàn tác dụng tim mạch thuốc Việt an cung động vật thực nghiệm 2- Theo dõi tác dụng không mong muốn thuốc Việt an cung điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn...
 • 39
 • 190
 • 0

NGHIêN cứu TÍNH AN TOÀN tác DỤNG của THUỐC “VIệT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp

NGHIêN cứu TÍNH AN TOÀN và tác DỤNG của THUỐC “VIệT AN CUNG” TRONG điều TRỊ NHỒI máu não SAU GIAI đoạn cấp
... nghiên cứu tổng thể thực nghiệm lâm sàng Do đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: MỤC TIÊU Nghiên cứu tính an toàn tác dụng thuốc “Việt an cung” điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Nghiên cứu tính ... QUAN  Điều trị Giai đoạn cấp tính Điều trị giai đoạn rối loạn ý thức, có liệt nửa người • Điều trị giai đoạn hôn mê nông • Điều trị giai đoạn hôn mê sâu TỔNG QUAN  Phục hồi sau giai đoạn ... tính an toàn tác dụng tim mạch thuốc Việt an cung động vật thực nghiệm MỤC TIÊU Theo dõi tác dụng không mong muốn thuốc Việt an cung điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp TỔNG QUAN...
 • 32
 • 74
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... Trờng đại học y h nội NgÔ QUỳNH HOA Nghiên cứu TíNH AN TOàN TáC DụNG CủA THUốC "thông mạch LạC HOàN" TRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Chuyên ngnh : y học cổ truyền M số ... sức Cấp cứu, Khoa Nội I Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu - Ban Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung -ơng Khoa, Phòng Bệnh viện tạo điều ... hoc cu huyt Quan nguyờn, Khớ hi n chõn tay m, s thy mch p [61], [62] * Phc hi sau giai on cp õy l giai on can thip iu tr tt nht phc hi cỏc di chng - iu tr chng trỳng phong sau giai on cp bng...
 • 173
 • 440
 • 0

nghiên cứu tính an toàn tác dụng dược lý trên tim mạch của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

nghiên cứu tính an toàn và tác dụng dược lý trên tim mạch của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... Nghiên cứu TíNH AN TOàN TáC DụNG CủA THUốC "thông mạch LạC HOàN " TRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Chuyên ngành : y học cổ truyền Mã số ... tng huyt v gim tc mch * Chp X quang: chp X quang tim phi tỡm cỏc bnh phi, ph qun di cn lờn nóo * Ghi in tim v siờu õm tim mch: phỏt hin bnh van tim, c tim Cỏc xột nghim chuyờn bit * ... Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc dng dc trờn tim mch ca thuc Thụng mch s lc hon iu tr nhi mỏu nóo sau giai on cp vi ba mc tiờu c th sau: 1- Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc dng trờn tim mch ca thuc...
 • 164
 • 340
 • 1

nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... đoạn cấp TMSLH khẳng định lần thuốc TMSLH có tính an toàn cao, phù hợp với kết NC tính an toàn thuốc thực nghiệm 4.2 HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” KẾT HỢP VỚI XOA BÓP BẤM ... muốn khác xuất thời gian NC BÀN LUẬN 25 4.1 TÍNH AN TOÀN CỦA THUỐC “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” 4.1.1 Tính an toàn thuốc TMSLH thực nghiệm Kết thử độc tính cấp LD50 chuột nhắt trắng với liều tăng dần ... ethanol toàn phần an sâm có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, dùng điều trị bệnh Alzheimer Danshensu, hoạt chất an sâm có khả vượt qua hàng rào máu - não nên sử dụng để điều trị bệnh mạch máu...
 • 34
 • 285
 • 0

Nghiên cứu tính an toàn tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... Nghiên cứu tính an toàn tác dụng thuốc “Thông mạch lạc hoàn” điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp với ba mục tiêu cụ thể sau: 1- Nghiên cứu tính an toàn tác dụng tim mạch thuốc Thông mạch ... QUAN BÀI THUỐC NGHIÊN CỨU “THÔNG MẠCH SƠ LẠC HOÀN” 32 1.5.1 Xuất xứ thuốc 32 1.5.2 Một số nghiên cứu có liên quan đến chế phẩm “Thông mạch lạc hoàn” 31 1.5.3 Tác ... loại, điều trị trúng phong 21 1.4 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP 29 1.4.1 Một số nghiên cứu Trung Quốc 29 1.4.2 Một số nghiên cứu...
 • 170
 • 62
 • 0

Nghiên cứu TíNH AN TOàN TáC DụNG CủA THUốC THÔNG MạCH SƠ LạC HOàNTRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Nghiên cứu TíNH AN TOàN Và TáC DụNG CủA THUốC THÔNG MạCH SƠ LạC HOàNTRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... ca Thông mch s lc hon n tình trng chung v chc nng to máu th thc nghim Tp chí Dc hc s 423 7/2011, tr 32 35 Ngô Qunh Hoa, Th Phng, Nguyn Trn Th Giáng Hng (2012) Hiệu điều trị nhồi máu não sau giai ... sau giai đoạn cấp ca thuốc Thông mch s lc hon Tp chí nghiên cu Y hc Ph trng 80 (3D) 10/2012, tr 70 - 74 6 THễNG TIN TểM TT V NHNG KT LUN MI CA LUN N TIN S Tờn ti Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc ... nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp, chỳng tụi tin hnh ti Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc dng ca thuc Thụng mch s lc hon iu tr nhi mỏu nóo sau giai on cp vi cỏc mc tiờu: 1- Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc dng...
 • 32
 • 141
 • 0

Đánh giá tác dụng điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ thang

Đánh giá tác dụng điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp của bài thuốc bổ dương hoàn ngũ thang
... hóa máu, huyết học) Trớc điều trị Sau điều trị Kết Trớc điều trị Sau điều trị Kết - 2.1 Mụ thuốc Bổ dơng hoàn Sđộc tính cấp hỡnh nghiờn cu ngũ thang - Hiệu qu điều trị NMN thuốc Bổ dơng hoàn ngũ ... hỡnh nghiờn cu Chuột nhắt trắng (n= 60) độc tính cấp (LD50) Bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp (n= 62) Nhóm nghiên cứu (Bổ dơng hoàn ngũ thang) (n=31) Nhóm đối chứng (Cebrex) (n=31) độ liệt, ... NMN sau giai on cp ca viờn nang Tun hon nóo Thnh phn gm: Ngu tt, ng quy, Hng hoa, Hoi sn, Cam tho Nghiờn cu 132 bnh nhõn NMN sau giai on cp, ú 82 BN ung bi Tun hon nóo, 50 BN ung Cavin ton, sau...
 • 83
 • 492
 • 2

Đánh giá bước đầu tác dụng của thuốc chống trầm cảm trong điều trị hội chứng đau mạn tính pdf

Đánh giá bước đầu tác dụng của thuốc chống trầm cảm trong điều trị hội chứng đau mạn tính pdf
... triệu chứng phối hợp d-ới tác dụng thuốc chống trầm cảm 47 TCNCYH 30 (4) - 2004 Bảng Diễn biến chứng đau dai dẳng d-ới tác dụng thuốc CTC (So sánh với nhóm bệnh nhân không đ-ợc điều trị thuốc ... định điều trị thuốc CTC; 16 bệnh án từ năm 1987 làm nhóm đối chứng (nhóm 2), không điều trị thuốc CTC quan liều l-ợng thuốc CTC ba vòng diễn biến chứng đau, trầm cảm, lo âu, giấc ngủ; nh- tác dụng ... trị thuốc CTC Các biểu dần sau 10 - 15 ngày điều trị mà không cần phải can thiệp Hình ảnh lâm sàng hội chứng đau kèm theo triệu chứng phối hợp đ-ợc gọi phức chứng đau - trầm cảm, biểu cảm giác đau...
 • 7
 • 300
 • 2

đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp bằng laser trên huyệt

đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp bằng laser trên huyệt
... DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T TRN NGC THCH ĐáNH GIá TáC DụNG Hỗ TRợ PHụC HồI CHứC NĂNG VậN động bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp laser huyệt Chuyờn ngnh: Y hc c truyn Mó s: CNG LUN ... trũn, mch trm huyn vụ lc Trỳng phong c chia lm ba giai on: Giai on cp tớnh, giai on phc hi, giai on di chng [] 1.2.2.2 iu tr Giai on cp tớnh: Trong giai on ny v c bn cú ba trng thỏi: Khụng cú ri ... ỏnh giỏ tỏc dng ca laser trờn huyt iu tr di chng nhi mỏu nóo Trờn c s ú, chỳng tụi thc hin ti ỏnh giỏ tỏc dng phc hi chc nng ng bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp bng laser trờn huyt Vi hai...
 • 53
 • 467
 • 2

đánh giá tác dụng của viên nén “giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

đánh giá tác dụng của viên nén “giải ngữ” điều trị chứng thất ngôn ở bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... vào điều trị thất ngôn nhồi máu não sau giai đoạn cấp Thuốc dạng viên nén, tiện sử dụng, có hiệu điều trị, nên đưa vào sản xuất để sử dụng rộng rãi cộng đồng Đề nghị bệnh viện hỗ trợ cung cấp ... 30 BN điều trị viên nén “Thần tiên giải ngữ” kết hợp với phác đồ 30 BN điều trị với phác đồ nền, có số kết luận sau: Viên nén “Thần tiên giải ngữ” có hiệu tốt điều trị thất ngôn nhồi máu não vùng ... mắc bệnh 26 4.1.5 Đặc điểm mức độ di chứng lúc vào hai nhóm 27 4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 27 4.2.1 Kết phục hồi chức ngôn ngữ viên nén “Giải ngữ” 27 4.3 TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ...
 • 39
 • 222
 • 1

đánh giá tác dụng của viên luotai trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

đánh giá tác dụng của viên luotai trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... tỏc dng ca viờn Luotai h tr iu tr bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp Vi hai mc tiờu c th: ỏnh giỏ tỏc dng ca viờn Luotai iu tr h tr phc hi chc nng ng trờn bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp Kho ... mm li rt [7], [27] 1.5 IU TR NHI MU NO SAU GIAI ON CP Bnh nhõn b nhi mỏu nóo sau giai on cp thng li nhiu di chng nng n Ngoi di chng hay gp l lit na ngi, sau nhi mỏu nóo cng cũn thy cỏc khim khuyt ... nỏu nóo sau giai on cp bng thu chõm Epinosine B Kt qu 100% bnh nhõn cú s ci thin lit theo Rankin [15] Cỏc nghiờn cu v iu tr Nhi mỏu nóo sau giai on cp bng phng phỏp dựng thuc YHCT Trong nhiu...
 • 103
 • 509
 • 0

đánh giá tác dụng điều trị của thuốc tmslh kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

đánh giá tác dụng điều trị của thuốc tmslh kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học y hà nội Bộ Y tế NgÔ QUỳNH HOA Nghiên cứu TíNH AN TOàN Và TáC DụNG CủA THUốC "thông mạch SƠ LạC HOàN" TRONG ĐIềU TRị nhồi máu não sau giai đoạn cấp Chuyên ... phép tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu - Ban Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ơng Khoa, Phòng Bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập Bệnh viện - Phó Giáo s, Tiến ... nhi mỏu nóo sau giai on cp vi ba mc tiờu c th sau: 1- Nghiờn cu tớnh an ton v tỏc dng trờn tim mch ca thuc TMSLH trờn ng vt thc nghim 2- ỏnh giỏ tỏc dng iu tr ca thuc TMSLH kt hp xoa búp bm huyt...
 • 243
 • 298
 • 1

theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc tmslh trong điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc tmslh trong điều trị bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... chung v chc nng to máu th thc nghim Tp chí Dc hc s 423 7/2011, tr 32 35 Ngô Qunh Hoa, Th Phng, Nguyn Trn Th Giáng Hng (2012) Hiệu điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp ca thuốc Thông mch s ... s lc hon (TMSLH) trờn ng vt thc nghim 2- ỏnh giỏ tỏc dng iu tr ca thuc TMSLH kt hp xoa búp bm huyt trờn bnh nhõn nhi mỏu nóo sau giai on cp 3- Theo dừi tỏc dng khụng mong mun ca thuc TMSLH iu ... Tiờu chun chn BN theo y hc c truyn: BN c tuyn chn theo tiờu chun YHH, sau ú tip tc c phõn loi theo YHCT: 10 Chn oỏn th bnh YHCT theo th trỳng phong kinh lc (TPKL): lỳc phỏt bnh giai on cp khụng...
 • 29
 • 283
 • 0

nghiên cứu thiệt chẩn trên bệnh nhân đột qụy nhồi máu não sau giai đoạn cấp

nghiên cứu thiệt chẩn trên bệnh nhân đột qụy nhồi máu não sau giai đoạn cấp
... lưỡi bệnh nhân đột qụy nhồi máu não sau giai đoạn cấp Đánh giá trạng thái lưỡi bệnh nhân đột qụy nhồi máu não sau giai đoạn cấp Tìm hiểu mối liên quan trạng thái lưỡi với số tiêu sinh học bệnh nhân ... (1989), Chẩn đoán bệnh cách khám lưỡi (Thiệt chẩn) , Tạp chí y học thực hành số 6, tr 21-25 Bùi Xuân Tuyết (2007) Nghiên cứu tác dụng thuốc Tuần hoàn não điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp tính ... Phương Đông (2006) Nghiên cứu tác dụng lâm sàng thuốc “Trỳng phong ẩm” bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp Luận văn thạc sỹ Y học, HVQY Thuỳ Dung (2008) ‘‘Tai biến mạch máu não không nỗi lo”.Tạp...
 • 27
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu công nghệ webgis và xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhtính tất yếu và tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóavai trò và tác dụng của yếu tố thần kì trong dạy học tấm cám nhằm phát huy năng lực nhận thức và cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10 thptbài giảng liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của thuốcđánh giá tác dụng của chế phẩm angiohibin hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn icấp kẽm và sử dụng kháng sinh không hợp lý trong điều trị tiêu chẩynghiên cứu tính an toàn tác dụng hạ đường huyết trên thực nghiệm và đái tháo đường typ 2 mức độ nhẹ bằng cao lỏng thập vị giáng đường phươngnghiên cứu thành phần hoá học tác dụng dược lý và độc tính của re nhaulợi ích kinh tế xã hội môi trường và tác dụng của nghiên cứu kinh tế xã hội và môi trường của dự án đầu tưđồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlancông tác nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của ngành cần được quan tâm đúng mứcmục đích và tác dụng của nghiên cứu tài chínhnghiên cứu công nghệ olap và ứng dụngnghiên cứu công nghệ rfid và ứng dụngnghiên cứu lý thuyết wavelet và ứng dụng khử nhiễu tín hiệu điện timPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả