Nghiên cứu thực trạng, xây dựng mô hình dự báo, kiểm soát một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở việt nam

Nghiên cứu thực trạng, xây dựng hình dự báo, kiểm soát một số nhóm bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu việt nam

Nghiên cứu thực trạng, xây dựng mô hình dự báo, kiểm soát một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở việt nam
... Nghiên cứu thực trạng, xây dựng hình dự báo, kiểm soát số nhóm bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu Việt Nam Nghiên cứu bước đầu thiếu hụt kiến thức thực hành cộng đồng phòng chống số bệnh ... Nghiên cứu thực trạng, xây dựng hình dự báo, kiểm soát số nhóm bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu Việt Nam 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu định lượng Đối tượng chọn ... triển khai từ tháng đến tháng năm 2013 Nghiên cứu nhằm thông tin để xây dựng hình can thiệp phòng chống bệnh lây liên quan đến biến đổi khí hậu bệnh Tay-Chân-Miệng, bệnh cúm A/H5N1, cúm...
 • 145
 • 139
 • 2

Tổng quan về biến đổi khí hậu Việt Nam và đánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu Việt Nam

Tổng quan về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và đánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... ÁNH GIÁ NHU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 2.1 ánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống tiêu thống tiêu thống phản ánh biến ... CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 33  2.1 ánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống tiêu thống tiêu thống phản ánh ... DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM I TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 1.1 Những biểu biến đổi khí hậu Việt Nam Số liệu khí hậu 161...
 • 38
 • 293
 • 2

Nghiên cứu thực trạng xây dựng hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm y tế dự phòng huyện

Nghiên cứu thực trạng xây dựng mô hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe ở trung tâm y tế dự phòng huyện
... trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện x y dựng hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm y tế dự phòng huyện Nghiên cứu tìm hiểu khía cạnh thực tế liên quan ... trạng truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện x y dựng hình thí điểm phòng truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm y tế dự phòng huyện • Mã số: Thuộc chương trình (nếu có): Tuyển chọn ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TUYẾN HUYỆN VÀ X Y DỰNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC...
 • 109
 • 660
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học " XÂY DỰNG HÌNH DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 0,58 8,03 93 133 Trường 3D nhiệt độ nước &GBĐ triển khai dự báo Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN hình GHER-3D dự báo trường hải dương [8] Trung ... khai thác hải sản, khai thác xa bờ nói riêng không đòi hỏi đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, lực lượng lao động lực quản lý phù hợp mà cần đóng góp khoa học nghề cá, dự báo ngư trường xa bờ vấn đề ... câu, lấy từ sở liệu hải dương học Bộ môn Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội [1], gồm 50000 lượt trạm đo nhiệt độ nư tháng ô lưới yếu tố môi trường quy trung bình tháng...
 • 7
 • 273
 • 2

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện điện bàn  tỉnh quảng nam
... hình nghiên c u ng d ng phân vùng sinh thái nông nghi p t i Vi t Nam Phân vùng sinh thái m t d ng c a phân vùng lãnh th Phân vùng sinh thái có vai trò r t quan tr ng vi c phân nhiên, không gian ... C U NG D NG PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHI P TRÊN TH GI I VÀ T I VI T NAM 1.2.1 Tình hình nghiên c u ng d ng phân vùng sinh thái nông nghi p th gi i Phân vùng sinh thái nông nghi p ã c s d ng ... n i khí h u i khí c i v i ho t ng s n xu t nông nghi p c th c a t ng phân vùng 3.4.2 v i bi n xu t phân vùng sinh thái nông nghi p thích ng i khí h u t i huy n i n Bàn, t nh Qu ng Nam xu t phân...
 • 26
 • 698
 • 1

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, TƯƠNG TÁC GIỮA NGHÈO VÀ TÍNH DỄ TỔN THƢƠNG LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, TƯƠNG TÁC GIỮA NGHÈO VÀ TÍNH DỄ TỔN THƢƠNG LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... dễ bị tổn thƣơng liên quan đến biến đổi khí hậu khu vực đô thị thành phố Cần Thơ thực nhằm hướng đến mục tiêu giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương cho cư dân nghèo, cận nghèo dễ bị tổn thương đô thị ... trường; 10 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; 11 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ; 12 Hội Nông dân Việt Nam thành phố Cần Thơ; 13 Thành Đoàn Cần Thơ; 14 Hội Chữ Thập đỏ thành phố Cần Thơ; ... không ảnh hưởng đến dân số toàn thành phố Cần Thơ + Di cư khỏi thành phố Cần Thơ: việc di cư liên quan đến người dân rời thành phố Cần Thơ nhiều lý do, chẳng hạn lý kinh tế (đến thành phố Hồ Chí...
 • 92
 • 145
 • 1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... hậu Việt Nam Chương III: Xây dựng Hệ thống tiêu phản ánh biến đổi khí hậu Việt Nam Chương IV: Xây dựng biểu mẫu thu thập số liệu chuẩn hóa tiêu hệ thống tiêu thống phản ánh biến đổi khí hậu Việt ... biến đổi khí hậu Hệ thống/ chế thực tiêu thống phản ánh biến đổi khí hậu hệ thống riêng đặc trưng lồng ghép hệ thống thu thập số liệu sẵn có Hệ thống tiêu thống phản ánh biến đổi khí hậu ... Cơ sở lý luận xây dựng hệ thống tiêu thống phản ánh BĐKH Việt Nam 2.1.1 Một số khái niệm tiêu, hệ thống tiêu thống hệ thống tiêu thống phản ánh BĐKH Điều 3, Luật thống qui định, tiêu...
 • 125
 • 314
 • 2

Biến đổi khí hậu Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức hội trong hội nhập quốc tế

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế
... qua nêu lên thách thức thuận lợi vấn đề hợp tác hội nhập quốc tế nghiên cứu BĐKH Việt Nam Biến đổi khí hậu Việt Nam: Biểu khứ dự tính cho tương lai 2.1 Biến đổi số yếu tố tượng khí hậu Việt Nam ... biển, ; 2) Tác động biến đổi mức độ dao động khí hậu, hay biến đổi biên độ tần số dao động nhiều năm yếu tố tượng khí hậu Sự biến đổi liên quan chặt chẽ với biến đổi tượng khí hậu cực đoan Chẳng ... chí số lượng tối thiểu báo khoa học đăng tạp chí quốc tế có uy tín Kết luận Từ điều trình bày cho phép rút số điểm sau: 1) Khí hậu Việt Nam biến đổi theo xu chung phù hợp với biến đổi khí hậu...
 • 14
 • 462
 • 8

tiểu luận kinh tế môi trường Biến đổi khí hậu Việt Nam Một số kết quả nghiên cứu, thách thức hội trong hội nhập quốc tế

tiểu luận kinh tế môi trường Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế
... pháp nghiên cứu:  Mục tiêu:  Một số kết nghiên cứu đánh giá BĐKH Việt Nam Thách thức thuận lợi vấn đề hợp tác hội nhập quốc tế nghiên cứu BĐKH Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Thu thập số liệu ... học từ kết nghiên cứu đánh giá BĐKH Việt Nam Tiến hành phân tích thách thức hội hội nhập quốc tế nghiên cứu BĐKH     Nội dung:         BĐKH: biến đổi trạng thái hệ thống khí hậu, nhận ... Nam Hợp tác quốc tế nghiên cứu BĐKH hội tốt thách thức đòi hỏi nỗ lực phấn đấu nhà khoa học 3 Kết luận:        Ưu điểm: Bài báo trình bày số kết nghiên cứu đánh giá BĐKH Việt Nam Chỉ tác...
 • 6
 • 83
 • 0

XÂY DỰNG, ĐẾ XUẤT CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

XÂY DỰNG, ĐẾ XUẤT CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
... 36 V ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 38 5.1 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm (kể DN tái bảo hiểm) ... Xây dựng, đề xuất sách bảo hiểm liên quan tới biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 2.1.2 Mục tiêu cụ - Đánh giá thực trạng sách bảo hiểm ngành nông nghiệp phát triển nông thôn; ... ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Theo Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2010 có khoảng 70% dân số sống khu vực nông thôn...
 • 49
 • 189
 • 0

Biến đổi khí hậu Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp
... tăng đa dạng di truyền + Đột biến gen - 25 - Đột biến gen biến đổi xảy gen Các đột biến gen nguồn tạo gen sở biến dị di truyền Đột biến có tác dụng làm tăng lợng biến dị, có nghĩa làm tăng tính ... điệu gen (lợng biến dị nhỏ) so với loài phổ biến, phân bố rộng (lợng biến dị lớn) Do loài quí thờng nhạy cảm với biến đổi môi trờng hậu dễ bị tuyệt chủng 2.1.2 Một số nhân tố ảnh hởng đến đa dạng ... nh b h hi - 721, 35 / 476 - 5,915 lp hc b phỏ hu - Cỏc trn lt 701 bnh vin v trung tõm y t b ngp v phỏ hu - 67,354 rung lỳa b ngp - 98,109 t nụng nghip b thit hi - 41,508 m cỏ tụm b ngp - 1,335...
 • 40
 • 42,312
 • 208

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... tăng đa dạng di truyền - 25 - + Đột biến gen Đột biến gen biến đổi xảy gen Các đột biến gen nguồn tạo gen sở biến dị di truyền Đột biến có tác dụng làm tăng l ợng biến dị, có nghĩa làm tăng tính ... thay đổi môi trờng Thực tế cho thấy loài quý thờng phân bố hẹp thờng đơn điệu gen (lợng biến dị nhỏ) so với loài phổ biến, phân bố rộng (lợng biến dị lớn) Do loài quí thờng nhạy cảm với biến đổi ... tác dụng đột biến, đa bội hoá tái tổ hợp Biến dị biến đổi sinh vật nguyên nhân khác nhau, sai khác so với bố mẹ, đa dạng tính trạng tính chất cá thể quần thể nhóm sinh vật Thực chất biến dị kết...
 • 40
 • 1,364
 • 3

TổNG QUAN Về BIếN ĐổI KHí HậU Và NHữNG THáCH THứC TRONG PHÂN TíCH KINH Tế BIếN ĐổI KHí HậU VIệT NAM

TổNG QUAN Về BIếN ĐổI KHí HậU Và NHữNG THáCH THứC TRONG PHÂN TíCH KINH Tế BIếN ĐổI KHí HậU ở VIệT NAM
... bền vững 3.2 Những thách thức phân tích kinh tế biến đổi khí hậu Có thể nói phân tích kinh tế BĐKH l công việc đầy thách thức mối liên hệ tác động qua lại lẫn BĐKH v phát triển kinh tế, tính không ... rõ rng nhng phân tích kinh tế BĐKH đợc chia lm ba hớng chính: phân tích ảnh hởng BĐKH đến phát triển kinh tế; phân tích biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trái đất nóng lên; v phân tích biện pháp ... kê mô tả v phân tích so sánh l phơng pháp chủ yếu đợc sử dụng nghiên cứu ny để phân tích vấn đề lý luận v thực tiễn BĐKH, thách thức phân tích kinh tế BĐKH KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Tổng quan BĐKH,...
 • 9
 • 1,580
 • 15

Tổng quan về biến đổi khí hậu và những thách thức trong phân tích kinh tế biến đổi khí hậu Việt Nam

Tổng quan về biến đổi khí hậu và những thách thức trong phân tích kinh tế biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... cứu 4.2 .Những thách thức phân tích kinh tế biến đổi khí hậu Thách thức phân tích ảnh hưởng BĐKH đến ngành kinh tế: Mỗi vùng, địa phương có đặc điểm đặc thù → chịu ảnh hưởng khác Tiêu cực tích cực ... biến đổi khí hậu gặp không khó khăn thách thức 2 Mục tiêu báo Khái quát tình trạng BĐKH, ảnh hưởng biện pháp Tìm hiểu khó khăn, thách thức phân tích kinh tế BĐKH Tóm lược vấn đề đặt phân tích kinh ... Các nghiên cứu phân tích lợi ích chi phí biện pháp giảm thiểu mang tính chất minh họa Thực biện pháp giảm khí thải song phân tích kinh tế chúng nhiều hạn chế Thách thức phân tích biện pháp thích...
 • 15
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng biến đổi khí hậu ở việt namthực trạng của biến đổi khí hậu ở việt namthực trạng về biến đổi khí hậu ở việt namthực trạng biến đổi khí hậu ở việt nam hiện naynghiên cứu biến đổi khí hậu ở việt namtình hình biến đổi khí hậu ở việt nambiến đổi khí hậu ở việt nam hiện trạng và giải phápthực trạng xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng ở việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếthực trạng xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng ở việt namxây dựng mô hình dự báo cá khai thác và các cấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển việt namxay dung mo hinh du baotrần tân tiến 2004 xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn biển đông việ nam báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nước kc 08 04thực trạng biến đổi khí hậu tại việt nammột số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứutình hình biến đổi khí hậu tại việt namBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câyBảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 23. g, ghBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 15. t, thBài 12. i, aNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Lần đầu tiên trừ quỷBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBằng nhau. Dấu =on tap chuong 1