ĐỀ CƯƠNG ôn tập THƯƠNG mại điện tử

đề cương ôn tập thương mại điện tử

đề cương ôn tập thương mại điện tử
... tiến hành thông qua phương tiện điện tử, phương tiện điện tử thiết bị điện tử điện thoại, máy fax, máy tính, mạng Internet, điện thoại di động, PDA,… * Các loại hình giao dịch điện tử: – Phân ... dịch điện tử? – Tự nguyện lựa chọn sd phương tiện điện tử để thực giao dịch – Tự thoả thuận việc lựa chọn loại công nghệ để thực giao dịch điện tử – Không loại công nghệ xem giao dịch điện tử – ... phối hợp, chia sẻ sd thông tin qua mạng + Thương mại thông tin: cung cấp thông tin + Thương mại giao dịch: hoạt động mua bán qua mạng + Thương mại cộng tác: vừa cung cấp thông tin giao dịch qua...
 • 61
 • 140
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THƯƠNG mại điện tử

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THƯƠNG mại điện tử
... hình thức giao dịch thương mại điện tử Câu 1: Giao dịch thương mại điện tử gì? Theo Luật Giao dịch điện tư của Việt Nam: “Giao dịch điện tư là giao dịch có sư dụng thông điệp dữ liệu ... nhiều một cưa hàng điện tư thực hiện Các khu mua bán điện tử/ cửa hàng điện tử tổng hợp đối ngược với khu mua bán điện tử/ cửa hàng điện tử chuyên biệt Các emalls/stores tổng hợp kinh doanh ... thành công, biện pháp nào không thành công và cần phải thay đổi, có loại đe dọa không, có sự thay đổi công nghệ không và có nội dung kinh doanh nào cần được bảo vệ không C...
 • 78
 • 76
 • 0

Đề cương ôn thi thương mại điện tử

Đề cương ôn thi thương mại điện tử
... thương mҥi giӳa công ty khӕi hành công.Giao dӏch B2G tiӃt kiӋm thӡi gian không gây phiӅn hà Hình thái thương mҥi có đһc tính: y Thӭ nhҩt, khu vӵc hành công có vai trò dүn đҫu viӋc thi t lұp thương ... hai băng tӯ chưa thông tin đҵng sau mһt thҿ Sӱ dөng phә biӃn có nhưӧc điӇm thông tin ghi thҿ không tӵ mã hóa đưӧc, thҿ chӍ mang thông tin cӕ đӏnh, không gian chӭa dӳ liӋu ít, không áp dөng đưӧc ... information(thông tin) edu : education (giáo dөc) - Chӑn mӝt tên miӅn hoàn hҧo cho công viӋc kinh doanh: y Trưӟc hӃt đһt tên theo tên công ty hoһc thương hiӋu Nhưng mà 80% sӁ không tên miӅn nhiӅu công...
 • 22
 • 115
 • 1

Đề cương môn học thương mại điện tử

Đề cương môn học thương mại điện tử
... Hải, Chứng thực thương mại điện tử, Hà Nội, 2004 g Nguyễn Văn Minh, Giao dịch thương mại điện tử số vấn đề bản, Hà Nội, 2004 h Phạm Việt Long, Khía cạnh văn hóa thương mại điện tử, Hà Nội, i 2003 ... điện tử Blogging Chương 7: Chính phủ điện tử, học tập điện tử, ứng dụng TMĐT khác (tt) Mô hình học tập điện tử trường đại học ảo Quản lý tri thức thương mại điện tử Mô hình hoạt động C2C Công nghệ ... 3: Chợ điện tử & cạnh tranh kinh tế số Khái niệm chợ điện tử Phân loại chức chợ điện tử Các thành phần không gian chợ điện tử Catalog điện tử, giỏ hàng máy tìm kiếm Đấu giá cấu chợ điện tử Sự...
 • 6
 • 909
 • 12

Đề cương môn học thương mại điện tử 3

Đề cương môn học thương mại điện tử 3
... điện tử đổi hệ thống toán 13 E-payment B2B 14 An ninh E-payment Chƣơng 8: Chính phủ điện tử, học tập điện tử hình thức khác Mô hình học tập điện tử trường đại học ảo Quản lý tri thức thương mại ... Tiền điện tử đổi hệ thống toán E-payment B2B 7 An ninh E-payment Chƣơng 8: Chính phủ điện tử, học tập điện tử hình thức khác Mô hình học tập điện tử trường đại học ảo Quản lý tri thức thương mại ... ISBNO 13 975285 b Trần Trí Dũng, Slide giảng môn Thương mại điện tử (Links download: https://sites.google.com/site/dungtrantri/e-commerce) Tài liệu không bắt buộc a Giáo trình Thương mại điện tử...
 • 8
 • 644
 • 2

Đề cương internet và thương mại điện tử

Đề cương internet và thương mại điện tử
... thiệu thương mại điện tử 1.1 Thương mại điện tử gì? 1.2 Những thuận lợi thương mại điện tử 1.3 Những bất lợi thương mại điện tử 1.4 Internet Word Wide Web 1.5 Các nhân tố kinh tế thương mại điện tử ... bảo mật thương mại điện tử 5.1 Tổng quan bảo mật 5.2 Các mối đe dọa thương mại điện tử 5.3 CERT – Nhóm phản ứng nhanh với cố máy tính Chương 6: Triển khai bảo mật cho thương mại điện tử 6.1 Bảo ... giá trị thương mại điện tử Chương 2: Internet web : Cơ sở hạ tầng cho thương mại điện tử 2.1 Tổng quan công nghệ 2.2 Các mạng chuyển gói tin (Pacjet-Switched Networks) 2.3 Các giao thức Internet...
 • 4
 • 384
 • 2

Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử

Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử
... điện tử d phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương Câu Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ17) Thời điểm gửi thông ... toàn Question Thương mại điện tử việc ứng dụng phương tiện điện tử công nghệ thông tin nhằm tự động hoá trình nghiệp vụ kinh doanh” Đây Thương mại điện tử nhìn từ góc độ: Truyền thông Question ... thiện hệ thống sách pháp lí Thương mại điện tử c Bảo hộ sở hữu trí tuệ d .Chiến lược ứng dụng thương mại điện tử cho SMEs Question 19 UN định nghĩa TM ĐT thương mại điện tử việc thực toàn hoạt động...
 • 36
 • 1,249
 • 2

Đề cương ôn tập môn cơ điện tử 1.

Đề cương ôn tập môn cơ điện tử 1.
... thống? d) Xác định hàm truyền vẽ sơ đồ khối hệ thống? Câu 4: Tốc độ động điện chiều điều khiển điện áp phần ứng, từ thông Ф giữ không đổi Trong : J1,J2 mômen quán tính động momen quán tính tải C,K,θ ... hệ thống? b) Xác định hàm truyền (θ /Uu) vẽ sơ đồ khối hệ thống? Câu 5: Tốc độ động điện chiều điều khiển điện áp kích từ hình vẽ Trong : J1,J2 mômen quán tính động momem quán tính tải C,K,θ ... truyền (θ /Uk) vẽ sơ đồ khối hệ thống? Câu 6: Cho hệ thống điều khiển động điện chiều có hồi tiếp dòng hình vẽ Trong Uo điện áp đặt vào J1,J2 mômen quán tính động tải C, θ hệ số giảm chấn, góc...
 • 6
 • 889
 • 16

CÂU HỎI ÔN TẬP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CÂU HỎI ÔN TẬP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... điện tử d phần mềm SET, tiền điện tử, chứng thực điện tử e chứng thực điện tử, phần mềm SET, phần mềm ví tiền số hoá Câu hỏi chương Câu Luật giao dịch điện tử Việt Nam (Đ17) Thời điểm gửi thông ... toàn Question Thương mại điện tử việc ứng dụng phương tiện điện tử công nghệ thông tin nhằm tự động hoá trình nghiệp vụ kinh doanh” Đây Thương mại điện tử nhìn từ góc độ: Truyền thông Question ... thiện hệ thống sách pháp lí Thương mại điện tử c Bảo hộ sở hữu trí tuệ d .Chiến lược ứng dụng thương mại điện tử cho SMEs Question 19 UN định nghĩa TM ĐT thương mại điện tử việc thực toàn hoạt động...
 • 36
 • 246
 • 1

Đề cương ôn tập kỹ thuật điện tử docx

Đề cương ôn tập kỹ thuật điện tử docx
... khuếch đại công suất là: - Hệ số khuếch đại công suất Kp tỷ số công suất công suất vào : Kp = - Hiệu suất tỷ số công suất công suất cung cấp chiều P0: P η= r P0 Pr PV % Hiệu suất lớn công suất tổn ... tức qua mạch phân áp R1 R2 đưa cửa thuận điện áp: U P (+) = +U R max R1 R1 + R2 Tụ C trước nạp điện áp âm, phóng điện qua đầu IC, điện trở R, phóng hết điện áp âm nạp tiếp làm cho UC tăng lên ... mạch phân áp R1 R2 đưa cửa thuận điện áp: U P ( −) = −U R max R1 R1 + R2 Tụ C nạp phóng điện (do điện áp đổi cực tính) qua điện trở R làm cho UC giảm xuống không, nạp tiếp phía –URmax Khi UC...
 • 15
 • 840
 • 26

đề cương học phần - thương mại điện tử

đề cương học phần - thương mại điện tử
... Thương mại điện tử 2.2.1 Khái niệm hợp đồng thương mại điện tử 2.2.2 Đặc điểm HĐ TMĐT 2.2.3 Ký kết thực HĐ TMĐT 2.2.4 Thanh toán hợp đồng thương mại điện tử 2.3 Bảo vệ khách hàng thương mại điện ... Thương mại điện tử Luật Thương mại Điện tử 1.1 Thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lợi ích thách thức áp dụng TMĐT 1.1.3 Các loại hình TMĐT 1.2 Pháp luật thương mại điện tử 1.1 Nguồn luật điều ... dịch điện tử hoạt động ngân hàng Website: http://www.vietnambiz.com/ http://vbqppl2.moj.gov.vn/law 11 Đề cương chi tiết học phần: Nội dung Mở đầu Chương 1: Khái quát chung Thương mại điện tử Luật...
 • 4
 • 231
 • 0

ÔN tập THƯƠNG MAI điện tử

ÔN tập THƯƠNG MAI điện tử
... kết cuối báo bạn công bố) • Phương thức điện tử Có ba loại marketing thư điện tử - Thư điện tử gửi từ công ty đến người sử dụng - Email từ người sử dụng đến công ty - Thư điện tử từ người tiêu ... đồng có điều chỉnh thích hợp Khái niệm Cơ chế hoạt động Ví điện tử kỹ thuật sử dụng nhiều hệ thống toán điện tử Tiền điện tử Séc điện tử hệ thống giao dịch tiền mặt dựa số tương đương – số vấn ... xác thực, khóa công khai chữ ký điện tử đối tác, không giả danh đối tác để thực giao dịch - Các quan chứng nhận (Certificate Authority – CA) đứng xác thực chữ ký điện tử (hay khóa công khai) cá...
 • 21
 • 116
 • 0

Câu hỏi ôn tập Thương mại điện tử PTITHCM

Câu hỏi ôn tập Thương mại điện tử PTITHCM
... ví điện tử Thanh toán trực tuyến ví điện tử Sở hữu ví điện tử Mobivi, Payoo, VnMart, khách hàng toán trực tuyến số website chấp nhận ví điện tử - Ví điện tử Mobivi: sản phẩm Ngân hàng VIB Công ... điện tử túy- Các nhà bán lẻ điện tử ảo (thuần túy) công ty bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng qua Internet mà không trì kênh bán hàng vật lý - Amazon.com ví dụ trước tiên cho nhà bán lẻ điện ... hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Công ty cổ phần giải pháp toán Việt Nam (VnPay) mắt dịch vụ ví điện tử VnMart Khách hàng chủ thể E-Partner VietinBank đăng ký sử dụng dịch vụ ví điện tử VnMart...
 • 14
 • 2,201
 • 35

Xem thêm