Báo cáo tổng kết Hội Liên hiệp thanh niên năm 2011

báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên

báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên
... đợc công đoàn thăm hỏi kịp thời Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh - Qui chế hoạt động BCH dợc phân công trách nhiệm đến cá nhân - Thờng xuyên phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kì kết nap ... 100% đoàn viên đạt lao động giỏi - Chế độ thông tin báo cáo kịp thời - Hồ sơ đầy đủ , chế độ thu chi điều lệ Công tác xây dợng Đảng nhà nớc , vững mạnh - Mở rộng công tác tuyên truyền đoàn viên Công ... hoạt động công đoàn Công tác tham gia quản lí quan , đơn vị tổ chức hoạt động xã hội công đoàn Hàng năm với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCC Chế độ tiền lơng đợc trả đầy đủ, kịp thời Công nhân...
 • 4
 • 3,332
 • 13

Báo cáo tổng kết Hội Khuyến học 07-08

Báo cáo tổng kết Hội Khuyến học 07-08
... Chi hội khuyến học xóm xã Trực Thắng Chi hội khuyến học thôn chợ Sồng xã Phơng Định Chi hội khuyến học xóm Nam Thành xã Trực Thuận Chi hội khuyến học xóm An Định xã Trực Chính Chi hội khuyến học ... trờng học Tổ chức vận động xây dựng quỹ khuyến học chi hội sở, hội khuyến học xã, thị trấn, đảm bảo có quỹ hội từ 5- 15 triệu đồng chi hội sở, dòng họ , thôn làng Từ 10- 20 triệu đồng hội khuyến học ... Thanh b Phong Trào khuyến học thôn làng Khuyễn học thôn làng nét nối bật phong trào khuyến học huyện Trực Ninh Đến có 238/398 thôn làng có chi hội khuyến học Hầu hết chi hội khuyến học thôn làng...
 • 10
 • 2,471
 • 20

bao cao tong ket hoi khuyen hoc xa Loc An

bao cao tong ket hoi khuyen hoc xa Loc An
... học xã cho phép Đảng ủy, ủy ban phối hợp với ban ngành, hai trường học học tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, với quan tâm đạo cụ thể Đảng uỷ, uỷ ban Các ngành cấp hội vận động ... có tiểu ban phụ trách phần công việc cụ thể Hàng tháng, hàng quý họp hành rút kinh nghiệm cụ thể (như ban tuyên truyền vận động học sinh lớp, không bỏ học, ban thi đua khen thưỏng , ban quyên ... CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HKH xã Lộc An Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : …./ BC – HKH Lộc An, ngày……… tháng 12 năm 2010 BÁO CÁO Tình hình hoạt động hội khuyến học xã Lộc An Nhiệm kì 2005 -2010 Thực thị...
 • 7
 • 12,213
 • 58

báo cáo tổng kết hội thi vở sạch chữ đẹp năm 2012-2013

báo cáo tổng kết hội thi vở sạch chữ đẹp năm 2012-2013
... khoảng cách chữ, từ, câu, chữ viết đẹp Bao bìa, dán nhãn cẩn thận, sẽ, ngắn không quăn góc 1.2 Viết chữ đẹp: - Các em tham gia nhiệt tình, nhiều em sử dụng bút luyện viết chữ đẹp để thể thi - Các ... ban tổ chức hội thi qui định - Một số chữ viết chua đều,, chữ có nét khuyết viết chưa thẳng, khoảng cách chữ chưa - Một số viết bảng chữ viết hoa sai nhiều, viết không qui trình chữ viết chưa ... dự thi giáo viên có sử dụng đồ dùng dạy học Việc sử dụng ĐDDH có chất lượng hiệu đáp ứng mục tiêu giảng Hiệu sử dụng đồ dùng dạy học hội thi tương đối có hiệu II/ HỘI THI GIÁO VIÊN VIẾT CHỮ ĐẸP:...
 • 7
 • 1,746
 • 4

Báo cáo tổng kết hội thi GVDG cấp trường 12-13

Báo cáo tổng kết hội thi GVDG cấp trường 12-13
... : 61,5 % + Khá: 5/13 tỷ lệ : 38,4% Tổng số tiết dạy công nghệ thông tin : 8/26 - tỷ lệ: 30,8 % e) Kết chung: - TSGV dự thi: 13 - Số GV đạt GV dạy giỏi cấp trường : 12 tỷ lệ : 92,3 % nữ: 11 - ... NGHỊ: Giáo viên cần phải coi kỳ thi GVDG cấp huyện hoạt động chuyên môn sâu rộng, từ phát huy điểm mạnh khắc phục tồn để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ trình dạy học trường Giáo viên cần lựa chọn ... tác dạy học giáo dục địa phương, đề xuất biện pháp có tính thực tế khả thi c) Tiết dạy (tự chọn bắt thăm): Đa số giáo viên dự thi chuẩn bị cẩn thận, xác định mục tiêu học phù hợp, xác Giáo viên...
 • 3
 • 5,395
 • 11

Báo cáo tổng kết Hội khuyến học

Báo cáo tổng kết Hội khuyến học
... dựng xã hội học tập.Đồng thời củng cố xây dựng chi hội trường ,bản ,phát triển hội viên chăm lo cho nghiệp giáo dục xã nhà học tập -Phong trào khuyến học vận động quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh ... tiên tiến 5-10 tập/1HS/năm Trên báo cáo tổng kết khoá II nhiệm kỳ 2008 -2010 kế hoạch hoạt động khoá III nhiệm kỳ 2011 -2013 Hội khuyến học xã É Tòng TM .Hội khuyến học xã É Tòng Chủ tịch Lò Văn ... chức hội: -Tiếp tục củng cố BCH hội, củng cố chi hội trường ,bản -Phát triển chi hội 10 hội viên -Phát thẻ 100% hội viên 3/ Công tác xây dựng xã hội học tập: -Vận động đăng ký gia đình hiếu học...
 • 5
 • 5,278
 • 8

BÁO CÁO Tổng kết Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Quảng Nam

BÁO CÁO Tổng kết Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Quảng Nam
... Xã hội TỔNG HỢP KẾT QUẢ TẠI HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ IV - NĂM 2013 (Kèm theo Báo cáo số /BC-BTCHT ngày 24/5/2013 Ban Tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh ... núi Quảng Nam + Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam + Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam Kết xét chọn thi t bị tham dự Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ IV – năm 2013 Căn kết ... tỉnh Đồng thời thông qua Hội thi sở, sở dạy nghề lựa chọn thi t bị có chất lượng tham gia Hội thi cấp tỉnh Phong trào lao động sáng tạo, tự làm thi t bị dạy nghề đáp ứng phần trang thi t bị thi u...
 • 12
 • 520
 • 2

Đề nghị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung và nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003

Đề nghị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung và nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003
... thi u; riêng đơn vị chưa nộp báo cáo, đề nghị khẩn trương hoàn chỉnh nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 Các báo cáo bổ sung đơn vị nộp báo cáo đơn vị chưa nộp phải gửi Sở Tài nguyên ... Đề nghị khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung nộp báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 Tính đến thời điểm 30/11/2010, thực Kế hoạch số: 43/KH-UBND UBND tỉnh, có 11/22 đơn vị nộp báo cáo tổng ... đơn vị nộp báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003; Qua kiểm tra báo cáo đơn vị nộp, Sở Tài nguyên Môi trường nêu nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thi n báo cáo theo yêu cầu Kế hoạch...
 • 7
 • 406
 • 0

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI
... HIỆP THANH NIÊN VI T NAM LẦN THỨ VI Danh sách UBTW Hội LHTN Vi t Nam khóa VI 11 Vũ Thanh Mai Hội Sinh vi n Vi t Nam Ủy vi n Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi n Vi t ... VÌ TỔ QUỐC VI T NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VI T NAM LẦN THỨ VI Danh sách UBTW Hội LHTN Vi t Nam khóa VI Hội Thầy thuốc trẻ Vi t Nam 17.Tăng ... QUỐC VI T NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VI T NAM LẦN THỨ VI Danh sách UBTW Hội LHTN Vi t Nam khóa VI Nhân Cơ quan chuyên trách TW Hội LHTN Vi t Nam...
 • 55
 • 695
 • 1

Phòng GD - ĐT Báo cáo tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Phòng GD - ĐT Báo cáo tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới
... huy kết đạt đợc năm học 200 8-2 009, thị nhiệm vụ năm học 200 9-2 010 Bộ trởng Bộ GD& ĐT; công văn số 931/SGDDT ngày 06/8/2009 phơng hớng nhiệm vụ năm học 200 9-2 010; với chủ đề năm học đổi quản lý ... lực phấn đấu vơn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 200 9-2 010 Trởng phòng Nơi nhận: - Sở GD- ĐT ( để báo cáo) - VP huyện ủy,HĐND,UBND ( để báo cao ) - Lu Nguyễn Trọng Tấn ... múa dân gian đa vào sinh hoạt thờng xuyên học sinh Kết xếp loại theo công văn 1741/BGD &ĐT- GDTrH Bộ GD& ĐT Hớng dãn đánh giá kết xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực có : - Loại xuất sắc:...
 • 13
 • 489
 • 0

bÁO CAO TỔNG KÉT CÔNG TÁC CHI BO TH NĂM 2010

bÁO CAO TỔNG KÉT CÔNG TÁC CHI BO TH NĂM 2010
... kinh nghim v thc hin nhim v chuyờn mụn, cha thc s yờn tõm cụng tỏc Do trng thiu thn v c s vt cht, trang thiết bị ,các công trình phục vụ cho công tác dạy học cha đáp ứng đủ với nhu cầu th c tế xã ... t chc on th thng xuyờn ng cỏn b on viờn thc hin tt cỏc phong tro thi ua hai tt; cỏc phong tro VHVN TDTT theo tng giai on thi ua, tham gia nghiờn cu tỡm hiu truyn thng lch s hoỏ truyn thng dõn ... o, cú tớnh thng nht cao th ng viờn Cỏc t chc on th chớnh tr xó hi nh trng ó xõy dng hp, on kt c qun chỳng v cú nhiu chng trỡnh hnh ng c th, thit thc, cng to cho vai trũ ca chi b cú th m sc mnh...
 • 9
 • 730
 • 2

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam
... khuyết dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Huyện Lơng Tài lần thứ III Với kết trên, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kờnh lần thứ II nhiệm kỳ 2014 - 2019 thành công tốt đẹp Đại hội trân trọng ... toàn chơng trình làm việc Đại hội Đại hội thảo luận trí thông qua d tho Báo cáo ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kờnh, khóa I; định mục tiêu, phơng hớng, nhiệm vụ công tác Hội phong trào niên xã, ... chí Bí th, anh chị chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, Thị trấn, dự động viên Đại Hội Kính tha vị đại biểu! Thành công Đại hội nguồn cổ vũ động viên cán bộ, hội viên, niên xã Trung Kờnh sức học tập,...
 • 13
 • 3,597
 • 3

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
... tập hợp niên (ở vùng tự vùng giải phóng), Đại hội lần thứ Liên đoàn niên Việt Nam định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam coi Đại hội Đại hội lần thứ thành lập Hội Tham dự Đại hội có ... 1986): Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với nghiệp đổi mới: xung kích, sáng tạo đầu nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước (1986 – 1994) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với ... thứ III (1994-2000) 3.2 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005) 3.3 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V (2005-2010)...
 • 4
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niênbao cao tong ket cong tac doan thanh nienbao cao tong ket cong tac doan thanh nien 2012báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đoàn thanh niênbáo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên 2013báo cáo tổng kết thi hành luật thanh niênbáo cáo tổng kết thực hiện luật thanh niên 2005ban bao cao tong ket cong tac doan thanh neinbáo cáo tổng kết hội giảng giáo viên dạy nghềbáo cáo tổng kết hội khuyến học 0708báo cáo tổng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 2012 của ngân hàng liên doanh lào việt chi nhánh hà nộibáo cáo tổng kết ngành nông nghiệp và ptnt năm 2013báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp và ptnt năm 2012báo cáo sơ kết công tác đoàn thanh niênhội liên hiệp thanh niên việt nam là gichuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ