Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

13 3,597 3
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 07:39

HUYỆN HỘI LƯƠNG TÀIUB HỘI XÃ TRUNG KÊNH***** HỘI LHTN VIỆT NAMTrung Kênh, ngày tháng 3 năm 2014CHƯƠNG TRÌNHĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ TRUNG K£NH LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2014-2019Thời gian: Ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2014I – PHIÊN NỘI BỘ: (Thời gian từ: 13h30’-16h ngày 22/3/2014) 1- ổn định tổ chức, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu2- Hiệp thương bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội3- Thông qua nội quy, quy chế của Đại hộiII – PHIÊN CÔNG KHAI: (Thời gian từ 8h – đến kết thúc) 1 - Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, 2 - Văn nghệ chào mừng.3 - Chào cờ (Quốc ca, Hội ca)4 - Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên điều hành Đại hội5 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu6 - Khai mạc Đại hội7 - Nhận hoa chúc mừng (nÕu cã)8 - Báo cáo kết quả phiên nội bộ và thông qua thời gian, chương trình làm việc củaĐại hội. 9 - Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niênnhiệm kỳ 2009 - 2014; phương hướng nhiệm kỳ 2014- 2019, báo cáo kiểm điểm của UBhội khóa I.10 - Trình bày báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội11 - Đại hội thảo luận.12 - Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của Đại hội13 - Thường trực Huyện hội, Đảng ủy phát biểu chỉ đạo 14 - Trình bày đề án nhân sự và điều hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội khóa II 15 - Hiệp thương bầu chức danh chủ tịch UB hội 16 - Hiệp thương bầu chức danh Phó chủ tịch UB hội17 - Hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài18 - Biểu dương khen thưởng thanh niên làm kinh tế giỏi. (nÕu cã)19 - Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết , (Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH)20 - Bế mạc21 - Chào cờKính thưa Đại hội !. Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khóa I, nhiệm kỳ 2009 – 2014 đãhiệp thương cử 15 uỷ viên tham gia ủy ban Hội. Đến nay, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam,xã Trung Kênh khoá I đã hoàn thành nhiệm vụ và hết nhiệm kỳ, sau đây Đại hội tiến hànhhiệp thương cử ra Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II, nhiệm kỳ 2014–2019 để tiếp tục lãnh đạo công tác Hội và phong trào thanh niên của xã. Thay mặt ĐoànChủ tịch, tôi xin trình bày đề án nhân sự Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênhkhoá II, nhiệm kỳ 2014 – 2019. I- Những căn cứ để xây dựng uỷ ban Hội: - Căn cứ điều lệ Hội LHTN Việt Nam (khoá 6); kế hoạch số 01 ngày 22/10/2013của UB Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN ViệtNam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 7. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam; xuất phát từ thực tiễn của việcxây dựng và kết quả hoạt động của UB Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II,nhiệm kỳ 2014 - 2019 II- Yêu cầu lựa chọn nhân sự Uỷ ban Hội: - Xây dựng tập thể Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam, xã Trung Kênh khoá II, nhiệm kỳ2014 - 2019 tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp thanh niên, đảm bảo vaitrò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ vàchương trình công tác Hội.-Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam, xã Trung Kênh khoá II cần có cơ cấu hợp lý, thiết thựcđảm bảo:+ Tỷ lệ nữ: 20 % - 30 % + Phấn đấu độ tuổi bình quân: 30 tuổi III- Tiêu chuẩn uỷ viên uỷ ban Hội: - Có lòng yêu nước, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; gương mẫu và thựchiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Có kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên; tích cực phấn đấu cho sự nghiệp đoànkết và thống nhất các tầng lớp thanh niên; có khả năng đại diện, bảo vệ quyền lợi chínhđáng, hợp pháp của thanh niên. - Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, dân chủ, lối sống trung thực lành mạnh. - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã TrungKênh IV- Số lượng Uỷ viên và Cơ cấu Uỷ ban Hội: 1. Số lượng: 15 anh, chị. 2. Cơ cấu như sau:- Cán bộ chuyên trách Đoàn, Hội xã: 01 anh, chị- Cán bộ Đoàn, Hội các thôn: 14 anh, chị Dự kiến trên đây đã được Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I nhấttrí thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 7/ 3/2014. Vậy xin trình Đại hội và đề nghị Đại hộicho ý kiến:- Đại biểu nào nhất trí với cơ cấu thành phần trên, xin cho biểu quyết?- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác ? (không có)Như vậy, 100% đại biểu nhất trí về cơ cấu, thành phần Uỷ ban Hội LHTN Việt Namxã Trung Kênh khoá II do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I xây dựng.Kính thưa Đại hội! tiếp theo là phần Hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN Việtnam xã Trung Kênh khoá II, nhiệm kỳ 2014 – 2019.* Hình thức hiệp thương:- Phương án 1: biểu quyết giơ tay một lần cho toàn bộ một danh sách do Uỷ banHội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I nhiệm kỳ 2009-2014 thống nhất với BanThường vụ xã Đoàn giới thiệu tại tờ trình số 01, ngày 7/ 3/ 2014.- Phương án 2: các đại biểu đề cử hoặc tự ứng cử vào danh sách sau đó biểu quyếtgiơ tay từng người một vào danh sách Uỷ ban Hội để hiệp thương. Xin ý kiến đại hội.- Đại biểu nào nhất trí với phương án 1, xin cho biểu quyết?- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác!( không có)Như vậy 100% đại biểu nhất trí với phương án 1 biểu quyết giơ tay một lần cho toànbộ một danh sách do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I giới thiệu- Xin hỏiđại biểu nào đề cử hoặc tự ứng cử vào danh sách hiệp thương Uỷ banHội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II không? (không có).- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin đọc tờ trình của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xãTrung Kênh về việc giới thiệu nhân sự để đại hội hiệp thương vào Uỷ ban Hội LHTN ViệtNam xã khoá II nhiệm kỳ 2014 - 2019. Căn cứ vào điều 17 Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.- Căn cứ vào kết quả giới thiệu nhân sự tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xãTrung Kênh khoá I nhiệm kỳ 2009-2014 của các chi Hội. - Căn cứ vào kết quả Hội nghị của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh vềviệc thống nhất các nội dung, chương trình Đại hội và nhân sự tham gia hiệp thương cử vàoUỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II nhiệm kỳ 2014 -2019.Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh xin trình danh sách nhân sự gồm 15 anh,chị có tên sau để Đại hội hiệp thương cử vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênhkhoá II nhiệm kỳ 2014 – 2019.STTHọ và tênNămsinhTrình độĐảngviênChức vụ hiện tạiGhichúVănhoáChuyên mônnghiệp vụLý luậnchính trị1Bùi Văn Sang 1982 12/12 TC QLKT Sơ cấp xBí thư Đoàn xãChủ tịch Hội LHTN xã khóa I2Nguyễn Văn Doanh 1982 12/12 TC Kế toán Sơ cấp xPhó Bí thư Đoàn xãPhó Chủ tịch Hội LHTN xã khóa I3Bùi Văn Đạt 1983 12/12 Sơ cấp xUỷ viên BTV Đoàn xãUỷ viên Hội LHTN Khoá I4Hoàng Văn Duệ 1985 12/12 Bí thư chi Đoàn Cáp Trên5Vũ Văn Vương 1986 10/12 Bí thư chi Đoàn Cáp Hạ6Nguyễn Văn Việt 1988 10/12 Bí thư chi Đoàn Cáp Trại 7Nguyễn Mạnh An 1989 12/12 x Bí thư chi Đoàn Tảo Hoà8Nguyễn Văn Tuấn 1992 11/12 x Bí thư chi Đoàn Tháp Dương9Nguyễn Thị Hương 1986 12/12 TC Kế toán Bí thư chi Đoàn Hoàng Kênh10Trịnh Thị Hường 1986 12/12Bí thư chi Đoàn Quan KênhUỷ viên Hội LHTN Khoá I11Vũ Đình Thăng 1992 12/12Bí thư chi Đoàn Lai NguyễnUỷ viên Hội LHTN Khoá I12Nguyễn Văn Hiệp 1980 12/12 Cao đẳng x Bí thư chi Đoàn Trường THCS13Bùi Bá Thiện 1979 12/12 Đại học Sơ cấp x Bí thư chi Đoàn Trường Tiểu học14Nguyễn Thị Dịu 1985 12/12 đại học xBí thư chi Đoàn Trường Mầm NonUỷ viên Hội LHTN Khoá I15Nguyễn Văn Tuyển 1977 12/12 TC kế toán Sơ cấp x Uỷ viên Hội LHTN Khoá IXin ý kiến Đại hội:- Đại biểu nào nhất trí cử 15 anh, chị có tên trong tờ trình vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh, khoá II nhiệm kỳ2014 -2019, xin biểu quyết?- Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? (không có) Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu!Như vậy,100% đại biểu nhất trí cử 15 anh, chị có tên trong tờ trình vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II,nhiệm kỳ 2014 – 2019. Xin cảm ơn Đại hội và đề nghị đại hội chúc mừng 15 anh, chị được Đại hội hiệp thương cử vào ủy ban Hội LHTN Việt Namxã Trung Kênh khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. (Vỗ tay) Kính thưa Đại hội!Căn cứ vào kết quả hiệp thương, đại hội đã cử 15 anh, chị vào ủy ban HộiLHTN Việt Nam, xã Trung Kênh, khóa II, nhiệm kỳ 2014-2019. Để điều hànhtrong hoạt động và công tác, đoàn kết tập hợp thanh niên, đề nghị Đại hội hiệpthương bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch của uỷ ban Hội LHTN Việt Namxã Trung Kênh khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Căn cứ sự chỉ đạo của ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài vàNghị quyết của Đảng uỷ xã về công tác cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệpthanh niên.Tôi xin phép đọc tờ trình chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UB hội xãTrung Kênh Do ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khóa I giới thiệu.- Căn cứ khoản 3, điều 17 Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.- Căn cứ công văn số 04 - CV/ĐX ngày 07/2/2014 của Ban Thường vụ đoàn xãTrung Kênh về giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử giữ các chức danh chủ chốttrong Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II nhiệm kỳ 2014 -2019.- Căn cứ kết quả hiệp thương cử ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã TrungKênh khoá II nhiệm kỳ 2014-2019Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II xin trình Đại hội vềnhân sự để hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban Hội LHTNViệt Nam xã Trung Kênh khoá II như sau:* Giới thiệu Chủ tịch Ủy ban hội:UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ Trung Kênh KHOÁ IIGiới thiệu: Anh Bùi Văn Sang - Sinh năm: 1982Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Trú quán:Cáp Trại - Trung Kênh - Lương Tài – Bắc Ninh Trình độ chuyên môn: Trung cấpTrình độ chính trị: Sơ cấpChức vụ hiện nay: Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Chủ tịch Hội LHTN ViệtNam xã khoá I, nhiệm kỳ 2009-2014 Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II xin giới thiệu để Đạihội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã TrungKênh khoá II nhiệm kỳ 2014 - 2019. Kính thưa Đại hộiVừa qua tôi đã thông qua tờ trình chức danh Chủ tịch uỷ ban Hội và trích ngang Chủ tịch ủy ban hội. * Ngoài An Bùi văn Sang do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênhkhoá I giới thiệu. xin hỏi, có ai đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch Uỷban Hội xã Trung Kênh, khoá II không?- Không cóNhư vậy, Đại hội chuyển sang phần hiệp thương.Đại biểu nào nhất trí cử Anh Bùi Văn Sang giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTNViệt Nam xã Trung Kênh, khóa II nhiệm kỳ 2014-2019. Xin cho biểu quyết?- Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác ? (không có).Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% cử Anh Bùi Văn Sang giữ chức Chủ tịchUỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh, khoá II nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đề nghị Đại hội chúc mừng Anh Bùi văn Sang.* Giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban hội:UỶ BAN HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ TRUNG KÊNH KHOÁ IIGiới thiệu: Anh Nguyễn Văn Doanh - Sinh năm: 1982Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Trú quán: Hoàng Kênh - Trung Kênh - Lương Tài – Bắc Ninh Trình độ chuyên môn: Trung cấpTrình độ chính trị: Sơ cấp Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xãTrung Kênh khoá I Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I xin giới thiệu để Đại hộihiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã TrungKênh khoá II nhiệm kỳ 2014 - 2019. Kính thưa Đại hộiVừa qua tôi đã thông qua trích ngang chức danh Phó chủ tịch uỷ ban Hội * Ngoài anh Nguyễn văn Doanh do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã TrungKênh khoá I giới thiệu. xin hỏi, có ai đề cử hoặc tự ứng cử vào chức danh PhóChủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II không?- KhôngcóNhư vậy, Đại hội chuyển sang phần hiệp thương.Anh, chị nào nhất trí cử anh Nguyễn Văn Doanh giữ chức danh Phó Chủ tịchHội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh, khóa II nhiệm kỳ 2014 - 2019. Xin cho biểuquyết?- Anh, chị nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác ? (không có).Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% cử anh Nguyễn Văn Doanh giữ chức PhóChủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II nhiệm kỳ 2014 -2019. Đề nghị Đại hội chúc mừng anh Nguyễn Văn Doanh Xin trân trọng kính mời các anh chị ủy viên ủy ban hội ra mắtĐại hộiĐọc lời hứa (Anh sang thực hiện) (Uỷ ban Hội đứng tại chỗ) Kính thưa các đồng chí đại biểu! Thưa Đại hội ! Rất vinh dự và vui mừng cho 15 chúng tôi được Đại hội tín nhiệm cửvào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khóa II, nhiệm kỳ 2014 –2019. Chúng tôi xin hứa trước Đại hội sẽ phát huy truyền thống của Hội LHTNViệt Nam; không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt; đoàn kết, thống nhất ýtrí, vượt qua khó khăn, mang hết khả năng và lòng nhiệt tình để lãnh đạo, tổchức thực hiện tốt công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn cáchmạng mới. Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền,các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp bộ Đoàn, Hội,đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện tốthơn nữa để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin chân thành cảm ơnvà kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ hạnh phúc. ( ủy banhội về vị trí ) Kính thưa Đại hội !Tiếp theo chương trình là phần Hiệp thương cử đại biểu dự Đại hộiđại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài. Thực hiện chương trình của Đại hội, sau đây Đại hội tiến hành nội dunghiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyệnLương Tài lần thứ III. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin công bố quyếtđịnh của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài về việc phân bổ đạibiểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ III,nhiệm kỳ 2014 - 2019. ( công bố Quyết định phân bổ Đại biểu của Huyện hội) Như vậy Đại hội sẽ hiệp thương chọn cử là 06 đại biểu chính thức trongđó có 4 đại biểu là nam, 2 đại biểu là nữ. và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hộiđại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài .* Hình thức hiệp thương:- Phương án 1: biểu quyết giơ tay một lần cho toàn bộ một danh sách doUỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I nhiệm kỳ 2009-2014 thốngnhất với Ban Thường vụ Đoàn xã giới thiệu tại tờ trình số - Phương án 2: các đại biểu đề cử hoặc tự ứng cử vào danh sách sau đóbiểu quyết giơ tay từng người một vào danh sách là đại biểu chính thức và dựkhuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ III đểhiệp thương.- Đại biểu nào nhất trí với phương án 1, xin cho biểu quyết?- Đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác ?( không có)Như vậy 100% đại biểu nhất trí với phương án 1 biểu quyết giơ tay một lầncho toàn bộ một danh sách do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênhkhoá I thống nhất với Ban Thường vụ đoàn xã giới thiệu.- Xin hỏiđại biểu nào đề cử hoặc tự ứng cử vào danh sách hiệp thương đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ III không? (không có).- Sau đây, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin đọc tờ trình của Uỷ banHội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh về việc giới thiệu nhân sự để đại hội hiệpthương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tàilần thứ III- Căn cứ vào điều 17 Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.- Căn cứ vào chỉ tiêu, cơ cấu phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ IIIUỷ ban Hội LHTN xin trình danh sách nhân sự gồm 6 anh, chị là đại biểu chính thức và 01 anh chị là đại biểu dự khuyết có tên sau để Đại hội hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ III* Đại biểu chính thức:1- anh Nguyễn Văn Doanh - Phó chủ tịch Uỷ ban hội khoá II2- anh Nguyễn V ăn Tuyển - Uỷ viên UB hội khoá II3 - Chị Nguyễn Thị Hương - Uỷ viên UB Hội khoá II4 - Chị Trịnh Thị Hường - Uỷ viên UB Hội khoá II5- Anh Nguyễn Văn Hiệp - Uỷ viên UB Hội khoá II6- Anh Vũ Văn Vương - Uỷ viên UB Hội khoá II *Đại biểu dự khuyết: 1-anh: Hoàng Văn Duệ - Uỷ viên UB Hội khoá II - Đại biểu nào nhất trí cử 6 anh, chị có tên trong tờ trìnhđại biểu chínhthức và1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyệnLương Tài lần thứ III, xin cho biểu quyết?- Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác với danh sách trên?(không có) Xin cảm ơn Đại hội và chúc mừng các anh chị đã được Đại hội hiệp thươngcử là đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt huyện Lương Tài khóa III,nhiệm kỳ 2014 – 2019.Xin trân trọng cảm ơn!14 - Phần Khen thưởng, biểu dương các thanh niên làm kinh tế giỏi.( anh Doanh thực hiện)Thưa Đại hội!Trong nhiệm kỳ qua nhiều chương trình hành động, việc làm cụ thể củaThanh niên đã được các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân đánh giá cao, vàđể ghi nhận những thành tích của tập thể và cá nhân, Trung ương hội, huyện hộiLương Tài đã có quyết định khen thưởng. Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệuvà kính mời anh Dương xuân Duy- Văn phòng ủy ban huyện hội lên công bố cácquyết định khen thưởng 15- Giới thiệu thư ký đọc dự thảo nghị quyết (A Doanh giới thiệu-Đứng tại chỗ). Thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu anh thaymặt Đoàn thư ký lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Xin kính mời anh. 16- thư ký đọc dự thảo nghị quyết (Anh Hiệp thực hiện) (Có văn bản riêng) 17- biểu quyết thông qua nghị quyết (Anh Sang thực hiện) Kính Thưa Đại hội![...]... chơng trình làm việc của Đại hội Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua d tho Báo cáo của ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kờnh, khóa I; quyết định mục tiêu, phơng hớng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên của xã, nhiệm kỳ 2014- 2019; Đại hội đã tiến hành hiệp thơng chọn cử ra 15 anh, chị tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp thanh niên trong xã tham gia vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã... danh Ch tch, Phú ch tch Hi ; hiệp thơng chọn cử 6 anh chị chính thức và 1 anh chị dự khuyết dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Huyện Lơng Tài lần thứ III Với những kết quả trên, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kờnh lần thứ II nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã thành công tốt đẹp Đại hội trân trọng cảm ơn Thng trc U ban Hi LHTN Vit Nam tnh Bc Ninh Thờng trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Lng Ti , cơ quan... các v đại biểu, khách quý! Tha Đại hội! Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kờnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 2019 đã đợc tiến hành với sự tham gia của 60 đại biểu, đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển biến quan trọng của tuổi trẻ, của công tác Hội và phong trào thanh niên xã nh Sau 1 mt thi gian làm việc với không khí khẩn trơng, sôi nổi, cởi mở và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã... đoàn thể, trờng học, các đồng chí Bí th, các anh chị chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, Thị trấn, đã về dự và động viên Đại Hội Kính tha các vị đại biểu! Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ động viên cán bộ, hội viên, thanh niên xã Trung Kờnh ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất nhiệm vụ của mình Đại hội kêu gọi các tầng lớp thanh niên trong xã hãy phát huy truyền thống, đoàn kết vợt qua mọi... trị của địa phơng, xây dựng quê hơng Trung Kờnh ngày càng giàu đẹp, văn minh; Trờn tinh thn ú tụi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kờnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các anh, các chị đại biểu Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc Kớnh mi cỏc ng chớ i biu khỏch quý cựng ton th cỏc anh, cỏc ch ng dy lm l cho c (Nhc quc ca) . biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài. Thực hiện chương trình của Đại hội, sau đây Đại hội tiến hành nội dung hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại. tờ trình của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh về việc giới thiệu nhân sự để đại hội hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam, Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam, Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay