Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc nam an toàn hợp lý tại xã ba vì, huyện ba vì hà nội

Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện tuy an trong 9 tháng đầu năm 2012

Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện tuy an trong 9 tháng đầu năm 2012
... thuốc sử dụng bệnh viện: Bảng Tổng số tiền thuốc sử dụng bệnh viện 16 Năm TS tiền 2012( từ 1/1 /2012- 30 /9/ 2012) 8 .94 2 .97 3.000 Trung bình tháng năm 2012 99 3.663.666 Nhận xét: Trung bình tháng bệnh ... chế 100% 19 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đề tài hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa Tuy An tháng đầu năm 2012 có số kết luận sau: -Số lượng thuốc sử dụng bệnh viện 194 loại, ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Tuy An thông qua: - Khoa Dược bệnh viện: Đơn thuốc ngoại trú, hồ sơ bệnh án, quy trình...
 • 20
 • 204
 • 0

NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH kế và THU NHẬP của NGƯỜI dân tại núa NGAM – HUYỆN điện BIÊN – TỈNH điện BIÊN

NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH kế và THU NHẬP của NGƯỜI dân tại xã núa NGAM – HUYỆN điện BIÊN – TỈNH điện BIÊN
... Ngam huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên - Nghiên cứu thu nhập sinh kế từ hoạt động sinh kế người dân Núa Ngam huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 22 - Giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt ... Hua địa bàn Núa Ngam huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên hoạt động sinh kế thu nhập họ 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu + Giới hạn không gian: Núa Ngam huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên + Giới ... sinh kế người dân hoạt động sinh kế? + Những yếu tố tác động đến hoạt động sinh kế người dân? + Hiệu hoạt động sinh kế mang lại cho người dân? + Thu nhập người dân từ hoạt động sinh kế nào?...
 • 79
 • 456
 • 0

nghiên cứu hoạt động marketing nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp tại nội giai đoạn 2005-2009

nghiên cứu hoạt động marketing nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp tại hà nội giai đoạn 2005-2009
... 6 Nội, năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING NHÓM THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2005 - 2009 ĐỀ CƯƠNG ... Nghiên cứu hoạt động marketing nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp Nội giai đoạn 2005 - 2009 Với mục tiêu là: Nghiên cứu thực trạng tiêu dùng thuốc hạ áp phân khúc thị trường Nghiên cứu vận ... marketing thuốc hạ áp thị trường Nội  Những sản phẩm thuốc điều trị tăng huyết áp marketing cách độc đáo  Một số công ty nước có kiện, sản phẩm, chiến lược marketing thuốc điều trị tăng huyết áp...
 • 79
 • 1,718
 • 7

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại thượng cát, huyện từ liêm, nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội
... Liêm, Nội gồm mục tiêu cụ thể sau: Xác định nồng độ mangan nước giếng khoan Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội Nghiên cứu tích lũy mangan tóc người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội ... độ ô nhiễm mangan nước giếng khoan nguy tác động đến sức khỏe người dân, luận văn thực với chủ đề: Nghiên cứu ô nhiễm mangan nước giếng khoan tích lũy thể người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, ... Cát 45,1 mg/kg, Nghĩa Dân 1,8 mg/kg KẾT LUẬN Luận văn Nghiên cứu ô nhiễm mangan nước giếng khoan tích lũy thể người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội thực thu thập thông tin, khảo sát,...
 • 19
 • 602
 • 0

nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại thượng cát, huyện từ liêm, nội

nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội
... nƣớc giếng khoan nguy tác động đến sức khỏe ngƣời dân, luận văn đƣợc thực với chủ đề: Nghiên cứu ô nhiễm mangan nước giếng khoan tích lũy thể người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội ... gồm mục tiêu cụ thể sau: Xác định nồng độ mangan nƣớc giếng khoan Thƣợng Cát, huyện Từ Liêm, Nội Nghiên cứu tích lũy mangan tóc ngƣời dân Thƣợng Cát, huyện Từ Liêm, Nội Luận văn Thạc ... QUÔC GIA HÀ NỘI ̀ TRƢƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƢ̣ NHIÊN - Trần Hoàng Mai NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM MANGAN TRONG NƢỚC GIẾNG KHOAN VÀ SỰ TÍCH LŨY TRONG CƠ THỂ NGƢỜI DÂN TẠI XÃ THƢỢNG CÁT,...
 • 84
 • 472
 • 0

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn, nội

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn, hà nội
... kinh tế vĩ mô vi mô Tổ chức lãnh thổ biển đảo gần quan tâm công trình nghiên cứu tổ chức lãnh thổ cấp huyện 1.2 sở khoa học tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên ... trạng tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng tài nguyên; Chương 3: Định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN ... lần tổ chức trước nên việc xác lập lại sở khoa học cần phải trước bước Vì học viên chọn đề tài: sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện...
 • 19
 • 554
 • 2

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Nội

Cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên huyện Sóc Sơn, Hà Nội
... tổ chức không gian phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên huyện sóc sơn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Giang Văn Trọng CƠ SỞ KHOA HỌC CHO TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN SÓC SƠN, HÀ ... 1: sở luận tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Chương 2: Đánh giá trạng tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế sử dụng tài nguyên Chương 3: Định hướng tổ...
 • 139
 • 470
 • 1

Sử dụng kháng sinh an toàn hợp

Sử dụng kháng sinh an toàn hợp lý
... hiệu trò liệu mà tác dụng phụ kháng sinh + Biết rõ độc tính kháng sinh sử dụng để sử trí có tai biến kháng sinh gây Như vậy, kiến thức tác dụng phụ-độc tính kháng sinh quan trọng người điều trò ... đòa bệnh nhân yếu tố quan trọng việc chọn lựa kháng sinh sử dụng Tình trạng sinh * Kháng sinh trò liệu trẻ em : Ngoại trừ trẻ sinh non trẻ sơ sinh, có chống đònh kháng sinh trò liệu dành cho ... phối hợp thêm với kháng sinh khác 1.4.2 Nguyên tắc phối hợp kháng sinh : * Chọn kháng sinh phối hợp để có hiệp đồng tác động : Được gọi phối hợp đồng vận (hay hiệp đồng) hai kháng sinh có tác dụng...
 • 14
 • 847
 • 2

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về ATTP của NGƯỜI nội TRỢ CHÍNH và điều KIỆN ATTP bếp ăn hộ GIA ĐÌNH tại tứ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, nội năm 2013

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH về ATTP của NGƯỜI nội TRỢ CHÍNH và điều KIỆN ATTP bếp ăn hộ GIA ĐÌNH tại xã tứ HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ, hà nội năm 2013
... NỘI DUNG TRÌNH BÀY NỘI DUNG TRÌNH BÀY www.hsph.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá điều kiện ATTP bếp ăn hộ gia đình Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm 2013 Mô tả thực trạng kiến thức ATTP ... phẩm biến thực phẩm có kiến thức đạt bảo quản thực phẩm Về thực trạng điều kiện ATTP: Bếp ăn HGĐ: đa số tương đối tốt; ATTP có khu bếp riêng với Về thực hành đa số hộ đềungười nội trợ chính: Xét ... tượng: Người nội trợ (NTC) hộ gia đình Tứ Hiệp  Thời gian, địa điểm: Từ 11/11 /2013 đến 06/12 /2013 hộ gia đình Tứ Hiệp  Phương pháp NC: Mô tả cắt ngang  Mẫu: o Cỡ mẫu: 60 hộ gia đình o...
 • 18
 • 692
 • 0

Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định giai đoạn 2005 - 2007

Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định giai đoạn 2005 - 2007
... chọn mua sắm thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 2007 Phân tích, đánh giá việc cấp phát thuốc giám sát sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định giai đoạn 2005 2007 1.Tổng ... thuốc lại cao không với giá trị thực Trước thực trạng thực đề tài Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh nam định giai đoạn 2005 - 2007 Mục tiêu Phân tích, đánh giá hoạt động ... Kết nghiên cứu bàn luận * Nghiên cứu hoạt động lựa chọn thuốc * Nghiên cứu hoạt động mua thuốc * Nghiên cứu hoạt động cấp phát thuốc * Giám sát sử dụng thuốc Kết luận đề xuất Đặt vấn đề Thuốc...
 • 41
 • 2,228
 • 21

Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ.

Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ.
... bất động sản, thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản vai trò tín dụng bất động sản Trong tập trung chủ yếu vào nội dung: - Khái niệm bất động sản, phân loại bất động sản nhân tố tác động ... bất động sản - Khái niệm thị trường bất động sản, vai trò thị trường bất động sản - Khái niệm tín dụng bất động sản, đặc điểm tín dụng bất động sản, nguyên tắc cho vay bất động sản, vai trò tín ... dụng bất động sản rủi ro cho vay bất động sản 15 CHƯƠNG 2: KHỦNG HOẢNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI MỸ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 2.1 Hoa kỳ bong bóng bất động sản Bong bóng bất động sản...
 • 82
 • 836
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng kháng sinh an toàn hợp lýtình hình sử dụng kháng sinh an toàn hợp lýứng dụng ảnh viễn thám cho nghiên cứu biến động sử dụng đất và động thái thoái hóa đất vùng trung du đồi núi miền bắc việt namphương pháp và thiết kế nghiên cứu hoạt động xây dựng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp huyện duy xuyên tỉnh quảng namnghiên cứu hoạt động tín dụngnghiên cứu tình hình sử dụng thuốcnghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa xanh pôn hà nội giai đoạn 20062008nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu biến động sử dụng đất huyện bắc quang tỉnh hà giang giai đoạn 2005 2013nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị hen phe quanluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxứng dụng công nghệ gis nghiên cứu biến động sử dụng đấtnghien cuu hoat dong tuyen dung trong khach sannghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực tây nguyênhoạt động sử dụng thuốcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)