ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN mềm cơ QUAN vận ĐỘNG BẰNG các vạt DA cân có CUỐNG MẠCH LIỀN

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN mềm QUAN vận ĐỘNG BẰNG các vạt DA cân CUỐNG MẠCH LIỀN

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN mềm cơ QUAN vận ĐỘNG BẰNG các vạt DA cân có CUỐNG MẠCH LIỀN
... mục tiêu: Đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm vạt da cân cuống mạch liền ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu - Gồm 32 bệnh nhân KHPM quan vận động điều trị nội ... cho vạt 17 20 Sẹo nơi nhận vạt 17 20 Tổng(%) 85 15 100 Nhận xét: Số ca sẹo mềm mỏng chiếm tỷ lệ cao 85% BÀN LUẬN Đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm vạt da cân cuống mạch liền Kết ... gian điều trị - Đánh giá kết lâm sàng: vị trí nhận vạt: vạt hồng, mép vạt da liền tốt Tại vị trí cho vạt: vết mổ liền tốt (nếu đóng kín da ngay) da ghép, bám sống tốt (nếu ghép da) - Đánh giá kết...
 • 5
 • 315
 • 3

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức
... - Nhng dng c phu thut thụng thng nh dao thng, dao in, kộo phu thut, kộo thng, kim ch, bt bú - Dao ly da da ly da mng hoc ly da mng bng dao m che ph vo vựng ly vt - Garo hi hoc garo chun 2.3.3 ... xin da ca ng mch c, nhnh xin c da [55] - ng mch da trc tip: Cỏc ng mch dng ny thng thy nhng vựng cú ớt c nh vựng quanh khp, vựng mụ lng loSau xiờn lờn cừn, ng mch chy song song vi b mt da v ... tựy hnh vi TM hin ngoi cp mỏu cho da a:1/2 D cẳng chân sau V: Tĩnh mạch hiển N:Thần kinh hiển A: gân achilles D: Cân b:1/2 T cẳng chân sau P: nhánh da S: ĐM bắp chân B: nhánh nối thông G: sinh...
 • 94
 • 601
 • 1

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị khuyết hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân và xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài" ppsx

Báo cáo y học:
... 1/3 T bắp chân 1/3 G bắp chân 12 x 16 cm Kết luận Qua 61 vạt da cân hiển cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển sử dụng để điều trị tổn thương KHPM vùng 1/3 D cẳng chân xung quanh khớp cổ chân ... thiết bị đặc biệt, vạt có kích thước lớn, cuống dài, triển khai nhiều sở điều trị chuyên khoa * Từ khoá: Khuyết hổng phần mềm; Vạt da cân hiển hình đảo cuống ngoại vi; Vùng 1/3 cẳng chân using sural ... thông báo 10 vạt không cứu chứa thần kinh hiển 61 bệnh nhân (BN) có cho kết tốt tổn khuyết da, vi m loét Tuy nhiên số lượng da, sẹo xấu dính xương, vạt không chứa thần kinh sẹo co kéo có hiển...
 • 18
 • 433
 • 0

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... tài: Đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm 1/ 3 cẳng chân vạt nửa dép bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhằm mục đích: Mô tả đặc điểm tổn thương khuyết hổng phần mềm 1/ 3 cẳng chân điều trị vạt nửa ... 2007 đánh giá kết sử dụng vạt nửa dép cuống trung tâm điều trị viêm khuyết xương, phần mềm 1/ 3 cẳng chân bệnh viện 10 3 Tác giả kết luận: phương tiện an toàn, hiệu điều trị viêm khuyết xương, phần ... chi sau 13 - Chỉ định cần cân nhắc : gãy hở độ IIIc không điều trị vòng sau tai nạn 1. 3 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG CHÂN Điều trị khuyết hổng phần mềm vùng cẳng chân tác...
 • 56
 • 564
 • 4

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN mềm mắt cá CHÂN, 1 3 dưới CẲNG CHÂN và củ gót BẰNG vạt HIỂN CUỐNG NGOẠI VI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN mềm mắt cá CHÂN, 1 3 dưới CẲNG CHÂN và củ gót BẰNG vạt HIỂN CUỐNG NGOẠI VI
... kớch thc ln nht 1/ 3G bp chõn l 7x8cm; 1/ 3T bp chõn l 9x10cm; thit k 1/ 3G v 1/ 3T bp chõn l 15 x20cm - Chỳng tụi s dng 25 vt c thit k 1/ 3G v 1/ 3T bp chõn vi kớch thc 3x4cm n 8x12cm, ú vt b hoi ... (36 ,67%) Tỷ lệ vi m quản 85% Triệu chứng vòm đỏ kèm xuất tiết: Y HC THC HNH (874) - S 6/2 0 13 43, 33% Đau tai (18 ,33 %) ù tai ( 13 ,33 %) hai than phiền tai thường gặp Kết luận: Trào ngược dày thực quản ... Tỡnh trng vt nc, hoi t t hon mộp vt n 1/ 3 hon ton ton Vt Vt s dng cú di da trờn 23 1 cung - 23/ 25 trng hp vt sng hon ton - 1/ 25 trng hp vt hoi t 1/ 3 vt - 1/ 25 trng hp vt hoi t hon ton Tỡnh trng...
 • 3
 • 246
 • 0

Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt BCT tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt cơ BCT tại bệnh viện việt đức
... 2 Tại Việt Nam việc nghiên cứu ứng dụng vạt BCT, dép cuống trung tâm áp dụng điều trị Vì vậy, lựa chọn tiến hành đề tài: "Nghiên cứu kết điều trị khuyết hổng phần mềm 2/3 cẳng chân vạt BCT Bệnh ... BCT Bệnh viện Việt Đức" nhằm mục đích: Đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm 2/3 cẳng chân vạt BCT Rót nhận xét định kỹ thuật tạo vạt 3 Chương Tổng quan 1.1 ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CẲNG CHÂN LIÊN ... trị khuyết hổng xương phần mềm vùng cẳng chân với kết quả: tốt 88,6%, trung bình 6,8%, xấu 4,6% Đã đưa kết luận: vạt bụng chân hoàn toàn sử dụng để che phủ khuyết hổng xương phần mềm cẳng chân...
 • 115
 • 706
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng holmium laser tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn trên bằng holmium laser tại bệnh viện việt đức
... Đánh giá kết điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn Holmium Laser bệnh viện Việt Đức " nhằm mục tiêu sau: 1.Bước đầu đánh giá kết điều trị nội soi tán sỏi niệu quản đoạn Holmium Laser Nghiên cứu ... sỏi niệu quản nội soi để gắp sỏi vụn [35] 1.3.4 Mổ nội soi lấy sỏi niệu quản (Laparoscopy) Mổ nội soi lấy sỏi niệu quản thƣờng đƣợc định cho trƣờng hợp sỏi niệu quản vị trí đoạn niệu quản thƣờng ... đoạn sỏi đoạn gọi tên theo đoạn [2],[12]: - Sỏi niệu quản đoạn trên: sỏi nằm đoạn niệu quản từ khúc nối bể thận niệu quản đến đƣờng ngang liên đốt sống L5-S1 6 - Sỏi niệu quản đoạn giữa: sỏi...
 • 134
 • 853
 • 15

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng do thoái hóa với sự hỗ trợ của cụ liên gai sau coflex tại bệnh viện việt đức
... I HC Y H NI NGUYN XUN DIN ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT HẹP ốNG SốNG THắT LƯNG DO THOáI HóA VớI Sự Hỗ TRợ CủA DụNG Cụ LIÊN GAI SAU COFLEX TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyên ngành : Ngoại khoa ... dõy chng liờn gai v trờn gai Thỡ 3: Xỏc nh kớch thc ca dng c Coflex thụng qua dng c o chuyờn bit cú sn Thỡ 4: t dng c Coflex phự hp vo khe liờn gai sau ng thi c nh Coflex vo gai sau 1.7 ỏnh giỏ ... ghộp; Hỡnh cung sau ct cung sau; Hỡnh ct ngang sau to hỡnh cung sau; Mnh xng ghộp; ng sng sau ó to hỡnh xong 39 - Phng phỏp iu tr hp ng sng tht lng phi hp vi t dng liờn gai sau coflex [30] [47]...
 • 103
 • 639
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004  2005
... 24 25 24 ,8% 1/3 gia 41 50 49,5% 1/3 di 17 26 25 ,7% Tng 82 19 101 100% Nhn xét: Số l-ợng 50 41 40 30 NAM 24 NU 20 17 10 Vi trí 1/3 1/3 1/3 d-ới Phân bố theo vị trí giới - Nam cú 24 bnh nhõn (23 ,8%) ... thng kờ vi p > 0,05 (p = 0 ,20 ) Bng 3.5 Phõn loi góy theo A.O A Loi góy n = 101 B C A1 T l % A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 21 15 12 25 20 ,8 8,9 14,9 11,9 24 ,8 4% 7,9 2% 4,9 % S ngi A2 % % % % % % Nhn xột: ... lý 2. 2 PHNG PHP NGHIấN CU 2. 2.1 Phng phỏp: S dng phng phỏp nghiờn cu mụ t hi , tin cu Hi cu 61: bnh nhõn Tin cu : 40 bnh nhõn Thi gian: Hi cu t thỏng n thỏng nm 20 04 Tin cu t thỏng n thỏng nm 20 04...
 • 100
 • 2,877
 • 11

Đánh giá kết quả điều trị tiêm corticosteroid nội khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

Đánh giá kết quả điều trị tiêm corticosteroid nội khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
... nghiờn cu S NGHIấN CU Bnh nhân VKDT Tổn thơng khớp cổ tay Nhóm1 Đối tợng NC: Đánh giá LS-CLS Nhom Tiêm dới hớng dẫn SA Điều trị chung: chống viêm, giảm đau, thuốc điều trị Tiêm mù Đanh gia: LS, CLS, ... khp quay-c tay: ni u di xng quay vi cỏc xng c tay Din khp gia c tay: liờn kt gia hai hng xng c tay, din khp phc hỡnh th khụng u Din khp c tay - t bn tay: liờn kt gia cỏc xng hng di c tay vi nn ... Gii phu nh khu khp c tay Hỡnh 1.1: Gii phu khp c tay (Thit ng ngang) [3] - Khp c tay c to nờn bi cỏc xng xng c tay, u di xng quay, xng tr v u gn cỏc t xng bn tay - Khi xng c tay bao gm xng xp thnh...
 • 71
 • 768
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu roux en y

Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu roux en y
... Ferguson [25] năm 1897 Roux mô tả ki u nối d y ruột sau đại tràng ngang hình chữ Y để đi u trị ung thư d y Sau ph u thuật cải biến đi, nối d y với ruột nối nang với hỗng tràng theo ki u chữ Y ... thoi hay KCMT dài đơn dãn OMC: vị trí ung thư thường túi mật, ứ đọng acid mật đậm đặc men t y túi mật 1.9 ĐI U TRỊ PH U THUẬT Nguyên tắc đi u trị u nang OMC ph u thuật Không đi u trị đi u trị nội ... hóa: Nối nang với tá tràng hay nối nang với hỗng tràng ki u Roux- en- Y ki u Omega - Cắt bỏ nang nối mật- ruột: Có thể nối ống gan chung với tá tràng, hỗng tràng ống gan chung tá tràng dùng quai...
 • 149
 • 778
 • 4

đánh giá kết quả điều trị tán sỏi đoạn trên niệu quản bằng holmium laser

đánh giá kết quả điều trị tán sỏi đoạn trên niệu quản bằng holmium laser
... 2 B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN KIM CNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị TáN SỏI NộI SOI SỏI NIệU QUảN ĐOạN TRÊN BằNG HOLMIUM LASER T ạI BệNH VIệN VIệT ĐứC CHUYấN NGHNH : NGOI TIT NIU ... niu bnh vin Vit c trin khai k thut tỏn si niu qun ni soi bng Holmium Laser trờn mỏy tỏn si Laser Accu-Tech (p dng nc si hp ph nng lng Laser to hiu ng n lm v si) Nú phự hp vi tt c cỏc loi si v ... giỏ v tỏn si niu qun ni soi ngc dũng bng Holmium Laser, nhiờn cha cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v kt qu v cỏc bỏo cỏo tỏn si ni soi ngc dũng bng Holmium Laser ỏp dng cho si niu qun on trờn 10...
 • 80
 • 904
 • 8

đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa chất trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ trị đồng thời

đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa chất trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ trị đồng thời
... tia xạ hay phẫu thuật tùy thuộc vào nơi điều trị Khi bệnh giai đoạn không mổ được, có xu hướng điều trị chính: xạ trị đơn thuần, hóa xạ đồng thời hóa chất tân bổ trợ sau hóa xạ đồng thời Trước ... cứu đánh giá đầy đủ hiệu điều trị phác đồ cho bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn không mổ Do vậy, đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm hai mục tiêu : Đánh giá kết điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không ... bệnh giai đoạn không mổ điều trị xạ trị đơn Hiện giai đoạn T3, T4 điều trị hóa chất trước sau hóa xạ đồng thời định phẫu thuật 6 Trên giới có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, việc kết hợp hoá chất...
 • 107
 • 765
 • 5

đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012

đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ được bằng hóa trị trước phác đồ cf kết hợp hóa xạ đồng thời tại bệnh viện k năm 2009 - 2012
... khóa 34 - Chuyên ngành Ung thư Tên đề tài: Đánh giá k t điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ hóa trị trước phác đồ CF k t hợp hóa xạ đồng thời bệnh viện K năm 2009 - 2012 Về học tập: Học viên ... trị Khi bệnh giai đoạn không mổ được, có xu hướng điều trị chính: xạ trị đơn thuần, hóa xạ đồng thời hóa chất tân bổ trợ sau hóa xạ đồng thời Trước bệnh viện K bệnh giai đoạn không mổ điều trị xạ ... nhân ung thư lưỡi giai đoạn không mổ Do vậy, đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm hai mục tiêu : Đánh giá k t điều trị ung thư lưỡi giai đoạn không mổ hóa chất trước phác đồ CF k t hợp hóa xạ trị đồng...
 • 111
 • 463
 • 1

đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy tm 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy tm 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thái nguyên
... nghiên cứu kéo giãn cột sống cổ bệnh nhân thoái hoá cột sống cổ Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức Thái Nguyên điều trị thoái hoá cột sống cổ phương pháp kéo giãn cột sống cổ máy TM 300 từ năm ... điều trị phƣơng pháp kéo giãn cột sống cổ: Kéo giãn cột sống cổ chứng minh ứng dụng từ thời kỳ cổ điều trị bệnh cột sống cổ dựa tác động làm tách rời đơn vị chức vận động cột sống [42] Điều trị ... trọng cột sống cổ, hay gặp thoái hoá đoạn đốt sống cổ [18], [31] 1.2 Cơ chế bệnh sinh hậu thoái hóa cột sống cổ 1.2.1 Cơ chế bệnh sinh thoái hóa cột sống cổ Phần lớn tác giả cho thoái hóa cột sống...
 • 96
 • 1,566
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy lithoclast tại bệnh viện thanh nhànđánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng nimotuzumabhóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP