đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy tm 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thái nguyên

96 1,575 15
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2014, 05:05

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC ĐẶNG THỊ MINH THU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÉO GIÃN CỘT SỐNG CỔ TRÊN MÁY TM 300 TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH XUÂN TRÁNG Thi Nguyên, năm 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình khoa học nào khác. Thái Nguyên, tháng 12 năm 2010 Ngƣời viết luận văn Đặng Thị Minh Thu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CẢM ƠN Với tất cả tấm lòng trân trọng, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo - Khoa học và Quan hệ quốc tế, các thầy cô giáo các bộ môn, bộ môn Nội, Khoa Sau đại học Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới PGS.TS Trịnh Xuân Tráng, người thầy luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và trực tiếp hướng dẫn để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, khoa Bệnh người cao tuổi, khoa Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, nơi tôi công tác đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập, thực hiện nghiên cứu để hoàn thành luận văn và hoàn thành khóa học. Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2010 Học viên Đặng Thị Minh Thu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN C I : Đốt sống cổ 1 C II : Đốt sống cổ 2 C III : Đốt sống cổ 3 C IV : Đốt sống cổ 4 C V : Đốt sống cổ 5 C VI : Đốt sống cổ 6 C VII : Đốt sống cổ 7 CSC : Cột sống cổ D I : Đốt sống lưng 1 NPQ : Bảng dùng đánh giá mức độ đau và ảnh hưởng của đau vùng cổ lên chức năng sinh hoạt hàng ngày (Northwich pack Neck Pain Questionaire) THCSC : Thoái hoá cột sống cổ TVĐK : Tầm vận động khớp VLTL - PHCN : Vật lí trị liệu phục hồi chức năng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 MỤC LỤC Đặt vấn đề 1 Chương 1: Tổng quan 3 1.1. Đặc điểm giải phẫu, sinh lý cột sống cổ 3 1.2. Cơ chế bệnh sinh và hậu quả của thoái hóa cột sống cổ 9 1.3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thoái hoá cột sống cổ 12 1.4. Tình hình nghiên cứu về thoái hoá cột sống cổ 15 1.5. Các phương pháp điều trị thoái hoá cột sống cổ 18 Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 25 2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu 25 2.2. Phương pháp nghiên cứu 26 2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 27 2.4. Phương pháp tiến hành 27 2.5. Các kỹ thuật can thiệp sử dụng trong nghiên cứu 29 2.6. Phương pháp thu thập số liệu 32 2.7. Vật liệu nghiên cứu 37 2.8. Phương pháp xử lí số liệu 39 2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 39 Chương 3: Kết quả nghiên cứu 40 3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 40 3.2. Kết quả điều trị 47 Chương 4: Bàn luận 57 Kết luận 74 Khuyến nghị 76 Tài liệu tham khảo Phụ lục Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Phân loại mức độ đau và cách cho điểm dựa vào thang nhìn Liker 11 điểm 33 Bảng 2.2. Đánh giá ảnh hưởng của đau với chức năng sinh hoạt 34 Bảng 2.3. Đánh giá sự tiến bộ về tầm vận động khớp 36 Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 40 Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 41 Bảng 3.3. Đặc điểm đau của đối tượng nghiên cứu 41 Bảng 3.4. Triệu chứng cơ năng của đối tượng nghiên cứu 43 Bảng 3.5. Triệu chứng thực thể của đối tượng nghiên cứu 44 Bảng 3.6. Hình ảnh chụp X quang cột sống cổ 45 Bảng 3.7. Mức độ cải thiện đau theo thang điểm Likert 11 điểm ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 47 Bảng 3.8. Mức tiến bộ về tầm vận động gập cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 48 Bảng 3.9. Mức tiến bộ về tầm vận động duỗi cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng. 49 Bảng 3.10. Mức tiến bộ về tầm vận động nghiêng trái cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 50 Bảng 3.11. Mức tiến bộ về tầm vận động nghiêng phải cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 51 Bảng 3.12. Mức tiến bộ về tầm vận động xoay trái cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng. 52 Bảng 3.13. Mức tiến bộ về tầm vận động xoay phải cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 Bảng 3.14. Mức cải thiện chức năng sinh hoạt ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 54 Bảng 3.15. Sự thay đổi trung bình về tổng góc đo tầm vận động cột sống cổ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 55 Bảng 3.16. Đánh giá kết quả điều trị ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới 40 Biểu đồ 3.2. Các hội chứng lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 42 Biểu đồ 3.3. Vị trí tổn thương theo đoạn cột sống cổ 46 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Trang Hình 1.1. Các đốt sống cổ trên ghép lại 5 Hình 1.2. Hình ảnh các đốt sống cổ, động mạch đốt sống 7 Hình 1.3. Bề mặt của đốt sống cổ, tuỷ sống, các rễ thần kinh, thần kinh sống 8 Hình 1.4. Hình ảnh cắt ngang của thoái hoá cột sống cổ 12 Hình 2.1. Phương kéo cột sống cổ theo mặt phẳng trước 29 Hình 2.2. Kéo giãn cột sống cổ ở tư thế nằm 30 Hình 2.3. Kéo giãn cột sống cổ ở tư thế ngồi 30 Hình 2.4. Thước đo tầm vận động khớp 37 Hình 2.5. Máy kéo giãn cột sống TM 300 -3F 38 Hình 2.6. Màn hình LCD của máy TM 300 - 3F 38 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thoái hoá thực chất là sự già đi của cơ thể con người, đây là một quá trình tự nhiên trong chu trình sinh, lão, bệnh, tử của con người. Càng lớn tuổi, quá trình thoái hoá diễn ra càng nhiều và càng nhanh [42]. Thoái hoá cột sống cổ là một bệnh thường gặp ở người trung, cao tuổi. Tổn thương thoái hoá của sụn khớp gây ra do quá trình sinh tổng hợp chất cơ bản (proteoglycan) bởi các tế bào sụn có sự bất thường. Đặc trưng của bệnh là quá trình mất sụn khớp của lớp tế bào dưới sụn, tổ chức xương cạnh khớp được tạo mới [7]. Ở thoái hoá cột sống, có sự kết hợp giữa 2 loại tổn thương mang tính định khu đó là thoái hoá đĩa đệm và thoái hoá mỏm liên sau [4], [42]. Nguyên nhân chính là do quá trình thoái hoá và tình trạng chịu áp lực quá tải kéo dài của sụn khớp và đĩa đệm. Biểu hiện lâm sàng của thoái hóa cột sống cổ rất đa dạng và phức tạp. Đau là một trong những triệu chứng thường xuyên và phổ biến nhất. Đau không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, chức năng sinh hoạt của người bệnh mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Mặt khác nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng đắn bệnh sẽ tiến triển thành từng đợt nặng dần, có thể dẫn đến chèn ép rễ, tuỷ, gây đau hoặc tàn phế. Vì vậy, thoái hóa cột sống cổ ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, là mối quan tâm của nhiều chuyên ngành như nội, thần kinh, phẫu thuật, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh Tại Mỹ, hàng năm thoái hóa cột sống cổ tiêu tốn tới 40 tỷ USD, những người trên 55 tuổi có dấu hiệu thoái hóa khớp trên X quang chiếm 80%, trong khi những người từ 15 - 24 tuổi chỉ là 10%, chỉ tính riêng thoái hóa cột sống cổ ở những bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện có khoảng 151.000 người [35], [41]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 2 Tại Pháp, cũng chi tới 6 tỷ france cho những bệnh nhân thoái hoá [52]. Theo tài liệu của Reuter Health, ở châu Âu, đau mạn tính tiêu tới 34 tỷ Euro mỗi năm, trong đó đau do viêm khớp và thoái hoá khớp chiếm 34% bệnh nhân. Ở Việt Nam, đến nay tuy chưa có thống kê cụ thể về chi phí điều trị cho những bệnh nhân có thoái hoá nhưng đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả về điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng các phương pháp khác nhau. Theo y học hiện đại, có thể dùng thuốc chống viêm giảm đau toàn thân hoặc kết hợp giữa vật lý trị liệu và châm cứu, kết hợp giữa vật lý trị liệu và thuốc hoặc chỉ dùng các phương pháp vật lý trị liệu. Tại Thái Nguyên, chưa có đề tài nghiên cứu nào về kéo giãn cột sống cổ ở bệnh nhân thoái hoá cột sống cổ. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã điều trị thoái hoá cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy TM 300 từ năm 2003 nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá kết quả điều trị sau khi kéo giãn. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm 2 mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thoi ho cột sống cổ. 2. Đnh gi kết quả điều trị thoi ho cột sống cổ bằng phƣơng php kéo giãn cột sống cổ trên my TM 300. [...]... về điều trị bằng phƣơng pháp kéo giãn cột sống cổ: Kéo giãn cột sống cổ đã được chứng minh và ứng dụng từ thời kỳ cổ đại để điều trị bệnh lí cột sống cổ dựa trên sự tác động làm tách rời các đơn vị chức năng vận động cột sống [42] Điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng kéo giãn cột sống cổ được Wildhagen đề xuất từ năm 1952 (trích dẫn từ [44]) Kéo giãn cột sống cổ có tác dụng khá tốt nhưng chỉ tiến hành... khảo sát điều trị THCSC bằng phương pháp châm cứu kết hợp kéo giãn cột sống cổ, thấy rằng: không còn triệu chứng đau ở nhóm kéo giãn và châm cứu là 69,3%; nhóm dùng thuốc là 67,0% [24] Năm 2006, Trần Nguyễn Phương [39]: đánh giá điều trị bệnh nhân THCSC bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy Eltrac 471 cho kết quả: nghề nghiệp cán bộ chiếm tỉ lệ cao nhất là 42,1%; tỉ lệ bệnh nhân đến muộn trên. .. nơi chịu tải trọng nhất ở cột sống cổ, do đó hay gặp thoái hoá ở những đoạn đốt sống cổ này [18], [31] 1.2 Cơ chế bệnh sinh và hậu quả của thoái hóa cột sống cổ 1.2.1 Cơ chế bệnh sinh thoái hóa cột sống cổ Phần lớn các tác giả đều cho rằng thoái hóa cột sống cổ (THCSC) là kết quả của sự thoái hóa tổn thương tổng hợp của 2 quá trình: thoái hóa sinh học theo tuổi và thoái hóa bệnh lí mắc phải Quá trình... và nhóm chứng trước điều trị và sau 20 ngày điều trị - Đánh giá ảnh hưởng của đau với chức năng sinh hoạt dựa vào bảng câu hỏi NPQ ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng trước điều trị và sau 20 ngày điều trị - Đánh giá tiến bộ về tầm vận động khớp bằng thước đo tầm vận động khớp ở nhóm kéo giãn và nhóm chứng trước điều trị và sau 20 ngày điều trị - Đánh giá kết quả điều trị của nhóm kéo giãn và nhóm chứng *... của thoái hoá cột sống cổ và là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh tuỷ sống ở tuổi 60 [42] 1.4.2 Tại Việt Nam Thoái hóa cột sống cổ là tổn thương hay gặp nhất của cột sống cổ và đứng hàng thứ hai sau thoái hoá cột sống thắt lưng trong bệnh lý thoái hoá cột sống [4] Theo nghiên cứu của Nguyễn Xuân Nghiên số bệnh nhân đau cột sống do tắc nghẽn có thoái hoá chiếm 16,83% [34] Trần Ngọc Ân đã tổng kết tại. .. - máy kéo được tự động hóa, xử lí vi tính, sử dụng nguyên lí trượt hiện đại như Trutrac (Mỹ), Eltrac (Hà Lan), TM 300 (Nhật Bản )… Đối với máy kéo giãn cột sống TM 300 hiện tại đang có 77 bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám ở khu vực miền Bắc Việt Nam sử dụng Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Thái Nguyên hiện nay đang sử dụng máy TM 300- 3F do hãng ITO Nhật Bản sản xuất 2003 Trong các phương pháp. .. bệnh nhân đến muộn trên 3 tháng là 46,6%; hội chứng giao cảm cổ là 12,3%; dấu hiệu X quang hẹp khe khớp là 54,3% Năm 2008, Nguyễn Thị Thắm [41]: đánh giá hiệu quả điều trị đo cổ vai gáy trong thoái hoá cột sống cổ bằng một số phương pháp vật lý trị liệu kết hợp vận động trị liệu, kết quả là: đau tại cột sống và cạnh sống (84,5%); đau cột sống cổ mạn tính (79,3%); dấu hiệu X quang thường gặp: mỏ xương,... chứng): bệnh nhân được điều trị bằng: hồng ngoại, xoa bóp, thuốc Lubrex-F Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 27 http://www.lrc-tnu.edu.vn 28 - Nhóm 2 (nhóm kéo giãn) : bệnh nhân được điều trị bằng hồng ngoại, xoa bóp, thuốc Lubrex-F và kéo giãn cột sống cổ trên máy TM 300 Sơ đồ nghiên cứu: 120 bệnh nhân nghiên cứu (đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng) 60 bệnh nhân nhóm kéo giãn 60 bệnh nhân... http://www.lrc-tnu.edu.vn 23 + Kéo giãn cột sống cổ: Kéo giãn cột sống là áp dụng lực thích ứng để kéo cột sống cổ hoặc cột sống thắt lưng - Tác dụng của kéo giãn cột sống cổ: làm rộng lỗ liên đốt, nơi có các dây thần kinh tủy sống chui qua do đó làm giảm lực nén vào các rễ dây thần kinh, làm rộng khe khớp các đốt sống, tạo điều kiện để đĩa đệm trở lại vị trí ban đầu, làm giãn các cơ và dây chằng cạnh cột sống, làm giảm... chức năng sinh hoạt: không ảnh hưởng 82,8%; mức cải thiện tầm vận động khớp: không hạn chế (87,9%); kết quả điều trị tốt (70,7%); khá (29,3%) Năm 2008, Phạm Văn Minh khi đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng máy kéo giãn, thấy rằng: tỉ lệ bệnh nhân nữ gặp nhiều hơn nam (64,9% và 35,1%); hội chứng giao cảm cổ 12,3%; dấu hiệu X quang hẹp khe khớp 54,3%; nhóm bệnh nhân sử dụng kéo giãn . Thái Nguyên đã điều trị thoái hoá cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy TM 300 từ năm 2003 nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá kết quả điều trị sau khi kéo giãn. Xuất phát. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÉO GIÃN CỘT SỐNG CỔ TRÊN MÁY TM 300 TẠI BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa. các phương pháp vật lý trị liệu. Tại Thái Nguyên, chưa có đề tài nghiên cứu nào về kéo giãn cột sống cổ ở bệnh nhân thoái hoá cột sống cổ. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy tm 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thái nguyên, đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy tm 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thái nguyên, đánh giá kết quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy tm 300 tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn