Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm

Đồ án Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân công suất 50000m3ngàyđêm

Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm
... 0510020324 Đồ án : Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân công suất 50000m3/ngàyđêm  Thuyết minh sơ đồ công nghệ: − Nước từ sông bơm lên trạm bơm cấp 1, ... 0510020324 Đồ án : Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân công suất 50000m3/ngàyđêm cho sống người Trong trình phát triển, ngày cân đối nhu cầu dùng nước nguồn ... 0510020324 Đồ án : Xử nước cấp Thiết kế trạm xử nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân công suất 50000m3/ngàyđêm Ngoài ra, nguồn nước ngầm không chứa rong tảo, thành phần gây ô nhiễm nguồn...
 • 69
 • 350
 • 4

Đồ án môn học: Tính toán thiết kế trạm xử nước thải sinh hoạt khu nhà ở An Đông, phường An Đông, thành phố Huế với công suất 600 m3 ngày đêm.

Đồ án môn học: Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu nhà ở An Đông, phường An Đông, thành phố Huế với công suất 600 m3 ngày đêm.
... Aerotank 2.5.3 So sánh phướng án xử nước thải Bảng 2.3 So sánh tính khả thi hai phương án xử nước thải Các tiêu chí Công suất trạm xử Phương án Phương án Đáp ứng công suất xử Đáp ứng công ... chọn công nghệ xử nước thải sinh hoạt cho Khu nhà An Đông phải dựa vào yếu tố sau: - Công suất trạm xử lý: Tùy theo lưu lượng nước thải khu nhà định quy mô xây dựng trạm xử - Thành phần, tính ... cống chung khu nhà An Đông, phường An Đông, thành phố Huế Bảng 2.1 Tính chất nước thải khu nhà An Đông, phường An Đông, thành phố Huế Thông số Đơn vị Giá trị đầu vào Tiêu chuẩn xã thải QCVN 14:2008...
 • 69
 • 568
 • 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Đề tài: "Thiết kế mô hình bãi đậu xe tự động" - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Đề tài:
... 3.8 hình bãi đậu xe thực tế 54 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CẤU HÌNH MẠNG CHO BÃI ĐẬU XE TỰ ĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế 55 4.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động bãi đậu xe ... bãi xe cao trống chổ xe thấp vào sẻ ưu tiên mở cửa cho vào bãi xe cao 4.3.b Giao diện bãi đỗ xe đề tài SVTH:ĐỖ VĂN MẪN  Trang- Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Anh Duy Hình 4.4: Giao diện bãi ... AIW, Const, *VD, *AC CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO BÃI ĐẬU XE TỰĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế: SVTH:ĐỖ VĂN MẪN  Trang- Đồ án tốt nghiệp • • • • • GVHD: TS Nguyễn...
 • 60
 • 1,702
 • 12

đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng

đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng
... thiết kế trạm trộn tông xi măng suất 45 m3/h Nguyễn Xuân Quảng: Tính toán thiết kế vít tải cấp xi măng, tính toán thiết kế xyclo chứa xi măng, tính toán thiết kế hệ thống cấp nớc, tính toán ... xây dựng A Đồ án tốt nghiệp Tính toán thiết kế trạm trộn tông xi măng suất 45 m3/h Chơng III tính toán thiết kế máy trộn 3.1 Lựa chọn máy trộn tông sản xuất trạm trộn mác tông có yêu ... Chơng II tính toán thiết kế tổng thể Bớc công việc tính toán thiết kế máy hay cụm máy tính toán thiết kế tổng thể máy Đối với trạm trộn tông xi măng, tính toán thiết kế tổng thể trạm nhằm...
 • 84
 • 764
 • 6

Thiết kế bộ sạc acquy sử dụng năng lượng mặt trời ứng dụng thuật toán bám công suất cực đại

Thiết kế bộ sạc acquy sử dụng năng lượng mặt trời ứng dụng thuật toán bám công suất cực đại
... dụng lượng mặt trời ứng dụng thuật toán bám công suất cực đại Thuật toán bám công suất cực đại giúp tận dụng tối đa nguồn lượng mặt trời Bộ sạc bao gồm biến đổi DC-DC để điều khiển trình sạc qua ... thiệu chung sạc acquy sử dụng lượng mặt trời Cấu trúc sạc acquy sử dụng hình 1.5 Hình 1.5: Cấu trúc sạc acquy Chương 2: Thuật toán điều khiển bám công suất cực đại (MPPT) CHƢƠNG 2: THUẬT TOÁN ĐIỀU ... thiệu chung sạc acquy sử dụng lượng mặt trời CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẠC ACQUY SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI 1.1 Pin mặt trời 1.1.1 Giới thiệu chung Tấm pin lượng mặt trời sản phẩm công nghệ...
 • 27
 • 290
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH 2 CẤP
... Tính tốn thiết kế hệ thống xử khí thải đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền MỤC LỤC PHÂN MỘT: TỔNG QUAN VỀ LỊ ĐỐT RÁC NHIỆT PHÂN TĨNH CẤP Ưu điểm đốt nhiệt phân tĩnh cấp ... sở thuyết q trình nhiệt phân .6 Các giai đoạn q trình đốt chất thải nhiệt phân .6 cấu tạo đốt rác nhiệt phân tĩnh PHẦN HAI: XỬ LÝ KHÍ THẢI LỊ ĐỐT RÁC Y TẾ NHIỆT PHÂN TĨNH ... 0 ,20 73 33, 328 2 0 ,26 2 0 ,23 31 51,6111 0 ,27 6 13 0 ,24 56 64,0854 0 ,29 4 19 0 ,26 16 75,9006 33 Tính tốn thiết kế hệ thống xử khí thải đốt rác thải y tế nguy hại GVHD: Trần Thị Hiền 0,318 33 0 ,28 29...
 • 47
 • 719
 • 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SỞ XỬ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA BÌNH ĐỊNH.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CƠ SỞ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA BÌNH ĐỊNH.DOC
... III.2.Lùa chän c«ng nghƯ xư níc th¶i cho nhµ m¸y bia B×nh §Þnh III.2.1 §Ị xt c«ng nghƯ xư níc th¶t cho nhµ m¸y bia §Ĩ lùa chän ph¬ng ¸n xư thÝch hỵp cho nhµ m¸y bia ta cÇn ph¶i dùa vµo c¸c ... së xư níc th¶i cho nhµ m¸y bia B×nh §Þnh III.1.Tỉng quan vỊ c«ng nghƯ xư níc th¶i nhµ m¸y bia Cã nhiỊu ph¬ng ph¸p xư níc th¶i ®ã cã ph¬ng ph¸p chÝnh lµ [4]: Ph¬ng ph¸p c¬ häc, ho¸ lý, ... së xư níc th¶i cho nhµ m¸y bia III.1 Tỉng quan vỊ c«ng nghƯ xư níc th¶i nhµ m¸y bia III.1.1 C¸c ph¬ng ph¸p m khÝ III.1.1.1 C¬ chÕ qu¸ tr×nh xư m khÝ III.1.1.2 Mét sè thiÕt bÞ xư m...
 • 67
 • 94
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản tour du lịch trong nước pdf

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý tour du lịch trong nước pdf
... Phân tích hệ thống : Quản tour du lịch nước Mô hình thực thể ERD : a Xác định thực thể: 1) Thực thể thứ : TOUR Mỗi thực thể tượng trưng cho Tour du lịch Các thuộc tính : + Mã số Tour (MSTOUR) ... xử 37 VI Đánh giá ưu khuyết điểm .46 VII Phân công .46 I Mục tiêu phạm vi đề tài : Mục tiêu : Phân tích thiết kế hệ thống thực việc quản Tour du lịch nước ... động đại bao gồm : Quản tour du lịch nước Nhân viên văn phòng chỗ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin bán vé Tour du lịch cho khách hàng Điều phối nhân viên phụ trách tour du lịch bao gồm...
 • 39
 • 238
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET pot

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET pot
... chonBP_Cli ck() chonCV_Cl ick() 39 Hệ thống quản chăm sóc khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Internet 40 Hệ thống quản chăm sóc khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Internet 3.12) Form Thêm Nhân Viên ... Trang đăng nhập 47 Hệ thống quản chăm sóc khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Internet 4.2) Trang xem lưu lượng: 48 Hệ thống quản chăm sóc khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Internet 4.3) Trang ... phân tích thiết kế hệ thống thông tin, chúng em thực đồ án Phân tích, thiết kế hệ thống quản chăm sóc khách hàng nhà cung cấp dịch vụ Internet Trong khuôn khổ thời gian cho phép để làm đồ...
 • 63
 • 324
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe docx

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe docx
... tạo cấp giấy phép lái xe cho luận án tốt nghiệp Hệ thống quản đào tạo cấp giấy phép lái xe tập trung quản hồ sơ lái xe, hạng giấy phép, thời hạn có giá trị giấy phép lái xe thông tin cần thiết ... Hệ thống Quản đào tạo cấp GPLX hệ thống phân hệ đào tạo phân hệ quản cấp đổi phân hệ quản thống kê giúp đỡ Tổ chức sát hạch Tìm kiếm, tra cứu Xét duyệt hồ Quản di chuyển 4.2 sơ đồ ... công việc quản đào tạo, sát hạch cấp GPLX Tại Sở Giao thông Vận tải Phòng Quản phương tiện người lái Phòng Quản vận tải thực chức Ban quản sát hạch Ban quản sát hạch quản lý, điều...
 • 29
 • 256
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - GIAO TIẾP MÁY TÍNH VỚI KIT VI XỬ LY 8085 pot

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - GIAO TIẾP MÁY TÍNH VỚI KIT VI XỬ LY 8085 pot
... kỳ kế : GIAO TIẾP VỚI MÁY TÍNH CHƯƠNG III I GIAO TIẾP SONG SONG: GIAO TIẾP QUA CỔNG MÁY IN 1.1 Vài nét cổng máy in: Vi c nối máy in với máy tính thực hiên qua ổ cắm 15 chân phía sau máy tính ... Din IV KẾT NỐI BỘ NHỚ VỚI VI XỬ LÝ: Bộ nhớ có vai trò quan trọng hệ thống vi xử lý, hoạt động nhớ gắn liền với hoạt động vi xử lý, nơi lưu trữ liệu để vi xử xử lý nhớ diện hệ thống vi xử lý ... địa A0 để cặp ghi - /WR nối với chân /WR vi xử - /RD nối với chân /RD vi xử - CLK nối với đường dây CLK vi xử - Reset nối với đường dây reset vi xử - D0 … D7 nối với đường dẫn D0…D7...
 • 101
 • 203
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản trường cấp II Cổ Am potx

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý trường cấp II Cổ Am potx
... sát, phân tích, thiết kế, viết chương trình kiểm thử chương trình Từ nhiều hệ thống thiết kế hệ thống quản trường cấp II số Hệ thống quản trường cấp II Cổ Am gồm phần sau: Phần I Khảo sát hệ ... gộp HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤP II Cập nhập liệu Đáp ứng yêu cầu Báo cáo Hình Biểu đồ phân rã chức gộp hệ thống quản cấp II - 12 - Phòng ngày 20/4/2006 Bài tập PTTKHT quản trường cấp II Cổ Am Nhóm ... qu¶n CẤP II YC toán HP NHÂN VIÊN YC liên hệ TC Cập nhập thông tin Đáp ứng yêu cầu Hình Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản trường cấp II - 11 - Phòng ngày 20/4/2006 Bài tập PTTKHT quản trường...
 • 24
 • 211
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản tour du lịch trong nước docx

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý tour du lịch trong nước docx
... hạn - Thoát khỏi chương trình b Quản danh mục : - Quản Tour : + Tìm kiếm Tour + Xem thông tin Tour + Thêm Tour , sửa thông tin Tour xóa thông tin Tour - Quản khách hàng : + Quản ... V Thiết kế ô xử 37 VI Đánh giá ưu khuyết điểm 46 VII Phân công 46 I Mục tiêu phạm vi đề tài : 1.1 Mục tiêu : Phân tích thiết kế hệ thống thực việc quản Tour ... môn học : phân tích thiết kế hệ thống thông tin , áp dụng cho mục tiêu đề bên Đề tài quan tâm đến việc quản thông tin : Tour , nhân viên , địa điểm du lịch , loại phương tiện quản thông...
 • 90
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống công tác quản lý thư viện tại trường đhdl hải phòng docxđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý âm nhạc docđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý hệ thống bán vé máy bay potđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê đĩa phimđồ án chi tiết máy haui thiết kế hộp giảm tốc 1 cấp bánh trụ răng nghiêngđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống hệ thống quản lý khách sạn sơn trúcđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng điện thoại di động docđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản potđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý mua bán hàng potxđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán vé tại ga sài gòn pdfđồ án môn học tính toán thiết kế ô tôđồ án bê tông cốt thép thiết kế bản sànđồ án tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trangđồ án bê tông cốt thép thiết kế dầmđồ án bê tông cốt thép thiết kế cầu mángTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớichương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcchương 6 phương pháp phân tích khối lượngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)