Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm

69 447 7
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 20:20

Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay “ Môi trường và phát triển bền vững ” là chiến lược được nhiều quốc gia và tổ chức quan tâm. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng lên đáng kể cả ở thành thị lẫn nông thôn. Công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về kinh tế và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển và tăng trưởng kinh tế thì đó là nhu cầu nước sạch cho đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của dân cư ngày càng cấp thiết. Nước là cội nguồn chính yếu cho mọi sự sống và bản than nó cũng là môi trường sống cho mọi động vật vật sinh tồn. Nước là một trong những yếu tố không thể thiếu được cho sự tồn tại và phát triển của cộng đồng, của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thủy lợi. Nước là tài nguyên tương đối dồi dào và là tài nguyên có khả năng tái tạo. Nhưng do trong quá trình khai thác sử dụng, quản lý chưa hợp lý dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch một cách nghiêm trọng. Một trong những biện pháp tích cực ở thành thị và nông thôn là cần phải tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp một cách hợp lý nhằm cung cấp cho người dân lượng nước đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Do đó cần phải xây dựng nhà máy xử lý nước cấp xử dụng nguồn nước mặt, đó cũng là mục tiêu thiết kế đồ án này. Tuy nhiên trong phạm vi môn học, việc thực hiện đồ án nước cấp chỉ nhằm giúp sinh viên củng cố lý thuyết được học trên lớp và củng cố kiến thức nhằm hoàn thành môn Xử lý nước cấp. GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm LỜI CÁM ƠN Đầu tiên em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu nhà trường, khoa môi trường, cùng với các thầy cô bộ môn đã giúp em được tiếp cận và thực hành bài làm đồ án này. Đặc biệt là GVHD cô Nguyễn Ngọc Trinh đã nhiệt tình, tận tình giúp đỡ và truyền thụ lại những kinh nghiệm để em được những kiến thức cơ bản và hoàn thành bài đồ án này với thời gian ngắn và kết quả tốt nhất có thể. Bài làm rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô để được hoàn chỉnh hơn. Để em rút ra những kinh nghiệm trong lần đầu làm đồ án này. Ở những lần làm đồ án kế tiếp sẽ hoàn thành bài tốt hơn. Em xin chân thành cám ơn ! GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP. HCM, Ngày… Tháng… Năm 2013. GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN TP. HCM, Ngày … Tháng … Năm 2013. GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm MỤC LỤC GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 5 Hình 2.2. Tài nguyên nước 6 Hình 3.1. Song chắn rác và lưới chắn rác 19 Hình 3.2. Quá trình keo tụ và tạo bông 23 Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ phương án 1 29 Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ phương án 2 31 Hình 4.3. Sơ đồ cấu tạo bể lắng ngang 45 GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Lượng nước trên trái đất 4 Bảng 4.1. Các thông số để lựa chọn công nghệ 28 Bảng 4.2. Các thông số thiết kế bể trộn cơ khí 37 Bảng 4.3. Các thông số thiết kế bể lắng ngang 45 Bảng 4.4. Các thông số thiết kế bể lọc nhanh 56 Bảng 4.5. Các thông số thiết kế bể chứa nước sạch 57 GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất cũng như sinh hoạt của con người. Tuy nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhằm giải quyết vấn đề này cần phải có cách nhìn và đầu tư đúng cách làm trong việc xử lý nước, đặc biệt là nước cấp. Nước cấp là nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt và ăn uống. 1.2 Mục tiêu đồ án Xây dựng, thiết kế một quy trình xử lý nước mặt phục vụ cho dân cư. Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT 1.3 Nội dung đồ án Thu thập số liệu tổng quan về nguồn nước mặt. Tìm hiểu về đặc điểm, thành phần và tính chất của nước mặt. Nêu ra được các phương pháp xử lý nước mặt và công nghệ xử lý. Đề xuất 2 phương án công nghệ xử lý nước cấp cho khu dân cư, từ đó phân tích lựa chọn công nghệ thích hợp. Tính toán 3 công trình đơn vị sau: bể trộn, bể lắng, bể lọc của phương án công nghệ Tính toán và lựa chon thiết bị (bơm nước, thiết bị khuấy trộn,…) cho các công trình đơn vị tính toán trên. Vẽ bản vẽ mặt cắt công nghệ của phương án đã chọn: 01 bản vẽ khổ A1 Vẽ chi tiết công trình bể lọc: 01 bản vẽ khổ A1 GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm 1.4 Phạm vi của đồ án Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư, với nguồn nước mặt có công suất 50000m 3 /ngày đêm. 1.5 Phương pháp thực hiện Tính toán và tổng hợp tài liệu kết quả So sánh đối chiếu lựa chọn công nghệ phù hợp Tính toán dựa theo các thông số của QCVN 01:2009/BYT Tính toán và đề xuất công nghệ xử lý nước mặt cấp cho sinh hoạt. GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 2.1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC 2.1.1. Giới thiệu chung về nước Nước là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của môi trường sống. Nước là một loại tài nguyên thiên nhiên quý giá và có hạn, là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động dân sinh kinh tế của con người. Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, thủy điện, giao thông vận tải, chăn nuôi, thuỷ sản v.v. Nước là loại tài nguyên có thể tái tạo được và cần phải sử dụng một cách hợp lý để duy trì khả năng tái tạo của nó. Trên hành tinh chúng ta nước tồn tại dưới những dạng khác nhau: Nước trên trái đất, ngoài đại dương, ở các sông suối, hồ ao, các hồ chứa nhân tạo, nước ngầm, trong không khí, băng tuyết và các dạng liên kết khác. Tổng lượng nước trên trái đất vào khoảng 1.386 triệu km trong đó nước trong đại dương (nước mặn) vào khoảng 1.338 triệu km3 chiếm 96,5%. Nước ngọt trên trái đất chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ vào khoảng 2,5%. Và trong tổng lượng nước ngọt trên trái đất thì 68% là băng và sông băng; 30% là nước ngầm; nguồn nước mặt như nước trong các sông hồ, chỉ chiếm khoảng 93.100 km3, bằng 1/150 của 1% của tổng lượng nước trên trái đất (Bảng 1.1). Nước trên trái đất tồn tại trong một khoảng không gian gọi là thuỷ quyển. Nước vận động trong thuỷ quyển qua những con đường vô cùng phức tạp cấu tạo thành vòng tuần hoàn nước còn gọi là chu trình thuỷ văn. Vòng tuần hoàn nước không có điểm bắt đầu nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ các đại dương. Nước bốc hơi từ các đại dương và lục địa trở thành một bộ phận của khí quyển. Hơi nước vận chuyển vào bầu không khí, bốc lên cao cho đến khi chúng ngưng tụ và rơi trở lại mặt đất hoặc mặt biển. Nguồn Diện tích (10 6 km 2 ) Thể tích (km 3 ) Phần trăm của tổng lượng Phần trăm của nước ngọt. GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 [...]... đây, nước ngầm được khai thác cung cấp 30% nhu cầu nước của thành phố Nói chung, chất lượng nước ngầm rất tốt Tuy nhiên, do ô nhiễm nguồn nước mặt và tình trạng khai thác không hợp lý có thể làm xấu đi chất lượng nguồn nước ngầm trong tương lai GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất. .. tạo cho nước mùi khó chịu GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT VÀ ĂN 2.5 UỐNG Người ta thường sử dụng nước mặt và nước ngầm để cấp nước uống và sinh hoạt Chất lượng nước ngầm thường tốt hơn chất lượng nước bề mặt do... 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm  Thuyết minh sơ đồ công nghệ: − Nước từ sông sẽ được bơm lên trạm bơm cấp 1, tại miệng thu nước lắp đặt song chắn rác để cản lại những vật rắn trôi nổi trong nước Sau đó nước được bơm đến bể trộn cơ khí − Tại bể trộn nước sẽ được tiếp xúc với hóa chất phèn để tạo kết tủa Nhờ có bể... THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm cho sự sống của con người Trong quá trình phát triển, càng ngày càng có sự mất cân đối giữa nhu cầu dùng nước và nguồn nước Dưới tác động của các hoạt động kinh tế xã hội, nguồn nước ngày càng có nguy cơ bị suy thoái và cạn kiệt trong khi đó nước là một loại tài nguyên... XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm lúa cần 4.500 lit nước để cho ra 1 kg hạt Đối với nhiều loại cây trồng thì: nhất nước, nhì phân… - Trong Công nghiệp: để sản xuất 1 tấn gang cần 300 tấn nước, một tấn xút cần 800 tấn nước Đối với Việt Nam, nước có tầm quan trọng đặc biệt, nước đã cùng với con người... đêmcó thể thu được bằng các công trình lấy nước một cách hợp lý về mặt GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm kinh tế - kỹ thuật, với chế độ khai thác nhất định và chất lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng trong suốt thời gian dự kiến sẽ sử dụng nước 2.2 LỢI ÍCH CỦA NƯỚC... tích bề mặt và thể tích của chúng rất lớn nên hiện tượng hóa học bề mặt trở nên rất quan trọng Theo nguyên tắc, các hạt nhỏ trong nước có khuynh hướng keo tụ do lực hút VanderWaals giữa các hạt Lực này có thể dẫn đến sự dính kết giữa các hạt GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất. .. nước chứa nhiều chất rắn lơ lửng, các loại tảo, các chất hữu cơ nó trở nên kém thấu quang ánh sáng Mặt trời vì vậy các sinh vật sống ở tầng nước sâu và đáy phải chịu điều kiện thiếu ánh sáng trở nên hoạt động kém linh hoạt Các chất rắn trong môi GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công. .. nhau Thiết bị lọc có thể được phân loại theo GVHD : NGUYỄN NGỌC TRINH SVTH : PHẠM XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm nhiều cách khác nhau: theo đặc tính như lọc gián đoạn và lọc liên tục; theo dạng của quá trình như làm đặc và lọc trong; theo áp suất trong quá trình lọc như lọc chân không (áp suất. .. Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3/ngàyđêm a Tài nguyên nước mặt : Việt Nam là một trong những nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt rất thuận lợi để cung cấp nguồn nước mặt Tổng lượng nước bình quân hàng năm chảy trên các sông suối Việt Nam kể cả từ ngoài lãnh thổ chảy vào là 879 tỷ m 3, trong đó 75% lượng nước này thuộc lưu vực . cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm 1.4 Phạm vi của đồ án Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư, với nguồn nước mặt có công suất 50000m 3 /ngày. 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI 2.1. TỔNG QUAN VỀ NƯỚC 2.1.1 XUÂN THỨC MASV: 0510020324 Đồ án : Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m 3 /ngàyđêm Ngoài ra, các nguồn nước ngầm hầu như không chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm, Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm, Đồ án Xử lý nước cấp Thiết kế trạm xử lý nước cấp nguồn nước mặt phục vụ cụm dân cư có công suất 50000m3ngàyđêm, TỔNG QUAN VỀ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI, b. Tài nguyên nước ngầm, e. Các tác nhân và thông số hóa học gây ô nhiễm môi trường nước, TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC CẤP, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN CHO CÔNG TRÌNH, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ, TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH NƯỚC CẤP, b. Xác định hệ thống phân phối nước rửa lọc:, b. Bơm cấp nước sinh hoạt, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay